Historia

Aneks do Zasad oceniania

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I A

Temat: Wojna poza Europą

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika wybierz 3 z podanych poniżej zagadnień i opracuj je (praca własna a nie kopie stron – tych nie będę oceniać)

– wyjaśnij znaczenie terminów: pakt trzech, wojna na Pacyfiku, wilcze stada

– wymień wydarzenia związane z datami: 7 grudnia 1941 r., 4–7 czerwca 1942 r., październik – listopad 1942 r.

– omów działalność postaci: Benita Mussoliniego, Adolfa Hitlera, Franklina Delano Roosevelta, Dwighta Davida Eisenhowera

– wymienia główne strony konfliktu oraz ich najważniejsze cele strategiczne

– tłumaczy, na czym polegało strategiczne znaczenie poszczególnych rejonów, będących teatrem wojny

lekcja 4 klasa II A

Temat: konflikty na BLISKIM WSCHODZIE.

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika wybierz 3 z podanych poniżej zagadnień i opracuj je (praca własna a nie kopie stron – tych nie będę oceniać)

– wyjaśnij znaczenie terminów: Bliski Wschód, syjonizm, problem palestyński, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Pustynna burza

– wymień wydarzenia związane z latami: 1948 r., 1956 r., 1967 r., 1973 r.

– omów działalność postaci: Dawida Ben Guriona, Jasera Arafata, Saddama Husajna

– przedstaw rolę ONZ w konfliktach bliskowschodnich

– podaj przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego

– przedstaw rolę światowych mocarstw w konflikcie na Bliskim Wschodzie

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego.

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Początki państwa polskiego

Wszystkie informacje dotyczące lekcji znajdują się w Załączniku. 

lekcja 3 klasa I C

Temat: Okupowana Polska.

Wszystkie informacje dotyczące lekcji znajdują się w Załączniku. 

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego.

Zadania i zakres lekcji zostały podane w Załączniku.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Podsumowanie rozdziału – II wojna światowa

W Załączniku znajdują się polecenia i wskazówki do lekcji.

lekcja 3 klasa I D

Temat: Początki państwa polskiego. 

W Załączniku znajdują się polecenia i wskazówki do lekcji.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Początki państwa polskiego. 

W Załączniku znajdują się polecenia i wskazówki do lekcji.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I A

Temat: Polityka okupacyjna Niemiec

Wszystkie informacje dotyczące tematu w Załączniku

lekcja 4 klasa II A

Temat: Rozpad systemu kolonialnego.

wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I B

Temat: Pradzieje ziem polskich

Proszę aby po przeczytaniu lekcji wykonać 2 ćwiczenia ze str. 189 (przy mapie) oraz 2 ćwiczenia ze str. 192 (dowolnie wybrane). Pracę należy wykonać do dnia 30.03 

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Pradzieje ziem polskich.

Proszę o rozwinięcie jednego z 4 podanych poniżej punktów:

  1. Początki osadnictwa na ziemiach polskich
  2. Kultura łużycka i osada w Biskupinie
  3. Wpływy rzymskie na ziemiach polskich
  4. Przybycie Słowian na ziemie polskie

Termin oddania pracy – do 01.04.2020

lekcja 4 klasa I C

Temat: Droga do zwycięstwa

Proszę o zapoznanie się z tekstem podręcznika i wykonanie ćwiczeń ze str. 167 (do tekstu źródłowego) oraz jednego wybranego ćwiczenia ze str. 173

Termin oddania pracy – do 30.03.2020

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Pierwsze państwa słowiańskie

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika i odpowiedzieć na pytania znajdujące się przy mapce dotyczącej rozmieszczenia plemion.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I C

TEMAT: WOJNA POZA EUROPĄ

Proszę o zapoznanie się z treścią podręcznika i rozwiązanie przygotowanych zadań. zadania do karty pracy można rozwiązać w Wordzie i przysłać na adres e-mailowy: krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00.

Załącznik 1 „Karty pracy”

lekcja 3 klasa I D

Temat: FEUDALIZM I SPOŁECZEŃSTWO STANOWE

ODPOWIEDZI do zadań przy tekście źródłowym w Wordzie proszę przysłać na adres e-mailowy:

krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00

lekcja 4 klasa I B

Temat: FEUDALIZM I SPOŁECZEŃSTWO STANOWE

ODPOWIEDZI do zadań przy tekście źródłowym w Wordzie proszę przysłać na adres e-mailowy:

krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA I A

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Władze polski podczas II Wojny Światowej
  2. Powstanie Warszawskie

KLASA II A

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Droga ku wspólnej Europie
  2. Daleki Wschód po II Wojnie Światowej

KLASY: I B i I D

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Czasy Ottonów