Język angielski

14.05.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

1a (informatycy) Zadziwiająca metamorfoza.

12.05.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

2b (lotnicy) Use of English – Extra practice.

1a (lotnicy) Zadziwiająca metamorfoza.

11.05.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

2b (informatycy) Piszemy e-mail do kolegi.

2b (informatycy) Powtórzenie działu 1

1a (lotnicy) Powtórzenie działu 5.

10.05.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

2b (lotnicy) Use of English – Extra practice.

1a (informatycy) Powtórzenie działu 5

30.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (podstawa) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IV A (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (rozszerzenie) Praca z zestawem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

II B (lotnicy) Use of English – extra practice.

29.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Piszemy rozprawkę.

IV A (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (podstawa) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

I A (lotnicy) Powtórzenie działu 5.

III C (rozszerzenie) Praca z zestawem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

28.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Piszemy rozprawkę.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (opisywanie miejsca).

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

2.2a Praca- słownictwo maturalne

3.2c Zestaw zadań maturalnych – życie rodzinne I towarzyskie

4.3a Mówienie na podstawie ilustracji

5.2c Zestaw zadań maturalnych – życie rodzinne I towarzyskie

6.3a Mówienie na podstawie ilustracji

7.2d Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

8.2d Czasowniki modalne – ćwiczenia

27.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Praca z zestawem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

IA (lotnicy) Piszemy krótką wiadomość.

IA (informatycy) Powtórzenie działu 5.

IIB (informatycy) Piszemy email do kolegi.

IIB (informatycy) Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.

IVA (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IVA (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Dom- słownictwo maturalne

2.2d Piszemy formalny e-mail z zapytaniem

3.2c Pisanie listu prywatnego

4.2a Dom- słownictwo maturalne

5.3a Czytanie – dobieranie

6.3a Czytanie ze zrozumieniem

7.2c List prywatny – zwroty, ćwiczenia

8.2c Pisanie listu prywatnego

26.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Sprawdzian.

IA (informatycy) Piszemy krótką wiadomość.

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IIIA (rozszerzenie) Kultura – rozumienie tekstu czytanego.

IIIA (rozszerzenie) Kultura – rozumienie tekstu słuchanego.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Powtórzenie wiadomości

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Sprawdzian wiadomości

3.2c List prywatny – zwroty, ćwiczenia

4.3a Czytanie – dobieranie

5.3a Czytanie ze zrozumieniem

6.1c Ćwiczenia egzaminacyjne

7.1c Powtórzenie wiadomości z działu 7

8.2a Szkola – słownictwo maturalne

23.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (podstawa) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IV A (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (rozszerzenie) Praca z zestawem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

II B (lotnicy) Use of English – extra practice.

22.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Zdania okolicznikowe.

IV A (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

III C (podstawa) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

I A (lotnicy) Rozumienie

III C (rozszerzenie) Praca z zestawem maturalnym na poziomie rozszerzonym.

21.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Zdania okolicznikowe.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (opisywanie miejsca).

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

20.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Piszemy rozprawkę.

IA (lotnicy) „Niebieskie strefy” -rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu czytanego.

IIB (informatycy) Przedimki – ćwiczenia

IIB (informatycy) Uczestnictwo w rozmowach.

IVA (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IVA (informatycy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

19.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Use of English – extra practice.

IA (informatycy) „Niebieskie strefy” -rozumienie tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Praca z zestawem maturalnym na poziomie podstawowym.

IIIA (rozszerzenie) Sprawdzian.

IIIA (rozszerzenie) Kultura – rozumienie tekstu słuchanego.

16.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A (informatycy) Ćwiczenia w pisaniu (opisywanie miejsca).

III C (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IV A (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

III C (rozszerzenie) Rozprawka – ćwiczenia w pisaniu.

II B (lotnicy) Use of English – extra practice.

15.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie). Sprawdzian.

IV A (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

III C (podstawa) Świat przyrody- odbiór tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

I A (lotnicy) „Niebieskie strefy” -rozumienie tekstu czytanego.

III C (rozszerzenie) Państwo i społeczeństwo – rozumienie tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

14.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Czasy teraźniejsze.

IIIC (podstawa) Świat przyrody-odbiór tekstu czytanego (dobieranie pytań do akapitów).

IVA (lotnicy) Państwo i społeczeństwo – ćwiczenia leksykalne.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Opisywanie fotografii

2.2a Przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego 3

3.2c Czytanie ze zrozumieniem

4.3a Sprzedawanie i kupowanie

5.2c Czytanie ze zrozumieniem

6.3a Sprzedawanie i kupowanie

7.2d „Jak przetrwać wakacje z rodzicami” – rozumienie tekstu pisanego.

8.2d Słownictwo – podróżowanie

13.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Państwo i społeczeństwo – rozumienie tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

IA (lotnicy) „Niebieskie strefy” -rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IIB (informatycy) Przedimki.

IIB (informatycy) Uczestnictwo w rozmowach.

IVA (informatycy) Świat przyrody-odbiór tekstu czytanego (dobieranie pytań do akapitów).

IVA (informatycy) Świat przyrody- odbiór tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

IVA (lotnicy) Ćwiczenia w pisaniu (opisywanie miejsca).

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Londyńskie metro

2.2d „Tutaj zaczyna się twoja podniebna kariera”.

3.2c Słuchanie – życie rodzinne

4.2a Londyńskie metro

5.3a Rozmowa na podstawie ilustracji

6.3a Rodzaje sklepów i towary

7.2c Styl życia, konflikty I problemy

8.2c Słuchanie – życie rodzinne

12.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Powtórzenie działu 10.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IIIA (rozszerzenie) Kultura (teatr) – ćwiczenia leksykalne.

IIIA (rozszerzenie) Kultura (media) – ćwiczenia leksykalne.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część I

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część II

3.2c Styl życia, konflikty I problemy

4.3a Rozmowa na podstawie ilustracji

5.3a Rodzaje sklepów i towary

6.1c Rozumienie tekstu słuchanego

7.1c Słownictwo – miejsca pracy

8.2a Sprawdzian wiadomości

09.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A (informatycy) Matura próbna.

III C (podstawa) Matura próbna.

IV A (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

III C (rozszerzenie) Państwo i społeczeństwo – rozumienie tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

II B (lotnicy) Powtórzenie działu 10.

08.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A (informatycy) Matura próbna.

III C (podstawa) Świat przyrody- odbiór tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

I A (lotnicy) Pytanie o i udzielanie pozwolenia.

III C (rozszerzenie) Parafrazy.

07.04.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) „Jesteś mądry„– rozumienie tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Świat przyrody-odbiór tekstu czytanego (dobieranie pytań do akapitów).

IVA (lotnicy) Świat przyrody- odbiór tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Present Perfect

2.2a Sprawdzian wiadomości

3.2c Święta I uroczystości

4.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-6

5.2c Święta I uroczystości

6.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-6

7.2d Powtórzenie wiadomości z działu 3.

8.2d Sprawdzian wiadomości

31.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) „Jesteś mądry„– rozumienie tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Świat przyrody-odbiór tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Świat przyrody – rozumienie tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Słyszałeś najnowsze wiadomości?

2.2a Powtórzenie i utrwalenie 12

3.2c Czynności życia codziennego.Formy spędzania czasu wolnego.

4.3a Sprawdzian wiadomości

5.2c Czynności życia codziennego.Formy spędzania czasu wolnego.

6.3a Sprawdzian wiadomości

7.2d Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.

8.2d Ćwiczenia egzaminacyjne

30.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Parafrazy.

IA (lotnicy) Czasowniki modalne używane w odniesieniu do przeszłości.

IA (informatycy) Udzielanie pozwolenia.

IIB (informatycy) Wygląd zewnętrzny – rozumienie tekstu słuchanego

IIB (informatycy) „Moc wyglądu” -rozumienie tekstu czytanego

IVA (informatycy) Świat przyrody – odbiór teksu słuchanego.

IVA (informatycy) Świat przyrody – odbiór tekstu czytanego

IVA (lotnicy) Świat przyrody – odbiór słuchanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Jak dbać o zdrowie

2.2d Piszemy opowiadanie

3.2c Etapy życia, członkowie rodziny, koledzy I przyjaciele

4.2a Powtórzenie i utrwalenie 12

5.3a Zestaw zadań maturalnych – zakupy

6.3a Powtórzenie wiadomości

7.2c Omówienie testu diagnostycznego

8.2c Etapy życia, członkowie rodziny, koledzy I przyjaciele

29.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Piszemy opowiadanie.

IA (informatycy) Czasowniki modalne używane w odniesieniu do przeszłości.

IVA (lotnicy) Świat przyrody-odbiór tekstu słuchanego.

IIIA (rozszerzenie) Powtórzenie wiadomości

IIIA (rozszerzenie) Kultura – ćwiczenie leksykalne.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Znajomość środków językowych

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Gramatyka: Mówienie o przeszłości

3.2c Omówienie testu diagnostycznego

4.3a Zestaw zadań maturalnych – zakupy

5.3a Powtórzenie wiadomości

6.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

7.1c Sprawdzian wiadomości

8.2a Jak dbać o zdrowie

26.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Świat przyrody – odbiór tekstu słuchanego.

IIIC (podstawa) Natura – ćwiczenia leksykalne.

IVA (lotnicy) Świat przyrody – odbiór tekstu słuchanego.

IIIC (rozszerzenie) Parafrazy.

II B (lotnicy) „Jakie to uczucie?” – rozumienie tekstu czytanego.

25.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) „Jesteś mądry” – rozumienie tekstu czytanego.2c

IVA (informatycy) Świat przyrody – odbiór tekstu słuchanego.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IA (lotnicy) Świat przyrody-odbiór tekstu słuchanego.

IIIC (rozszerzenie) Świat przyrody – odbiór tekstu czytanego.

24.03.2021 r.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c

2.2a Dobre rady

3.2c Test diagnostyczny

4.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – email nieformalny

5.2c Test diagnostyczny

6.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – email nieformalny

7.2d Bycie uprzejmym

8.2d „Uprawiaj jedzenie, odżywiaj się dobrze, bądź zdrowy” – rozumienie tekstu pisanego.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Szkoła – ćwiczenia w sluchaniu.4

IIIC (podstawa) Sprawdzian z działu 11.

IVA (lotnicy) Świat przyrody – odbiór tekstu słuchanego.

23.03.2021 r.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

2.2d Konstrukcja used to i would

3.2c Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1-4

4.2a Dobre rady

5.3a Zakupy – mówienie

6.3a Zakupy – znajomość środków językowych

7.2c Sprawdzian wiadomości

8.2c Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1-4

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Świat przyrody – odbiór tekstu czytanego.

IA (lotnicy) Czasowniki modalne.

IA (informatycy) Obowiązki domowe – słownictwo.

IIB (informatycy) Wygląd zewnętrzny – słownictwo.

IIB (informatycy) Wygląd zewnętrzny – rozumienie tekstu słuchanego.

IVA (informatycy) Sprawdzian z działu 11

IVA (informatycy) Świat przyrody – ćwiczenia leksykalne

IVA (lotnicy) Świat przyrody – ćwiczenia leksykalne

22.03.2021 r.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Mówienie: opis ilustracji

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Zestaw zadań maturalnych: praca

3.2c Sprawdzian wiadomości

4.3a Zakupy – mówienie

5.3a Zakupy – znajomość środków językowych

6.1c

7.1c

8.2a Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) „Jakie to uczucie?” –  rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Czasowniki modalne.

IVA (lotnicy) Test z działu 11.

IIIA (rozszerzenie) Piszemy artykuł.

IIIA (rozszerzenie) Piszemy artykuł.

19.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Nauka i technologia – odbiór tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Nauka i technologia – odbiór tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IIIC (rozszerzenie) Świat przyrody-odbiór tekstu słuchanego.

II B (lotnicy) Proszenie o i udzielanie rady.

18.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Szkoła – ćwiczenia w słuchaniu.

IVA (informatycy) Nauka i technologia – ćwiczenia leksykalne.

IIIC (podstawa) Nauka i technologia – ćwiczenia leksykalne.

IA (lotnicy) Jak działa reklama?

IIIC (rozszerzenie) Świat przyrody – ćwiczenia leksykalne.

17.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Szkoła – ćwiczenia leksykalne.

IIIC (podstawa) Powtórzenie działu 11.

IVA (lotnicy) Nauka i technologia – odbiór tekstu czytanego.

16.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Powtórzenie dział 9-10

IA (lotnicy) Sprawdzian z działu 4.

IA (informatycy) Jak działa reklama?

IIB (informatycy) Use of English – extra practice.

IIB (informatycy) Present Continuous i Present Simple – ćwiczenia

IVA (informatycy) Ćwiczenia w pisaniu (email – wyrażanie prośby)

IVA (informatycy) Powtórzenie wiadomości z działu 10.

IVA (lotnicy) Nauka i technologia – ćwiczenia leksykalne.

15.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Drugi okres warunkowy.

IA (informatycy) Sprawdzian z działu 4.

IVA (lotnicy) Powtórzenie działu 11.

IIIA (rozszerzenie) Piszemy artykuł

IIIA (rozszerzenie) Kultura – ćwiczenia leksykalne

12.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (email – wyrażanie prośby)

IVA (lotnicy) Ćwiczenia w pisaniu (email – wyrażanie prośby)

IIIC (rozszerzenie) Świat przyrody- słownictwo

II B (lotnicy) Drugi okres warunkowy.

11.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Szkoła – ćwiczenia leksykalne.

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IA (lotnicy) Jak działa reklama?

IIIC (rozszerzenie) Piszemy artykuł.

10.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Szkoła – słownictwo.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Rozumienie tekstu słuchanego

2.2a Zasady pierwszej pomocy

3.2c Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część II

4.3a Rodzaje sklepów i towary. Sprzedawanie i kupowanie

5.2c Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część II

6.3a Rodzaje sklepów i towary. Sprzedawanie i kupowanie

7.2d Jak przedstawić prezentację?

8.2d Test kumulatywny 1-2

09.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Parafrazy.

IA (lotnicy) Powtórzenie działu 4.

IA (informatycy) Jak działa reklama?

IIB (informatycy) Use of English – extra practice.

IIB (informatycy) Use of English – extra practice.

IVA (informatycy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego.

IVA (informatycy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Harry Hipochondryk

2.2d Sprawdzian wiadomości

3.2c Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część I

4.2a Zasady pierwszej pomocy

5.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1-6

6.3a Sprawdzian wiadomości

7.2c Gramatyka: Mówienie o przeszłości

8.2c Test gramatyczny: mówienie o teraźniejszości, mówienie o przeszłości, czasy perfect, mówienie o przyszłości – część I

08.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IA (informatycy) Powtórzenie działu 4.

IVA (lotnicy) Problemy ze snem – rozumienie tekstu czytanego.

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja I’d rather, It’s high time.

IIIA (rozszerzenie) Piszemy artykuł.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Słownictwo – zawody i profesja

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Słuchanie – prawda /fałsz

3.2c Gramatyka: Mówienie o przeszłości

4.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1-6

5.3a Sprawdzian wiadomości

6.1c ,,Wyznania prokrastynatora” rozumienie tekstu czytanego.

7.1c Sposoby wyrażania przewidywań

8.2a Harry Hipochondryk

05.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Test diagnostyczny.

IIIC (podstawa) Test diagnostyczny.

IVA (lotnicy) Test diagnostyczny.

IIIC (rozszerzenie) Test diagnostyczny.

II B (lotnicy) Rodzaje przestępstw -słownictwo.

04.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Test – mowa zależna.

IVA (informatycy) Test diagnostyczny.

IIIC (podstawa) Test diagnostyczny.

IA (lotnicy) Piszemy reklamację.

IIIC (rozszerzenie) Parafrazy.

03.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – pytania, zdania rozkazujące i twierdzące.

IIIC (podstawa) Test diagnostyczny.

IVA (lotnicy) Test diagnostyczny.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Zadziwiająca metamorfoza.

2.2a Sprawdzian wiadomości

3.2c Znajomość środków językowych

4.3a Pisanie na forum kulinarnym

5.2c Znajomość środków językowych

6.3a Pisanie na forum kulinarnym

7.2d Ćwiczenia egzaminacyjne

8.2d Powtórzenie wiadomości

02.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Zdania przydawkowe.

IA (lotnicy) Wyrażanie opinii.

IA (informatycy) Piszemy reklamację.

IIB (informatycy) Present Simple i Present Continuous.

IIB (informatycy) Present Simple i Present Continuous.

IVA (informatycy) Zdrowie – ćwiczenia leksykalne.

IVA (informatycy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

2.2d Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

3.2c Zestaw zadań maturalnych: praca

4.2a Sprawdzian wiadomości

5.3a Mówienie – żywienie

6.3a Znajomość środków językowych – żywienie

7.2c Mówienie: opis ilustracji

8.2c Zestaw zadań maturalnych: praca

01.03.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Test z działu 9.

IA (informatycy) Wyrażanie opinii.

IVA (lotnicy) Test z działu 10.

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja I’d rather.

IIIA (rozszerzenie) The death of Captain James Cook – rozumienie tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Sprawdzian wiadomości

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 1-3

3.2c Mówienie: opis ilustracji

4.3a Mówienie – żywienie

5.3a Znajomość środków językowych – żywienie

6.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

7.1c Sprawdzian wiadomości

8.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

26.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Zdrowie – ćwiczenia leksykalne.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do egzaminu.

IVA (lotnicy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test prawda/fałsz).

IIIC (rozszerzenie) Słowotwórstwo.

II B (lotnicy) Test z działu 9.

25.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – pytania, zdania rozkazujące i twierdzące.

IVA (informatycy) Powtórzenie z działu 10.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do egzaminu.

IA (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IIIC (rozszerzenie) „Teoria wielkiego podrywu” – rozumienie tekstu czytanego.

24.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – pytania, zdania rozkazujące i twierdzące.

IIIC (podstawa) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

IVA (lotnicy) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Powtórzenie wiadomości z działu 5.

2.2a Zaginął pies – ogłoszenia

3.2c Czytanie ze zrozumieniem

4.3a Czytanie ze zrozumieniem – wielokrotny wybór

5.2c Czytanie ze zrozumieniem

6.3a Czytanie ze zrozumieniem – wielokrotny wybór

7.2d Dokonywanie wyboru

8.2d Piszemy wpis na blogu

23.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) „Teoria wielkiego podrywu” – rozumienie tekstu czytanego.

IA (lotnicy) Rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Wyrażanie opinii.

IIB (informatycy) Test z działu 10

IIB (informatycy) Pamiętna noc. Present Simple i Present Continuous.

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IVA (informatycy) Piszemy email wyrażający plany na przyszłość.

IVA (lotnicy) Zdrowie – ćwiczenia leksykalne.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Przestępstwa – słownictwo

2.2d Rozumienie tekstu słuchanego

3.2c Słuchanie – dobieranie

4.2a Zaginął pies – ogłoszenia

5.3a Posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne

6.3a Słuchanie ze zrozumieniem – żywienie

7.2c Słuchanie – prawda /fałsz

8.2c Słuchanie – dobieranie

22.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Strona bierna.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Powtórzenie z działu 10.

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja if only– ćwiczenia.

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja I wish– ćwiczenia.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Czasy perfect w praktyce, ćwiczenia

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

3.2c Słuchanie – prawda /fałsz

4.3a Posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne

5.3a Słuchanie ze zrozumieniem – żywienie

6.1c Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.

7.1c Ćwiczenia egzaminacyjne

8.2a Przestępstwa – słownictwo

19.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

IIIC (podstawa) „Problemy ze snem”- odbiór tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Piszemy email wyrażający plany na przyszłość

IIIC (rozszerzenie) Nauka i technika– ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych. (rozumienie tekstu słuchanego).

II B (lotnicy) Sherlock Holmes. Strona bierna.

18.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, zdania rozkazujące – powtórzenie.

IVA (informatycy) Usain Bolt – rozumienie tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test prawda/fałsz).

IA „Zagadkowy kupujący” – rozumienie tekstu czytanego.

IIIC (rozszerzenie) Nauka i technika– ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych. (rozumienie tekstu słuchanego).

17.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, pytani – zdania rozkazujące.

IIIC (podstawa) Test z działu 10.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Piszemy krótką wiadomość

2.2a Wielki Szu

3.2c Słownictwo – zawody i profesja

4.3a Artykuły spożywcze – kolokacje, słownictwo

5.2c Słownictwo – zawody i profesja

6.3a Artykuły spożywcze – kolokacje, słownictwo

7.2d Nauka i technika – słownictwo

8.2d Składnia czasowników

16.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Nauka i technika – ćwiczenia leksykalne.

IA (lotnicy) Określniki ilościowe.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu czytanego.

IIB (informatycy) Jak korzystać z Internetu?

IIB (informatycy) Powtórzenie wiadomości z działu 10.

IVA (informatycy) Test z działu 9.

IVA (informatycy) Sport – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (dobieranie zdań do wypowiedzi).

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne przygotowujące do matury.

mgr Angelika Fabjańska

16.02.21

1.2a Uważaj na oszustów

2.2d Naukowa fikcja czy fakt? – rozumienie tekstu pisanego

3.2c Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 1-3

4.2a Wielki Szu

5.3a Powtórzenie wiadomości

6.3a Sprawdzian wiadomości

7.2c Sprawdzian wiadomości

8.2c Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 1-3

15.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Powtórzenie wiadomości z działu 9.

IA (informatycy) „Zagadkowy kupujący”- rozumienie tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Sport – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja if only.

IIIA (rozszerzenie) Konstrukcja I wish.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – rozprawka

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Gramatyka: czasy perfect

3.2c Sprawdzian wiadomości

4.3a Powtórzenie wiadomości

5.3a Sprawdzian wiadomości

6.1c Rozumienie tekstu słuchanego

7.1c ,,Niebieskie strefy” – rozumienie tekstu czytanego.

8.2a Uważaj na oszustów

12.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Sport -ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

IIIC (podstawa) Zdrowie -ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

IVA (lotnicy) „Fakty o Boldzie”-odbiór tekstu czytanego.

IIIC (rozszerzenie) Piszemy rozprawkę za i przeciw.

II B (lotnicy) Powtórzenie wiadomości z rozdziału 9.

11.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, zdania rozkazujące – ćwiczenia

IVA (informatycy) Sport – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (dobieranie zdań do wypowiedzi).

IIIC (podstawa) Piszemy rozprawkę za i przeciw.

IA Określniki ilościowe.

IIIC (rozszerzenie) Sport – rozumienie tekstu słuchanego

10.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, pytania – ćwiczenia

IIIC (podstawa) Powtórzenie wiadomości z działu 10.

IVA (lotnicy) Test- dział 9

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Udzielanie pozwolenia

2.2a Przypadek Tiny Squires

3.2c Powtórzenie wiadomości

4.3a Pisanie listu

5.2c Powtórzenie wiadomości

6.3a Pisanie listu

7.2d Sprawdzian wiadomości

8.2d ,,Program Voyager’’

09.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Zdrowie – ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych. (rozumienie tekstu słuchanego).

IA (lotnicy) Jedzenie i picie – słownictwo.

IA (informatycy) Określniki ilościowe.

IIB (informatycy) Rozumienie teksu czytanego.

IIB (informatycy) Piszemy opowiadanie.

IVA (informatycy) Powtórzenie wiadomości z działu 9.

IVA (informatycy) Sport – ćwiczenia leksykalne

IVA (lotnicy) „Fakty o Boldzie”-odbiór tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Kto zabił Tinę Squires?

2.2d Powtórzenie wiadomości z rodziału I

3.2c Pisanie e-mail

4.2a Przypadek Tiny Squires

5.3a Rodzina – znajomość środków językowych

6.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – zwroty i frazy

7.2c E-mail – zwroty maturalne

8.2c Pisanie e-mail

08.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Piszemy krótką recenzję.

IA (informatycy) Określniki ilościowe.

IVA (lotnicy) Sport – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego (dobieranie zdań do wypowiedzi).

IIIA (rozszerzenie) Uzupełnianie zdań. Czasy.

IIIA (rozszerzenie) Sprawdzian.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Wpis na blogu – użyteczne zwroty

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Rozprawka – zwroty, ćwiczenia

3.2c E-mail – zwroty maturalne

4.3a Rodzina – znajomość środków językowych

5.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – zwroty i frazy

6.1c Słownictwo – obowiązki domowe

7.1c Czasowniki modalne używane w odniesieniu do przeszłości

8.2a Kto zabił Tinę Squires?

05.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Powtórzenie wiadomości z działu 9.

IIIC (podstawa) Ćwiczenie pisania- opisywanie planów na przyszłość.

IVA (lotnicy) Sport – ćwiczenie umiejętności odbioru tekstu słuchanego.

IIIC (rozszerzenie) Czasowniki modalne.

II B (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego.

04.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, pytania – ćwiczenia

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IA (lotnicy) Test – dział 3.

IIIC (rozszerzenie) Sport – rozumienie tekstu słuchanego

03.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna, zdania twierdzące – ćwiczenia

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IVA (lotnicy) Sport – ćwiczenia leksykalne.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Marty Minimalista

2.2a Włamanie do mieszkania Kay

3.2c Czasy przeszłe – ćwiczenia

4.3a Zestaw do matury ustnej – rodzina i przyjaciele

5.2c Czasy przeszłe – ćwiczenia

6.3a Zestaw do matury ustnej – rodzina i przyjaciele

7.2d Piszemy e-mail do kolegi

8.2d Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

02.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) „Nawet w najśmielszych marzeniach” – rozumienie tekstu czytanego

IA (lotnicy) Tabliczka czekolady. Stopniowanie przymiotników.

IA (informatycy) Jedzenie i picie – słownictwo.

IIB (informatycy) Proszenie o radę i udzielanie rady.

IIB (informatycy) „Jakie to uczucie” – rozumienie tekstu czytanego.

IVA (informatycy) Test – dział 8.

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IVA (lotnicy) Powtórzenie działu 9.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Pomyłki przestępców

2.2d Uczestniczenie w rozmowach

3.2c Mówienie o przeszłości – powtórzenie i utrwalenie czasów przeszłych

4.2a Włamanie do mieszkania Kay

5.3a Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

6.3a Mówienie – rozmowa z odgrywaniem roli

7.2c Znajomość środków językowych

8.2c Mówienie o przeszłości – powtórzenie i utrwalenie czasów przeszłych

01.02.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Zapraszanie.

IA (informatycy) Tabliczka czekolady. Stopniowanie przymiotników.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia w pisaniu. Wyrażanie opinii.

IIIA (rozszerzenie) „W drodze” – rozumienie tekstu czytanego.

IIIA (rozszerzenie) Czasy przyszłe – powtórzenie. Uzupełnianie zdań

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Znajomość środków językowych

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Słowotwórstwo

3.2c Znajomość środków językowych

4.3a Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

5.3a Mówienie – rozmowa z odgrywaniem roli

6.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

7.1c Sprawdzian wiadomości

8.2a Pomyłki przestępców

29.01.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy)Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (podstawa) Sport – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (rozszerzenie) „Nawet w najśmielszych marzeniach” – rozumienie tekstu czytanego.

II B (lotnicy) Mowa zależna- ćwiczenia.

28.01.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – ćwiczenia

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Sport – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

IA (lotnicy) Powtórzenie działu 3.

IIIC (rozszerzenie) Sport – ćwiczenia leksykalne.

27.01.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – ćwiczenia

IIIC (podstawa) Test – dział 9.

IVA (lotnicy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Powtórzenie wiadomości z działu 4

2.2a Sprawdzian wiadomości

3.2c Mówienie – zestaw zadań dom

4.3a Życie towarzyskie i rodzinne – słuchanie

5.2c Mówienie – zestaw zadań dom

6.3a Życie towarzyskie i rodzinne – słuchanie

7.2d Moc wyglądu – rozumienie tekstu pisanego

8.2d Rodzajniki

26.01.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Zdrowie – ćwiczenia leksykalne.

IA (lotnicy) Powtórzenie działu 3.

IA (informatycy) Test- unit 3.

IIB (informatycy) II okres warunkowy.

IIB (informatycy) II i I okres warunkowy – porównanie.

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Powtórzenie i utrwalenie 10

2.2d Looking good – słuchanie ze zrozumieniem

3.2c Czytanie – dobieranie zdań do tekstu

4.2a Sprawdzian wiadomości

5.3a Formy spędzania czasu wolnego. Święta i uroczystości.

6.3a Styl życia, konflikty i problemy.

7.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

8.2c Czytanie – dobieranie zdań do tekstu

25.01.2021 r.

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Mowa zależna – ćwiczenia.

IA (informatycy) Powtórzenie działu 3.

IVA (lotnicy) Test – dział 8.

IIIA (rozszerzenie) „W drodze” – rozumienie tekstu czytanego.

IIIA (rozszerzenie) Czasy przyszłe – powtórzenie.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Mówienie – wypowiedź na podstawie materiału wizualnego

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Mówienie – zestaw zadań szkoła

3.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

4.3a Formy spędzania czasu wolnego. Święta i uroczystości.

5.3a Styl życia, konflikty i problemy.

6.1c Powtórzenie działu 4

7.1c Jak działa reklama?

8.2a Powtórzenie i utrwalenie 10

22.01.2021 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Sport – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IIIC (rozszerzenie) Ćwiczenia umiejętności egzaminacyjnych.

II B (lotnicy) Rozumienie tekstu czytanego.

21.01.2021 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – ćwiczenia

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego.

IIIC (podstawa) Sport- ćwiczenia leksykalne.

IA (lotnicy) Piszemy wpis na blogu.

IIIC (rozszerzenie) Powtórzenie rozdziały 7-8

20.01.2021 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Piszemy formalne zgłoszenie reklamacji.

2.2a Blog o kulturze

3.2c Słuchanie – wielokrotny wybór

4.3a Czasowniki i przyimki. Czynności życia codziennego – kolokacje

5.2c Słuchanie – wielokrotny wybór

6.3a Czasowniki i przyimki. Czynności życia codziennego – kolokacje

7.2d Pamiętna noc

8.2d Słownictwo – wygląd zewnętrzny

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Mowa zależna – ćwiczenia

IIIC (podstawa) Powtórzenie unit 9.

IVA (lotnicy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

19.01.2021 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2a W radiu powiedzieli, że…

2.2d Sprawdzian wiadomości

3.2c Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości

4.2a Blog o kulturze

5.3a Sprawdzian wiadomości

6.3a Etapy życia, członkowie rodziny i przyjaciele.

7.2c Gdzie mieszkasz? Ćwiczenia leksykalne

8.2c Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Piszemy list formalny.

IA (lotnicy) Rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Powtórzenie wiadomości.

IIB (informatycy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IIB (informatycy) II okres warunkowy.

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenia leksykalne.

IVA (informatycy) Kultura – ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.

IVA (lotnicy) Kultura – ćwiczenia leksykalne.

18.01.2021 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Czytanie – wielokrotny wybór

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Rozważania na temat edukacji szkolnej w oparciu o przeczytane teksty.

3.2c Gdzie mieszkasz? Ćwiczenia leksykalne

4.3a Sprawdzian wiadomości

5.3a Etapy życia, członkowie rodziny i przyjaciele.

6.1c Rozumienie tekstu słuchanego.

7.1c Wyrażanie opinii

8.2a W radiu powiedzieli, że…

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Złamał skrzypce warte milion odbiór tekstu czytanego.

IA (informatycy) Piszemy wpis na blogu.

IVA (lotnicy) Powtórzenie – dział 8.

IIIA (rozszerzenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne.

IIIA (rozszerzenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne.

22.12.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Skuteczne techniki komunikacyjne

2.2d Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

3.2c Sprawdzian wiadomości

4.2a Skuteczne techniki komunikacyjne

5.3a Dłuższa forma wypowiedzi – zwroty. Ćwiczenia maturalne

6.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

7.2c Powtórzenie wiadomości

8.2c Sprawdzian wiadomości

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Piszemy list formalny.

IA (lotnicy) „Wyprawa” – rozumienie tekstu czytanego.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu czytanego.

IIB (informatycy) Strona bierna – ćwiczenia

IIB (informatycy) Rodzaje przestępstw. Słownictwo.

IVA (informatycy) Ćwiczenia w pisaniu (email -podziękowanie).

IVA (informatycy) Powtórzenie – unit 8.

IVA (lotnicy) Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

21.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Twórcze zawody – słownictwo.

IA (informatycy) „Wyprawa” – rozumienie tekstu czytanego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia w pisaniu (email -podziękowanie).

IIIA (rozszerzenie) Powtórzenie. Rozdziały 5-6.

IIIA (rozszerzenie) Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Słownictwo – szkoła i edukacja

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Słuchanie – wielokrotny wybór

3.2c Powtórzenie wiadomości

4.3a Dłuższa forma wypowiedzi – zwroty. Ćwiczenia maturalne

5.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4.

6.1c Określniki ilościowe

7.1c ,,Zagadkowy kupujący” – rozumienie tekstu czytanego.

8.2a Film, który oglądałem ostatnio

18.12.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IVA (informatycy) Ćwiczenia w pisaniu (email – podziękowanie).

IIIC (podstawa) Ćwiczenia w mówieniu przygotowujące do egzaminu ustnego.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (rozszerzenie) Rozmowa w oparciu o materiał stymulujący.

II B (lotnicy) Twórcze zawody. Słownictwo.

17.12.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Strona bierna – ćwiczenia

IVA (informatycy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (wyrażanie opinii na blogu).

IA (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IIIC (rozszerzenie) Piszemy list formalny.

16.12.2020 r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA (rozszerzenie) Strona bierna – ćwiczenia.

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IVA (lotnicy) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Słownictwo – jedzenie i picie

2.2a Film, który oglądałem ostatnio

3.2c Pisanie – wiadomość na blogu

4.3a Praca – znajomość środków językowych

5.2c Pisanie – wiadomość na blogu

6.3a Praca – znajomość środków językowych

7.2d Piszemy opowiadanie

8.2d Powtórzenie z rozdziału 10

15.12.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Piszemy list formalny.

IA (lotnicy) Zaimki względne.

IA (informatycy) Rozumienie tekstu słuchanego.

IIB (informatycy) Powtórzenie działu 9.

IIB (informatycy) Sherlock Holmes. Strona bierna

IVA (informatycy) Podróżowanie – odbiór tekstu czytanego.

IVA (informatycy)Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IVA (lotnicy) Podróżowanie – odbiór tekstu czytanego.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Pierwsza ważna rola

2.2d Jak napisać opowiadanie?

3.2c Mówienie o teraźniejszości – powtórzenie czasów teraźniejszych

4.2a Pierwsza ważna rola

5.3a Praca – mówienie

6.3a Praca – zestaw do matury ustnej

7.2c Środki językowe – dobieranie

8.2c Mówienie o teraźniejszości – powtórzenie czasów teraźniejszych

14.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II B (lotnicy) Świat sztuki. Past Perfect

IA (informatycy) Zaimki względne.

IVA (lotnicy) Podróżowanie – odbiór tekstu słuchanego

IIIA (rozszerzenie) Czasowniki modalne.

IIIA (rozszerzenie) Rozmowa w oparciu o materiał stymulujący.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Powtórzenie wiadomości

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Sprawdzian wiadomości

3.2c Środki językowe – dobieranie

4.3a Praca – mówienie

5.3a Praca – zestaw do matury ustnej

6.1c Sprawdzian wiadomości

7.1c Tabliczka czekolady

8.2a TV QUIZ/Co wiesz o telewizji? – część II

11.12.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne.

IIIC (rozszerzenie) Kultura – rozumienie tekst czytanego.

10.12.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Kultura – rozumienie tekstu czytanego (test wielokrotnego wyboru).

IIIC (rozszerzenie) Ćwiczenie umiejętności mówieni.

IA Pytanie o informacje.

09.12.2020 r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Strona bierna – ćwiczenia

IIA Strona bierna – ćwiczenia

IIIC (podstawa) Kultura – rozumienie tekstu słuchanego (dobieranie zdań do wypowiedzi)..

IIB Sprawdzian – unit 8.

IVA Powtórzenie wiadomości z działu 7. 

IVA Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

2.2a TV QUIZ/Co wiesz o telewizji? – część II

3.2c Znajomość środków językowych

4.3a Czytanie – dobieranie. Ćwiczenia maturalne

5.2c Znajomość środków językowych

6.3a Czytanie – dobieranie. Ćwiczenia maturalne

7.2d Jakie to uczucie? Rozumienie tekstu czytanego

8.2d Rozumienie tekstu czytanego

08.12.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Kultura –  ćwiczenia leksykalne.

IA Podróżowanie. Słownictwo

IIB Rozumienie tekstu słuchanego.

IIB Piszemy krótką recenzję.

IA Pytanie o informacje.

mgr Angelika Fabjańska

1.2a TV QUIZ/Co wiesz o telewizji? – część I

2.2d Proszenie o radę i udzielanie

3.2c Mówienie – zestaw zadań maturalnych

4.2a TV QUIZ/Co wiesz o telewizji? – część I

5.3a Praca – słuchanie

6.3a Praca – czytanie ze zrozumieniem

7.2c Mówienie – opis ilustracji

8.2c Mówienie – zestaw zadań maturalnych

07.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Podróżowanie – słownictwo.

IVA Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne.

IVA Podróżowanie – odbiór tekstu słuchanego (test wielokrotnego wyboru).

IIIA Czasowniki modalne.

IIIA Piszemy artykuł.

IIB Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) List formalny – zwroty

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) Piszemy list formalny

3.2c Mówienie – opis ilustracji

4.3a Praca – słuchanie

5.3a Praca – czytanie ze zrozumieniem

6.1c Ćwiczenia egzaminacyjne

7.1c Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3

8.2a Poprawa testu

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Sprawdzian

IIIC (rozszerzenie) Powtórzenie wiadomości z działu 7

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Kultura – ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania

IIIC (rozszerzenie) Ćwiczenie umiejętności mówienia

IA Magiczne momenty. Past Continuous,

02.12.2020 r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA „Identyczna trójka” – odbiór tekstu czytanego

IIA Strona bierna

IIIC (podstawa) Kultura – ćwiczenia leksykalne

IIB Jak wybrać ścieżkę kariery?

IVA Ćwiczenia w pisaniu (reklamacja).

IVA Ćwiczenie umiejętności mówienia (spekulowanie).

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

2.2a Poprawa testu

3.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

4.3a Rynek pracy. Czasowniki frazowe.

5.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

6.3a Rynek pracy. Czasowniki frazowe.

7.2d Rozumienie tekstu słuchanego

8.2d Zdania warunkowe typu II

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Piszemy artykuł

IA Sprawdzian (unit 2)

IIB Rozumienie tekstu czytanego.

IIB Zapraszanie

IA Sprawdzian (unit 2)

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Sprawdzian wiadomości

2.2d Słownictwo – rodzaje przestępstw

3.2c Słuchanie – dobieranie

4.2a Sprawdzian wiadomości

5.3a Zawody i związane z nimi czynności. Przyimki, przmiotniki.

6.3a Warunki pracy i zatrudnienia. Praca dorywcza.

7.2c Słuchanie – who are you?

8.2c Słuchanie – dobieranie

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Magiczne momenty. Past Continuous.

IVA Ćwiczenie umiejętności mówienia (spekulowanie)

IVA Powtórzenie wiadomości z unit 2.

IIIA Zdania okolicznikowe

IIIA Zdania okolicznikowe

IIB Powtórzenie (unit 8).

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Czasy przeszłe – ćwiczenia

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) E-mail – zwroty maturalne

3.2c Słuchanie – who are you?

4.3a Zawody i związane z nimi czynności. Przyimki, przymiotniki.

5.3a Warunki pracy i zatrudnienia. Praca dorywcza.

6.1c Wyprawa – rozumienie tekstu czytanego

7.1c Piszemy wpis na blogu

8.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

27.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Powtórzenie wiadomości z unit 8

IIIC (rozszerzenie) Konstrukcje I wish/ if only – ćwiczenia

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia w słuchaniu imówieniu

IIIC (rozszerzenie) Konstrukcje I’d rather/I had better- ćwiczenia

IA How to give a presentation? Jak przedstawić prezentację?

25.11.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Rozumienie tekstu słuchanego.

2.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

3.2c Opisywanie wyglądu zewnętrznego i ubrań

4.3a Sprawdzian wiadomości

5.2c Opisywanie wyglądu zewnętrznego i ubrań

6.3a Sprawdzian wiadomości

7.2D Sprawdzian wiadomości

8.2D Sherlock Holmes

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Dom – ćwiczenia leksykalne

IIA Dom – rozumienie tekstu słuchanego

IIIC (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia w pisaniu

IIB Piszemy rozprawkę wyrażającą opinię

IVA Robienie zakupów – rozumienie tekstu czytanego.

IVA Ćwiczenia językowe i gramatyczne (okresy warunkowe)

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2A Przekazywanie wiadomości tekstowych. Popularne skróty

2.2D Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

3.2c Słownictwo – człowiek

4.2A Przekazywanie wiadomości tekstowych. Popularne skróty

5.3A Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – wpis na blogu

6.3A Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-3

7.2c Przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego 3

8.2c Słownictwo – człowiek

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Strona bierna – ćwiczenia

IA Powtórzenie – unit 2

IIB Mowa zależna – ćwiczenia

IIB Złamał skrzypce warte milion funtów” – rozumienie tekstu czytanego

IA How to give a presentation? Jak przedstawić prezentację?

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1.IC,IIC,IID Rozszerzenie Znajomość środków językowych

2.IC,IIC,IID Rozszerzenie Mówienie o przeszłości – powtórzenie i utrwalenie czasów przeszłych

3.2c Przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego 3

4.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – wpis na blogu

5.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-3

6.1C Pytanie o informację

7.1C Zaimki względne

8.2a Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Powtórzenie – unit 2.

IVA Ćwiczenia językowe i gramatyczne (okresy warunkowe)

IVA Ćwiczenie pisania (reklamacja)

IIIA „Wegański posiłek” – rozumienie tekstu czytanego

IIIA Przyimki

IIB Rozumienie tekstu słuchanego

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (pisanie podziękowania)

III C (rozszerzenie) Czasy (uzupełnianie zdań)

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne

III C (rozszerzenie) Czasy przyszłe

I A Writing a bigraphy. Piszemy biografię.

18.11.2020 r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Pisanie artykułu

II A (rozszerzenie) Rozmowa z odgrywaniem roli

III C (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne (zdania przydawkowe)

II B The first conditional. Pierwszy okres warunkowy.

IV A Sprawdzian z działu 6.

IV A Shopping and services – listening exercises. Zakupy i usługi – rozumienie tekstu słuchanego

mgr Angelika Fabjańska

1.1C Słownictwo – podróżowanie

2.2A Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

3.2C Londyńskie metro

4.3A Szkoła – zwroty i frazy (wypowiedź pisemna)

5.2C Londyńskie metro

6.3A Szkoła – zwroty i frazy (wypowiedź pisemna)

7.2D Utrwalenie poznanego słownictwa

8.2D Powtórzenie wiadomości z działu 9

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2A Rozumienie tekstu czytanego. Problemy rodzinne

2.2D Ćwiczenia egzaminacyjne

3.2C Powtórzenie i utrwalenie 12

4.2A Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

5.3A Szkoła – znajomość środków językowych

6.3A Szkoła – słowotwórstwo

7.2C Jak dbać o zdrowie

8.2C Powtórzenie i utrwalenie 12

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (rozszerzenie) „ On the road” – reading comprehension. „ W drodze”- rozumienie tekstu czytanego.

IA Apologising. Przepraszanie

II B Reported speech. Mowa zależna

II B Reported speech. Mowa zależna

I A Writing a bigraphy. Piszemy biografię.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1.(Rozszerzenie) IC, IIC, IID Czytanie – dobieranie zdań do tekstu

2.(Rozszerzenie) IC, IIC, IID Mówienie – zestaw zadań dom

3. 2C Jak dbać o zdrowie

4.3a Szkoła – znajomość środków językowych

5.3A Szkoła – słowotwórstwo

6.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

7.1 c Magiczne momenty

8.2A Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

mgr Magdalena Zagrobelna

I A Apologising. Przepraszanie

IV A Shopping and services – listening exercises. Zakupy i usługi – rozumienie tekstu słuchanego

IV A Shopping – reading comprehension. Zakupy – rozumienie tekstu czytanego.

III A Shopping – language exercises. Zakupy – ćwiczenia leksykalne

III A Shopping – listening. Zakupy – rozumienie tekstu słuchanego

II B The first conditional. Pierwszy okres warunkowy.

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Podróżowanie – rozumienie tekstu czytanego

IIIC (rozszerzenie) Sprawdzian (Unity 5-6)

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C Sprawdzian

I A (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego

III C (rozszerzenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

2 A Tinnitus – powrót na scenę .Słuchanie

2 D Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

2 C Dobre rady

2 A Rozumienie tekstu czytanego. Problemy rodzinne

3 A Szkoła – mówienie

3 A Szkoła – zestaw do matury ustnej

2 C Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

2 C Dobre rady

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (rozszeszenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

IA Rozumienie tekstu czytanego

IIB SPRAWDZIAN

IIB Twórcze zawody – słownictwa

I A Rozumienie tekstu czytanego

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1 C, 2 C, 2 D (rozszerzenie) Słuchanie – wielokrotny wybór

1 C, 2 C, 2 D (rozszerzenie) Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

2 C Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

3 A Szkoła – mówienie

3 A Szkoła – zestaw do matury ustnej

1 C Jak przedstawić prezentację?

1 C Powtórzenie wiadomości

2 A Tinnitus – powrót na scenę .Słuchanie

mgr Magdalena Zagrobelna

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

IVA Robienie zakupów – ćwiczenia leksykalne

IVA Robienie zakupów – ćwiczenia leksykalne, słuchanie

III A Żywienie – ćwiczenia leksykalne

III A Wegański posiłek – rozumienie tekstu czytanego

II B Rozumienie tekstu czytanego

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

III C (rozszerzenie) Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A Raport w przypadku braku zezwolenia

II A Powtórzenia

III C Powtórzenie działu 7

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

III C Powtórzenie z unitu 5 i 6

I A Powtórzenie

04.11.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1. 1 c Powtórzenie działu 2

2. 2 a Czas Present Perfect vs Past Simple

3. 2 c Fanatycy sportu

4. 3 a Szkoła – czytanie ze zrozumieniem

5. 2 c Fanatycy sportu

6. 3 a Czytanie ze zrozumieniem – wielokrotny wybór. Ćwiczenia maturalne

7. 2 d Jak napisać krótką recenzję?

8. 2 d Piszemy krótką recenzję

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C Rozmowa w oparciu o materiał symulacyjny

I A Konstrukcja used to -ćwicznia

II B The world of act. Świat sztuki

II B Twórcze zawody – słownictwo

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

mgr Angelika Fabjańska

1. 2 a Ważne doświadczenia życiowe – czas Present Perfect

2. 2 d:Rozumienie tekstu słuchanego

3. 2 c Problemy ze zdrowiem

4. 2 a Czas Present Perfect vs Past Simple

5. 3 a Szkoła – kolokacje. Zajęcia pozalekcyjne, system oświaty.

7. 2 c Zasady pierwszej pomocy

8. 2 c Problemy ze zdrowiem

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1 c, 2 d, 2 c

Gdzie mieszkasz – ćwiczenia leksykalne

Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości

2 c

Zasady pierwszej pomocy

3 a

Szkoła – słuchanie ze zrozumieniem

3 a

Szkoła – czytanie ze zrozumieniem

1 c

Przepraszanie

1 c

Piszemy biografię

2 a

Ważne doświadczenia życiowe – czas Present Perfect

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Konstrukcja used to -ćwicznia

IVA Writing and speaking practice

IVA  Powtórzenie wiadomości z działu 6

IIB Sprawdzian

IIIA Opis fotografii

IIIA Żywienie – ćwiczenia leksykalne

II B Wzloty i upadki mediów – rozumienie tekstu czytanego

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Powtórzenie wiadomości

III C Ćwiczenia w pisaniu -reklamacja

I A I need help take out the old hard drive

III C Piszemy artykuł

II B Powtórzenie wiadomości

IV A Rejected takeoffs – praca z tekstem

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Czasy przeszłe – ćwiczenia

II A Czasy przeszłe – powtórzenia

III C Robienie zakupów – rozumienie tekstu czytanego

II B Słownictwo – komputery

IV A Ćwiczenia gramatyczne i językowe

IV A Ćwiczenia w pisaniu

28.10.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

klasa I C

Temat: Rozumienie tekstu słuchanego

klasa II A

Temat: Powtórzenie wiadomości

klasa II C

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

klasa II C

Temat: Harry Hipochondryk

klasa II D

Temat: Mowa zależna

Temat: Złamał skrzypce warte milionów funtów – rozumienie tekstu czytanego

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

1A informatycy – Education – słownictwo

IVA informatycy – Language and grammar practice

IVA informatycy – Writing and speaking practice

IIB informatycy -GPS systems – słownictwo

IIB lotnicy – Verb patterns – ćwiczenia

mgr Angelika Fabjańska

klasa II A

Temat: Ćwiczenia w pisaniu emaila.

klasa II D

Temat: Słownictwo – twórcze zawody

klasa II C

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rodziału 11

klasa II A

Temat: Powtórzenie wiadomości

klasa II C

Temat: Zaginął pies – ogłoszenia

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

1A informatycy – Education – słownictwo

IVA informatycy – Language and grammar practice

IVA informatycy – Writing and speaking practice

IIB informatycy -GPS systems – słownictwo

IIB lotnicy – Verb patterns – ćwiczenia

mgr Angelika Fabjańska

Klasa IC, IIC, IID

Temat: Pisanie artykułu

Temat: Powtórzenie wiadomości

Klasa IIC

Zaginął pies – ogłoszenia

Klasa  IC

Temat: Konstrukcja used to

Temat: Sportowe wydarzenia pomiędzy Oxfordem i Cambridge – rozumienie tekstu czytanego

Klasa II A

Temat: Ćwiczenia w pisaniu emaili

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

klasa II A (gr. 2)
Temat: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna.
klasa II D
Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 8.
klasa II C (gr. 1)
Temat: Przestępstwa – słownictwo.
klasa II A
Temat: Email- praca dla nastolatków.
klasa II D
Temat: Ćwiczenia umiejętności egzaminacyjnych.
Temat: Świat sztuki.
klasa II C
Temat: Uważaj na oszustów, Wielki Szu.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

klasa II B (informatycy) język angielski zawodowy

Temat: GPS – Powtórzenie (units 7-9).

klasa II B (lotnicy) język angielski

Temat: Could you be a scientist? Czy mógłbyś zostać naukowcem?

mgr Angelika Fabjańska

klasa II C
Temat: Wielki Szu
klasa II A
Temat: Rozumienie tekstu czytanego
klasy II C i II D (zakres rozszerzony)
Temat: Mówienie o teraźniejszości – powtórzenie czasów teraźniejszych