Godzina wychowawcza

4.12.2020 r. (piątek)

klasa III C

Dlaczego kompleksy utrudniają nam życie?

klasa II C

Klasyfikacja śródroczna.

klasa II B

Lekcja z cyklu „Polecam”: książka, film, serial, program

klasa I A

Niepowodzenie to porażka czy kolejny etap w drodze do celu?

klasa II D

Wystawiamy oceny z zachowania.

klasa II A

Czy nasza klasa jest zgrana.

27.11.2020 r. (piątek)

klasa III C

Przyjaźń w życiu człowieka.

klasa II A

Reguły przyjaźni.

klasa II C

Ustalamy oceny z zachowania.

klasa I A

Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

klasa II D

Źródła informacji naukowej.

klasa III A

PROBLEMY W ZDALNYM NAUCZANIU I ICH ROZWIĄZYWANIE

klasa II B

Omówienie zachowania. Proponowane oceny.

20.11.2020 r. (piątek)

klasa III C

Jak walczyć z nałogami?

klasa II A

Jak zapanować nad zachowaniem agresywnym.

klasa II C

Mój wymarzony dom.

klasa I A

Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.

klasa II D

Racjonalne gospodarowanie czasem wolnym.

klasa II B

Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

13.11.2020 r. (piątek)

klasa II D
Kształtowanie relacji międzyludzkich
klasa III A
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
klasa I A
Dyskusja jako jedna z form zdobywania informacji.
klasa II A
Szkodliwość lekomani.
klasa II C

Jak rozpoznać depresję wśród młodzieży?

klasa III C
Nasze sukcesy i porażki.
klasa II B
Niemodne słowa? Ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, człowieczeństwo.

06.11.2020 r. (piątek)

klasa I A

Jak uczyć się efektywnie?

klasa II C

Nasza droga do niepodległości.

klasa III C

Koleżeństwo i przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy.

klasa II D

Problemy – jak sobie z nimi radzić?

klasa IV A

Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

klasa II A

Tolerancja – Definicja, Synonimy, Przykłady

klasa II B

Kultura bycia, czyli savoir vivre na co dzień

30.10.2020 r. (piątek)

klasa II B

Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież

klasa II D

Umiejętność samooceny – moje wady i zalety

klasa I A

Jak umiejętnie poszukiwać informacji.

klasa IV A

Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowaniu się do egzaminów. 

klasa II A

Uzależnienia.

klasa II C

Święto Zmarłych – pamiętamy o poległych za Ojczyznę.

klasa III C

Dbamy o miejsca pamięci narodowej.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II D

Temat: Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.