Informatyka

Aneks do zasad oceniania – mgr inż. Joanna Wojdas

ŚRODA 24.06.2020 r.

klasa I B

Temat: Rozwiązywanie zadań.

WTOREK 23.06.2020 r.

klasa I D

Temat: Podsumowanie wiadomości o sieciach komputerowych.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

klasy I A i I C

Temat: Komunikacja i wymiana informacji w Internecie.

ŚRODA 17.06.2020 r.

klasa I B

Temat: Podsumowanie wiadomości o sieciach komputerowych.

WTOREK 16.06.2020 r.

klasa I D

Temat: Protokoły sieciowe.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

klasy I A i I C

Temat: Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno – komunikacyjnych.

ŚRODA 02.06.2020 r.

klasa I B – lekcje 2, 3

Temat: Protokoły sieciowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 02.06.2020 r.

klasa ID – lekcja 2

Temat: Protokoły sieciowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

klasa Ia (lekcja 1 i 2)

Temat: Sprawdzian wiadomości

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

klasa Ic (lekcja 3 i 4)

Temat: Sprawdzian wiadomości

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA 27.05.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Protokoły sieciowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 26.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Okablowanie strukturalne i sieci bezprzewodowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

klasa I A (lekcja 1 i 2)

Temat: Formaty plików multimedialnych

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

klasa I C (lekcja 3 i 4)

Temat: Formaty plików multimedialnych

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA 20.05.2020 r.

klasa I B – lekcje 2,3

Temat: Okablowanie strukturalne i sieci bezprzewodowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 19.05.2020 r.

klasa ID – lekcja 2

Temat: Urządzenia sieciowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

klasa I A (lekcja 1 i 2)

Temat: Grafika rastrowa

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

klasa I C (lekcja 3 i 4)

Temat: Grafika rastrowa

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pli

ŚRODA 13.05.2020 r.

klasa IB – lekcje 2, 3

Temat: Urządzenia sieciowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 12.05.2020 r.

klasa I D

Temat: Rodzaje sieci oraz ich topologie

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Raporty i korespondencja seryjna

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Raporty i korespondencja seryjna

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA 06.05.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Rodzaje sieci oraz ich topologie

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 05.05.2020 r.

klasa I D

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowych

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Tworzenie kwerend

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Tworzenie kwerend

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA 29.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowych.

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

WTOREK 28.04.2020 r.

klasa I D

Temat: Wyprowadzanie komunikatów i wyników na ekran monitora

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Przygotowywanie formularzy

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Przygotowywanie formularzy

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

ŚRODA 22.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Wyprowadzanie komunikatów i wyników na ekran

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

Za tydzień, 29 kwietnia o godzinie 11:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaili szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału:

 1. Internet jako ocean informacji
 2. Przykłady wyszukiwania informacji
 3. Korzystanie z wybranych e-usług

WTOREK 21.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Korzystanie z wybranych e-usług

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/Korzystanie%20z%20wybranych%20e-uslug.pdf

Za tydzień, 28 kwietnia o godzinie 11:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaili szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału:

 1. Internet jako ocean informacji
 2. Przykłady wyszukiwania informacji
 3. Korzystanie z wybranych e-usług

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Zasady tworzenia relacyjnej bazy danych

Zadanie:

1. Zapoznaj się z rozdziałem z podręcznika dotyczącym relacyjnych baz danych w programie Access (link: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/Zaasady%20tworzenia%20relacyjnej%20bazy%20danych.pdf)

2. Wykonaj ćwiczenia nr 4, nr 5 i nr 7 Instrukcja do bazy Access: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/ACCESS.pdf Instrukcja do bazy Libre Office Base: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/BASE.pdf

Uwaga! W tym tygodniu nie przysyłacie mi zadań. Przygotujcie się do testu.

Za tydzień, 27 kwietnia o godzinie 10:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaila szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału:

1. Internet jako ocean informacji

2. Przykłady wyszukiwania informacji

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Zasady tworzenia relacyjnej bazy danych

Zadanie:

1. Zapoznaj się z rozdziałem z podręcznika dotyczącym relacyjnych baz danych w programie Access (link: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/Zaasady%20tworzenia%20relacyjnej%20bazy%20danych.pdf)

2. Wykonaj ćwiczenia nr 4, nr 5 i nr 7 Instrukcja do bazy Access: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/ACCESS.pdf Instrukcja do bazy Libre Office Base: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/BD/BASE.pdf

Uwaga! W tym tygodniu nie przysyłacie mi zadań. Przygotujcie się do testu.

Za tydzień, 27 kwietnia o godzinie 10:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaila szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału:

1. Internet jako ocean informacji

2. Przykłady wyszukiwania informacji

ŚRODA 15.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Korzystanie z wybranych e-usług

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/Korzystanie%20z%20wybranych%20e-uslug.pdf

ŚRODA 08.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie

Zadanie 1: Proszę o zapoznanie się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=tIngJg925Nc oraz rozdziałem z książki http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Wyszukiwanie%20informacji%20w%20internecie.pdf

Zadanie 2: Wypocznijcie przez Święta!!!!!

WTOREK 07.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie.

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=tIngJg925Nc oraz rozdziałem z książki http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Wyszukiwanie%20informacji%20w%20internecie.pdf

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie.

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=tIngJg925Nc oraz rozdziałem z książki http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Wyszukiwanie%20informacji%20w%20internecie.pdf

Dodatkowo osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną z ćwiczeń dotyczących funkcji matematycznych w Excelu (osoby zostały powiadomione emailem) proszone są o wykonanie ćwiczenia (link: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/excel-zadanie.docx ) oraz przysłanie mi rozwiązania do dnia 8.04.2020r.

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Wyszukiwanie informacji w Internecie.

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=tIngJg925Nc oraz rozdziałem z książki http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Wyszukiwanie%20informacji%20w%20internecie.pdf

Dodatkowo osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną z ćwiczeń dotyczących funkcji matematycznych w Excelu (osoby zostały powiadomione emailem) proszone są o wykonanie ćwiczenia (link: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/excel-zadanie.docx ) oraz przysłanie mi rozwiązania do dnia 8.04.2020r.

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Internet jako ocean informacji

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem: http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/Internet%20jako%20ocean%20informacji.pdf

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Internet jako ocean informacji

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem: http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/Internet%20jako%20ocean%20informacji.pdf

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Internet jako „ocean informacji”

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Internet%20jako%20ocean%20informacji.pdf

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Internet jako „ocean informacji”

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/Internet%20jako%20ocean%20informacji.pdf

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Sytuacje warunkowe i algorytmy z warunkami w języku C++

Zadanie:

 1. Zapoznaj się z materiałem (Sytuacje warunkowe i algorytmy)
 2. Przeanalizuj przykłady z części teoretycznej, zapisz je w swoim kompilatorze i uruchom.
 3. Przeanalizuj przykłady zawarte w opracowaniu w zadaniu 2. Zapisz je w swoim kompilatorze i uruchom.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają zadań.

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Sytuacje warunkowe i algorytmy z warunkami w języku C++

Zadanie:

 1. Zapoznaj się z materiałem (Sytuacje warunkowe i algorytmy)
 2. Przeanalizuj przykłady z części teoretycznej, zapisz je w swoim kompilatorze i uruchom.
 3. Przeanalizuj przykłady zawarte w opracowaniu w zadaniu 2. Zapisz je w swoim kompilatorze i uruchom.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają zadań.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Przedstawienie danych w postaci wykresu

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem oraz przećwiczenie sobie przykładów z poniższych prezentacji. Jako, że nie wszyscy uczniowie posiadają Excela w domu, przygotowałam dla uczniów również prezentację i instrukcję do wykonania ćwiczeń (przykładów) w Libre Office Calc. Teoria w obu plikach jest taka sama.

Materiał dla uczniów posiadających Microsoft Excel: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/Przedstawienie%20danych%20w%20postaci%20wykresu%20EXCEL.pdf

Materiał do uczniów posiadających Libre Office Calc: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/Przedstawienie%20danych%20w%20postaci%20wykresu%20LIBRE%20OFFICE%20CALC.pdf

Uwaga: w tym tygodniu nie przysyłacie mi żadnych rozwiązań. Proszę jedynie te osoby, które nie przysłały mi zadań z poprzedniego tygodnia o ich dosłanie.

lekcje 3 i 4 klasa I C

Temat: Przedstawienie danych w postaci wykresu

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem oraz przećwiczenie sobie przykładów z poniższych prezentacji. Jako, że nie wszyscy uczniowie posiadają Excela w domu, przygotowałam dla uczniów również prezentację i instrukcję do wykonania ćwiczeń (przykładów) w Libre Office Calc. Teoria w obu plikach jest taka sama.

Materiał dla uczniów posiadających Microsoft Excel: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/Przedstawienie%20danych%20w%20postaci%20wykresu%20EXCEL.pdf

Materiał do uczniów posiadających Libre Office Calc: http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/Przedstawienie%20danych%20w%20postaci%20wykresu%20LIBRE%20OFFICE%20CALC.pdf

Uwaga: w tym tygodniu nie przysyłacie mi żadnych rozwiązań. Proszę jedynie te osoby, które nie przysłały mi zadań z poprzedniego tygodnia o ich dosłanie.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASY I A i I C

Bardzo proszę o wykonanie zadań, które są umieszczone pod poniższym linkiem

http://zsporeba.pl/informatyka/IAIC/excel/FUNKCJE%20MATEMATYCZNE.pdf 

Funkcje były omawiane na poniedziałkowych zajęciach (tj. 9.03.2020r.), jesteście w stanie sobie z tymi zadaniami poradzić.

Rozwiązania proszę przysyłać na adres joanna-wojdas@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 23 marca 2020r.

KLASA I D

Proszę o nauczenie się  teorii z tego pliku http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/C++/Tworzenie%20programow%20w%20jezyku%20C++.pdf i zrobienie zadań, które są wrzucone na serwer i których nie zdążyliśmy zrobić na lekcji – zadania od 3.(http://zsporeba.pl/informatyka/IBID/C++/Podstawowe%20operacje%20w%20C++%20-%20zadania.pdf) .

Na serwer wrzucę rozwiązania dwóch pierwszych zadań z komentarzem (jest tam już kompilator, dodatkowo znajduje się instrukcja jak go zainstalować i skonfigurować), natomiast reszta zadań jest do samodzielnego wykonania.

Termin oddania prac: 24.03.2020.

Po powrocie do szkoły będzie z tego kartkóweczka.

Wszystkim uczniom w razie problemów bądź niejasności służę radą i podpowiedzą poprzez email i FB.