Język angielski

02.12.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

2.2a Poprawa testu

3.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

4.3a Rynek pracy. Czasowniki frazowe.

5.2c Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

6.3a Rynek pracy. Czasowniki frazowe.

7.2d Rozumienie tekstu słuchanego

8.2d Zdania warunkowe typu II

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2a Sprawdzian wiadomości

2.2d Słownictwo – rodzaje przestępstw

3.2c Słuchanie – dobieranie

4.2a Sprawdzian wiadomości

5.3a Zawody i związane z nimi czynności. Przyimki, przmiotniki.

6.3a Warunki pracy i zatrudnienia. Praca dorywcza.

7.2c Słuchanie – who are you?

8.2c Słuchanie – dobieranie

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1. 1c,2c,2d (rozszerzenie) Czasy przeszłe – ćwiczenia

2.1c,2c,2d (rozszerzenie) E-mail – zwroty maturalne

3.2c Słuchanie – who are you?

4.3a Zawody i związane z nimi czynności. Przyimki, przymiotniki.

5.3a Warunki pracy i zatrudnienia. Praca dorywcza.

6.1c Wyprawa – rozumienie tekstu czytanego

7.1c Piszemy wpis na blogu

8.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

27.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Powtórzenie wiadomości z unit 8

IIIC (rozszerzenie) Konstrukcje I wish/ if only – ćwiczenia

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia w słuchaniu imówieniu

IIIC (rozszerzenie) Konstrukcje I’d rather/I had better- ćwiczenia

IA How to give a presentation? Jak przedstawić prezentację?

25.11.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1.1c Rozumienie tekstu słuchanego.

2.2a Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

3.2c Opisywanie wyglądu zewnętrznego i ubrań

4.3a Sprawdzian wiadomości

5.2c Opisywanie wyglądu zewnętrznego i ubrań

6.3a Sprawdzian wiadomości

7.2D Sprawdzian wiadomości

8.2D Sherlock Holmes

mgr Magdalena Zagrobelna

IIA Dom – ćwiczenia leksykalne

IIA Dom – rozumienie tekstu słuchanego

IIIC (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia w pisaniu

IIB Piszemy rozprawkę wyrażającą opinię

IVA Robienie zakupów – rozumienie tekstu czytanego.

IVA Ćwiczenia językowe i gramatyczne (okresy warunkowe)

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2A Przekazywanie wiadomości tekstowych. Popularne skróty

2.2D Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

3.2c Słownictwo – człowiek

4.2A Przekazywanie wiadomości tekstowych. Popularne skróty

5.3A Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – wpis na blogu

6.3A Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-3

7.2c Przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego 3

8.2c Słownictwo – człowiek

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (rozszerzenie) Strona bierna – ćwiczenia

IA Powtórzenie – unit 2

IIB Mowa zależna – ćwiczenia

IIB Złamał skrzypce warte milion funtów” – rozumienie tekstu czytanego

IA How to give a presentation? Jak przedstawić prezentację?

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1.IC,IIC,IID Rozszerzenie Znajomość środków językowych

2.IC,IIC,IID Rozszerzenie Mówienie o przeszłości – powtórzenie i utrwalenie czasów przeszłych

3.2c Przygotowanie do części ustnej egzaminu maturalnego 3

4.3a Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – wpis na blogu

5.3a Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-3

6.1C Pytanie o informację

7.1C Zaimki względne

8.2a Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Powtórzenie – unit 2.

IVA Ćwiczenia językowe i gramatyczne (okresy warunkowe)

IVA Ćwiczenie pisania (reklamacja)

IIIA „Wegański posiłek” – rozumienie tekstu czytanego

IIIA Przyimki

IIB Rozumienie tekstu słuchanego

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Ćwiczenia w pisaniu (pisanie podziękowania)

III C (rozszerzenie) Czasy (uzupełnianie zdań)

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne

III C (rozszerzenie) Czasy przyszłe

I A Writing a bigraphy. Piszemy biografię.

18.11.2020 r. (środa)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A (rozszerzenie) Pisanie artykułu

II A (rozszerzenie) Rozmowa z odgrywaniem roli

III C (podstawa) Ćwiczenia językowe i gramatyczne (zdania przydawkowe)

II B The first conditional. Pierwszy okres warunkowy.

IV A Sprawdzian z działu 6.

IV A Shopping and services – listening exercises. Zakupy i usługi – rozumienie tekstu słuchanego

mgr Angelika Fabjańska

1.1C Słownictwo – podróżowanie

2.2A Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

3.2C Londyńskie metro

4.3A Szkoła – zwroty i frazy (wypowiedź pisemna)

5.2C Londyńskie metro

6.3A Szkoła – zwroty i frazy (wypowiedź pisemna)

7.2D Utrwalenie poznanego słownictwa

8.2D Powtórzenie wiadomości z działu 9

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

1.2A Rozumienie tekstu czytanego. Problemy rodzinne

2.2D Ćwiczenia egzaminacyjne

3.2C Powtórzenie i utrwalenie 12

4.2A Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 9.

5.3A Szkoła – znajomość środków językowych

6.3A Szkoła – słowotwórstwo

7.2C Jak dbać o zdrowie

8.2C Powtórzenie i utrwalenie 12

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (rozszerzenie) „ On the road” – reading comprehension. „ W drodze”- rozumienie tekstu czytanego.

IA Apologising. Przepraszanie

II B Reported speech. Mowa zależna

II B Reported speech. Mowa zależna

I A Writing a bigraphy. Piszemy biografię.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1.(Rozszerzenie) IC, IIC, IID Czytanie – dobieranie zdań do tekstu

2.(Rozszerzenie) IC, IIC, IID Mówienie – zestaw zadań dom

3. 2C Jak dbać o zdrowie

4.3a Szkoła – znajomość środków językowych

5.3A Szkoła – słowotwórstwo

6.1c Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych.

7.1 c Magiczne momenty

8.2A Obowiązki domowe, relacje z rodzicami – wyrażanie opinii

mgr Magdalena Zagrobelna

I A Apologising. Przepraszanie

IV A Shopping and services – listening exercises. Zakupy i usługi – rozumienie tekstu słuchanego

IV A Shopping – reading comprehension. Zakupy – rozumienie tekstu czytanego.

III A Shopping – language exercises. Zakupy – ćwiczenia leksykalne

III A Shopping – listening. Zakupy – rozumienie tekstu słuchanego

II B The first conditional. Pierwszy okres warunkowy.

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IIIC (podstawa) Podróżowanie – rozumienie tekstu czytanego

IIIC (rozszerzenie) Sprawdzian (Unity 5-6)

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C Sprawdzian

I A (lotnicy) Rozumienie tekstu słuchanego

III C (rozszerzenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

2 A Tinnitus – powrót na scenę .Słuchanie

2 D Powtórzenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

2 C Dobre rady

2 A Rozumienie tekstu czytanego. Problemy rodzinne

3 A Szkoła – mówienie

3 A Szkoła – zestaw do matury ustnej

2 C Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

2 C Dobre rady

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (rozszeszenie) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

IA Rozumienie tekstu czytanego

IIB SPRAWDZIAN

IIB Twórcze zawody – słownictwa

I A Rozumienie tekstu czytanego

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1 C, 2 C, 2 D (rozszerzenie) Słuchanie – wielokrotny wybór

1 C, 2 C, 2 D (rozszerzenie) Czytanie ze zrozumieniem – dobieranie

2 C Na twoim miejscu pograłbym w piłkę

3 A Szkoła – mówienie

3 A Szkoła – zestaw do matury ustnej

1 C Jak przedstawić prezentację?

1 C Powtórzenie wiadomości

2 A Tinnitus – powrót na scenę .Słuchanie

mgr Magdalena Zagrobelna

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

IVA Robienie zakupów – ćwiczenia leksykalne

IVA Robienie zakupów – ćwiczenia leksykalne, słuchanie

III A Żywienie – ćwiczenia leksykalne

III A Wegański posiłek – rozumienie tekstu czytanego

II B Rozumienie tekstu czytanego

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C (podstawa) Podróżowanie – ćwiczenia leksykalne

III C (rozszerzenie) Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

IV A Raport w przypadku braku zezwolenia

II A Powtórzenia

III C Powtórzenie działu 7

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

III C Powtórzenie z unitu 5 i 6

I A Powtórzenie

04.11.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

1. 1 c Powtórzenie działu 2

2. 2 a Czas Present Perfect vs Past Simple

3. 2 c Fanatycy sportu

4. 3 a Szkoła – czytanie ze zrozumieniem

5. 2 c Fanatycy sportu

6. 3 a Czytanie ze zrozumieniem – wielokrotny wybór. Ćwiczenia maturalne

7. 2 d Jak napisać krótką recenzję?

8. 2 d Piszemy krótką recenzję

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

III C Rozmowa w oparciu o materiał symulacyjny

I A Konstrukcja used to -ćwicznia

II B The world of act. Świat sztuki

II B Twórcze zawody – słownictwo

I A Sportowe wydarzenia – rozumienie tekstu

mgr Angelika Fabjańska

1. 2 a Ważne doświadczenia życiowe – czas Present Perfect

2. 2 d:Rozumienie tekstu słuchanego

3. 2 c Problemy ze zdrowiem

4. 2 a Czas Present Perfect vs Past Simple

5. 3 a Szkoła – kolokacje. Zajęcia pozalekcyjne, system oświaty.

7. 2 c Zasady pierwszej pomocy

8. 2 c Problemy ze zdrowiem

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Angelika Fabjańska

1 c, 2 d, 2 c

Gdzie mieszkasz – ćwiczenia leksykalne

Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości

2 c

Zasady pierwszej pomocy

3 a

Szkoła – słuchanie ze zrozumieniem

3 a

Szkoła – czytanie ze zrozumieniem

1 c

Przepraszanie

1 c

Piszemy biografię

2 a

Ważne doświadczenia życiowe – czas Present Perfect

mgr Magdalena Zagrobelna

IA Konstrukcja used to -ćwicznia

IVA Writing and speaking practice

IVA  Powtórzenie wiadomości z działu 6

IIB Sprawdzian

IIIA Opis fotografii

IIIA Żywienie – ćwiczenia leksykalne

II B Wzloty i upadki mediów – rozumienie tekstu czytanego

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Powtórzenie wiadomości

III C Ćwiczenia w pisaniu -reklamacja

I A I need help take out the old hard drive

III C Piszemy artykuł

II B Powtórzenie wiadomości

IV A Rejected takeoffs – praca z tekstem

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Magdalena Zagrobelna

II A Czasy przeszłe – ćwiczenia

II A Czasy przeszłe – powtórzenia

III C Robienie zakupów – rozumienie tekstu czytanego

II B Słownictwo – komputery

IV A Ćwiczenia gramatyczne i językowe

IV A Ćwiczenia w pisaniu

28.10.2020 r. (środa)

mgr Angelika Fabjańska

klasa I C

Temat: Rozumienie tekstu słuchanego

klasa II A

Temat: Powtórzenie wiadomości

klasa II C

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

klasa II C

Temat: Harry Hipochondryk

klasa II D

Temat: Mowa zależna

Temat: Złamał skrzypce warte milionów funtów – rozumienie tekstu czytanego

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Magdalena Zagrobelna

1A informatycy – Education – słownictwo

IVA informatycy – Language and grammar practice

IVA informatycy – Writing and speaking practice

IIB informatycy -GPS systems – słownictwo

IIB lotnicy – Verb patterns – ćwiczenia

mgr Angelika Fabjańska

klasa II A

Temat: Ćwiczenia w pisaniu emaila.

klasa II D

Temat: Słownictwo – twórcze zawody

klasa II C

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rodziału 11

klasa II A

Temat: Powtórzenie wiadomości

klasa II C

Temat: Zaginął pies – ogłoszenia

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 11

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

1A informatycy – Education – słownictwo

IVA informatycy – Language and grammar practice

IVA informatycy – Writing and speaking practice

IIB informatycy -GPS systems – słownictwo

IIB lotnicy – Verb patterns – ćwiczenia

mgr Angelika Fabjańska

Klasa IC, IIC, IID

Temat: Pisanie artykułu

Temat: Powtórzenie wiadomości

Klasa IIC

Zaginął pies – ogłoszenia

Klasa  IC

Temat: Konstrukcja used to

Temat: Sportowe wydarzenia pomiędzy Oxfordem i Cambridge – rozumienie tekstu czytanego

Klasa II A

Temat: Ćwiczenia w pisaniu emaili

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Angelika Fabjańska

klasa II A (gr. 2)
Temat: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna.
klasa II D
Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 8.
klasa II C (gr. 1)
Temat: Przestępstwa – słownictwo.
klasa II A
Temat: Email- praca dla nastolatków.
klasa II D
Temat: Ćwiczenia umiejętności egzaminacyjnych.
Temat: Świat sztuki.
klasa II C
Temat: Uważaj na oszustów, Wielki Szu.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Magdalena Zagrobelna

klasa II B (informatycy) język angielski zawodowy

Temat: GPS – Powtórzenie (units 7-9).

klasa II B (lotnicy) język angielski

Temat: Could you be a scientist? Czy mógłbyś zostać naukowcem?

mgr Angelika Fabjańska

klasa II C
Temat: Wielki Szu
klasa II A
Temat: Rozumienie tekstu czytanego
klasy II C i II D (zakres rozszerzony)
Temat: Mówienie o teraźniejszości – powtórzenie czasów teraźniejszych