Język niemiecki

Aneks do Zasad oceniania

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcje 7 i 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Trening językowy – rozdział 5.

Podręcznik str. 90-92, ćwiczenia str. 77-79

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcje 4 i 5 klasa I D

Temat: „Wiederholungsstunde – lekcja powtórzeniowa”.

 • uczniowie sporządzają notatkę z gramatyki z rozdziału 5 (podręcznik str.94 – pomarańczowe tło),
 • uczniowie wykonują zadania z podręcznika 1-4/88, 5-9/89 oraz z ćwiczeniówki 1-4/74, 5-9/75

lekcje 6 i 7 klasa I C

Temat: „Wie sieht dein Alltag aus?” – jak wygląda twój dzień?

 • uczniowie wykonują zad.1/68, 3-5/69 podręcznik,
 • pod tematem proszę przepisać notatkę z odmianą czasowników nieregularnych (tabelka na pomarańczowo – str. 69 podręcznik),
 • ćwiczeniówka 1-4/56, 1-3/57

Komentarz: proszę o wysłanie ćwiczenia 3/57 (ćwiczeniówka) na adres mailowy:

angelina-stolarczyk@zsporeba.onmicrosoft.com

 

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: „Bewusst essen” – świadome odżywianie.

 • uczniowie zapisują temat w zeszycie, otwierają podręczniki na stronie 50 i wykonują zadania: zad. 1/50 – odpowiadamy ustnie na pytania pod tematem, zad. 2A, 2B, 3/50, ćwiczenia strona 50 ćw. 1-6/50. Uzupełnioną tabelkę wraz z definicją (ćw.2/50) proszę wpisać do zeszytu.

Temat: „Was kochen wir?” – co gotujemy?

 • uczniowie zapisują temat w zeszycie, otwierają podręczniki na stronie 51 i wykonują zadania: zad.1/51, pod tematem proszę wypisać czasowniki z zad.3/51 do zeszytu wraz z tłumaczeniem, zad.4/51 – w zeszycie, ćwiczenia strona 51 ćw. 1-5/51.

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcja 8 klasy III A i III C

Temat: Czas przeszły Präteritum.

 • uczniowie zapisują temat w zeszycie i oglądają film: https://www.youtube.com/watch?v=x6kXjZX7m-4,

 • tworzą notatkę w zeszycie o czasie przeszłym prostym,

 • wykonują ćwiczenia w ćwiczeniówce Ü 1-4/90

 • robią poniższe zadanie w zeszycie uzupełniając formami czasownika w czasie przeszłym Präteritum.

Załącznik – ćwiczenia

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcja 6 klasy III C i III A

Temat: „Die Jüngeren: halt Gewalt” – młodzi przeciwko przemocy.

Uczniowie: 

 1. czytają i tłumaczą tekst w podręczniku str. 41;
 2. wypisują wraz z tłumaczeniem nowe słówka do zeszytu pod tematem;
 3. odpowiadają ustnie na pytania zadane w zad. 1/41;
 4. zaznaczają zdania zgodne z treścią przeczytanego tekstu (richtig/falsch) – zad. 2/41;
 5. wykonują zad. 3/41;
 6. w zeszycie odpowiadają na pytania – zad. 4/41;
 7. wykonują zad. 5/41 w zeszycie.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcje 7 i 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Bank pomysłów – Übungsecke

Proszę uczniów o uzupełnienie kart pracy (dostępne u nauczyciela przedmiotu)

Proszę o pracę z kartą nr 3 (dostępna u nauczyciela przedmiotu) – opracowanie słownictwa i zwrotów, stworzenie na podany wzór Speisekarte

Komentarz: proszę o wysłanie zdjęć Speisekarte na maila: angelina-stolarczyk@zsporeba.onmicrosoft.com

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcje 4 i 5 klasa I D

Temat: „Was kostet ein Stück Torte?” – ile kosztuje kawałek tortu?

Uczniowie:

 1. Zapoznają się ze słownictwem w podręczniku na stronie 86 i wykonują zad. 1/86 w zeszycie pod tematem.
 2. Oglądają film (Załącznik) i na jego podstawie wykonują zad. 2/87.
 3. Robią zad. 3/87 w zeszycie i czytają informacje na dole strony 87 o Wiedniu.
 4. Wykonują w ćwiczeniówce ćwiczenia 1-5/72, 1-3/73

lekcje 6 i 7 klasa I C

Temat: „Wie viel Uhr ist es” – która jest godzina?

 1. Uczniowie poznają jak tworzy się godziny w języku niemieckim na podstawie zad. 1/66 oraz klikając w poniższy link https://podstawyniemieckiego.pl/godziny-po-niemiecku/
 2. Na tej podstawie robią w zeszycie pod tematem zad. 2/66
 3. Następnie czytają tekst na stronie 67 i wykonują zadanie 5/67
 4. Przepisują regułę gramatyczną, która jest na dole str. 67 o czasownikach rozdzielnych i robią w zeszycie zad. 6/67
 5. Załączony film (Załącznik) pozwoli Ci zrozumieć konstrukcję zdania z czasownikami rozdzielnie złożonymi
 6. Wykonują ćwiczenia w ćwiczeniówce: 1-5/54, 1-4/55

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Wo kaufst du ein? – gdzie robisz zakupy?

Podręcznik str. 49.( zad. 1,3,4,5);

odmiana przymiotnika bez rodzajnika przez przypadki: https://www.youtube.com/watch?v=lHe3tR6sd98

Ćwiczenia str. 49 (ćw. 1-5)

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcja 8 klasy III A i III C

Temat: ” Alptraum- marzenie o Alpach” (plik z materiałami w Załączniku)

Odpowiedzi na wszystkie powyższe zadania (Aufgabe) proszę wpisać do zeszytu. Proszę przesłać zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie oraz ćwiczeń w ćwiczeniówce do 24.03 (wtorek) do godz. 15:15 na maila:                                                                             angelina-stolarczyk@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 6 klasa III A i III C

Temat: „Erfolg haben- odnieść sukces”.

Załącznik do lekcji

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA I D – zakres rozszerzony

Zadania do wykonania

KLASY: III A i III C

Zadania do wykonania

Gramatyka

KLASY: II A i II C

Ćwiczenia – gramatyka

Zadania

KLASA I D

Ćwiczenia – gramatyka

Zadania

KLASA I C

Ćwiczenia – gramatyka

Zadania