Festiwal Zawodowców

We wtorek, 18 maja 2022r. uczestniczyliśmy w wyjątkowym wydarzeniu jakim był Festiwal Zawodowców. Impreza odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – uczestniczyło w niej 30 szkół technicznych i branżowych, a jej celem było zapoznanie uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych z ofertą edukacyjną placówek z województwa śląskiego. Każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie.

„Festiwal Zawodowca” organizowany był w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Festiwal poprowadził znany influencer i ambasador kampanii „Poznaj Moc Zawodowca” – Cyber Marian.

Technikum im. M.Kopernika reprezentowali nauczyciele: Elżbieta Pustułka, Joanna Wojdas, Patryk Majka oraz uczniowie: Kamil Setman, Antoni Kot, Karol Kłys i Szymon Ciemcioch.