Język hiszpański

04.12.2020 r. (piątek)

1. KLASA I C.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR? LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

2. KLASA I C.

TEMAT: LOS EDIFICACIONES TURISTICO TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

3. KLASA II C. ROZSZERZENIE.

TEMAT: GUSTAR, ENCANTAR, PREFERIR.

4. KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMAT: ? COMO TOMAS EL TE? COMPLEMENTO DIRECTO. JAK PIJESZ HERBATĘ?DOPEŁNIENIE BLIŻSZE.

5. KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: EL TURISMO GASTRONOMICO. TURYSTYKA GASTRONOMICZNA.

7. KLASA II D.

TEMAT:LOS EDIFICACIONES TURISTICOS TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

8. KLASA II D.

TEMAT: ?QUE HACES DURANTE EL VIAJE? CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS PODRÓŻY?

03.12.2020 r. (czwartek)

6. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: LOS EDIFICACIONES TURISTICOS TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

7. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: ? QUE HACES DURANTE EL VIAJE? CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS PODRÓŻY?

02.12.2020 r. (środa)

1. KLASA III A. LOTNICY. KLASA III C.

TEMAT:LOS NUMEROS. LICZEBNIKI.

2. KLASA III A. INFORMATYCY. KLASA III C.

TEMAT: LAS CLASES DE CONVERSACION. ZAJĘCIA Z KONWERSACJI.

3. KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: MENU DE HOY. DZISIEJSZE MENU.

5. KLASA IV A. INFORMATYCY.

TEMAT: LAS CLASES DE CULTURA. ZAJĘCIA KULTUROWE.

6. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: LOS EDIFICACIONES TURISTICOS TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

01.12.2020 r. (wtorek)

1. KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

3. KLASA II A. LOTNICY.

TEMAT: ? COMO TOMAS EL TE? COMPLEMENTO DIRECTO. JAK PIJESZ HERBATĘ? DOPEŁNIENIE BLIŻSZE.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

 1. KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR? LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

 1. KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: LOS EDIFICACIONES TURISTICOS TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

 1. KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: LOS EDIFICACIONES TURISTICOS TIPICOS. TYPOWE OBIEKTY TURYSTYCZNE.

4.. KLASA IV A. LOTNICY,

TEMAT: LAS CLASES DE CULTURA. ZAJĘCIA KULTUROWE.

 1. KLASA II B . LOTNICY.

TEMAT:? QUE HACES DURANTE EL VIAJE?  CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS PODRÓŻY?

 1. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR? LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

 1. KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: TURISMO GASTRONOMICO. TURYSTYKA GASTRONOMICZNA.

 

27.11.2020 r. (piątek)

1. KLASA I C.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

2. KLASA I C.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

3. KLASA II C. ROZSZERZENIE.

TEMAT: FUTURO. EJERCICIOS. PRZYSZŁOŚĆ. ĆWICZENIA.

4. KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMAT: !RIGUISIMO! ADJETIVO. PYSZNE! PRZYMIOTNIK.

5. KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: LA COCINA DE LOS PAISES HISPANOABLANTES. KUCHNIA KRAJÓW HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH.

7. KLASA II D.

TEMAT: PRUEBA DE KONTROL. TEST KONTROLNY.

8. KLASA II D.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR: LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

26.11.2020 r. (czwartek)

6. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

7. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR? LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

25.11.2020 r. (środa)

1, KLASA III A. LOTNICY I III C.

TEMAT: !TE QUEDA GENIAL! WYGLĄDASZ ŚWIETNIE!

2. KLASA III A INFORMATYCY I III C.

TEMAT: VAMOS DE COMPRAS. IDZIEMY NA ZAKUPY.

3, KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT:  LA VIDA SANA. CONSEJOS. ZDROWY TRYB ŻYCIA. PORADY.

5. KLASA IV A. INFORMATYCY.

TEMA. AUTOEVALUACION. SAMOOCENA.

6. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: PRUEBA DE CONTROL. TEST KONTROLNY.

24.11.2020 r. (wtorek)

1. KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: MENU DE HOY. DZISIEJSZE MENU.

3. KLASA II A. LOTNICY.

TEMAT: ! RIQUISIMO! ADJETIVO. PYSZNE! PRZYMIOTNIK.

23.11.2020 r. (poniedziałek)

 1. KLASA I A . LOTNICY.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

 1. KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

 1. KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: PRUEBA DE KONTROL. TEST KONTROLNY.

 1. KLASA IV A. LOTNICY.

TEMAT: AUTOEVALUACION. SAMOOCENA.

 1. KLASA II B LOTNICY.

TEMAT: ? TE GUSTA VIAJAR?  LUBISZ PODRÓŻOWAĆ?

 1. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

 1. KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: LA COCINA DE LOS PAISES HISPANOABLANTES. KUCHNIA KRAJÓW HISZPAŃSKOJĘZTCZNYCH.

20.11.2020 r. (piątek)

KLASA I C.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA.ĆWICZENIA FONETYCZNE.

KLASA I C.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

KLASA II C. ROZSZERZENIE.

TEMAT: FUTURO. PRZYSZŁOŚĆ.

KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMAT: ! LA CUENTA POR FAVOR! RACHUNEK POPROSZĘ.

KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: ! RIQUISIMO! ADJETIVO. PYSZNE! PRZYMIOTNIK.

KLASA II D.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

KLASA : REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

19.11.2020 r. (czwartek)

KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

18.11.2020 r. (środa)

KLASA III A I III C.

TEMAT: LA COCINA MEDITERRANEA. KUCHNIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA.

KLASA III A I III C.

TEMAT: LAS RECETAS. IMPERATIVO. RECEPTURY. TRYB ROZKAZUJĄCY.

KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: ! RIQUISIMO! ADJETIVO. PYSZNE! PRZYMIOTNIK.

KLASA IV A. INFORMATYCY.

TEMAT: HABER.

KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

17.11.2020 r. (wtorek)

KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: CONSEJOS PARA UNA DIETA SANA. UDZIELAMY PORAD.

KLASA II A. LOTNICY.

TEMAT: ! LA CUENTA POR FAVOR! RACHUNEK POPROSZĘ!

16.11.2020 r. (poniedziałek)

KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA. ĆWICZENIA FONETYCZNE.

KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: EL TRABAJO DE PROYECTO. PRACA PROJEKTOWA.

KLASA IV A. LOTNICY.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE GRAMATICA. ĆWICZENIA GRAMATYCZNE.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA. ĆWICZENIA FONETYCZNE.

KLASA II C. 1 GRUPA.

TEMAT: ? COMO TOMAS EL TE? ZAIMKI DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO.

13.11.2020 r. (piątek)

KLASA I C.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRO BARRIO. OPISUJEMY NASZĄ DZIELNICĘ

KLASA I C.

TEMAT: ESCRIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

KLASA II C. ROZSZRZENIE.

TEMAT: VERBOS REFLEXIVOS. CZASOWNIKI ZWROTNE.

KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

KLASA II C. 2 GRUPA.

TEMAT: !LA CUENTA POR FAVOR! RACHUNEK POPROSZĘ!

KLASA II D.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA. ĆWICZENIA FONETYCZNE.

KLASA II D.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

12.11.2020 r. (czwartek)

KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: ESCRIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA. ĆWICZENIA FONETYCZNE

10.11.2020 r. (wtorek)

KLASA II C, GRUPA 1.

TEMAT: !RIQUISIMO!. ADJETIVO. PYSZNE! PRZYMIOTNIK.

KLASA II A.

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

09.11.2020 r. (poniedziałek)

KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRO BARRIO. OPISUJEMY NASZĄ DZIELNICĘ.

KLASA I A.LOTNICY.

TEMAT: ESCRIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: LOS EJERCICIOS DE FONETICA. ĆWICZENIA FONETYCZNE.

KLASA IV A.

TEMAT:  HABER.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: LAS RAMBLAS.

KLASA: I A. INFORMATYCY.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRO BARRIO. OPISUJEMY NASZĄ DZIELNICĘ.

KLASA II C. GRUPA 1.

TEMAT: !LA CUENTA POR FAVOR! RACHUNEK POPROSZĘ!

06.11.2020 r. (piątek)

1.KLASA I C.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

2. KLASA I C.

TEMAT: ? DONDE ESTA…? EL ESPACIO. GDZIE JEST…? PRZESTRZEŃ.

3. KLASA II C. ROZSZERZENIE.

TEMAT: EJERCICIOS DE GRAMATICA. ĆWICZENIA GRAMATYCZNE.

4. KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMA: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

5. KLASA II C.

TEMA: EN EL BAR Y EN EL RESTAURANTE. W BARZE I W RESTAURACJI.

6. KLASA III A. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY.

TEMAT: LAS CLASES DE TRADUCCION. ZAJĘCIA Z PRZEKŁADU.

7. KLASA II D.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRO BARRIO. OPISUJEMY SWOJĄ DZIELNICĘ.

8. KLASA II D.

TEMA: ESCIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

05.11.2020 r. (czwartek)

1.6 GODZINA LEKCJA. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: ? DONDE ESTA….? EL ESPACIO. GDZIE JEST…? PRZESTRZEŃ.

2. 7 GODZINA LEKCYJNA. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: ESCRIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

3. 8 GODZINA LEKCYJNA. KLASA II B. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY.

TEMAT: CERAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

04.11.2020 r. (środa)

1. KLASA III A. KLASA III C.

TEMAT: AYER, HACE UN MES. WCZORAJ, MIESIĄC TEMU.

2. KLASA III A. KLASA III C.

TEMAT: CV.

3. KLASA II C. GRUPA 2.

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

4. KLASA I A. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY.

TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

5. KLASA IV. INFORMATYCY.

TEMA: ?SER O ESTAR?

6. KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMA: DESCRIBIMOS NUESTRO BARRIO. OPISUJEMY NASZĄ DZIELNICĘ.

03.11.2020 r. (wtorek)

1. KLASA II C. GRUPA 1.

TEMAT: EN EL BAR Y EN EL RESTAURANTE, W BARZE I W RESTAURACJI.

2. KLASA II A. LOTNICY. 3 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

1. KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: DESRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

2. KLASA I A. LOTNICY.

TEMAT: ? DONDE ESTA….? EL ESPACIO. GDZIE JEST…? PRZESTRZEŃ.

3. KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: EL BARRIO. OPIS DZIELNICY.

4. KLASA IV A.

TEMAT: ?SER O ESTAR?

5. KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: ESCRIBIMOS ANUNCIOS. PISZEMY OGŁOSZENIA.

6. KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

7. KLASA II C. GRUPA 1.

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

8. KLASA II A. LOTNICY.

TEMAT: CERAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

30.10.2020 r. (piątek)

KLASA IC.

TEMAT: CIUDAD DONDE VIVO. MIASTO W KTÓRYM MIESZKAM.

KLASA I C.

TEMAT: LEEMOS ANUNCIOS SOBRE ALQUILER DE PISO. CZYTAMY OGŁOSZENIA O WYNAJĘCIU MIESZKANIA.

KLASA II C. ROZSZERZENIE.

TEMAT: PRETERITO INDEFINIDO.

KLASA II A. INFORMATYCY.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA II C.

Temat: POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA II D.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

KLASA II D.

TEMAT: ? DONDE ESTA…? EL ESPACIO. GDZIE JEST….? PRZESTRZEŃ.

29.10.2020 r. (czwartek)

KLASA I A . INFORMATYCY. 6 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: LEEMOS LOS SOBRE ALQUILER DE PISO. CZYTAMY OGŁOSZENIA O WYNAJĘCIE MIESZKANIA.

KLASA II B. INFORMATYCY. 7 GODZINA LEKCYJNA.

TEMA: ? DONDE ESTA…? EL ESPACIO. GDZIE JEST…? PRZESTRZEŃ.

KLASA II B. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY. 8 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

28.10.2020 r. (środa)

KLASA III C

TEMAT: LAS CLASES DE CULTURA. ZAJĘCIA KULTUROWE.

KLASA III C

TEMAT: VAMOS DE TAPAS. IDZIEMY NA TAPAS.

KLASA II C 2 GRUPA

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA I A. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY.

TEMA: LA TERMINILOGIA ENLAZADA CON EL AEROPUERTO. TERMINOLOGIA ZWIĄZANA Z LOTNISKIEM.

KLASA IV A. INFORMATYCY.

TEMAT: DESCRIBIMOS EL ASPECTO FISICO Y LOS RASGOS DE CARACTER. OPISUJEMY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I CECHY CHARAKTERU.

KLASA II B. INFORMATYCY.

TEMAT: DESCRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

TEMAT: LAS CLASES DE CULTURA. ZAJĘCIA KULTUROWE.

27.10.2020 r. (wtorek)

KLASA II C. PIERWSZA GODZINA LEKCYJNA.

TEMA: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA II A. LOTNICY. TRZECIA GODZINA LEKCYJNA.

TEMA: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

26.10.2020 r. (poniedziałek)

KLASA I A. LOTNICY. DWIE GODZINY LEKCYJNE.

TEMAT: LA CIUDAD DONDE VIVO. MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM.

TEMAT: LEEMOS ANUNCIOS SOBRE ALQUILER DE PISO. CZYTAMY OGŁOSZENIA O WYNAJĘCIU MIESZKANIA.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMA: DESCRIBIMOS NUESTRA VIVIENDA. OPISUJEMY SWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA.

KLASA IV A. LOTNICY.

TEMAT: DESCRIBIMOS EL ASPECTO FISICO Y RASGOS DE CARACTER. OPISUJEMY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ORAZ CECHY CHARAKTERU.

KLASA II B. LOTNICY.

TEMAT: GDZIE JEST…? PRZESTRZEŃ.

KLASA I A. INFORMATYCY.

TEMAT: CIUDAD DONDE VIVO. MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM.

KLASA II C.

TEMAT: REPASO. POWTÓRZENIE MATERIAŁU.

KLASA II A. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY.

TEMAT: LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS. SERWISY LOTNISKOWE- C.D.

23.10.2020 r. (piątek)

KLASA II A. INFORMATYCY. 4 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: LAS FIESTAS EN LOS PAISES HISPANOABLNTES. FIESTY I ŚWIĘTA  KRAJACH HISPAŃSKOJĘZYCZNYCH.

KLASA II C. 5 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: LAS FIESTAS EN LOS PAISES HISPANOABLANTES. FIESTY I ŚWIĘTA W KRAJACH HISZPAŃSKOJĘZYCZNYCH.

KLASA II D. 7 I 8 GODZINA LEKCYJNA.

TEMAT: LA CIUDAD DONDE VIVO. MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM.

TEMAT: LEEMOS ANUNCIOS SOBRE ALQUILER DE PISO. CZYTAMY OGŁOSZENIA O WYNAJĘCIU MIESZKANIA.

22.10.2020 r. (czwartek)

KLASA II B. INFORMATYCY. (7 GODZINA LEKCYJNA).

TEMAT: LEEMOS ANUNCIOS DE ALQUILER DE LOS PISOS. CZYTAMY  OGŁOSZENIA WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI.

KLASA II B. JĘZYK HISZPAŃSKI ZAWODOWY. (8 GODZINA LEKCYJNA).

TEMAT: LOS SEVICIOS DEL AEROPUERTO. SERWISY LOTNISKOWE.

21.10.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Las fiestas en los paises hispanoablantes. Fiesty i święta w krajach hiszpańskojęzycznych.

klasa II B (informatycy)

Temat: La ciudad donde vivo. Miasto, w którym mieszkam.

20.10.2020 r. (wtorek)

klasa II C

Temat: Las fiestas en los paises hispanoablantes. Fiesty i święta w krajach hiszpańskojęzycznych. Cd.

klasa II A (lotnicy)

Temat: Las fiestas en los paises hispanoablantes. Fiesty i święta w krajach hiszpańskojęzycznych.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B (TLSO) 

Temat: La ciudad donde vivo. Miasto, w którym mieszkam.

Temat: Leemos anuncios sobre alquiler de piso. Czytamy ogłoszenia  o mieszkaniach.

klasa II C

Temat: Fiestas del mundo hispanico. Święta w krajach hiszpańskojęzycznych.

klasa II A – język hiszpański zawodowy

Temat: Los servicios del aeropuerto. Serwisy lotniskowe.