Godzina wychowawcza

21.05.2021 r. (piątek)

klasa II D

Niemodne słowa?: ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, uczciwość, człowieczeństwo

klasa II C

Wracamy do szkoły.

klasa I A

Powrót do szkoły – Małymi krokami wracamy do normalności!

14.05.2021 r. (piątek)

klasa II D

Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży.

klasa I A

Rola wykształcenia we współczesnym świecie.

klasa II C

Czym żyje młodzież?

07.05.2021 r. (piątek)

klasa II A

Mój ideał miłości.

klasa II C

Moje sukcesy.

klasa III A

JAK RADZIĆ SOBIE Z PORAŻKĄ.

klasa II D

Anoreksja, bulimia – skutki i profilaktyka.

30.04.2021 r. (piątek)

klasa III C

Podsumowanie naszej współpracy z rówieśnikami.

klasa II D

Narkomania – problem społeczny.

klasa II A

Czy kompleksy utrudniają mi życie.

klasa II C

Bezpieczny weekend majowy.

klasa III A

SPOTKANIE ONLINE DOTYCZĄCE PRAKTYK ZAWODOWYCH.

klasa I A

Jak Zdemaskować Manipulatora i Chronić Się Przed Toksycznymi Ludźmi.

23.04.2021 r. (piątek)

klasa II D

Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież.

klasa II A

Jaka walczyć ze złym samopoczuciem i stresem.

klasa II C

Jak radzić sobie ze stresem?

klasa III C

Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?

klasa I A

30 ukrytych technik manipulacji.

klasa III A

POKOLENIE HD

16.04.2021 r. (piątek)

klasa II D

Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia.

klasa II A

Komunikacja w rodzinie.
klasa II C

Relacje koleżeńskie w dobie pandemii.

klasa III A

JAK RADZIĆ SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI.

klasa III C

Rodzina w życiu człowieka.

klasa I A

Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby)  i manipulacji polityczno – gospodarczych (rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi  rodzinnych, brak ideałów).

 

09.04.2021 r. (piątek)

klasa III A

JAK RADZIĆ SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI

klasa III C

Próbny egzamin maturalny z matematyki.

klasa II C

Techniki uczenia się.

klasa I C

Jak się uczyć?

klasa II D

Ja i mój stres

klasa II A

Gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej.

30.03.2021 r. (wtorek)

klasa I A

Tradycje Wielkanocne  w różnych częściach kraju

26.03.2021 r. (piątek)

klasa III C

Dlaczego czcimy rocznice narodowe?.

klasa II C

Zwyczaje wielkanocne.

klasa II A

Nauka dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym

klasa III A

PROBLEMY I DYLEMATY U PROGU DOROSŁOŚC

klasa I A

Sciąganie, podpowiadanie, wagary, a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych.

klasa I C

Czas wolny

klasa II D

Tradycje Świąt Wielkanocnych

19.03.2021 r. (piątek)

klasa III A

CZEMU TRUDNO BYĆ SZCZĘŚLIWYM

klasa II D

Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

klasa II A

Jak zachować się w miejscu publicznym.

klasa II C

Jak sobie radzić w czasach pandemii?

klasa III C

Jak skutecznie porozumiewać się z drugim człowiekiem?

klasa I A

Umiejętność gospodarowania czasem pracy  i wolnym od zajęć

12.03.2021 r. (piątek)

klasa II D

Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej

klasa II C

Przyjaźń i miłość jako podstawowe potrzeby człowieka.

klasa II A

Nasza prywatność a świat wirtualny.

klasa III C

Mój stosunek do zwierząt.

klasa III A

ODDZIAŁYWANIE MEDIÓW NA ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

05.03.2021 r. (piątek)

klasa I A

Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.

klasa II C

Życzliwość i szacunek – podstawy kultury osobistej.

klasa II D

Autorytety – ludzie, którym ufam.

klasa II A

Co nas motywuje do działania.

klasa III A

JAK ZBUDOWAĆ SIŁĘ WOLI.

klasa III C

Zbliżamy się do matury.

26.02.2021 r. (piątek)

klasa III A

PO CO I JAK ROZWIJAĆ OTWARTOŚĆ UMYSŁU

klasa II D

Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka.

klasa I A

Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.

klasa III C

Problemy ekologiczne.

klasa II A

O mądrej diecie-jak zadbać o siebie.

klasa II C

Moje sukcesy.

klasa II B

Ukazywanie konsekwencji zachowań wobec innych

19.02.2021 r. (piątek)

klasa II A

Sens życia – jak żyć, by być spełnionym.

klasa II C

Sposoby pogłębiania własnych zainteresowań.

klasa II D

Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży.

klasa III C

Poszanowanie własności prywatnej i publicznej.

klasa I A

Rola wykształcenia we współczesnym świecie.

klasa II B

Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów

12.02.2021 r. (piątek)

klasa II D

W jaki sposób dbać o higienę ciała i umysłu?

klasa II A

Moda na dobre wykształcenie

klasa III A

ATAK TERRORYSTYCZNY W SZKOLE

klasa II C

Sposoby pogłębiania własnych zainteresowań i wiadomości.

klasa III C

Nasze zainteresowania.

klasa I A

Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych – Język JA.

klasa II B

Wdrażanie prozdrowotnych nawyków

05.02.2021 r. (piątek)

klasa III C

Kto jest moim autorytetem.

klasa II C

Gospodarowanie czasem-plan dnia ucznia.

klasa II D

Dzień Bezpiecznego Internetu.

klasa I A

Mówienie NIE a autorytet w grupie

klasa II A

Radzenie sobie z krytyką

klasa II B

Dzień Bezpiecznego Internetu

29.01.2021 r. (piątek)

klasa I A

Uczucia – identyfikacja i nazywanie uczuć

klasa II A

Umiejętność samooceny-moje wady i zalety.

klasa II D

Reguły przyjaźni

klasa III C

Jak pomagać potrzebującym?

klasa II C

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?

klasa II B

Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby.

22.01.2021 r. (piątek)

klasa II D

Postawa tolerancji wobec drugiej osoby – inny nie znaczy gorszy

klasa II C

Moje plany na przyszłość.

klasa II A

Co czyni nas wyjątkowym.

klasa I A

Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy

klasa III C

Czy jestem tolerancyjny/a?

Klasa II B

Projekt NASK Przystań w sieci. Cyberprzemoc.

18.12.2020 r. (piątek)

klasa II D

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

klasa III C

Tradycje i obyczaje fundamentem naszej tożsamości.

klasa II A

Podsumowanie semestru

klasa II C

Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

klasa I A

Podsumowanie I semestru.

11.12.2020 r. (piątek)

klasa II B

Kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

klasa II A

Podsumowanie I Semestru.

klasa II D

Film edukacyjny dot. COVID-19. Podsumowanie I semestru.

klasa III C

Rodzaje aktywnego wypoczynku.

klasa I A

Podsumowanie I semestru

04.12.2020 r. (piątek)

klasa III C

Dlaczego kompleksy utrudniają nam życie?

klasa II C

Klasyfikacja śródroczna.

klasa II B

Lekcja z cyklu „Polecam”: książka, film, serial, program

klasa I A

Niepowodzenie to porażka czy kolejny etap w drodze do celu?

klasa II D

Wystawiamy oceny z zachowania.

klasa II A

Czy nasza klasa jest zgrana.

27.11.2020 r. (piątek)

klasa III C

Przyjaźń w życiu człowieka.

klasa II A

Reguły przyjaźni.

klasa II C

Ustalamy oceny z zachowania.

klasa I A

Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka.

klasa II D

Źródła informacji naukowej.

klasa III A

PROBLEMY W ZDALNYM NAUCZANIU I ICH ROZWIĄZYWANIE

klasa II B

Omówienie zachowania. Proponowane oceny.

 

20.11.2020 r. (piątek)

klasa III C

Jak walczyć z nałogami?

klasa II A

Jak zapanować nad zachowaniem agresywnym.

klasa II C

Mój wymarzony dom.

klasa I A

Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem.

klasa II D

Racjonalne gospodarowanie czasem wolnym.

klasa II B

Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości.

13.11.2020 r. (piątek)

klasa II D
Kształtowanie relacji międzyludzkich
klasa III A
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
klasa I A
Dyskusja jako jedna z form zdobywania informacji.
klasa II A
Szkodliwość lekomani.
klasa II C

Jak rozpoznać depresję wśród młodzieży?

klasa III C
Nasze sukcesy i porażki.
klasa II B
Niemodne słowa? Ojczyzna, patriotyzm, honor, Polak, człowieczeństwo.

06.11.2020 r. (piątek)

klasa I A

Jak uczyć się efektywnie?

klasa II C

Nasza droga do niepodległości.

klasa III C

Koleżeństwo i przyjaźń jako podstawa funkcjonowania klasy.

klasa II D

Problemy – jak sobie z nimi radzić?

klasa IV A

Radzenie sobie z przedmaturalnym stresem.

klasa II A

Tolerancja – Definicja, Synonimy, Przykłady

klasa II B

Kultura bycia, czyli savoir vivre na co dzień

30.10.2020 r. (piątek)

klasa II B

Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież

klasa II D

Umiejętność samooceny – moje wady i zalety

klasa I A

Jak umiejętnie poszukiwać informacji.

klasa IV A

Sposoby powtarzania i utrwalania wiadomości w przygotowaniu się do egzaminów. 

klasa II A

Uzależnienia.

klasa II C

Święto Zmarłych – pamiętamy o poległych za Ojczyznę.

klasa III C

Dbamy o miejsca pamięci narodowej.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II D

Temat: Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.