Historia

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

II D – ZMIANY POLITYCZNE U SCHYŁKU XVII WIEKU

25.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC – KRYZYS MONARCHII PIASTOWSKIEJ
IIC – PAŃSTWO WCZESNOPIASTOWSKIE
II C – CESARSTWO I PAPIESTWO 
IC – KRYZYS MONARCHII PIASTOWSKIEJ
IC – PAŃSTWO WCZESNOPIASTOWSKIE
I C – CESARSTWO I PAPIESTWO 

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

II D – WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – IID – TEST SPRAWDZAJĄCY 

18.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC – EUROPA ZACHODNIA W IX- XI WIEKU
IIC – SŁOWIANIE I WĘGRZY 
IIC – ZIEMIE POLSKIE DO X WIEKU

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – II D – EUROPA NA POCZĄTKU XVII WIEKU

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 7 – II C  – KSZTAŁTOWANIE SIĘ USTROJU FEUDALNEGO

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – IID HIS R – KULTURA RENESANSU

04.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6/8 – II C i I C HIST R – ŚWIAT ISLAMU; MONARCHIA FRANKÓW; IMPERIUM KAROLINGÓW

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 7 – II C (R) – BARBARZYŃSKA EUROPA

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – II D (R) – PANOWANIE ST. BATOREGO

28.10.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

klasa II C (zakres rozszerzony), lekcje 6 – 8

Temat: CESARSTWO RZYMSKIE; PRYNCYPAT I DOMINAT; KULTURA ANTYCZNA RZYMU

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

klasa II C (zakres rozszerzony), lekcja 7

Temat: REPUBLIKA RZYMSKA I JEJ UPADEK.