Geografia

26.05.2021 r.

3 I A Geografia Rzeźbotwórcza działalność morza
5 I C Geografia (R) Klimaty kuli ziemskiej

25.05.2021 r.

3 I C Geografia Litosfera (procesy zewnętrzne) – praca klasowa

21.05.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lądolodów

20.05.2021 r.

1 II C Geografia (R) Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne
2 II C Geografia (R) Typy rolnictwa i główne regiony rolnictwa na świecie
3 II C Geografia (R) Ludność i urbanizacja – praca klasowa

19.05.2021 r.

1 II C Geografia (R) Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
2 II C Geografia (R) Czynniki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa

18.05.2021 r.

1 II B Geografia Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności świata

17.05.2021 r.

3 II D Geografia Turystyka na świecie
4 II D Geografia Turystyka na świecie

14.05.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich

13.05.2021 r.

1 II C Geografia (R) Urbanizacja na świecie
2 II C Geografia (R) Urbanizacja na świecie
3 II C Geografia (R) Czynniki przyrodnicze rozwoju rolnictwa

12.05.2021 r.

1 II C Geografia (R) Osadnictwo wiejskie i miejskie
2 II C Geografia (R) Osadnictwo wiejskie i miejskie
3 I A Geografia Rzeźbotwórcza działalność rzek
5 I C Geografia (R) Czynniki klimatotwórcze

11.05.2021 r.

1 II B Geografia Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata
3 I C Geografia Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

10.05.2021 r.

3 II D Geografia Handel międzynarodowy
4 II D Geografia Handel międzynarodowy

07.05.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność morza
2 II A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
4 III A Geografia (R) Liczba ludności świata i jej zmiany
5 III A Geografia (R) Teoria rozwoju demograficznego

30.04.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
2 IV A Geografia (R) ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
4 III A Geografia (R) Zmiany na mapie politycznej świata
5 III A Geografia (R) Mierniki poziomu rozwoju krajów

29.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 II C Geografia (R) Bezrobocie na świecie
5 II C Geografia (R) Bezrobocie na świecie
6 II C Geografia (R) Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata

28.04.2021 r.

1 II C Geografia (R) Struktura zawodowa ludności świata
2 II C Geografia (R) Struktura zawodowa ludności świata
3 I A Geografia Wietrzenie. Procesy krasowe
4 II A Geografia (R) Procesy krasowe
5 II A Geografia (R) Procesy krasowe
6 I C Geografia (R) Fronty atmosferyczne

27.04.2021 r.

1 II B Geografia Migracje
2 II A Geografia (R) Procesy endogeniczne – praca klasowa
3 I C Geografia Rzeźbotwórcza działalność rzek
4 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

26.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Zróżnicowanie usług na świecie
4 II D Geografia Łączność

23.04.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność rzek
2 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 III A Geografia (R) Klasyfikacja państw świata
5 III A Geografia (R) Gleby i biosfera – praca klasowa

22.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 II C Geografia (R) Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
5 II C Geografia (R) Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności
6 II C Geografia (R) Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności

21.04.2021 r.

1 II C Geografia (R) Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
2 II C Geografia (R) Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności
3 I A Geografia Litosfera – procesy wewnętrzne – praca klasowa
4 II A Geografia (R) Wietrzenie skał
5 II A Geografia (R) Ruchy masowe
6 I C Geografia (R) Masy powietrza

20.04.2021 r.

1 II B Geografia Rozmieszczenie ludności na świecie
2 II A Geografia (R) Wietrzenie skał
3 I C Geografia Wietrzenie. Procesy krasowe
4 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

19.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Produkcja i zużycie energii elektrycznej
4 II D Geografia Produkcja i zużycie energii elektrycznej

16.04.2021 r.

1 II D Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność rzek
2 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 III A Geografia (R) Strefy krajobrazowe na Ziemi
5 III A Geografia (R) Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi

15.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 II C Geografia (R) Przyczyny i konsekwencje migracji ludności
5 II C Geografia (R) Przyczyny i konsekwencje migracji ludności
6 II C Geografia (R) Przyczyny i konsekwencje migracji ludności

14.04.2021 r.

1 II C Geografia (R) Rozmieszczenie ludności na świecie
2 II C Geografia (R) Rozmieszczenie ludności na świecie
3 I A Geografia Wietrzenie. Procesy krasowe
4 II A Geografia (R) Wielkie formy ukształtowania oceanów
5 II A Geografia (R) Procesy endogeniczne – ćwiczenia
6 I C Geografia (R) Ekstremalne zjawiska pogodowe

13.04.2021 r.

1 II B Geografia Rozwój demograficzny
2 II A Geografia (R) Wielkie formy ukształtowania lądów
3 I C Geografia Litosfera – procesy wewnętrzne – praca klasowa
4 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

12.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Przemysł – ćwiczenia
4 II D Geografia Przemysł – ćwiczenia

09.04.2021 r.

1 II D Geografia (R) Procesy krasowe
2 IV A Geografia (R) Próbna Matura
4 III A Geografia (R) Świat roślin
5 III A Geografia (R) Świat zwierząt

08.04.2021 r.

1 III C Geografia (R) Próbna Matura
2 III C Geografia (R) Próbna Matura
3 IV A Geografia (R) Próbna Matura
4 II C Geografia (R) Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
5 II C Geografia (R) Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
6 II C Geografia (R) Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

07.04.2021 r.

1 II C Geografia (R) Liczba ludności świata i jej zmiany
2 II C Geografia (R) Teoria rozwoju demograficznego
3 I A Geografia Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
4 II A Geografia (R) Ruchy epejrogeniczne
5 II A Geografia (R) Ruchy izostatyczne
6 I C Geografia (R) Prognozowanie pogody

31.03.2021 r.

1 II C Geografia (R) Mierniki poziomu rozwoju krajów
2 II C Geografia (R) Przemiany gospodarcze i polityczne świata – ćwiczenia
3 I A Geografia Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
4 II A Geografia (R) Wulkanizm
5 II A Geografia (R) Wulkanizm
6 I C Geografia (R) Opady atmosferyczne

30.03.2021 r.

1 II B Geografia Rozwój demograficzny
2 II A Geografia (R) Trzęsienia ziemi
3 I C Geografia Litosfera. Procesy wewnętrzne – praca klasowa
4 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

29.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii
4 II D Geografia Zmiany w przemyśle na świecie

26.03.2021 r.

1 II D Geografia (R) Procesy krasowe
2 IV A Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Świat roślin
5 III A Geografia (R) Świat zwierząt

25.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 II C Geografia (R) Klasyfikacja państw świata
5 II C Geografia (R) Zmiany na mapie politycznej świata
6 II C Geografia (R) Gleby, biosfera – praca klasowa

24.03.2021 r.

1 II C Geografia (R) Strefy krajobrazowe na Ziemi
2 II C Geografia (R) Interakcje między poszczególnymi sferami Ziemi
3 I A Geografia Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
4 II A Geografia (R) Potęga planety – wulkany
5 II A Geografia (R) Potęga planety – wulkany
6 I C Geografia (R) Opady atmosferyczne

23.03.2021 r.

1 II B Geografia Liczba ludności świata i jej zmiany
2 II A Geografia (R) Plutonizm
3 I C Geografia Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
4 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

22.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Czynniki lokalizacji przemysłu
4 II D Geografia Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo – praca klasowa

19.03.2021 r.

1 II D Geografia (R) Ruchy masowe
2 IV A Geografia (R) Problemy współczesnego świata – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Typy genetyczne gleb
5 III A Geografia (R) Typy genetyczne gleb

18.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Usługi – praca klasowa
3 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
4 II C Geografia (R) Świat zwierząt
5 II C Geografia (R) Świat zwierząt
6 II C Geografia (R) Świat zwierząt i roślin – ćwiczenia

17.03.2021 r.

1 II C Geografia (R) Świat roślin
2 II C Geografia (R) Świat roślin
3 I A Geografia Tektonika płyt litosfery
4 II A Geografia (R) Deformacje tektoniczne
5 II A Geografia (R) Typy genetyczne gór
6 I C Geografia (R) Opady atmosferyczne

16.03.2021 r.

1 II B Geografia Zmiany na mapie politycznej – praca klasowa
2 II A Geografia (R) Ruchy górotwórcze
3 I C Geografia Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi
4 IV A Geografia (R) Świat roślin i zwierząt w Polsce
5 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
6 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
7 IV A Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych

15.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
2 III C Geografia (R) Rozwiązywanie zadań maturalnych
3 II D Geografia Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna
4 II D Geografia Rybactwo

12.03.2021 r.

1 II D Geografia (R) Ruchy masowe
2 IV A Geografia (R) Usługi – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Powstawanie gleb
5 III A Geografia (R) Procesy egzogeniczne – praca klasowa

11.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Inwestycje zagraniczne w Polsce
2 III C Geografia (R) Przemysł w Polsce – praca klasowa
3 IV A Geografia (R) Gleby w Polsce
4 II C Geografia (R) Typy genetyczne gleb
5 II C Geografia (R) Typy genetyczne gleb
6 II C Geografia (R) Typy genetyczne gleb – ćwiczenia

10.03.2021 r.

1 II C Geografia (R) Powstawanie gleb
2 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – praca klasowa
3 I A Geografia Budowa wnętrza Ziemi. Skały
4 II A Geografia (R) Stworzenie Ziemi – film edukacyjny
5 II A Geografia (R) Stworzenie Ziemi – film edukacyjny
6 I C Geografia (R) Ciśnienie atmosferyczne

09.03.2021 r.

1 II B Geografia Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów
2 II A Geografia (R) Tektonika płyt litosfery
3 I C Geografia Tektonika płyt litosfery
4 IV A Geografia (R) Klimat Polski
5 IV A Geografia (R) Bilans wodny. Sieć rzeczna.
6 IV A Geografia (R) Jeziora. Wody podziemne
7 IV A Geografia (R) Morze Bałtyckie

08.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Handel zagraniczny Polski
2 III C Geografia (R) Polska w organizacjach międzynarodowych
3 II D Geografia Główne obszary upraw
4 II D Geografia Chów zwierząt

05.03.2021 r.

1 II D Geografia (R) Wietrzenie
4 III A Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia
5 III A Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia

04.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Turystyka krajowa i zagraniczna
4 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia
5 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia
6 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia

03.03.2021 r.

1 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia
2 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia
3 I A Geografia Hydrosfera – praca klasowa
4 II A Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi
5 II A Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi
6 I C Geografia (R) Ciśnienie atmosferyczne

02.03.2021 r.

1 II B Geografia Podstawowe wskaźniki rozwoju państw
2 II A Geografia (R) Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
3 I C Geografia Budowa wnętrza Ziemi. Skały
4 IV A Geografia (R) Położenie i granice Polski
5 IV A Geografia (R) Dzieje geologiczne obszaru Polski
6 IV A Geografia (R) Zlodowacenia w Polsce. Formy i utwory czwartorzędowe
7 IV A Geografia (R) Cechy rzeźby powierzchni Polski

01.03.2021 r.

1 III C Geografia (R) Łączność w Polsce
2 III C Geografia (R) Atrakcyjność turystyczna Polski
3 II D Geografia Czynniki rozwoju rolnictwa
4 II D Geografia Sektory gospodarki. Globalizacja – praca klasowa

26.02.2021 r.

1 II D Geografia (R) Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi – praca klasowa
2 IV A Geografia (R) Izolacjonizm
4 III A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży
5 III A Geografia (R) Powstawanie gleb

25.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Transport w Polsce
2 III C Geografia (R) Rolnictwo w Polsce – praca klasowa
3 IV A Geografia (R) Konflikty międzynarodowe
4 II C Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność rzek
5 II C Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność morza, typy wybrzeża
6 II C Geografia (R) Procesy egzogeniczne – ćwiczenia

24.02.2021 r.

1 II C Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
2 II C Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód polodowcowych
3 I A Geografia Lodowce górskie i lądolody
4 II A Geografia (R) Minerały i skały
5 II A Geografia (R) Minerały i skały
6 I C Geografia (R) Ciśnienie atmosferyczne

23.02.2021 r.

1 II B Geografia Konflikty zbrojne. Terroryzm
2 II A Geografia (R) Budowa wnętrza Ziemi
3 I C Geografia Hydrosfera – praca klasowa
4 IV A Geografia (R) Nowoczesne usługi
5 IV A Geografia (R) Dysproporcje w rozwoju krajów świata
6 IV A Geografia (R) Procesy globalizacji na świecie
7 IV A Geografia (R) Współpraca międzynarodowa. Polska w organizacjach międzynarodowych

22.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Przemysł przetwórczy w Polsce
2 III C Geografia (R) Obszary koncentracji przemysłu w Polsce
3 II D Geografia Świat w dobie globalizacji
4 II D Geografia Świat w dobie globalizacji

19.02.2021 r.

1 II D Geografia (R) Stworzenie Ziemi cz. 2 – film edukacyjny
2 IV A Geografia (R) Przemysł – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich
5 III A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność lądolodów i wód polodowcowych

18.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Przemysł energetyczny w Polsce
2 III C Geografia (R) Ludność i urbanizacja w Polsce – praca klasowa
3 IV A Geografia (R) Atrakcyjność turystyczna Polski. Turystyka krajowa i zagraniczna
4 II C Geografia (R) Ruchy masowe
5 II C Geografia (R) Procesy krasowe
6 II C Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność wiatru

17.02.2021 r.

1 II C Geografia (R) Wietrzenie skał
2 II C Geografia (R) Procesy endogeniczne – praca klasowa
3 I A Geografia Wody powierzchniowe
4 II A Geografia (R) Potęga planety – lodowce (film edukacyjny)
5 II A Geografia (R) Potęga planety – lodowce (film edukacyjny)
6 I C Geografia (R) Temperatura powietrza

16.02.2021 r.

1 II B Geografia Integracja i dezintegracja na świecie
2 II A Geografia (R) Hydrosfera – praca klasowa
3 I C Geografia Lodowce górskie i lądolody
4 IV A Geografia (R) Transport lądowy
5 IV A Geografia (R) Żegluga wodna i transport lotniczy
6 IV A Geografia (R) Rola i znaczenie łączności
7 IV A Geografia (R) Rozwój turystyki na świecie. Regiony turystyczne świata

15.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Sytuacja polskiego przemysłu
2 III C Geografia (R) Górnictwo w Polsce
3 II D Geografia Zmiana roli sektorów gospodarki na świecie
4 II D Geografia Ludność i osadnictwo – praca klasowa

12.02.2021 r.

1 II D Geografia (R) Stworzenie Ziemi cz. 1 – film edukacyjny
2 IV A Geografia (R) Rolnictwo – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność wiatru
5 III A Geografia (R) Rzeźbotwórcza działalność rzek

11.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem UE
2 III C Geografia (R) Rybactwo
3 IV A Geografia (R) Podział i rola komunikacji
4 II C Geografia (R) Potęga planety – wulkany (film edukacyjny)
5 II C Geografia (R) Potęga planety – wulkany (film edukacyjny)
6 II C Geografia (R) Procesy endogeniczne – ćwiczenia

10.02.2021 r.

1 II C Geografia (R) Stworzenie Ziemi – film edukacyjny
2 II C Geografia (R) Stworzenie Ziemi – film edukacyjny
3 I A Geografia Atmosfera – praca klasowa
4 II A Geografia (R) Lodowce górskie. Lądolody i wieloletnia zmarzlina
5 II A Geografia (R) Wody podziemne
6 I C Geografia (R) Temperatura powietrza

09.02.2021 r.

1 II B Geografia Integracja i dezintegracja na świecie
2 II A Geografia (R) Zbiorniki sztuczne, znaczenie jezior. Bagna i torfowiska
3 I C Geografia Atmosfera – praca klasowa
4 IV A Geografia (R) Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji
5 IV A Geografia (R) Przemysł przetwórczy w Polsce
6 IV A Geografia (R) Przemysł zaawansowanej technologii
7 IV A Geografia (R) Znaczenie usług we współczesnym świecie

08.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Produkcja roślinna w Polsce
2 III C Geografia (R) Chów zwierząt w Polsce
3 II D Geografia Urbanizacja
4 II D Geografia Rozwój obszarów wiejskich

05.02.2021 r.

1 II D Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi
2 IV A Geografia (R) Ludność i urbanizacja – praca klasowa
4 III A Geografia (R) Procesy krasowe
5 III A Geografia (R) Procesy endogeniczne – praca klasowa

04.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce
2 III C Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – praca klasowa
3 IV A Geografia (R) Typy elektrowni
4 II C Geografia (R) Ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne
5 II C Geografia (R) Wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów
6 II C Geografia (R) Procesy endogeniczne – ćwiczenia

03.02.2021 r.

1 II C Geografia (R) Trzęsienia ziemi
2 II C Geografia (R) Hydrosfera – praca klasowa
3 I A Geografia Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean
4 II A Geografia (R) Jeziora – typy genetyczne
5 II A Geografia (R) Atmosfera – praca klasowa
6 I C Geografia (R) Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

02.02.2021 r.

1 II B Geografia Pedosfera i biosfera – praca klasowa
2 II A Geografia (R) Jeziora – powstawanie i kryteria podziału
3 I C Geografia Wody powierzchniowe
4 IV A Geografia (R) Zasoby naturalne Ziemi. Podział i rola surowców mineralnych
5 IV A Geografia (R) Górnictwo w Polsce
6 IV A Geografia (R) Bilans energetyczny świata
7 IV A Geografia (R) Produkcja energii elektrycznej

01.02.2021 r.

1 III C Geografia (R) Preferencje wyborcze Polaków. Organizacje pozarządzowe
2 III C Geografia (R) Bogactwo kulturowe Polski
3 II D Geografia Rozwój sieci osadniczej na świecie
4 II D Geografia Urbanizacja

29.01.2021 r.

1 II D Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi
2 IV A Geografia (R) Czynniki lokalizacji przemysłu
4 III A Geografia (R) Wietrzenie skał
5 III A Geografia (R) Ruchy masowe

28.01.2021 r.

1 III C Geografia (R) Sieć osadnicza w Polsce
2 III C Geografia (R) Urbanizacja w Polsce
3 IV A Geografia (R) Zmieniająca się rola przemysłu we współczesnym świecie
4 II C Geografia (R) Ruchy górotwórcze
5 II C Geografia (R) Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gór
6 II C Geografia (R) Plutonizm i wulkanizm

27.01.2021 r.

1 II C Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi
2 II C Geografia (R) Tektonika płyt litosfery
3 I A Geografia Klimaty kuli ziemskiej
4 II A Geografia (R) Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi
5 II A Geografia (R) Ustroje rzeczne
6 I C Geografia (R) Budowa atmosfery

26.01.2021 r.

1 II B Geografia Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata
2 II A Geografia (R) Dynamika oceanów – pływy morskie, sejsze, upwelling
3 I C Geografia Zasoby wodne Ziemi. Wszechocean
4 IV A Geografia (R) Integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem UE
5 IV A Geografia (R) Rybactwo i akwakultura
6 IV A Geografia (R) Wyżywienie ludności świata
7 IV A Geografia (R) Gospodarka leśna na świecie

25.01.2021 r.

1 III C Geografia (R) Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce
2 III C Geografia (R) Stan zdrowia ludności Polski
3 i 4 II D Geografia Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności świata

22.01.2021 r. (piątek)

1 II D Geografia (R) Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
2 IV A Geografia (R) Produkcja zwierzęca
4 i 5 III A Geografia (R) Procesy endogeniczne – lekcja powtórzeniowa

21.01.2021 r. (czwartek)

1 III C Geografia (R) Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków
2 III C Geografia (R) Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne
3 IV A Geografia (R) Produkcja roślinna
4 II C Geografia (R) Minerały i skały
5 II C Geografia (R) Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
6 II C Geografia (R) Kronika dziejów Ziemi

20.01.2021 r. (środa)

1 II C Geografia (R) Budowa wnętrza Ziemi
2 II C Geografia (R) Minerały i skały
3 I A Geografia Prognozowanie pogody
4 II A Geografia (R) Oceany i morza
5 II A Geografia (R) Dynamika oceanów – prądy morskie, falowanie
6 I C Geografia (R) Czas na Ziemi

19.01.2021 r. (wtorek)

1 II B Geografia Podział polityczny świata
2 II A Geografia (R) Cykl hydrologiczny
3 I C Geografia Klimaty kuli ziemskiej
4 IV A Geografia (R) Czynniki rozwoju rolnictwa
5 IV A Geografia (R) Użytkowanie ziemi na świecie
6 IV A Geografia (R) Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne
7 IV A Geografia (R) Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze na świecie

18.01.2021 r. (poniedziałek)

1 III C Geografia (R) Liczba i rozmieszczenie ludności Polski
2 III C Geografia (R) Struktura demograficzna ludności Polski
3 i 4 II D Geografia Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata

22.12.2020 r. (wtorek)

1 II B Geografia Biosfera – ćwiczenia
2 II A Geografia (R) Atmosfera – ćwiczenia utrwalające
3 I C Geografia Atmosfera – ćwiczenia
4 IV A Geografia (R) Działania na rzecz ochrony środowiska
5 IV A Geografia (R) Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce
6 IV A Geografia (R) Ochrona środowiska przyrodniczego Polski
7 IV A Geografia (R) Walory parków narodowych w Polsce

21.12.2020 r. (poniedziałek)

1 III C Geografia (R) Ochrona przyrody i zróżnicowanie regionalne Polski – zadania maturalne
2 III C Geografia (R)
3 II D Geografia Ludność – ćwiczenia
4 II D Geografia Ludność – ćwiczenia

18.12.2020 r. (piątek)

1 II D Geografia (R) Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę – ćwiczenia
2 IV A Geografia (R) Wpływ działalności człowieka na sfery Ziemi
4 III A Geografia (R) Wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów
5 III A Geografia (R) Procesy endogeniczne – ćwiczenia utrwalające

17.12.2020 r. (czwartek)

1 III C Geografia (R) Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Polski
2 III C Geografia (R) Potencjał gospodarczy wybranego regionu Polski
3 IV A Geografia (R) Relacje człowiek – środowisko
4 II C Geografia (R) Hydrosfera – ćwiczenia utrwalające
5 II C Geografia (R) Hydrosfera – ćwiczenia utrwalające
6 II C Geografia (R) Hydrosfera – ćwiczenia utrwalające

16.12.2020 r. (środa)

1 II C Geografia (R) Hydrosfera – ćwiczenia utrwalające
2 II C Geografia (R) Hydrosfera – ćwiczenia utrwalające
3 I A Geografia Opady atmosferyczne
4 II A Geografia (R) Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki
5 II A Geografia (R) Atmosfera – ćwiczenia utrwalające
6 I C Geografia (R) Czas na Ziemi

15.12.2020 r. (wtorek)

1 II B Geografia Pedosfera – ćwiczenia
2 II A Geografia (R) Zmiany atmosfery i klimatu
3 I C Geografia Prognozowanie pogody
4 IV A Geografia (R) Urbanizacja
5 IV A Geografia (R) Urbanizacja
6 IV A Geografia (R) Bogactwo kulturowe Polski
7 IV A Geografia (R) Ludność i urbanizacja – ćwiczenia

14.12.2020 r. (poniedziałek)

1 III C Geografia (R) Regiony fizycznogeograficzne Polski
2 III C Geografia (R) Cechy środowiska przyrodniczego wybranego regionu Polski – Wyżyna Krakowsko – Częstochowska
3 II D Geografia Migracje
4 II D Geografia Migracje

11.12.2020 r. (piątek)

1 II D Geografia (R) Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego
4 III A Geografia (R) Trzęsienia ziemi
5 III A Geografia (R) Ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne

10.12.2020 r. (czwartek)

1 III C Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – zadania maturalne
2 III C Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – zadania maturalne
4 II C Geografia (R) Hydrosfera – zadania maturalne
5 II C Geografia (R) Hydrosfera – zadania maturalne
6 II C Geografia (R) Hydrosfera – zadania maturalne

09.12.2020 r. (środa)

1 II C Geografia (R) Hydrosfera – zadania maturalne
2 II C Geografia (R) Hydrosfera – zadania maturalne
3 I A Geografia Ciśnienie atmosferyczne
4 II A Geografia (R) Klimaty kuli ziemskiej
5 II A Geografia (R) Klimaty kuli ziemskiej
6 I C Geografia (R) Ruch obrotowy Ziemi

08.12.2020 r. (wtorek)

1 II B Geografia Szata roślinna na Ziemi
2 II A Geografia (R) Prognozowanie pogody
3 I C Geografia Opady na Ziemi
4 IV A Geografia (R) Osadnictwo wiejskie i miejskie.
5 IV A Geografia (R) Sieć osadnicza Polski

07.12.2020 r. (poniedziałek)

1 III C Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – zadania maturalne
2 III C Geografia (R) Środowisko przyrodnicze Polski – zadania maturalne
3 II D Geografia Rozwój demograficzny
4 II D Geografia Rozwój demograficzny

04.12.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne

4

III A

Geografia (R)

Deformacje tektoniczne i typy genetyczne gór

5

III A

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm

03.12.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce

2

III C

Geografia (R)

Walory parków narodowych w Polsce

4

II C

Geografia (R)

Lodowce górskie. Lądolody i wieloletnia zmarzlina

5

II C

Geografia (R)

6

II C

Geografia (R)

Wody podziemne

02.12.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Zbiorniki sztuczne, znaczenie jezior. Bagna i torfowiska

2

II C

Geografia (R)

Atmosfera – praca klasowa

3

I A

Geografia

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

4

II A

Geografia (R)

Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

5

II A

Geografia (R)

6

I C

Geografia (R)

Ruch obiegowy Ziemi

01.12.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Gleby na kuli ziemskiej

2

II A

Geografia (R)

Masy powietrza i fronty atmosferyczne

3

I C

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

IV A

Geografia (R)

Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce

5

IV A

Geografia (R)

Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata. Stan zdrowia ludności w Polsce

30.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Świat roślin i zwierząt w Polsce

2

III C

Geografia (R)

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce

3

II D

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

4

II D

Geografia

Zmiany na mapie politycznej – praca klasowa

27.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Trzęsienia ziemi. Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne

4

III A

Geografia (R)

Tektonika płyt litosfery

5

III A

Geografia (R)

Ruchy górotwórcze

26.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Morze Bałtyckie

2

III C

Geografia (R)

Gleby w Polsce

4

II C

Geografia (R)

Ustroje rzeczne

5

II C

Geografia (R)

Jeziora – powstawanie i kryteria podziału

6

II C

Geografia (R)

Jeziora typy genetyczne

25.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Dynamika oceanów – pływy morskie, sejsza, upwelling

2

II C

Geografia (R)

Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi

3

I A

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

II A

Geografia (R)

Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny

5

II A

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

6

I C

Geografia (R)

Ruch obiegowy Ziemi

24.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Procesy zewnętrzne kształtujące litosferę – praca klasowa

2

II A

Geografia (R)

Ruchy powietrza atmosferycznego

3

I C

Geografia

Ciśnienie atmosferyczne

4

IV A

Geografia (R)

Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce. Grupy etniczne

5

IV A

Geografia (R)

Struktura zawodowa ludności świata. Bezrobocie na świecie

23.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Bilans wodny. Sieć rzeczna

2

III C

Geografia (R)

Jeziora. Wody podziemne

3

II D

Geografia

Liczba ludności świata i jej zmiany

4

II D

Geografia

Rozmieszczenie ludności na świecie

20.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm cz. 2

4

III A

Geografia (R)

Kronika dziejów Ziemi cz. 2

5

III A

Geografia (R)

Hydrosfera – praca klasowa

19.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Klimat Polski

2

III C

Geografia (R)

Problemy współczesnego świata – praca klasowa

4

II C

Geografia (R)

Cykl hydrologiczny

5

II C

Geografia (R)

Oceany i morza

6

II C

Geografia (R)

Dynamika oceanów – prądy morskie i falowanie

18.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Atmosfera – ćwiczenia

2

II C

Geografia (R)

3

I A

Geografia

Temperatura powietrza

4

II A

Geografia (R)

Czynniki kształtujące rozkład temperatury

5

II A

Geografia (R)

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

6

I C

Geografia (R)

Układ Słoneczny

17.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Gleby na kuli ziemskiej

2

II A

Geografia (R)

Obieg ciepła

3

I C

Geografia

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

4

IV A

Geografia (R)

Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludności

5

IV A

Geografia (R)

Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności

16.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Zlodowacenia w Polsce. Formy i utwory czwartorzędowe

2

III C

Geografia (R)

Cechy rzeźby powierzchni Polski

3

II D

Geografia

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

4

II D

Geografia

Zmiany na mapie politycznej – lekcja powtórzeniowa

13.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Plutonizm i wulkanizm cz. 1

4

III A

Geografia (R)

Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi

5

III A

Geografia (R)

Kronika dziejów Ziemi cz. 1

12.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Położenie i granice Polski

2

III C

Geografia (R)

Dzieje geologiczne obszaru Polski

4

II C

Geografia (R)

Ziemia we Wszechświecie – praca klasowa

5

II C

Geografia (R)

Zmiany atmosfery i klimatu

6

II C

Geografia (R)

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne i ich skutki

10.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Procesy zewnętrzne kształtujące litosferę – lekcja powtórzeniowa

2

II A

Geografia (R)

Skład i budowa atmosfery

3

I C

Geografia

Temperatura powietrza

4

IV A

Geografia (R)

Demografia – zadania maturalne

09.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Człowiek w przestrzeni przyrodniczej – zadania maturalne

2

III C

Geografia (R)

3

II D

Geografia

Pedosfera i biosfera – praca klasowa

4

II D

Geografia

Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów

06.11.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Ruchy górotwórcze

4

III A

Geografia (R)

Budowa wnętrza Ziemi

5

III A

Geografia (R)

Minerały i skały

05.11.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na pedosferę i biosferę

2

III C

Geografia (R)

Działania na rzecz ochrony środowiska

4

II C

Geografia (R)

Prognozowanie pogody

5

II C

Geografia (R)

Klimaty kuli ziemskiej

6

II C

Geografia (R)

Klimaty kuli ziemskiej

04.11.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Masy powietrza

2

II C

Geografia (R)

Fronty atmosferyczne

3

I A

Geografia

Ruch obrotowy Ziemi

4

II A

Geografia (R)

Rachuba czasu na Ziemi – czas słoneczny

5

II A

Geografia (R)

Czas strefowy i urzędowy

6

I C

Geografia (R)

Obraz Ziemi – praca klasowa

03.11.2020 r. (wtorek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II B

Geografia

Rzeźbotwórcza działalność morza

2

II A

Geografia (R)

Ruch obrotowy Ziemi

3

I C

Geografia

Ruch obrotowy Ziemi

4

IV A

Geografia (R)

Przyczyny i konsekwencje migracji ludności

5

IV A

Geografia (R)

Migracje wewnętrzne i zagraniczne Polaków

02.11.2020 r. (poniedziałek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na atmosferę

2

III C

Geografia (R)

Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę

3

II D

Geografia

Integracja i dezintegracja na świecie

4

II D

Geografia

Konflikty zbrojne. Terroryzm

30.10.2020 r. (piątek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II D

Geografia (R)

Teoria tektoniki płyt litosfery

29.10.2020 r. (czwartek)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

III C

Geografia (R)

Relacje człowiek – środowisko

2

III C

Geografia (R)

Usługi – praca klasowa

4

II C

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

5

II C

Geografia (R)

Wilgotność powietrza

6

II C

Geografia (R)

Obraz Ziemi – praca klasowa

28.10.2020 r. (środa)

Numer lekcji

Klasa

Przedmiot

Temat lekcji

1

II C

Geografia (R)

Skład i budowa atmosfery oraz temperatura powietrza – ćwiczenia

2

II C

Geografia (R)

Rodzaje wiatrów lokalnych

3

I A

Geografia

Ruch obiegowy Ziemi

4

II A

Geografia (R)

Wysokość górowania Słońca – zadania

5

II A

Geografia (R)

Wysokość górowania Słońca – zadania

6

I C

Geografia (R)

Wszechświat

27.10.2020 r. (wtorek)

klasa II B

Temat: Działalność rzeźbotwórcza wiatru.

klasa II A

Temat: Obraz Ziemi – praca klasowa.

klasa I C

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

klasa IV A

Temat: Struktura demograficzna ludności Polski

Temat: Gleby i biosfera – praca klasowa.

26.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa III C

Temat; Rejony konfliktów międzynarodowych.

Temat: Izolacjonizm

klasa II D

Temat: Podział polityczny świata.

Temat: Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny obraz świata.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II D

Temat: Minerały i skały.

22.10.2020 r. (czwartek)

klasa II C

Temat: Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny.

Temat: Globalna cyrkulacja atmosfery. Pasaty i monsuny.

Temat: Rodzaje wiatrów lokalnych.

21.10.2020 r. (środa)

klasa II C (temat na dwie godziny lekcyjne)

Temat: Ruchy powietrza atmosferycznego – ćwiczenia.

klasa II A

Temat: Ruch obiegowy Ziemi.

Temat: Strefy oświetlenia Ziemi.

20.10.2020 r. (wtorek)

klasa II B

Temat: Działalność rzeźbotwórcza rzeki.

klasa II A

Temat: Układ Słoneczny.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II D

Temat: Pedosfera – ćwiczenia utrwalające.

Temat: Biosfera – ćwiczenia utrwalające.