Historia

26.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – FRANCJA NAPOLEONA I ROSJA
IIC – POTOP SZWEDZKI 
IIC – POTOP SZWEDZKI 
IIC – WOJNA DOMOWA PIERWSZY KRÓL „PIAST”

27.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

 
IID – FRANCJA NAPOLEONA PO PRZEGRANEJ

20.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – EKSPANSJA NAPOLEOŃSKIEJ FRANCJI CD

19.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – EKSPANSJE NAPOLEOŃSKIEJ FRANCJI
IIC – GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W XVIII W
IIC – OŚWIECENIE
IIC – BUDOWA IMPERIUM ROSYJSKIEGO 

13.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – EKSPANSJA NAPOLEOŃSKA 

12.05.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POCZĄTEK RZĄDÓW NAPOLEONA
IIC X 3 –  OŚWIECENIE W RP; REWOLUCJA ANERYKAŃSKA; PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI

30.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – PRACA Z MAERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI

29.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – KYZYS I UPADEK RP

28.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – SPRAWDZIAN WIEK XVII W EUROPIE
IIC/IIIC – PRACA Z MATERIAŁAMI ŹRÓDŁOWYMI
IIC/IIIC – PRACA Z MATERIAŁAAMI ŹRÓDŁOWYMI

23.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE

22.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – KONSTYTUCJA 3 MAJA CD

21.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – ZYGMUNT WAZA NA POLSKIM TRONIE
IIC/IIIC – WALKA O KORONĘ CARÓW
IIC/IIIC – PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – EUROPA W XVII W

16.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – KONSTYTUCJA 3 MAJA

15.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – RP W DOBIE SEJMU WIELKIEGO

14.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC. IIIC  X 3 – ZMIANY POLITYCZNE W EUROPIE W XVII WIEKU

09.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – OŚWIECENIE W RP

08.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – OSTATNIA WOLNA ELEKCJA

07.04.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA
IIC/IIIC – ABSOLUTYZM WE FRANCJI
IIC/IIIC – TEST – ZŁOTY WIEK RP

31.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/ IIIC – ANGIELSKA WOJNA DOMOWA
IIC/ IIIC – WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 
IIC/ IIIC ABSOLUTYZM WE FRANCJI 
 

26.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – TEST OŚWIECENIE

25.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POLITYCZNA ANARCHIA I PRÓBY REFORM 

24.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W RP
II/III – RP OBOJGA NARODÓW
II/III – PIERWSI WŁADCY ELEKCYJNI

19.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – PANOWANIE AUGUSTA II

18.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POWT. EUROPA I ŚWIAT W ODRODZENIU

17.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC / IIIC – TEST EUROPA I ŚWIAT W EPOCE ODRODZENIA
IIC/ IIIC – KULTURA I SZTUKA RENESANSU
IIC/ IIIC – PANOWANIE OSTATNICH JAGIELLONÓW

12.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – EUROPA I ŚWIAT W OKRESIE OŚWIECENIA

11.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – REPUBLIKA FRANCUSKA

10.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – POWT EUROPA I ŚWIAD W EPOCE ODRODZENI
IIC/IIIC – SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA W RP W XVI W
IIC/IIIC – ROZWÓJ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ

05.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – REWOLUCJA FRANCUSKA

04.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POWSTANIE USA

03.03.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC/IIIC – REFORMACJA I JEJ SKUTKI
IIC/IIIC- KONTRREFORMACJA I WOJNY RELIGIJNE
IIC/IIIC – EUROPA ZACHODNIA W XVI WIEKU

26.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – PRZEMIANY POLITYCZNE W EUROPIE W XVIIIW

25.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – ABSOLUTYZM OŚWIECONY W PRUSACH 

24.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC i IIIC – WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE
IIC i III C – EUROPA W EPOCE WIELKICH ODKRYĆ
IIC i IIIC – KULTURA RENESANSU

19.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POWSTANIE IMPERIUM ROSYJSKIEGO

18.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – OŚWIECENIE

17.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC I IIIC – SPRAWDZIAN SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA 
IIC I IIIC – CYWILIZACJE PREKOLUMBIJSKIE
IIC I IIIC – CYWILIZACJE PREKOLUMBIJSKIE

12.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – PRZEMIANY GOSP I SPOŁECZNE W XVIII WIEKU

11.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – SPRAWDZIAN – WIEK WOJEN

10.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC i IIIC – KULTURA POLSKA W ŚREDNIOWIECZU
IIC I III C – SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA
IIC I IIIC – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

05.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – POWTÓRZENIE – WIEK WOJEN

04.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – BAROK I SARMATYZM

03.02.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC i IIIC – WOJNY Z ZAKONEM KRZYŻACKIM
IIC i IIIC – EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA W XV WIEKU
IIC i IIIC – MONARCHIA POLSKA W XIV I XV WIEKU

29.01.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – KRYZYS WEWNĘTRZNY RP

28.01.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IID – RZĄDY J. SOBIESKIEGO

27.01.2021 r.

mgr Krystyna Rok

IIC -EUROPA ZACHODNIA W XIV I XV WIEKU 
IIC – KRYZYS SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA
IIC- POCZĄTKI RZĄDÓW JAGIELLONÓW

22.01.2021 r. (piątek)

mgr Krystyna Rok

  1. II D – POWSTANIE CHMIELNICKIEGO 

21.01.2021 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

5. IID – PANOWANIE WŁADYSŁAWA IV

20.01.2021 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

6. IIC i IC – PRÓBY ZJEDNOCZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO 
7. IIC i IC – ODRODZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO 
8. IIC i IC – MONARCHIA KAZIMIERZA WIELKIEGO

21.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

IID – POTOP SZWEDZKI

17.12.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

IID – POWSTANIE CHMIELNICKIEGO 

16.12.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC/IC – ROZBICIE DZIELNICOWE
IIC/IC – ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEM POLSKICH W XII i XIII W
IIC/IC – SĄSIEDZI POLSKI W XII i XIII W

14.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

II D – KOZACZYZNA

09.12.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC i IC – KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPIE
IIC i IC – KULTURA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
IIC i IC – IMPERIUM MONGOLSKIE

07.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

IID – POCZĄTKI RZĄDÓW ZYGMUNTA III WAZY

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

5. II D  – POWTÓRZENIE – EUROPA XVII WIEKU 

02.12.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

6. IIC i IC – WYPRAWY KRZYŻOWE
7. IIC i I C – GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY 
8. IIC i I C – POWSTANIE MONARCHII STANOWEJ 

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

IID – KULTURA BAROKU

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

II D – ZMIANY POLITYCZNE U SCHYŁKU XVII WIEKU

25.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC – KRYZYS MONARCHII PIASTOWSKIEJ
IIC – PAŃSTWO WCZESNOPIASTOWSKIE
II C – CESARSTWO I PAPIESTWO 
IC – KRYZYS MONARCHII PIASTOWSKIEJ

 

IC – PAŃSTWO WCZESNOPIASTOWSKIE
I C – CESARSTWO I PAPIESTWO 

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Krystyna Rok

II D – WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – IID – TEST SPRAWDZAJĄCY 

18.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

IIC – EUROPA ZACHODNIA W IX- XI WIEKU
IIC – SŁOWIANIE I WĘGRZY 
IIC – ZIEMIE POLSKIE DO X WIEKU

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – II D – EUROPA NA POCZĄTKU XVII WIEKU

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 7 – II C  – KSZTAŁTOWANIE SIĘ USTROJU FEUDALNEGO

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – IID HIS R – KULTURA RENESANSU

04.11.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 6/8 – II C i I C HIST R – ŚWIAT ISLAMU; MONARCHIA FRANKÓW; IMPERIUM KAROLINGÓW

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 7 – II C (R) – BARBARZYŃSKA EUROPA

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Krystyna Rok

LEKCJA 5 – II D (R) – PANOWANIE ST. BATOREGO

28.10.2020 r. (środa)

mgr Krystyna Rok

klasa II C (zakres rozszerzony), lekcje 6 – 8

Temat: CESARSTWO RZYMSKIE; PRYNCYPAT I DOMINAT; KULTURA ANTYCZNA RZYMU

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Krystyna Rok

klasa II C (zakres rozszerzony), lekcja 7

Temat: REPUBLIKA RZYMSKA I JEJ UPADEK.