Język angielski

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krzysztof Bialik

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Zad 4 str. 225.

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

Zad. 1 do matury ustnej str. 225 A lub B.

Zad 2 str. 225.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Czasy teraźniejsze. Zad. 1 str.67 i str. 230, 231. Ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcje 2 i 3 klasa II C

Czasy przeszłe. Ćwiczenia 4 i 5 ze strony 66.

Strona 232 komentarz gramatyczny. Ćwiczenia proszę zrobić w podręczniku.

lekcje 4 i 5 klasa III C

Ćwiczenie do matury ustnej ze strony 221 zadanie 3.

Jedna wersja do wyboru A lub B.

lekcje 6 i 7 klasa IV A (informatycy)

Ćwiczenie do matury ustnej na stronie 225.

Zad 3 str. 225 opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania.

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Czasy teraźniejsze. Zad. 1 str. 67 i str. 230, 231. Ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Powtórzenie str. 224 w podręczniku. Odpowiedzi na pytania w zad. 1 str. 225 A lub B oraz zad. 2.

lekcja 3 klasa II C

Środki językowe str. 65.

lekcja 5 klasa II A (informatycy – poziom rozszerzony)

Zdania warunkowe. Komentarz na str. 232 i ćwiczenia str. 233, 234, 235. Zadania proszę zrobić w podręczniku.

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (poziom rozszerzony)

Matura pisemna str. 70. Rozprawka str. 71 ćw. 7.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (obie grupy)

Temat lekcji: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Proszę o zrobienie ćwiczeń ze strony 41 (zeszyt ćwiczeń)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat lekcji: Dom – praca w domu i ogrodzie. Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Repetytorium maturalne – proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 25.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat lekcji: Opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 5, 6 str.23 oraz napisanie własnego opisu domu (80- 130słów).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 6 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Rodzaje pracy, zawody. Przymiotniki opisujące pracę.

Proszę o wypisanie w zeszycie słownictwa ze strony 76-77 (podręcznik) oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 7 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Gramatyka – różne zastosowanie czasowników.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

Matura pisemna. Email z zad. 6 str. 66.

Czasy przeszłe, ćw. 4 i 5 str. 66 i komentarz gramatyczny na str. 232 wraz z następującymi po nim ćwiczeniami. Te ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Matura ustna str. 221 zad. 3. Jedna wersja do wyboru, A lub B. Wypowiedzi i odpowiedzi na pytania w formie pisemnej.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Czasy przeszłe, ćw. 4 i 5 str. 66 i komentarz gramatyczny na str. 232 wraz z następującymi po nim ćwiczeniami. Te ćwiczenia tylko w repetytorium.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat lekcji: Wprowadzenie do rozdziału 6.

Praca z podręcznikiem: Proszę o przeczytanie krótkiego tekstu ze strony 78 oraz opis 2 obrazków (A i B) zgodnie z zasadami oceniania maturalnego (kogo widzę, co robi, gdzie jest oraz spekulacja). Następnie proszę odpowiedzieć na pytania z zadania 1 (str. 78).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 7.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika – strona 74-75 (Obowiązują wszystkie ćwiczenia, które nie wymagają słuchania).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I B (obie grupy)

Temat lekcji: Słownictwo – jedzenie, napoje.

Praca z podręcznikiem – strona 50.

Praca z zeszytem ćwiczeń – strona 40.

Zachęcam do nauki i utrwalenia słownictwa za pomocą aplikacji Quizlet

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 5 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Rodzaje pracy, zawody. Przymiotniki opisujące pracę.

Proszę o wypisanie w zeszycie słownictwa ze strony 76-77 (podręcznik) oraz wykonanie ćwiczeń 1,2.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 6 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Gramatyka – różne zastosowanie czasowników.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 7 i 8 klasa I A (obie grupy)

Temat lekcji: Zapraszanie, proponowanie.

Na podstawie zwrotów z zadania 4,5 proszę o zrobienie zadania 6 oraz 8 (dłuższa forma wypowiedzi 80-130 słów)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A (obie grupy)

Temat lekcji: Dom – kolokacje, rzeczowniki złożone.

Na podstawie słownictwa ze strony 36-37 proszę o uzupełnienie strony 24 w repetytorium maturalnym.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I A (obie grupy)

Temat lekcji: Wydarzenia kulturalne, formy sztuki i rozrywki – ulotki reklamujące festiwal sztuki.

Podręcznik strona 42 – zadanie 1,2 oraz zadanie 3 czyli dłuższa forma wypowiedzi (80-130słów)

 Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat lekcji: Pisanie notatki.

Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 72-73 i napisanie notatki (80-130słów) na podstawie zadania 10 (str.73).

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.

Proszę o wykonanie ćwiczeń podsumowujących rozdział 5 ze str. 76-77.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie materiału z rodziału 7.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika – strona 74-75 (obowiązują wszystkie ćwiczenia, które nie wymagają słuchania).

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

Temat: Matura ustna str. 221 zad. 3. Jedna wersja do wyboru, A lub B. Wypowiedzi i odpowiedzi na pytania w formie pisemnej.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Matura pisemna. Email z zad. 4 str. 220.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Temat: Matura pisemna. Email z zad. 6 str. 66.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A (lotnicy)

Temat: Holding procedures. Book 3, Unit 4 ćwicz. 2, 3, 4.

lekcja 2 klasa II A (informatycy) 

Temat: Artificial intelligence. Book 2, Unit 15 ćwicz.2, 3, 4.

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Temat: Matura pisemna. E-mail str. 220, zad. 4

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

 Temat: Środki językowe str. 219

Temat: Matura pisemna. Email str. 220, zad. 4

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Temat: Środki językowe. Str. 65 tylko w zeszycie.

lekcja 2 klasa II C

Temat: „Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego. Tylko zeszyt.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Szkoła – rozumienie tekstu pisanego cz. 2, str. 64. Zeszyt.

lekcje 4 i 5 klasa III C

Temat: „Trust is the key” str. 218. Zeszyt.

Temat: Środki językowe str. 219. Zeszyt.

lekcje 6 i 7 klasa IV A (informatycy)

Temat: „Trust is the key” str. 218. Zeszyt.

Temat; Środki językowe str. 219. Zeszyt.

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Temat: Środki językowe – strona 65

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Temat: “Trust is the key”. Reading comprehension. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 5 proszę podać w formie pisemnej.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Szkoła. Słownictwo ze strony 60. Zadanie 16 proszę podać w formie pisemnej.

lekcja 5 klasa II A (zakres rozszerzony)

Temat: Mowa zależna – strony 55 i 224

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (zakres rozszerzony)

Temat: Środki językowe – str. 68, 69.

Formy czasowników str. 244, zdania okolicznikowe str. 230

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (grupa 1 i 2)

Temat lekcji: Stopniowanie przymiotników – przypomnienie.

Bardzo proszę o przypomnienie sobie w jaki sposób stopniujemy przymiotniki długie i krótkie (szczegółowa notatka w zeszycie) oraz porównać tj. than, as…as… .

Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń w zeszycie: https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 3 i 4 klasa II A (grupa 1 i 2)

Temat lekcji: Dom – Miejsce zamieszkania, kolokacje. Opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie.

Na podstawie słownictwa maturalnego (podręcznik str. 36-37) proszę uzupełnić ćwiczenia (str.22-23). Słownictwo maturalne z działu dom dostępne jest na aplikacji Quizlet. 

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat lekcji: Dom – Miejsce zamieszkania, kolokacje.

Na podstawie słownictwa maturalnego (podręcznik str. 36) proszę uzupełnić ćwiczenia (str. 22). Słownictwo maturalne z działu dom dostępne jest na aplikacji Quizlet.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa 2)

Temat: Działania na rzecz ochrony środowiska – ulotka informacyjna. Ekologia i środowisko – ćwiczenia leksykalne.

 1. Praca z podręcznikiem – strona 72 (z zadania 6 wybrać jeden podpunkt i rozwinąć)
 2. Nauka słownictwa poprzez aplikację Quizlet

Temat: Nostradamus – program radiowy. Przepowiednie

 1. Praca z ćwiczeniówką – str. 54-55
 2. Wypisanie do zeszytu nowego słownictwa wraz z tłumaczeniem.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Pisanie własnej notatki – dłuższa forma wypowiedzi.

Bardzo proszę o napisanie własnej notatki na podstawie zadania 10 str. 73 oraz przesłanie jej na mój email. Limit słów 80-130. Termin: 30.03.2020

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat: Ulotki wyborcze, partie polityczne, kampania wyborcza. Pierwszy okres warunkowy.

 1. Pierwszy tryb warunkowy – teoria, zasady używania.
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie na podstawie książki ćwiczeń (strona 56)
 3. Praca w ćwiczeniówką – zad. 1-2, str. 56
 4. Podręcznik – zadanie 1-7.
 5. Przyswojenie nowych wyrażeń – zadanie 8, str.70

lekcje 3 i 4 klasa I B (grupa I i II)

Temat: Powtórzenie wiadomości

 1. Bardzo proszę o powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 3 (wykonać zadania powtórzeniowe z podręcznika)
 2. Zachęcam do nauki słownictwa poprzez aplikację Quizlet

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Działania na rzecz ochrony środowiska – ulotka informacyjna. Ekologia i środowisko – ćwiczenia leksykalne.

 1. Praca z podręcznikiem – strona 72 (Z zadania 6 wybrać jeden podpunkt i rozwinąć)
 2. Nauka słownictwa poprzez aplikację Quizlet

Temat: Nostradamus – program radiowy. Przepowiednie

 1. Praca z ćwiczeniówką – str. 54-55
 2. Wypisanie do zeszytu nowego słownictwa wraz z tłumaczeniem.

lekcje 7 i 8 klasa I A (grupa I i II)

Temat: Relacjonowanie przeszłych wydarzeń. Wyrażenia czasowe organizujące wypowiedź.

Bardzo proszę o przypomnienie czasów przeszłych tj. Past Simple, Past Continuous oraz zwrotów maturalnych ze strony 40. (podręcznik). Następnie proszę o napisanie dłuższej formy wypowiedzi (80-130słów) zadanie 6, str.40

Termin odesłania wszystkich zadań: 27.03.2020

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

„Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego, część 1, str.62 ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pytanie w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Rozumienie tekstu pisanego część 2, strona 64 ćwicz. 1,2,3. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

„The King who couldn’t speak “ str.216 ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pytanie w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Rozumienie tekstu pisanego część 2, strona 64 ćwicz. 1,2,3. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa II A (lotnicy)

lekcja 2 klasa II A (informatycy)

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału I – Człowiek.

 1. Podręcznik – strona 23
 2. Zestaw maturalny – mówienie. Podręcznik strona 290 – zadania 1-3
 3. Omówienie błędów
 4. Utrwalenie najważniejszych zwrotów i słownictwa.
 5. Praca w aplikacji Quizlet.

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

lekcja 4 klasa I A (informatycy)

Temat: Finding your creative moments – artykuł. Czasowniki złożone, słowotwórstwo.

 1. Czytanie ze zrozumieniem
 2. Praca z podręcznikiem – zad. 1-7 strona 38,39
 3. Notatka do zeszytu z najważniejszymi wyrażeniami, słownictwem.
 4. Praca w aplikacji Quizlet

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcje 5, 6 klasa I D

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Blue zones

 1. Dwukrotne czytanie tekstu, zaznaczenie nowego słownictwa i zwrotów.
 2. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu – podręcznik strona 70
 3. Dłuższa forma wypowiedzi – zadanie 7. Każdy uczeń wybiera jeden podpunkt i przesyła swoją pracę nauczycielowi do dn. 26.03.2020 na utworzą grupę (Messenger)
 4. Indywidualna nauka nowo poznanego słownictwa.

Temat: Wypowiedź pisemna – krótka notatka. Wprowadzenie – wyrażenie i zwroty.

 1. Podręcznik strona 73 – tabela z najważniejszymi informacjami
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie
 3. Zadania 1-5, 8-10
 4. Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych informacji z lekcji.

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: Ulotki wyborcze, partie polityczne, kampania wyborcza. Pierwszy okres warunkowy.

 1. Pierwszy tryb warunkowy – teoria, zasady używania.
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie na podstawie książki ćwiczeń (strona 56)
 3. Praca w ćwiczeniówką – zad. 1-2, str. 56
 4. Podręcznik – zadanie 1-7
 5. Przyswojenie nowych wyrażeń – zadanie 8, str. 70

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

„The King who couldn’t speak “ ćwicz. 2 i 3 oraz odpowiedź na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 4 klasa III C

„The King who couldn’t speak “- ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

“Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego – ćwicz. 2 i 3 str. 62, ćwicz. 1, 2, 3 . Odpowiedzi na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

KLASA I A

 1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Sporządzenie notatki w zeszycie o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych ( Reguły są dostępne w Waszych ćwiczeniówkach na początku 6 rozdziału).

Następnie proszę o wykonanie zadań z podręcznika str.56- 65 (Pomijamy zadania rozumienie ze słuchu).

W ramach utrwalenia wiadomości proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki (strona 44-49)

3. Proszę o zapoznanie się ze stroną 50 (ćwiczeniówka), gdzie jest do napisania pocztówka. Po wykonaniu ćwiczeń proszę o napisanie własnej.

 Pamiętajcie, że słownictwo również z rozdziału 6 jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań: 31 marca
KLASA I B

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Sporządzenie notatki w zeszycie o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych (Reguły na stronie 166 w podręczniku). Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń str. 51(podręcznik) i str. 40 (ćwiczeniówka)

3. Proszę o zrobienie czytania ze zrozumieniem – strona 52, 53 (podręcznik). Zadanie 9 niech będzie dłuższą formą wypowiedzi. Limit 80-130 słów.

4. Proszę o przyswojenie zwrotów ze strony 55 oraz całego słownictwa z działu 4.

 Pamiętajcie, że bieżące słownictwo jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

 Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań: 31 marca
KLASA I C
 1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie
 2. Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 60, 61. W zadaniu 7 proszę o zrobienie dialogów (część męska klasy 😉 ) Dodatkowo proszę o przyswojenie zwrotów maturalnych (również strona 61).
 3. Ponadto proszę o zapoznanie się z regułką o przedimkach a/an, the (jest dostępna w ćwiczeniówce w dziale 6) oraz wykonanie ćwiczeń w ramach zadań praktycznych z podręcznika i ćwiczeniówki.
 4. Po wykonaniu wszystkich zleconych zadań bardzo proszę o sprawdzenie nabytych umiejętności i wykonanie testu sprawdzającego w podręczniku na stronie 64-65. Ćwiczenie 9 proszę wykonać pisemnie.

Pamiętajcie, że słownictwo również z rozdziału 6 jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań : 31 marca
KLASA I D

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 66 ( podręcznik).

3. Proszę o sporządzenie notatki do zeszytu z czasowników modalnych (forma przeszła), którą znajdziecie na stronie 167 – 5C, a następnie wykonanie ćwiczeń – strona 67 (podręcznik) oraz stronę 52, 53 z ćwiczeniówki.

4. Dodatkowo proszę o przyswojenie zwrotów ze strony 68 (podręcznik) oraz wykonanie jednego z podpunktu z ćwiczenia 6 (str. 68) oraz ćwiczeń 1-5 strona 54 (ćwiczeniówka)

5. Ponadto proszę o zrobienie zadań z czytania ze zrozumieniem (strona 70, 71 podręcznik) oraz przyswojenie nowego słownictwa.

6. Na stronie 72, 73 są niezbędne zwroty i ćwiczenia do napisania dłuższej formy wypowiedzi – Krótka wiadomość, notatka. Po wykonaniu ćwiczeń z podręcznika i ćwiczeń proszę o napisanie własnej notatki (zadanie 10, strona 73 podręcznik)

Pamiętajcie, że bieżące słownictwo jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań : 31 marca
KLASA II A

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Proszę by do końca marca zrealizować w naszym repetytorium wszystkie zadania z rozdziału: Dom (strony 22- 37).

3. Przypominam, że słownictwo również z tego działu jest dostępne w aplikacji QUIZLET. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce.

4. Proszę o przesyłanie Waszych zadań na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

mgr Krzysztof Bialik

JĘZYK ANGIELSKI

Klasa III c – Repetytorium – str. 205 i 258 strona bierna, Email str. 206 zad.6. Do matury ustnej str.207 i zestaw str. 211. Dział 14 bez części rozumienie ze słuchu. Słownictwo z działu 13 i 14.

Klasa IV a – Repetytorium – dział 14 bez części rozumienie ze słuchu, słownictwo z działu 13 i 14.

Klasa III a – Repetytorium – dział 3 rozumienie tekstu pisanego – część 1 i 2. Środki językowe str.65. Email str.66. Czasy przeszłe i teraźniejsze str. 66 i 232,67 i 230.Słownictwo dział 3 i zestaw powtórzeniowy str. 70 i 71.

Klasa II c – słownictwo dział 2 Dom. Powtórzenie str.56 i 57. Dział 3 Szkoła, bez części rozumienie ze słuchu. Słownictwo z działu 3.

Klasa II a (Informatycy) – język angielski rozszerzony –środki językowe str. 54 i 55. Strona bierna str. 220. Mowa zależna str.224. Powtórzyć słownictwo z działu Człowiek.

Klasa III c – II c – język angielski rozszerzony – powtórzenie – zdania warunkowe str. 232, czasy gramatyczne str. 244, składnia czasowników str. 240. Zestaw powtórzeniowy do matury ustnej str. 61.