Język hiszpański

Aneks do zasad oceniania

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym na Messengerze.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: El cuerpo. Ciało.

Proszę przeanalizować materiał zamieszczony na Messengerze.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

TEMAT: La Pascua en Espana. Wielkanoc Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym na Messengerze.

lekcje 6 i 7 klasa I A (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się materiałem zamieszczonym na Messengerze.

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę przetłumaczyć tekst zamieszczony na Messengerze.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na Messengerze.

lekcja 8 klasa I A (informatycy)

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym na messengerze.

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C (grupa 1)

TEMAT I: El cuerpo. Ciało.

TEMAT II: Describimos el aspecto fisico. Opisujemy wygląd zewnętrzny.

Proszę o dokonanie analizy materiału zamieszczonego na Messengerze.

Dla podtrzymania kontaktu z językiem proszę oglądać hiszpańskie filmy i seriale!

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

Temat I: Autoevaluacion. Samoocena.

Temat II: Planeamos nuestro futuro. Planujemy naszą przyszłość.

Proszę powtórzyć materiał z ostatnich zajęć oraz przeanalizować materiał ze strony 40 (podręcznik). Zdjęcie strony wysyłam na Messenger.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Preterito Perfecto. Czas przeszły.

Proszę powtórzyć budowę i użycie czasu Preterito Perfecto. Podręcznik MODULO 3, LECCION 8.

Zdjęcie strony wysyłam Messengerem.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat I: El cuerpo. Ciało.

Temat II: Opisujemy wygląd zewnętrzny.

Proszę o przeanalizowanie materiału zamieszczonego na Messengerze.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

TEMAT: Viajamos. Podróżujemy.

Proszę wykonać ćwiczenia 7, 9. MODULO 2, LECCION 6.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

TEMAT I: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

TEMAT II: ?Que hora es? Która jest godzina?

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3 w podręczniku. MODULO 3, LECCION 7.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: Viajamos. Podróżujemy.

Podręcznik, MODULO 2, LECCION 6, ćwiczenia 7, 9.

Proszę o przypomnienie odmiany czasowników ruchu ir, venir.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

TEMA: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii – 100 słów.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy) 

Temat I: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Temat II. Que hora es? Która jest godzina?

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne Hiszpanii – 100 słów.

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3 w podręczniku. MODULO 3, LECCION 9.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcje 5 i 6 klasa I A (lotnicy)

Temat I: Repetimos. Powtórzenie materiału.

Temat II:Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Proszę wykonać w ćwiczeniówce zadania 1, 3, 5. MODULO 1, LECCION 2.

Opisz zwyczaje Wielkanocne Hiszpanii – 100 słów.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Repetimos. Powtórzenie materiału.

MODULO 1, LECCION 1.

Proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 z ćwiczeniówki.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Describimos las ciudades famosos. Opisujemy sławne miasta.

Temat: El tiempo pasado. Czas przeszły PRETERITO PERFECTO.

Opisz jedno z miast hispanohablantes.

MODULO 3, LECCION 8.

Proszę o zrobienie zadania 1 z podręcznika.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Temat: Que hora es? Która jest godzina?

Opisz zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii. (150 słów).

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3.

MODULO 3, LECCION 9. Podręcznik.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcja 8 klasa I A

TEMAT: Repetimos. Powtórzenie materiału.

MODULO 1, LECCION 2.

Proszę wykonać ćwiczenia 1, 3, 5 w ćwiczeniówce.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C (grupa 2)

TEMAT: BUEN PROVECHO. SMACZNEGO.

MODULO 3, LECCION 9.

Wykonać z ćwiczeniówki, strona 69, 70, 72, zadania nr 1, 2, 3, 4, 5.

Napisać po hiszpańsku recepturę swojej ulubionej potrawy.

Wykonane zadania należy przesłać droga mailową do końca tygodnia. Prace powinny zawierać czytelny podpis, datę oraz klasę. Otrzymane oceny na bieżąco będą wpisywane do dziennika lekcyjnego. Za niewykonanie poleceń uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

TEMAT: PRETERITO PERFECTO – ĆWICZENIA.

Należy wykonać ćwiczenia gramatyczne nr 10A, B, 11, 12, 13 z ćwiczeniówki. Strona 71 (nowe wydanie).

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcja 6 klasa III A

TEMAT: ĆWICZENIA Z TŁUMACZENIA.

Przetłumaczyć teksty A,B, C ze strony 56 ( podręcznik, nowe wydanie).

Wykonać zadanie nr 11, ćwiczeniówka strona 58.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcje 7 i 8 klasa I C

TEMAT: BUEN PROVECHO. SMACZNEGO.

Wykonać z ćwiczeniówki, strona 69, 70, 72, ćwiczenia nr 1, 2, 3, 4, 5,10.

Napisać po hiszpańsku recepturę swojej ulubionej potrawy.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE

Podręcznik MODULO 3, LECCION 9. (u mnie strona nr 70-75)
  • Zapoznać się z nowym słownictwem.
  • Nauczyć się odmiany czasownika SOLER.
  • Zrobić ćwiczenia nr 5, 9, 13.

KLASY: III C i IV A

Podręcznik MODULO 3, LECCION 8. ( u mnie strona 58)

  • Zrobić ćwiczenia nr 1, 3, 7 w podręczniku.
  • Wykonać ćwiczenia nr 3, 4, 7, 9 w ćwiczeniówce. (u mnie strona 66, 68, 69)

KLASA III A

Podręcznik MODULO 3, LECCION 7. (u mnie strona 56, 57)
  • Zrobić ćwiczenia nr 19, 20, 21.
  • Przeanalizować SUPERLATIVO RELATIVO.

KLASY: II C i II A

Podręcznik MODULO 2, LECCION 6.(u mnie strona 51, 52)
  • Przetłumaczyć tekst.
  • Przeanalizować GLOSORIO.
  • Zrobić ćwiczenie B, C, D.