Geografia

Aneks do Zasad oceniania

PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o wykonanie przesłanych przez aplikację Teams ćwiczeń, które będą podlegały ocenie.
 2. Proszę o wykonanie poprzednich ćwiczeń przez osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Ćwiczenia zostały przesłane konkretnym uczniom przez aplikację Teams.

lekcje 2 i 3 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Położenie i granice Polski” oraz „Dzieje geologiczne obszaru Polski”

oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Geologiczna przeszłość Polski”.

lekcje 4, 5 i 6 klasa II (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Procesy krasowe” oraz „Rzeźbotwórcza działalność morza. Typy wybrzeży” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Jak rzeki i morza przekształcają powierzchnię Ziemi.

PIĄTEK – 03.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Konflikty międzynarodowe. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm” oraz „Znaczenie handlu międzynarodowego. Handel zagraniczny Polski i inwestycje zagraniczne”.

lekcja 4 klasa III A (lotnicy)

I. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres mailowy:  anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com.

Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik – ćwiczenia

II. Proszę osoby, które nie przesłały poprzednich ćwiczeń, aby je zrobiły i wysłały na mojego maila.

III. W przyszłym tygodniu poinformuję was o otrzymanych ocenach. Życzę wam wesołych świąt i bardzo dziękuję za waszą pracę.

lekcja 5 klasa I D

I. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres mailowy:  anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com.

Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik – ćwiczenia

II. Proszę osoby, które nie przesłały poprzednich ćwiczeń, aby je zrobiły i wysłały na mojego maila.

III. W przyszłym tygodniu poinformuję was o otrzymanych ocenach. Życzę wam wesołych świąt i bardzo dziękuję za waszą pracę.

CZWARTEK – 02.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Konflikty międzynarodowe. Rejony konfliktów międzynarodowych. Izolacjonizm”.

lekcja 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Współpraca międzynarodowa. Polska w organizacjach międzynarodowych” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Integracja państw”.

lekcja 3 klasa III A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematem „Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl pt. „Jak poznano dzieje Ziemi?”

lekcja 4 klasa II A (informatycy)

Temat: „Etyka i odpowiedzialność w komunikacji, współpraca w zespole” – praca klasowa.

Proszę o wykonanie załączonego poniżej testu, który będzie podlegał ocenie. Test proszę podpisać imieniem i nazwiskiem i przesłać na adres mailowy:  anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com.

Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik – Test

ŚRODA – 01.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Procesy globalizacji na świecie” i „Dysproporcje w rozwoju krajów” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl Globalizacja.

lekcje 3 i 4 klasa IV A

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Współpraca międzynarodowa. Polska w organizacjach międzynarodowych” i „Znaczenie handlu międzynarodowego. Handel zagraniczny Polski i inwestycje zagraniczne” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Integracja państw”

lekcja 5 klasa I C

Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik 1: Leśnictwo i gospodarka morska – ćwiczenia

lekcja 6 klasa I B

Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 08.04.2020 r.

Załącznik 1: Ciśnienie atmosferyczne – ćwiczenia

WTOREK – 31.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Wietrzenie skał” oraz „Ruchy masowe”.
 2. Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Wietrzenie skał”.

lekcja 3 klasa I A

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem „Przemysł wysokiej technologii”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń (obie grupy), które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 07.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia

lekcje 4 i 5 klasa II A

 1. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 07.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia 

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Opady atmosferyczne. Fronty atmosferyczne” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń, które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 06.04.2020 r.

Załącznik 1 – ćwiczenia 

lekcje 2 i 3 klasa IV A (lotnicy)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Dysproporcje w rozwoju krajów świata” oraz „Procesy globalizacji na świecie” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl Globalizacja.

lekcje 4, 5 i 6 klasa II (poziom rozszerzony)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Wielkie formy ukształtowania lądów i oceanów”.
 2. Proszę o wykonanie załączonych poniżej ćwiczeń (obie grupy), które będą podlegały ocenie. Ćwiczenia proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Termin oddania ćwiczeń: 06.04.2020 r.

Załacznik 1 – ćwiczenia

PIĄTEK – 27.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Rozwój turystyki na świecie. Regiony turystyczne świata” i „Atrakcyjność turystyczna Polski. Turystyka krajowa i zagraniczna” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Turystyka” i „Turystyczne walory Polski”.

lekcja 4 klasa III A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Skały osadowe i metamorficzne” 

lekcja 5 klasa I D

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Opady atmosferyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”

CZWARTEK – 26.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Atrakcyjność turystyczna Polski. Turystyka krajowa i zagraniczna” oraz materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl pt. „Turystyczne walory Polski”

lekcja 2 klasa III C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika: „Rola i znaczenie łączności”

lekcja 3 klasa III A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Minerały, skały magmowe” oraz z materiałem pt. „Z czego składa się skała” 

ŚRODA – 25.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Znaczenie usług we współczesnym świecie”, „Transport” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy”  oraz „Rozwój transportu na świecie”.

lekcje 3 i 4 klasa IV A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Rozwój i znaczenie łączności” i „Rozwój turystyki na świecie. Regiony turystyczne świata” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl „Turystyka”

lekcja 5 klasa I C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Chów zwierząt na świecie”.

lekcja 6 klasa I B

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Ciśnienie atmosferyczne” oraz z Załącznikiem

Załącznik 1 

WTOREK – 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II C (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne oraz izostatyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?” (tylko część dotycząca trzęsień ziemi).

lekcja 3 klasa I A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Rozwój i znaczenie przemysłu”.

lekcje 4 i 5 klasa II A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Opady i osady atmosferyczne”

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 r.

lekcja 1 KLASA I D (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematem „Jak powstaje wiatr” (proszę kliknąć na link) umieszczonym na platformie epodreczniki.pl

Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań od 1 do 8.

lekcje 2 i 3 klasa IV A (geografia w zakresie rozszerzonym)

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika: „Znaczenie usług we współczesnym świecie”, „Transport” oraz materiałami zamieszczonymi na platformie epodreczniki.pl pt. „Nowoczesne usługi komunikacyjne. Przemiany na rynku pracy”  oraz „Rozwój transportu na świecie”.

Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań.

lekcje 4, 5, 6 klasa II C (geografia w zakresie rozszerzonym)

 1. Proszę o zapoznanie się z tematem „Płytowa budowa litosfery. Ruchy górotwórcze” (proszę kliknąć na link) umieszczonym na platformie epodreczniki.pl
 2.  Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Plutonizm i wulkanizm” oraz z materiałem zamieszczonym na platformie epodreczniki.pl „Jakie procesy wywołują zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi?” (tylko część dotycząca wulkanów). Następnie w celu utrwalenia wiedzy teoretycznej proszę o samodzielne wykonanie zamieszczonych poniżej zadań.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA III A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz o wykonanie na jej podstawie poniżej załączonych zadań i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r. 

Instrukcja do zadań

Hydrosfera – zadania

KLASA II A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „cyrkulacja monsunowa oraz wiatry lokalne” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r. 

Atmosfera – ćwiczenia

KLASA II C – ROZSZERZENIE

Proszę o zapoznanie się z tematami z podręcznika „Tektonika płyt litosfery” oraz „Ruchy górotwórcze i deformacje tektoniczne”  oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r. 

Minerały i skały – ćwiczenia

Procesy endogeniczne – ćwiczenia

KLASA I C

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Główne obszary upraw” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r.

Czynniki rozwoju rolnictwa – ćwiczenia

Produkcja roślinna – ćwiczenia

KLASA I B

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Temperatura powietrza” (podręcznik str. 46 – 50) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r. 

Temperatura powietrza – ćwiczenia

KLASA I D – ROZSZERZENIE

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Globalna cyrkulacja atmosfery, cyrkulacja monsunowa oraz wiatry lokalne” (podręcznik str. 100 – 104) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 23.03.2020 r. 

Temperatura powietrza, globalna cyrkulacja oraz wiatry – ćwiczenia

KLASA I D

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Globalna cyrkulacja atmosfery” (podręcznik str. 54 – 55) oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r. 

Ciśnienie atmosferyczne – ćwiczenia

KLASA I A

Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika „Leśnictwo i gospodarka morska” oraz o wykonanie poniżej załączonych ćwiczeń i odesłanie na mój adres mailowy do 20.03.2020 r. 

Leśnictwo – ćwiczenia

KLASA IV A – TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Poniżej zamieszczam do pobrania i wykonania zadania maturalne z działu „Działalność gospodarcza człowieka”. Proszę o ich rozwiązanie i przesłanie na maila: anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com

Termin oddania prac: 20.03.2020 r.

Działalność gospodarcza człowieka cz. 1

Działalność gospodarcza człowieka cz. 2

Materiał powtórkowy dot. parków narodowych w Polsce

KLASA III C

Poniżej zamieszczam do pobrania i wykonania zadania maturalne z działu „Działalność gospodarcza człowieka”. Proszę o ich rozwiązanie i przesłanie na maila: anna-grochowska@zsporeba.onmicrosoft.com

Termin oddania prac: 20.03.2020 r.

Działalność gospodarcza człowieka cz. 1

Działalność gospodarcza człowieka cz. 2

Materiał powtórkowy dot. parków narodowych w Polsce