Język angielski

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krzysztof Bialik

CZWARTEK 25.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 4 i 5 klasa II A

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo cz. 2, str 88 i 89, bez zad. 20. Tylko w podręczniku.

lekcje 7 i 8 klasa III A (lotnicy)

Życie rodzinne i towarzyskie. The Prince and the Pauper. Czytanie str. 90, 91, 92. Tylko w podręczniku.

ŚRODA 24.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa II A

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo, str. 86 i 87. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 klasa II A (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Czytanie, cz. 1 British Weddings. Str. 92 i 93. Tylko podręcznik.

lekcja 6 klasa II C (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Zad. 7, str. 92. Please send.

lekcja 7 klasa III A (lotnicy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Rozmowa z odgrywaniem roli. Zad. 20, str. 89. Proszę przesłać.

lekcja 8 klasa III A (informatycy)

Środki językowe, str. 93. Tylko w podręczniku.

WTOREK 23.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 – klasa III A (informatycy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Czytanie, cz. 2, str. 92. Tylko w podręczniku.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Życie rodzinne i towarzyskie. The Prince and the Pauper. Czytanie cz. 1, str. 90 i 91. Tylko w podręczniku.

lekcje 6 i 7 klasa II C (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Środki językowe, formy czasowników, str. 94 i 244. Tylko w podręczniku.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 i 5 – klasa II C

Praca. Powtórzenie. Uzasadnienie wyboru i odrzucenia propozycji. Odpowiedzi na pytania A lub B. Zad. 4, str. 85. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 7 i 8 – klasa III A (lotnicy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo str. 88 i 89, bez zad. 20. Tylko w podręczniku.

ŚRODA 17.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

Lekcja 3 – klasa II C. Praca. Powtórzenie. Rozmowa z odgrywaniem roli. Zad. 2, str. 85. Proszę przesłać.

Lekcja 5 – klasa II A. J. ang. rozszerzony. Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo, str.90. Tylko w podręczniku.

Lekcja 6 – klasa II C. J. ang. rozszerzony. Życie rodzinne i towarzyskie. British Weddings. Czytanie,    str. 92, 93 bez zad. 7. Tylko w podręczniku.

Lekcja  7 – klasa III A TLSO. Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo, str. 86 i 87. Tylko w podręczniku.

Lekcja 8 – klasa III A Informatycy. Życie rodzinne i towarzyskie. Zad. 20, str. 89. Proszę przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Matura practice test.

Ćwiczeniówka: zad. 2-8 str. 62-63

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Pisanie – wpis na blogu.

Repetytorium: str. 50-51

lekcja 5 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Środki językowe (część II)

Repetytorium: str. 33

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Kultura

Ćwiczeniówka: str. 119

Temat: Sport, zdrowie

Ćwiczeniówka: str. 120

WTOREK 16.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo str. 88 i 89, bez zad. 20. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

List formalny – zwroty. Ćwiczenia

Podręcznik: Proszę zapoznać się z ramką ,,A formal email of application’’ i wykonać ćwiczenia 1-8 str. 102-103.

lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Podróżowanie i turystyka

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 118

lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Powtórzenie wiadomości (część II).

Podręcznik: str. 76-77

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Żywienie, zakupy i usługi – ćwiczenia maturalne

Zad. 1-3 str. 117

Temat: Podróżowanie i turystyka

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 118

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń.

Proszę o uzupełnienie braków w ćwiczeniówce z bieżącego działu.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Znajomość środków językowych – szkoła

Repetytorium: str. 49

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Problemy w restauracji. Skargi i przeprosiny – dialogi

Podręcznik: Proszę zapoznać się z zadaniem 3 str. 61, a następnie na podstawie zad. 3 napiszcie dialog (zad. 7 str. 61)

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Słownictwo – miejsce pracy. Opis obrazka

Podręcznik: Proszę o wypisanie do zeszytu słów i zwrotów ze strony 98 (żółte ramki), a następnie wykonanie ćwiczeń 1, 3, 6 str. 98. Ramkę ,,Speaking – describing photos należy również wpisać do zeszytu z tłumaczeniem.

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Today is international volunteer day.

Podręcznik: Proszę o dwukrotne przeczytanie tekstu, podkreślenie nowego słownictwa i zwrotów oraz wykonanie ćwiczeń 2, 3, 6-8 str. 100-101

lekcja 7 klasa I C (grupa I)

Temat: Życie rodzinne i towarzyskie – ćwiczenia maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 116

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 – klasa III A (informatycy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo, str. 86 i 87. Tylko w podręczniku.

lekcja 6 i 7 – klasa II C (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Uzasadnienie wyboru i odrzucenia propozycji. Zad. 16, str. 90. Proszę przesłać.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

Lekcja 4 i 5 – klasa II C

Praca. Powtórzenie. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 3, str. 85. Please send.

Lekcja 7 i 8 – klasa III A (lotnicy)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo. Str. 86, 87. Tylko w podręczniku.

ŚRODA 03.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa II C

Praca. Powtórzenie. Str. 85, zad. 1. Odpowiedzi na pytania A lub B, do wyboru. Please send.

lekcja 5 klasa II A (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo str. 88, 89. Tylko w podręczniku.

lekcja 6 klasa II C (zakres rozszerzony)

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo str. 90. Book only.

lekcje 7 i 8 klasa III A

Praca. Powtórzenie. Zad. 4, str. 85. Uzasadnienie wyboru i odrzucenia propozycji. Odpowiedzi na pytania A lub B. Proszę przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Powtórzenie wiadomości (część 1)

Ćwiczeniówka: zad. 1-5 str. 59

Strona 60-61

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Znajomość środków językowych.

Repetytorium: zad. 1-4 str. 48

lekcja 5 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Znajomość środków językowych – DOM

Repetytorium: zad. 1-3 str. 32

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Życie rodzinne i towarzyskie – ćwiczenia maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 116

Temat: Żywienie, zakupy i usługi – ćwiczenia maturalne

Zad. 1-3 str. 117

WTOREK 02.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Praca. Powtórzenie. Opis zdjęcia i odpowiedz na pytania. Zad. 3, str. 85. Proszę przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Słownictwo – praca

Podręcznik: Proszę wypisać wszystkie słówka z tłumaczeniem do zeszytu z zad.6 str.97, a następnie wykonać ćwiczenie.

W ten sam sposób realizujemy zadania: zad. 7.str. 97, zad. 1, 3, 6, 7 str. 98

lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Praca – słownictwo maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 115

lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – notatka

Ćwiczeniówka: zad. 5 str. 58

lekcje 5 i 6 klasa (grupa I)

Temat: Szkoła – słownictwo maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 114

Temat: Praca – słownictwo maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 115

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Jedzenie poza domem. Lokale, posiłki, potrawy.

Podręcznik: zad.1, 4-5 str. 60

Ćwiczeniówka: 1-2 str. 47

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

Lekcja 5 – klasa III A Informatycy.

Powtórzenie. Zad 1, str. 85. Odpowiedzi na pytania A lub B, do wyboru. Zadanie proszę przesłać.

Lekcja 6 i 7. Klasa II C. J. ang. rozszerzony.

Życie rodzinne i towarzyskie. Słownictwo. Str. 88 i 89. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Mówienie – Szkoła

Repetytorium: Proszę zapoznać się z nowymi wyrażeniami (szara ramka), a następnie wykonać ćwiczenia 1-6 str. 47

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Was Fred Finstone a vegetarian?- artykuł. Rodzaje diet i style życia.

Podręcznik: Proszę dwukrotnie przeczytać tekst, podkreślić nowe słownictwo i zwroty, a następnie wykonać zadania 1-4 str. 58-59

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Wprowadzenie do rozdziału 7.

Proszę zapoznać się z filmami instruktażowymi, a następnie sporządzić notatkę w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=znlcrIHzxjQ

Temat: Present Perfect – ćwiczenia

Podręcznik: zad.6 str.95 Proszę wypisać wszystkie kolokacje z tłumaczeniem do zeszytu. Zad. 7, 9 str. 95.  Ćwiczeniówka: zad. 1-5 str. 78, zad. 4, 8, 9 str. 79.

lekcja 7 klasa I C (grupa I)

Temat: Dom – słownictwo maturalne.

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 113

CZWARTEK 28.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 i 5 – klasa II C

Praca. Powtórzenie. Słownictwo, gramatyka, środki językowe. Str. 84. Tylko w podręczniku.

lekcja 7 i 8 – klasa III A (lotnicy)

Praca. Powtórzenie. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 3, str. 85. Proszę przesłać.

ŚRODA 27.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 – klasa II C

Czasy Present Perfect i Past Simple. Ćwicz. 4 str.81 i str. 238, 239. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 – klasa II A (zakres rozszerzony)

Zad. 4, str. 81. Uzasadnienie wyboru i uzasadnienie odrzucenia propozycji. Odpowiedzi na pytania A lub B, do wyboru. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 6 – klasa II C (zakres rozszerzony)

Zad. 4, str. 81. Uzasadnienie wyboru i uzasadnienie odrzucenia propozycji. Odpowiedzi na pytania A lub B, do wyboru. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 7 – klasa III A (lotnicy)

Powtórzenie. Matura ustna. Odpowiedzi na pytania, A lub B, do wyboru. Ćwicz. 1, str.85. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 8 – klasa III A (informatycy)

Powtórzenie. Słownictwo, gramatyka, środki językowe. Str. 84. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Wypowiedź pisemna – krótka notatka.

Podręcznik: str. 72-73.

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Czytanie ze zrozumieniem Is big better?

Repetytorium: Proszę dwukrotnie przeczytać tekst, a następnie wykonać ćwiczenie z wielokrotnego wyboru. Dodatkowo proszę zrobić ćwiczenia 3-4 str. 46.

lekcja 5 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Mówienie – zestaw zadań maturalnych

Repetytorium: zad 1-5 str.31

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Dom – słownictwo maturalne.

Ćwiczeniówka: zad.1-4 str. 113

Temat: Szkoła – słownictwo maturalne

Ćwiczeniówka: zad. 1-4 str. 114

WTOREK 26.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Praca. Powtórzenie. Słownictwo, gramatyka środki językowe. Str. 84. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Life skills. How to plan your time? – project.

Podręcznik: Na podstawie zadań ze stron 92-93 proszę przygotować projekt ,,How to plan your time?’’. Forma dowolna, może być w formie prezentacji, plakatu itp. – maksymalnie 3 osoby w grupie, można pracować samodzielnie.

lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Słownictwo maturalne – człowiek

Ćwiczeniówka: Proszę zapoznać się ze słownictwem, a następnie wykonać zadania 1-3. Słownictwo należy regularnie powtarzać. Zachęcam do korzystania z aplikacji Quizlet.

lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Blue zones

Podręcznik: Proszę dwukrotnie przeczytać tekst, a następnie wykonać ćwiczenia 1-3, 5-7 str. 70-71.

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 9.

Podręcznik: str. 94-95.

Temat: Słownictwo maturalne – człowiek

Ćwiczeniówka: Proszę zapoznać się ze słownictwem, a następnie wykonać zadania 1-3. Słownictwo należy regularnie powtarzać. Zachęcam do korzystania z aplikacji Quizlet.

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia

Ćwiczeniówka: str. 44-45.

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 – klasa III A (informatycy)

Praca. Powtórzenie. Str. 84. Tylko w podręczniku.

lekcja 6 i 7 – klasa II C (zakres rozszerzony)

Dom. Uzasadnienie wyboru i uzasadnienie odrzucenia. Odpowiedzi na pytania A lub B. Proszę przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

Repetytorium: str. 44 – 45

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Hungry Planet – artykuł na temat żywienia. Co jedzą nasze rodziny?

Podręcznik: Proszę przeczytać tekst i wykonać ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 9 str. 56 – 57

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat:Pisanie zaproszenia.

Podręcznik: Na podstawie zadania 8 str. 87 proszę napisać zaproszenie pamiętając jednocześnie o limicie słów (80-130).

Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 6.

Podręcznik: str. 90 – 91

lekcja 7 klasa I C (grupa I)

Temat: Przekazywanie wiadomości tekstowych – popularne skróty.

Podręcznik: zad. 3-7 str. 93

CZWARTEK 21.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 – klasa II C

Pytania pośrednie. Zad. 3, str. 80 i str. 263. Textbook only.

lekcja 5 – klasa II C

Matura pisemna. Email. Ćwicz. 5, str.80. Please send.

lekcja 7 i 8 – klasa III A (lotnicy)

Powtórzenie. Słownictwo, gramatyka, środki językowe. Str. 84. Tylko w podręczniku.

ŚRODA 20.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 – klasa II C.

Praca. Środki językowe. Str. 79, 252 i 253. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 – klasa II A. (zakres rozszerzony)

Dom. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 3, str. 61. Proszę przesłać.

lekcja 6 – klasa II C (zakres rozszerzony)

Dom. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 3, str. 61. Proszę przesłać.

lekcja 7 – klasa III A (lotnicy)

Czasy Present Perfect i Past Simple. Ćwicz. 4 str.81 i str. 238, 239. Tylko w podręczniku. Czekam na resztę emaili.

lekcja 8 – klasa III A (informatycy)

Czasy Present Perfect i Past Simple. Ćwicz. 4 str.81 i str. 238, 239. Tylko w podręczniku. Czekam na resztę emaili.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Fitness. Podręcznik: zad.1, 2, 9 str.69.

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Szkoła – słuchanie. Repetytorium: zad.1 str. 42, zad. 5-7 str.43, 2-3 str. 43.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Repetytorium: zad. 1-4 str. 30

lekcje 6 i 7 klasa I C

Temat: Przekazywanie wiadomości tekstowych – popularne skróty. Podręcznik: zad.3-7 str. 93

Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 9. Podręcznik: str. 94-95.

WTOREK 19.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

Lekcja 7 – klasa III A Informatycy. Praca. Powtórzenie. Str. 84. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Zaproszenie nieformalne – zwroty, ćwiczenia.

Podręcznik: Proszę o wypisanie do zeszytu wszystkich zwrotów wraz z tłumaczeniem oraz wykonanie ćwiczeń 1, 3, 6 str.103.

Ćwiczeniówka: str. 84.

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat: Obowiązki domowe z relacje z rodzicami – wyrażanie opinii. Podręcznik: zad. 1, 4, 7 str. 92

lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Mówienie – udzielanie pozwolenia. Podręcznik: Zad. 1, 6 str. 68. Ćwiczeniówka: str. 54

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa 1)

Temat: Problemy rodzinne. Ćwiczeniówka: str. 71

Temat: Obowiązki domowe z relacje z rodzicami – wyrażanie opinii. Podręcznik: zad. 1, 4, 7 str. 92.

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Wprowadzenie do rozdziału 6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – wprowadzenie.

Na podstawie filmu instruktażowego proszę o sporządzenie notatki w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=bhgzqbv9Rxk&feature=emb_logo

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Zajęcia pozalekcyjne, system oświaty. Repetytorium: str. 41.

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Powtórzenie wiadomości z Rozdziału 5. Podręcznik: str. 54 – 55.

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Mówienie – wyrażanie prawdopodobieństwa.

Podręcznik: Proszę o przeczytanie tekstu, podkreślenie nowego słownictwa i zwrotów, a następnie wykonanie zadań 2-7 str. 100-101. Ćwiczeniówka: str.45

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: Sunshine – rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik: zad.4-7 str.91

mgr Krzysztof Bialik

Lekcja 5 – klasa III A Informatycy. Czasy Present Perfect i Past Simple. Ćw. 4, str 81 i str. 238, 239. Tylko w podręczniku.

Lekcja 6 i 7 – klasa II C. J. ang. rozszerzony. Powtórzenie. Dział 3 i 4. Str. 86. Tylko w podręczniku.

CZWARTEK 14.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 4 i 5 klasa II C

Praca. Czytanie cz. 2, str. 78. Podręcznik.

Czytanie cz. 2, str. 78. Ben’s Blog. Tylko w podręczniku.

lekcje 7 i 8 klasa III A (lotnicy)

Praca. Matura pisemna. Str. 80, ćwicz. 1,2,4. Tylko w podręczniku.

Praca. Matura pisemna. Email, ćw. 5, str. 80. Proszę przesłać.

ŚRODA 13.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa II C

”The World of Work in 2020”. Czytanie cz. 1, str. 76,77. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Matura ustna. Odpowiedzi na dwa pytania w zad. 1, str. 61, A lub B, do wyboru. Proszę przesłać.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Praca. Uzasadnienie wyboru i odrzucenia propozycji i odpowiedzi na pytania. Zad. 6, str. 83. Proszę przesłać.

lekcja 7 klasa III A (lotnicy)

Pytania pośrednie. Str. 80, ćwicz. 3 i str. 263. Komentarz i ćwiczenia. Tylko w podręczniku.

lekcja 8 klasa III A (informatycy)

Praca. Matura pisemna. Email. Ćwicz. 5, str. 80. Proszę przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Czasownik modalny have to w formie przeszłej.

Podręcznik: Proszę zapoznać się z definicją i zastosowaniem czasownika modalnego have to w czasie przeszłym (str. 167) oraz sporządzić notatkę w zeszycie.

Ćwiczeniówka: str. 53

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Życie szkolne.

Repetytorium: str. 40

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Time to leave.

Repetytorium: zad. 1-4 str. 28

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Sunshine – rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik: zad. 4-7 str. 91

Temat: Problemy rodzinne.

Ćwiczeniówka: str. 71.

WTOREK 12.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Pytania pośrednie. Str. 80, ćwicz. 3 i str. 263. Komentarz i ćwiczenia. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Słuchanie – uczucia emocje.

Ćwiczeniówka: 4, 8, 9 str. 79

lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Czasowniki złożone określające relacje międzyludzkie.

Podręcznik: zad. 1, 2, 4 str. 89

lekcje 3 i 4 klasa I B 

Temat: Prace domowe – słownictwo.

Podręcznik: zad. 1-7 str. 66, ćwiczeniówka: str. 52

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Present Perfect vs Past Simple w zastosowaniu.

Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń dostępnych pod linkiem:

https://jezykipodroze.pl/past-simple-a-present-perfect-roznice/

Temat: Czasowniki złożone określające relacje międzyludzkie.

Podręcznik: zad. 1, 2, 4 str. 89

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Opisywanie zdjęć

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=SffvPSGOBqk&feature=emb_logo

Proszę wybrać 1 z 3 obrazków a następnie opisać. Podręcznik: str. 52-53

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Wprowadzenie do Rozdziału 3. Szkoła – przedmioty szkolne, oceny i wymagania.

Repetytorium: Na podstawie słownictwa dostępnego na stronie 52-53 proszę uzupełnić wszystkie zadania ze stron 38-39.

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Opisywanie domu/pokoju.

Proszę o przygotowanie opisu własnego domu/ mieszkania pamiętając jednocześnie by głównie skupić się na opisie swojego pokoju. Limit słów 80 -130.

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Praca – słownictwo

Podręcznik: zad.1-3, 6 str.98 oraz po drugiej stronie w lekcje 7E (speaking) zad.1 i 2 str.98

Temat: Miejsce pracy – słownictwo.

Ćwiczeniówka – str. 80

lekcja 7 klasa I C (grupa I)

Temat: Present Perfect vs Past Simple – różnica

Proszę obejrzeć film instruktażowy na podstawie którego sporządzicie notatkę w zeszycie: 

https://www.youtube.com/watch?v=cF0ij_qSdL4

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Środki językowe. Str. 79. Tylko w podręczniku.

lekcje 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Matura pisemna. Str. 82, ćwicz. 1,2,3.

List formalny. List motywacyjny. Str. 82, ćwicz. 5. Proszę przesłać.

CZWARTEK 07.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 4 i 5 klasa II C

Praca. Słownictwo, część 2, str. 74. Tylko w podręczniku.

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Ćwicz. 19, str. 75. Proszę przesłać.

lekcje 7 i 8 klasa III A (lotnicy)

Czytanie część 2, str. 78. „Ben’s Blog”. Tylko w podręczniku.

Środki językowe. Str. 79. Tylko w podręczniku.

ŚRODA 06.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa II C

Praca. Słownictwo. Str. 72 i 73. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Powtórzenie dział 1 i 2, str. 60. Słownictwo, gramatyka, środki językowe. Tylko w podręczniku.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Środki językowe. Str. 80 i 81. Tylko w podręczniku.

lekcja 7 klasa III A (lotnicy)

Czytanie część 1, str. 76 i 77. „The World of Work In 2020”. Tylko w podręczniku.

lekcja 8 klasa III A (informatycy)

Czytanie część 2, str. 78. „Ben’s Blog”. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Czasowniki modalne.

Podręcznik: zad. 4, 6 str.65

Ćwiczeniówka: str. 50-51

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Kilka wskazówek jak uczyć się języka angielskiego.

Proszę obejrzeć filmy instruktażowe:

https://www.youtube.com/watch?v=DW3xcw4Vg1w

https://www.youtube.com/watch?v=yT5FUx7xrp8

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Fish for words

Repetytorium: zad. 3-4, 8-10 str. 27

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Present Perfect vs Past Simple – różnica

Proszę obejrzeć film instruktażowy na podstawie którego sporządzicie notatkę w zeszycie:

https://www.youtube.com/watch?v=cF0ij_qSdL4

Temat: Present Perfect vs Past Simple w zastosowaniu.

Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń dostępnych pod linkiem:

https://jezykipodroze.pl/past-simple-a-present-perfect-roznice/

WTOREK 05.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Czytanie cz. 1, str. 76, 77. „The world of work in 2020”. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Present Perfect w praktyce.

Ćwiczeniówka: zad. 1-5 str. 76.

lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Present Perfect – czasowniki nieregularne.

Podręcznik: Proszę opisać obrazek oraz odpowiedzieć na pytania w zad.3 (str. 86). Zad. 4, 5, 9 str. 87

lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Wprowadzenie do Rozdziału 5.

Proszę o obejrzenie filmów instruktażowych i sporządzenie stosownej notatki w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=FkeUPWwQIgo

https://www.youtube.com/watch?v=86AogESR_0Q

https://www.youtube.com/watch?v=_uR_bDW0gt8

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Present Perfect.

Na podstawie 2 linków proszę o sporządzenie notatki w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

Temat: Present Perfect – czasowniki nieregularne.

Podręcznik: Proszę opisać obrazek oraz odpowiedzieć na pytania w zad.3 (str. 86). Zad. 4, 5, 9 str. 87

lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Dom – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik: zad. 1-3 i 5 str. 51

Ćwiczeniówka: cała strona 43.

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Repetytorium zad. 1-3 str. 291

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Niezwykłe budowle i ich przesłanie – rozumienie tekstu czytanego.

Podręcznik: Proszę o przeczytanie tekstu na str. 50 oraz wykonanie zad. 1, 3-5 str. 51.

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Wprowadzenie do Rozdziału 7.

Na podstawie filmu instruktażowego proszę o sporządzenie notatki w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

Temat: Present Perfect – ćwiczenia

Podręcznik: zad. 1, 5, 7, 9 str. 94-95

lekcja 7 klasa I C (grupa I)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z Rozdziału 8.

Podręcznik: zad. 1-6 str. 84 i 7, 9 str. 85

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Zad. 19 str. 75. Praca. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Proszę przesłać.

lekcje 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Czytanie. „Useful work” str. 78, 79 – tylko w podręczniku.

Czytanie. „Useful Work versus Useless Toil” str. 78, 79 – tylko w podręczniku.

CZWARTEK 30.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 4 i 5 klasa II A

Uzasadnienie wyboru propozycji i uzasadnienie odrzucenia propozycji. Wypowiedź ustna. Zad. 4 str. 71. Proszę przesłać.

Zad. 4 str. 71. Odpowiedzi na pytania. Uczeń A lub Uczeń B. Proszę przesłać.

lekcje 7 i 8 klasa III A (lotnicy)

Dział 4. Praca. Słownictwo str. 74. Tylko w podręczniku.

Str. 75 zad. 19. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Proszę przesłać.

ŚRODA 29.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa II C

Matura ustna. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania do zdjęcia. Zad. 3 str. 71. Proszę przesłać.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Proszę przesłać opis zdjęcia w zad. 2 na str. 57 oraz odpowiedzi na pytania do zdjęcia. Do wyboru Uczeń A lub Uczeń B.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Zad. 6 str. 77. Rozmowa z odgrywaniem roli. Proszę przesłać.

lekcja 7 klasa III A (lotnicy)

Dział 4. Praca. Słownictwo, str. 72 i 73. Tylko w podręczniku.

lekcja 8 klasa III A (informatycy)

Praca. Słownictwo str. 74. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (obie grupy)

Temat: Projekt o reklamach.

Podręcznik: Na podstawie zad.10 str.63 proszę o przygotowanie własnej reklamy. Sposób wykonania dowolny (Może być to prezentacja multimedialna, plakat itp.)

lekcje 3 i 4 klasa II A (obie grupy)

Temat: Czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous.

Repetytorium: str. 258-259

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Trendy i aktywności domowe.

Repetytorium: zad.1, 2, 6, 7 str. 26

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa II)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 8.

Podręcznik: zad. 1-6 str. 84 i 7, 9 str. 85

Temat: Present Perfect.

Na podstawie 2 linków proszę o sporządzenie notatki w zeszycie.

https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk

https://www.youtube.com/watch?v=8obu-bd3U9A

WTOREK 28.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Dział 4. Praca. Słownictwo, str. 72 i 73. Tylko w podręczniku.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Life skills – How to plan your time?

Proszę o wykonanie projektu ,, Jak dobrze zaplanować swój czas?’’ Technika i sposób wykonania dowolny. (Może być to prezentacja multimedialna, projekt plakatowy itp.)

W podręczniku na str. 92-93 są dostępne wszystkie wskazówki.

 lekcja 2 klasa I C (grupa II)

Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń.

 Bardzo proszę o uzupełnienie brakujących zadań w ćwiczeniówce.

 lekcje 3 i 4 klasa I B (obie grupy)

Temat: Life skills – Jak działają reklamy?

Podręcznik: zad.1, 3, 5, 6, 7, 9 str. 63

 lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – email.

Ćwiczeniówka – Zadanie 1 lub 2 (do wyboru) strona 65.

Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń.

Bardzo proszę o uzupełnienie brakujących zadań w ćwiczeniówce.

 lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Zaimki względne w definicjach.

Ćwiczeniówka: 1 – 3 str. 41.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Zad. 4, str. 71. Uzasadnianie wyboru zdjęcia i uzasadnianie odrzucenia pozostałych propozycji. Odpowiedzi na pytania, Uczeń a lub Uczeń B, do wyboru. Przesłać.

lekcje 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Zad. 17 str. 76. Opis zdjęcia. Przesłać.

Zad. 17 str. 76. Odpowiedzi na pytania pod zdjęciem. Przesłać.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A (obie grupy)

Temat: Powtórzenie wiadomości z rodziału II.

Repetytorium: Proszę o wykonanie powtórzenia, strona 37 oraz przyswojenie słownictwa z rozdziału II.

lekcje 3 i 4 klasa I A (obie grupy)

Temat: Pomieszczenia w domu, meble i wyposażenie domu. Zaimki względne.

Notatka do zeszytu:

Zaimki względne:

 • who do osób: This is the girl who took my shoes. (To jest dziewczyna, która wzięła moje buty.)
 • podobnie whomThis is a girl whom I gave the flowers. (To jest dziewczyna, której  dałem kwiaty)
 • whose czyli czyje. This is the girl whose lips are rose red. (To dziewczę czyjej usta są różowe jak róża)
 • which czyli które/który/która rzecz. This is the place which I love. (Oto miejsce które kocham)

Oprócz tego do zaimków względnych (relative pronouns) zalicza się czasami również:

 • what czyli „to co”: This what strikes me is your intelligence. (Tym co mnie uderza jest twoja inteligencja)
 • where (gdzie) This is the place where we met. (Oto miejsce, w którym/gdziesię poznaliśmy.)
 • why (dlaczego) – The reason why I’m here is your son’s behaviour. (Powodem dla którego tu jestem jest zachowanie Pani syna.)

Podręcznik: zad. 4, 8, 9, 10 str.49

Ćwiczeniówka: 1-3 str. 41

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Dłuższa forma wypowiedzi – pisanie zaproszenia.

Zad. 8 str. 87

Temat: Powtórzenie wiadomości

Podręcznik: zad. 1-7 str. 90 i zad. 8, 10 str. 91

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: E-mails. Praca dla nastolatków – teksty modelowe (ogłoszenie o pracę, list motywacyjny).

https://ellalanguage.com/blog/list-motywacyjny-po-angielsku/

Po zapoznaniu się z ważnymi zwrotami dostępnymi w linku, proszę sporządzić notatkę w zeszycie.

PIĄTEK 24.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Matura ustna. Uzasadnianie wyboru i odrzucenia propozycji. Zad. 3, str. 285.

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 2 str. 285.

Matura ustna. Uzasadnianie wyboru i odrzucenia propozycji. Zad. 3, str. 285.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania do zdjęcia. Zad. 3 str. 71.

lekcje 2 i 3 klasa II C

Matura ustna. Powtórzenie. Proszę przesłać odpowiedzi na pytania w zad. 1 str. 71 Uczeń A lub Uczeń B, do wyboru.

Matura ustna. Powtórzenie. Proszę przesłać zad. 2 str. 71. Rozmowa z odgrywaniem roli.

lekcje 4 i 5 klasa III C

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Wlk. Brytania. Str. 226, 227.

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. USA. str. 228, 229.

lekcje 6 i 7 klasa IV A (informatycy)

Rozmowa z odgrywaniem roli. Zad. 1, str. 285.

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 2, str. 285.

ŚRODA 22.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Zad. 4 str. 71. Uzasadnienie wyboru zdjęcia i uzasadnienie odrzucenia pozostałych propozycji. Odpowiedzi na pytania, Uczeń A lub Uczeń B, do wyboru.

lekcja IV A (lotnicy)

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 2 str. 285.

lekcja 3 klasa II C

Powtórzenie. Dział 3, str. 70. Słownictwo, gramatyka, środki językowe. Tylko w podręczniku.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Matura pisemna. Po zrobieniu ćwiczeń na str. 56, 57, proszę napisać list z ćwicz. 8.

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (poziom rozszerzony)

Proszę przesłać odpowiedzi na pytania 6 i 10 str. 75 i na pytanie 15 str. 76

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Podręcznik: Wszystkie ćwiczenia poza słuchaniem ze str. 60 – 61.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat: Pisanie wiadomości na blogu.

Repetytorium: Proszę zapoznać się z przydatnymi frazami (str.50 i 51) do napisania własnego bloga, a następnie o wykonanie ćwiczeń 1-3 str.50 oraz 1-3 (str.51)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Repetytorium: zadania 17-19 str.25.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa 2)

Temat: E-mails. Praca dla nastolatków – teksty modelowe (ogłoszenie o pracę, list motywacyjny).

https://ellalanguage.com/blog/list-motywacyjny-po-angielsku/

Po zapoznaniu się z ważnymi zwrotami dostępnymi w linku, proszę sporządzić notatkę w zeszycie.

Temat: Pisanie dłuższej formy wypowiedzi – email.

Ćwiczeniówka – Zadanie 1 lub 2 (do wyboru) strona 65.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

WTOREK 21.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

Opis zdjęcia. Zad. 3 str. 71.

Odpowiedzi na pytania w zad. 3 pod zdjęciem, str. 71.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Matura ustna. Zad. 1 str. 285.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Rozmowa z odgrywaniem roli. Str. 71 zad. 2.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Zaproszenie nieformalne – zwroty, ćwiczenia

Podręcznik: Z podanych w ramce zwrotów proszę sporządzić notatkę w zeszycie wraz z tłumaczeniem (str. 87).

Następnie proszę o przeczytanie tekstu ze strony 86 i podkreślenie wszystkich przydatnych zwrotów do napisania listu nieformalnego.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat: Rozmowa telefoniczna – dialogi.

https://www.youtube.com/watch?v=8W1os9h2LUA

 Po obejrzeniu krótkiego filmu z kolokacjami proszę o napisanie własnego dialogu rozmowy telefonicznej. Tematyka ma dotyczyć pracy.

 Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 3 i 4 klasa I B

Temat: Pisanie listu formalnego.

Proszę o napisanie własnego listu formalnego – ćwiczeniówka, zadanie 5 str. 46.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa 1)

Temat: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna – słuchanie (Temat na 2 godz. lekcyjne)

Proszę posłuchać poniższych dialogów, a następnie sporządzić notatkę w zeszycie. Wypisać wszystkie przydatne zwroty.

 https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE

 https://www.youtube.com/watch?v=5GMp-p9mrkE

Temat: Rozmowa telefoniczna – dialogi.

https://www.youtube.com/watch?v=8W1os9h2LUA

Po obejrzeniu krótkiego filmu z kolokacjami proszę o napisanie własnego dialogu rozmowy telefonicznej. Tematyka ma dotyczyć pracy.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 7 i 8 klasa I A

Temat: Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.

Podręcznik: zad. 5 str. 47

Ćwiczeniówka: ćwiczenia ze strony 38-39

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat : Znajomość środków językowych – Dom

Repetytorium: Zadania: 1 – 3 strona 32, 4 – 5 i 1 – 2 strona 33.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji. Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Agencja nieruchomości. Rodzaje domów, otoczenie.

Podręcznik: zadania 1 – 2 strona 46

Przesyłam film instruktażowy oraz przydatną stronę dzięki, której przypomnicie sobie jak prawidłowo stopniować przymiotniki w języku angielskim. Po obejrzeniu proszę o sporządzenie notatki w zeszycie.

https://ellalanguage.com/blog/stopniowanie-przymiotnikow-angielskich/

https://www.youtube.com/watch?v=ewMviIHsbiw

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji. Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 5 i 6 klasa I D

5 i 6. Klasa ID

Temat: Słownictwo – uczucia, emocje.

Na podstawie linku i informacji w nim zawartej proszę sporządzić notatkę w zeszycie a następnie zrobić zadania 6,9 str. 84 (podręcznik) oraz zadania 1 – 5 str. 70 (ćwiczeniówka)

Temat: Wyrażanie prawdopodobieństwa

Podręcznik: Proszę o wypisanie do zeszytu wyrażeń w ramce (str. 85) wraz z tłumaczeniem. Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń 2-4 w ćwiczeniówce, strona 71.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna – słuchanie (Temat na 2 godz. lekcyjne)

Proszę posłuchać poniższych dialogów, a następnie sporządzić notatkę w zeszycie. Wypisać wszystkie przydatne zwroty.

https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE

https://www.youtube.com/watch?v=5GMp-p9mrkE

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji. Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

Rozmowa wstępna. Odpowiedzi na pytania na str. 285

lekcja 4 klasa III C

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania do zdjęcia na str. 225, zad 3.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Rozmowa z odgrywaniem roli. Zad. 2 str. 71.

PIĄTEK 17.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Matura pisemna. Email. Str. 284, zad. 10.

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

Matura pisemna. Email. Str. 284, zad. 10.

Rozmowa wstępna. Pytania na str. 285.

CZWARTEK 16.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Matura ustna. Odpowiedzi na pytania w zad. 1, str. 71, A lub B.

lekcja 2 klasa II C

Matura ustna. Odpowiedzi na pytania w zad. 2 str. 67.

lekcja 3 klasa II C

Matura ustna. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania str. 67 Zad. 3 A lub B.

lekcja 4 klasa III C

Matura ustna. Rozmowa z odgrywaniem roli. Zad. 2 str. 225.

lekcja 5 klasa III C

Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zad. 3 str. 225.

lekcja 6 klasa IV A (informatycy)

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. USA. Str. 228.

lekcja 7 IV A (informatycy)

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. Egzamin ustny, str. 229.

ŚRODA 15.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Temat: Rozmowa z odgrywaniem roli. Str. 71, zad. 2.

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Temat: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, str. 229. Egzamin ustny.

lekcja 3 klasa II C

Str. 67, ćwicz. 3. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania, do wyboru wersja A lub B.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Składnia czasowników. Ćwicz. 10 str. 55 i 240. Tylko w podręczniku.

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (poziom rozszerzony)

Unit 4. Praca. Słownictwo, str.74,75,76.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (obie grupy)

Temat: A formal letter of complaint – wprowadzenie.

Podręcznik:

 • Zad. 9 str. 57 – proszę o sporządzenie notatki w zeszycie. Zwroty z zadania 9 należy przepisać do zeszytu z tłumaczeniem. Następnie proszę o wykonanie drugiej części polecenia.
 • Zad. 3, 4, 5 str. 56
 • Zad.7, 8 str. 57

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa II A (obie grupy)

Temat: Mówienie – zestaw zadań z rozdziału „Dom”.

Repetytorium maturalne: Proszę o przyswojenie wszystkich nowych fraz oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2, 3, 4 str. 31

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Prace w domu i ogrodzie.

Repetytorium: Proszę o wykonanie ćwiczeń 12-15 (strona 25). Przydatne słownictwo jest na stronie 36-37

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa 2)

Temat: Telefoniczna rozmowa kwalifikacyjna – słuchanie (temat na 2 godz. lekcyjne)

Proszę posłuchać poniższych dialogów, a następnie sporządzić notatkę w zeszycie. Wypisać wszystkie przydatne zwroty.

https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE

https://www.youtube.com/watch?v=5GMp-p9mrkE

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

ŚRODA 08.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Wypowiedź ustna. Odpowiedzi na pytania w zadaniu 1, A lub B, do wyboru.

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. The USA. Tylko str. 228.

lekcja 3 klasa II C

Czasy teraźniejsze. Ćwicz. 1 str. 67 i str. 230, 231 tylko w podręczniku.

lekcja 5 klasa II A (poziom rozszerzony)

Czasy gramatyczne str. 244, 245. Tylko w podręczniku.

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (poziom rozszerzony)

Zadanie do matury ustnej. Str. 71 zad. 1 i zad 2.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (obie grupy)
Temat: Wyrażanie opinii.
Podręcznik: Proszę o wypisanie do zeszytu zwrotów z zadania 4 (str.55) wraz z tłumaczeniem, a następnie wykonanie ćwiczeń 7,8 ze strony 55.

Ćwiczeniówka: zadania 1 – 4 strona 45.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa II A (obie grupy)

Temat: Czytanie ze zrozumieniem, przyimki.

Repetytorium: Proszę o przeczytanie tekstu, wypisanie nowo poznanego słownictwa oraz wykonanie zadań 1 – 4 (strona 30)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Dom – kolokacje.

Na podstawie słownictwa ze strony 36 – 37 proszę wykonać wszystkie ćwiczenia ze strony 24.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 Zadania tylko dla osób chętnych.

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa 2)

Temat: Praca czy stanowisko – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik: Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń ze strony 80

Temat: Słowotwórstwo, przyrostki.

Ćwiczeniówka: Na podstawie słownictwa na stronie 63 proszę zrobić zadania 1 – 3 (strona 63)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

WTOREK 07.04.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Frazy i zwroty – osobowość

Proszę o wypisanie do zeszytu zwrotów wraz z tłumaczeniem z zadania 5, strona 82, a następnie wykonanie ćwiczeń 1, 3, 4, 5, 6 ze strony 82.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

Zadania są tylko dla chętnych uczniów.

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat: The Best Job in the World – rozumienie tekstu czytanego. Zawody i związane z nimi czynności. Wyrażanie opinii.

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 79, a następnie wykonanie ćwiczeń 1-7, 9-10 oraz przyswojenie nowo poznanego słownictwa.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I B (obie grupy)

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Mystery shopper

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 52, a następnie wypisanie do zeszytu nowo poznanego słownictwa wraz z tłumaczeniem oraz wykonanie ćwiczeń 1-7 ze stron 52-53.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa 1)

Temat: Praca czy stanowisko – ćwiczenia leksykalne.

Podręcznik: Proszę o wykonanie wszystkich ćwiczeń ze strony 80

Temat: Słowotwórstwo, przyrostki.

Ćwiczeniówka: Na podstawie słownictwa na stronie 63 proszę zrobić zadania 1-3 (strona 63)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 7 i 8 klasa I A (obie grupy)

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 1-4.

Podręcznik: Proszę o zrobienie powtórzenia ze stron 44-45

Ćwiczeniówka: zadania 1-5 strona 36

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

Zad. 3 str. 67 wypowiedź ustna. Opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zdjęcie A lub B. Do wyboru.

Powtórzenie, część pisemna ze str. 70. Tylko w podręczniku.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. The United Kingdom. Str. 226 i 227.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Powtórzenie, część pisemna ze str. 70 tylko w podręczniku.

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat lekcji: Czytanie ze zrozumieniem – Dom

Repetytorium: Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 28-29.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat lekcji: Powtórzenie materiału 1-4 rozdziału.

Ćwiczeniówka: strona 36-37

Podręcznik: 44-45

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Gramatyka: Present Continous i be going to.

Proszę po obejrzeniu filmu: https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI   zrobić notatkę w zeszycie, a następnie wykonać zadania 5,10 w podręczniku na stronie 79 oraz w ćwiczeniówce wszystkie zadania ze stron 64-65.

Temat:Czytanie ze zrozumieniem – Confessions of a procrastinator.

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 81, a następnie wykonanie ćwiczeń 1, 2, 3, 7, 8 ze strony 80.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: The Best Job in the World – rozumienie tekstu czytanego. Zawody i związane z nimi czynności. Wyrażanie opinii.

Proszę o przeczytanie tekstu ze strony 79, a następnie wykonanie ćwiczeń 1-7, 9-10 oraz przyswojenie nowo poznanego słownictwa.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

Temat: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych. The United Kingdom. Str. 226 i 227.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Powtórzenie str. 224 tylko w repetytorium. Odpowiedzi na pytania w zad. 1, str. 225 do wyboru A lub B proszę przesłać.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Strona 67 zad. 3 opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania. Zdjęcie A lub B. Do wyboru.

mgr Krzysztof Bialik

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Zad 4 str. 225.

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

Zad. 1 do matury ustnej str. 225 A lub B.

Zad 2 str. 225.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Czasy teraźniejsze. Zad. 1 str.67 i str. 230, 231. Ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcje 2 i 3 klasa II C

Czasy przeszłe. Ćwiczenia 4 i 5 ze strony 66.

Strona 232 komentarz gramatyczny. Ćwiczenia proszę zrobić w podręczniku.

lekcje 4 i 5 klasa III C

Ćwiczenie do matury ustnej ze strony 221 zadanie 3.

Jedna wersja do wyboru A lub B.

lekcje 6 i 7 klasa IV A (informatycy)

Ćwiczenie do matury ustnej na stronie 225.

Zad 3 str. 225 opis zdjęcia i odpowiedzi na pytania.

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Czasy teraźniejsze. Zad. 1 str. 67 i str. 230, 231. Ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Powtórzenie str. 224 w podręczniku. Odpowiedzi na pytania w zad. 1 str. 225 A lub B oraz zad. 2.

lekcja 3 klasa II C

Środki językowe str. 65.

lekcja 5 klasa II A (informatycy – poziom rozszerzony)

Zdania warunkowe. Komentarz na str. 232 i ćwiczenia str. 233, 234, 235. Zadania proszę zrobić w podręczniku.

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (poziom rozszerzony)

Matura pisemna str. 70. Rozprawka str. 71 ćw. 7.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (obie grupy)

Temat lekcji: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Proszę o zrobienie ćwiczeń ze strony 41 (zeszyt ćwiczeń)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa II A

Temat lekcji: Dom – praca w domu i ogrodzie. Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Repetytorium maturalne – proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 25.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat lekcji: Opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie.

Proszę o wykonanie ćwiczeń 5, 6 str.23 oraz napisanie własnego opisu domu (80- 130słów).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 6 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Rodzaje pracy, zawody. Przymiotniki opisujące pracę.

Proszę o wypisanie w zeszycie słownictwa ze strony 76-77 (podręcznik) oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 7 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Gramatyka – różne zastosowanie czasowników.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

Matura pisemna. Email z zad. 6 str. 66.

Czasy przeszłe, ćw. 4 i 5 str. 66 i komentarz gramatyczny na str. 232 wraz z następującymi po nim ćwiczeniami. Te ćwiczenia tylko w repetytorium.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Matura ustna str. 221 zad. 3. Jedna wersja do wyboru, A lub B. Wypowiedzi i odpowiedzi na pytania w formie pisemnej.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Czasy przeszłe, ćw. 4 i 5 str. 66 i komentarz gramatyczny na str. 232 wraz z następującymi po nim ćwiczeniami. Te ćwiczenia tylko w repetytorium.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat lekcji: Wprowadzenie do rozdziału 6.

Praca z podręcznikiem: Proszę o przeczytanie krótkiego tekstu ze strony 78 oraz opis 2 obrazków (A i B) zgodnie z zasadami oceniania maturalnego (kogo widzę, co robi, gdzie jest oraz spekulacja). Następnie proszę odpowiedzieć na pytania z zadania 1 (str. 78).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 7.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika – strona 74-75 (Obowiązują wszystkie ćwiczenia, które nie wymagają słuchania).

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I B (obie grupy)

Temat lekcji: Słownictwo – jedzenie, napoje.

Praca z podręcznikiem – strona 50.

Praca z zeszytem ćwiczeń – strona 40.

Zachęcam do nauki i utrwalenia słownictwa za pomocą aplikacji Quizlet

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 5 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Rodzaje pracy, zawody. Przymiotniki opisujące pracę.

Proszę o wypisanie w zeszycie słownictwa ze strony 76-77 (podręcznik) oraz wykonanie ćwiczeń 1,2.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 6 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Gramatyka – różne zastosowanie czasowników.

Zeszyt ćwiczeń – strona 58

Proszę sporządzić notatkę z rzeczowników oraz wykonanie ćwiczeń 1, 2.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 7 i 8 klasa I A (obie grupy)

Temat lekcji: Zapraszanie, proponowanie.

Na podstawie zwrotów z zadania 4,5 proszę o zrobienie zadania 6 oraz 8 (dłuższa forma wypowiedzi 80-130 słów)

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa II A (obie grupy)

Temat lekcji: Dom – kolokacje, rzeczowniki złożone.

Na podstawie słownictwa ze strony 36-37 proszę o uzupełnienie strony 24 w repetytorium maturalnym.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

lekcje 3 i 4 klasa I A (obie grupy)

Temat lekcji: Wydarzenia kulturalne, formy sztuki i rozrywki – ulotki reklamujące festiwal sztuki.

Podręcznik strona 42 – zadanie 1,2 oraz zadanie 3 czyli dłuższa forma wypowiedzi (80-130słów)

 Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat lekcji: Pisanie notatki.

Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 72-73 i napisanie notatki (80-130słów) na podstawie zadania 10 (str.73).

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5.

Proszę o wykonanie ćwiczeń podsumowujących rozdział 5 ze str. 76-77.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane. Możliwy kontakt poprzez Messenger w godzinach: 8-15.

 lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie materiału z rodziału 7.

Proszę o wykonanie ćwiczeń z podręcznika – strona 74-75 (obowiązują wszystkie ćwiczenia, które nie wymagają słuchania).

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

Temat: Matura ustna str. 221 zad. 3. Jedna wersja do wyboru, A lub B. Wypowiedzi i odpowiedzi na pytania w formie pisemnej.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Matura pisemna. Email z zad. 4 str. 220.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

Temat: Matura pisemna. Email z zad. 6 str. 66.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A (lotnicy)

Temat: Holding procedures. Book 3, Unit 4 ćwicz. 2, 3, 4.

lekcja 2 klasa II A (informatycy) 

Temat: Artificial intelligence. Book 2, Unit 15 ćwicz.2, 3, 4.

lekcja 4 klasa IV A (informatycy)

Temat: Matura pisemna. E-mail str. 220, zad. 4

lekcje 5 i 6 klasa IV A (lotnicy)

 Temat: Środki językowe str. 219

Temat: Matura pisemna. Email str. 220, zad. 4

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (informatycy)

Temat: Środki językowe. Str. 65 tylko w zeszycie.

lekcja 2 klasa II C

Temat: „Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego. Tylko zeszyt.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Szkoła – rozumienie tekstu pisanego cz. 2, str. 64. Zeszyt.

lekcje 4 i 5 klasa III C

Temat: „Trust is the key” str. 218. Zeszyt.

Temat: Środki językowe str. 219. Zeszyt.

lekcje 6 i 7 klasa IV A (informatycy)

Temat: „Trust is the key” str. 218. Zeszyt.

Temat; Środki językowe str. 219. Zeszyt.

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa III A (lotnicy)

Temat: Środki językowe – strona 65

lekcja 2 klasa IV A (lotnicy)

Temat: “Trust is the key”. Reading comprehension. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 5 proszę podać w formie pisemnej.

lekcja 3 klasa II C

Temat: Szkoła. Słownictwo ze strony 60. Zadanie 16 proszę podać w formie pisemnej.

lekcja 5 klasa II A (zakres rozszerzony)

Temat: Mowa zależna – strony 55 i 224

lekcje 6, 7 i 8 klasy II C i III C (zakres rozszerzony)

Temat: Środki językowe – str. 68, 69.

Formy czasowników str. 244, zdania okolicznikowe str. 230

mgr Angelika Fabjańska

lekcje 1 i 2 klasa I B (grupa 1 i 2)

Temat lekcji: Stopniowanie przymiotników – przypomnienie.

Bardzo proszę o przypomnienie sobie w jaki sposób stopniujemy przymiotniki długie i krótkie (szczegółowa notatka w zeszycie) oraz porównać tj. than, as…as… .

Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń w zeszycie: https://www.ang.pl/cwiczenia/835/stopniowanie-przymiotnikow

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 3 i 4 klasa II A (grupa 1 i 2)

Temat lekcji: Dom – Miejsce zamieszkania, kolokacje. Opis domu, pomieszczeń w domu i ich wyposażenie.

Na podstawie słownictwa maturalnego (podręcznik str. 36-37) proszę uzupełnić ćwiczenia (str.22-23). Słownictwo maturalne z działu dom dostępne jest na aplikacji Quizlet. 

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 5 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat lekcji: Dom – Miejsce zamieszkania, kolokacje.

Na podstawie słownictwa maturalnego (podręcznik str. 36) proszę uzupełnić ćwiczenia (str. 22). Słownictwo maturalne z działu dom dostępne jest na aplikacji Quizlet.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 6 i 7 klasa I C (grupa 2)

Temat: Działania na rzecz ochrony środowiska – ulotka informacyjna. Ekologia i środowisko – ćwiczenia leksykalne.

 1. Praca z podręcznikiem – strona 72 (z zadania 6 wybrać jeden podpunkt i rozwinąć)
 2. Nauka słownictwa poprzez aplikację Quizlet

Temat: Nostradamus – program radiowy. Przepowiednie

 1. Praca z ćwiczeniówką – str. 54-55
 2. Wypisanie do zeszytu nowego słownictwa wraz z tłumaczeniem.

Zadania proszę przesłać na adres angelikascislowska@wp.pl w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcje 1 i 2 klasa III A (lotnicy)

„Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego, część 1, str.62 ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pytanie w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Rozumienie tekstu pisanego część 2, strona 64 ćwicz. 1,2,3. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

„The King who couldn’t speak “ str.216 ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pytanie w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 7 klasa III A (informatycy)

Rozumienie tekstu pisanego część 2, strona 64 ćwicz. 1,2,3. Odpowiedzi na pytania w ćwiczeniu 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa I D

Temat: Pisanie własnej notatki – dłuższa forma wypowiedzi.

Bardzo proszę o napisanie własnej notatki na podstawie zadania 10 str. 73 oraz przesłanie jej na mój email. Limit słów 80-130. Termin: 30.03.2020

lekcja 2 klasa I C (grupa 2)

Temat: Ulotki wyborcze, partie polityczne, kampania wyborcza. Pierwszy okres warunkowy.

 1. Pierwszy tryb warunkowy – teoria, zasady używania.
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie na podstawie książki ćwiczeń (strona 56)
 3. Praca w ćwiczeniówką – zad. 1-2, str. 56
 4. Podręcznik – zadanie 1-7.
 5. Przyswojenie nowych wyrażeń – zadanie 8, str.70

lekcje 3 i 4 klasa I B (grupa I i II)

Temat: Powtórzenie wiadomości

 1. Bardzo proszę o powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału 3 (wykonać zadania powtórzeniowe z podręcznika)
 2. Zachęcam do nauki słownictwa poprzez aplikację Quizlet

lekcje 5 i 6 klasa I C (grupa I)

Temat: Działania na rzecz ochrony środowiska – ulotka informacyjna. Ekologia i środowisko – ćwiczenia leksykalne.

 1. Praca z podręcznikiem – strona 72 (Z zadania 6 wybrać jeden podpunkt i rozwinąć)
 2. Nauka słownictwa poprzez aplikację Quizlet

Temat: Nostradamus – program radiowy. Przepowiednie

 1. Praca z ćwiczeniówką – str. 54-55
 2. Wypisanie do zeszytu nowego słownictwa wraz z tłumaczeniem.

lekcje 7 i 8 klasa I A (grupa I i II)

Temat: Relacjonowanie przeszłych wydarzeń. Wyrażenia czasowe organizujące wypowiedź.

Bardzo proszę o przypomnienie czasów przeszłych tj. Past Simple, Past Continuous oraz zwrotów maturalnych ze strony 40. (podręcznik). Następnie proszę o napisanie dłuższej formy wypowiedzi (80-130słów) zadanie 6, str.40

Termin odesłania wszystkich zadań: 27.03.2020

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 3 klasa IV A (informatycy)

„The King who couldn’t speak “ ćwicz. 2 i 3 oraz odpowiedź na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 4 klasa III C

„The King who couldn’t speak “- ćwicz. 2 i 3. Odpowiedź na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcja 5 klasa III A (informatycy)

“Oxbridge” – rozumienie tekstu pisanego – ćwicz. 2 i 3 str. 62, ćwicz. 1, 2, 3 . Odpowiedzi na pyt. w ćwicz. 4 w formie pisemnej

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

lekcja 1 klasa II A (lotnicy)

lekcja 2 klasa II A (informatycy)

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału I – Człowiek.

 1. Podręcznik – strona 23
 2. Zestaw maturalny – mówienie. Podręcznik strona 290 – zadania 1-3
 3. Omówienie błędów
 4. Utrwalenie najważniejszych zwrotów i słownictwa.
 5. Praca w aplikacji Quizlet.

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

lekcja 4 klasa I A (informatycy)

Temat: Finding your creative moments – artykuł. Czasowniki złożone, słowotwórstwo.

 1. Czytanie ze zrozumieniem
 2. Praca z podręcznikiem – zad. 1-7 strona 38,39
 3. Notatka do zeszytu z najważniejszymi wyrażeniami, słownictwem.
 4. Praca w aplikacji Quizlet

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcje 5, 6 klasa I D

Temat: Czytanie ze zrozumieniem – Blue zones

 1. Dwukrotne czytanie tekstu, zaznaczenie nowego słownictwa i zwrotów.
 2. Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu – podręcznik strona 70
 3. Dłuższa forma wypowiedzi – zadanie 7. Każdy uczeń wybiera jeden podpunkt i przesyła swoją pracę nauczycielowi do dn. 26.03.2020 na utworzą grupę (Messenger)
 4. Indywidualna nauka nowo poznanego słownictwa.

Temat: Wypowiedź pisemna – krótka notatka. Wprowadzenie – wyrażenie i zwroty.

 1. Podręcznik strona 73 – tabela z najważniejszymi informacjami
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie
 3. Zadania 1-5, 8-10
 4. Powtórzenie i utrwalenie najważniejszych informacji z lekcji.

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

lekcja 7 klasa I C (grupa 1)

Temat: Ulotki wyborcze, partie polityczne, kampania wyborcza. Pierwszy okres warunkowy.

 1. Pierwszy tryb warunkowy – teoria, zasady używania.
 2. Stworzenie własnej notatki w zeszycie na podstawie książki ćwiczeń (strona 56)
 3. Praca w ćwiczeniówką – zad. 1-2, str. 56
 4. Podręcznik – zadanie 1-7
 5. Przyswojenie nowych wyrażeń – zadanie 8, str. 70

Komentarz: Rozwiązane zadania proszę o przesyłanie na adres: angelikascislowska@wp.pl z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

Klasa III c – Repetytorium – str. 205 i 258 strona bierna, Email str. 206 zad.6. Do matury ustnej str.207 i zestaw str. 211. Dział 14 bez części rozumienie ze słuchu. Słownictwo z działu 13 i 14.

Klasa IV a – Repetytorium – dział 14 bez części rozumienie ze słuchu, słownictwo z działu 13 i 14.

Klasa III a – Repetytorium – dział 3 rozumienie tekstu pisanego – część 1 i 2. Środki językowe str.65. Email str.66. Czasy przeszłe i teraźniejsze str. 66 i 232,67 i 230.Słownictwo dział 3 i zestaw powtórzeniowy str. 70 i 71.

Klasa II c – słownictwo dział 2 Dom. Powtórzenie str.56 i 57. Dział 3 Szkoła, bez części rozumienie ze słuchu. Słownictwo z działu 3.

Klasa II a (Informatycy) – język angielski rozszerzony –środki językowe str. 54 i 55. Strona bierna str. 220. Mowa zależna str.224. Powtórzyć słownictwo z działu Człowiek.

Klasa III c – II c – język angielski rozszerzony – powtórzenie – zdania warunkowe str. 232, czasy gramatyczne str. 244, składnia czasowników str. 240. Zestaw powtórzeniowy do matury ustnej str. 61.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

mgr Angelika Fabjańska

KLASA I A

 1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Sporządzenie notatki w zeszycie o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych ( Reguły są dostępne w Waszych ćwiczeniówkach na początku 6 rozdziału).

Następnie proszę o wykonanie zadań z podręcznika str.56- 65 (Pomijamy zadania rozumienie ze słuchu).

W ramach utrwalenia wiadomości proszę o wykonanie zadań z ćwiczeniówki (strona 44-49)

3. Proszę o zapoznanie się ze stroną 50 (ćwiczeniówka), gdzie jest do napisania pocztówka. Po wykonaniu ćwiczeń proszę o napisanie własnej.

 Pamiętajcie, że słownictwo również z rozdziału 6 jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań: 31 marca
KLASA I B

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Sporządzenie notatki w zeszycie o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych (Reguły na stronie 166 w podręczniku). Następnie proszę o wykonanie ćwiczeń str. 51(podręcznik) i str. 40 (ćwiczeniówka)

3. Proszę o zrobienie czytania ze zrozumieniem – strona 52, 53 (podręcznik). Zadanie 9 niech będzie dłuższą formą wypowiedzi. Limit 80-130 słów.

4. Proszę o przyswojenie zwrotów ze strony 55 oraz całego słownictwa z działu 4.

 Pamiętajcie, że bieżące słownictwo jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

 Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań: 31 marca
KLASA I C
 1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie
 2. Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 60, 61. W zadaniu 7 proszę o zrobienie dialogów (część męska klasy 😉 ) Dodatkowo proszę o przyswojenie zwrotów maturalnych (również strona 61).
 3. Ponadto proszę o zapoznanie się z regułką o przedimkach a/an, the (jest dostępna w ćwiczeniówce w dziale 6) oraz wykonanie ćwiczeń w ramach zadań praktycznych z podręcznika i ćwiczeniówki.
 4. Po wykonaniu wszystkich zleconych zadań bardzo proszę o sprawdzenie nabytych umiejętności i wykonanie testu sprawdzającego w podręczniku na stronie 64-65. Ćwiczenie 9 proszę wykonać pisemnie.

Pamiętajcie, że słownictwo również z rozdziału 6 jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań : 31 marca
KLASA I D

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Proszę o wykonanie ćwiczeń ze strony 66 ( podręcznik).

3. Proszę o sporządzenie notatki do zeszytu z czasowników modalnych (forma przeszła), którą znajdziecie na stronie 167 – 5C, a następnie wykonanie ćwiczeń – strona 67 (podręcznik) oraz stronę 52, 53 z ćwiczeniówki.

4. Dodatkowo proszę o przyswojenie zwrotów ze strony 68 (podręcznik) oraz wykonanie jednego z podpunktu z ćwiczenia 6 (str. 68) oraz ćwiczeń 1-5 strona 54 (ćwiczeniówka)

5. Ponadto proszę o zrobienie zadań z czytania ze zrozumieniem (strona 70, 71 podręcznik) oraz przyswojenie nowego słownictwa.

6. Na stronie 72, 73 są niezbędne zwroty i ćwiczenia do napisania dłuższej formy wypowiedzi – Krótka wiadomość, notatka. Po wykonaniu ćwiczeń z podręcznika i ćwiczeń proszę o napisanie własnej notatki (zadanie 10, strona 73 podręcznik)

Pamiętajcie, że bieżące słownictwo jest dostępne w aplikacji Quizlet. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce. Zachęcam do korzystania! 😉

Wszystkie te ćwiczenia oraz dłuższą formę wypowiedzi proszę regularnie przesyłać na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.

Termin wykonania wszystkich zadań : 31 marca
KLASA II A

1. Utrwalenie wiedzy już zdobytej i uzupełnianie wiadomości – zapowiadane sprawdziany tylko przesuną się w czasie

2. Proszę by do końca marca zrealizować w naszym repetytorium wszystkie zadania z rozdziału: Dom (strony 22- 37).

3. Przypominam, że słownictwo również z tego działu jest dostępne w aplikacji QUIZLET. Wystarczy 10 minut dziennie by nowe słówka nie były Wam obce.

4. Proszę o przesyłanie Waszych zadań na mój email angelikascislowska@wp.pl lub kontaktowanie się ze mną poprzez Messenger.