Język polski

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

2b Powieść w listach.

2d „Dziady” jako dokumentacja zbrodni carskiego despotyzmu.

2a Postaci historyczne w dramacie Słowackiego.

2a „Kordian”-podsumowanie wiadomości.

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

3a Być artystą!- „Evviva larte!”

2d „Dziady” – wprowadzenie do dramatu.

1c Poetycka summa średniowiecza.

2b Młody Werter cierpi.

2c Wprowadzenie do epoki Młodej Polski.

02.12.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

1a „Bogurodzica”-najstarsza polska pieśń religijna.

1a Antyk – test wiadomości.

2a Dlaczego Kordian nie zdołał wykonać planu zabicia cara?

2c Powtórzenie wiadomości z pozytywizmu.

3a Impresjonizm w poezji Młodej Polski.

2d Matura ustna.

2b Romantyczna miłość – „Cierpienia młodego Wertera”.

mgr Beata Kita

III c

Temat: Opowiadanie T. Borowskiego ,,Pożegnanie z Marią”-interpretacja fragmentów.

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2c Topos miejsc i wartości artystyczne w powieści.

2d Refleksje na temat przeszłości Polski w poezji romantycznej.

1a Tysiąc lat kultury średniowiecza.

1c Miłość silniejsza niż śmierć.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Wypracowanie maturalne.

III c

Temat: Wypracowanie maturalne.

mgr Joanna Łapaj

1c, 2c, 2d p. rozsz., Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

1c pr Współczesne nawiązania do średniowiecznego tańca śmierci.

2c pr Wybory Raskolnikowa.

2d pr Ostatnie refleksje wieszcza.

3a Liryka dekadencka K. Przerwy-Tetmajera.

1c Średniowiecze – test wiadomości.

1c Średniowieczna miłość – „Dzieje Tristana i Izoldy”.

2c Droga Raskolnikowa ku wolności.

4a Poeta na gruzach miasta – Czesław Miłosz w okupacyjnej Warszawie.

4a Portrety ofiar Holocaustu.

27.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2b „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 4, kl. 2d Słowacki o Polsce i Polakach w „Grobie Agamemnona”.

Lekcja 5, kl. 2a Bohater w poszukiwaniu wartości. Etyczny wymiar czynu.

Lekcja 6, kl. 2a Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc odpowiedzią na Wielką Improwizację A. Mickiewicza.

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. 3a Pozytywizm-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 4, kl. 2d Poezja wieszczów-Juliusz Słowacki.

Lekcja 5, kl. 1c Dyskusja z tradycją w poezji Villona.

Lekcja 6, kl. 2b Preromantyzm niemiecki-”Król Olch”.

Lekcja 7, kl. 2c Prawda rozumu wobec prawdy wiary.

25.11.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 kl. 1a Horacy jako wychowawca.

Lekcja 2 kl. 1a Powtórzenie wiadomości ze starożytności.

Lekcja 3, kl. 2a „Kordian”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 4, kl. 2c Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.

Lekcja 5, kl. 3a Liryka dekadencka Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Lekcja 6, kl. 2d „Kordian”-test wiadomości.

Lekcja 7, kl. 2b W świecie ballad romantycznych.

mgr Beata Kita

III c 
Temat: Życie w okupowanej Warszawie- opowiadanie ,, Pożegnanie z Marią”.

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. 2c „Zbrodnia i kara” – wprowadzenie do lektury.

Lekcja 3, kl. 2d „Kordian” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 4, kl. 1a Filozofia w ujęciu Horacego.

Lekcja 6, kl. 1c Średniowieczny motyw danse macabre.

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 
Temat: Świat obozu koncentracyjnego w opowiadaniu ,,Proszę państwa do gazu”.
III c 
Temat: Obozowa codzienność w opowiadaniu ,,U nas w Auschwitzu”.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 1c pr Kategorie kultury średniowiecznej.

  1. 2c pr Styl urzędowy.
  2. 2d pr Nawiązania do ballad.

Lekcja 2, pr kl. 1c, 2c, 2d Ćwiczenia maturalne.

Lekcja 3, kl. 3a Wprowadzenie do epoki Młodej Polski.

Lekcja 4, kl. 1c Konflikt władzy świeckiej i duchownej.

Lekcja 5, kl. 1c Żywot świętego Franciszka z Asyżu.

Lekcja 6, kl. 2c „Lalka” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 7, kl. 4a Literatura wojenna – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 8, kl. 4a Nieludzki świat sowieckich łagrów – „Inny świat”.

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

2b W świecie ballad romantycznych.

2d Dlaczego Kordian nie zdołał wykonać planu zabicia cara?

1a Ćwiczenia maturalne.

1a Dialogi z tradycją.

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

3a Pozytywizm – powtórzenie wiadomości.

2d Tematyka Prologu i Przygotowania.

1c Historiografia polskiego średniowiecza – „Kronika polska” Galla Anonima.

2b Oda – dialog z tradycją ( „Do Radości”).

2c Idealiści w „Lalce”.

18.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: ,,Medaliony” Z. Nałkowskiej jako wstrząsające oskarżenie zbrodni hitlerowskich.

mgr Joanna Łapaj

1a W świecie rzymskich bogów.

1a Motyw „non omnis moriar” w twórczości Horacego.

2a „Pan Tadeusz” – sprawdzian wiadomości.

2c Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”.

3a Topos miejsc i wartości artystyczne w powieści.

2d Kordian w poszukiwaniu sensu życia.

2b „Stare” i „nowe” w „Odzie do młodości”.

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2c Jak zdobyć kobietę? Interpretacja fragmentów.

2d Czym jest „jaskółczy niepokój” Kordiana?

1a Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

1c Roland – wzór średniowiecznego rycerza.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Powojenny niepokój w twórczości T. Różewicza-,,Ocalony” i ,,Lament”.
kl. III c 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

mgr Joanna Łapaj

1c, 2c, 2d j. polski poziom rozszerzony : Ćwiczenia maturalne.

1c Jan Twardowski „Malowani święci”.

2c Miłość Wokulskiego.

2d Romantyczny mit Słowian.

3A „Zbrodnia i kara” – test wiadomości.

1c Miłość Matki do Syna – „Lament świętokrzyski”.

1c Asceza – „Legenda o św. Aleksym”.

2c Biografia Stanisława Wokulskiego.

4a Zofia Nałkowska o wojnie.

4a „Inny świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2b Temat: Romantyzm-wprowadzenie do epoki.

Lekcja 4, kl. 2d Temat: „Kordian”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 5,kl. 2A Temat: Dramatyczna biografia Jacka Soplicy.

Lekcja 6, kl. 2a Temat: Koncertowa lekcja dziejów narodowych.

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3 kl. 3a Temat: Prawda rozumu wobec prawdy wiary.

Lekcja 4 kl. 2d Temat: Ćwiczenia maturalne.

Lekcja 5, kl. 1c Temat: Starożytność-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 6, kl. 2b Temat: Oświecenie-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7, kl. 2c Temat: „Lalka”-przebieg zdarzeń w powieści.

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2 lekcja kl. 2c Temat: Świat przedstawiony „Lalki” B. Prusa.

3 lekcja kl. 2d Temat: „Pan Tadeusz”-tematyka i cel napisania utworu.

4 lekcja kl. 1a Temat: „Antygona”-test wiadomości.

6 lekcja kl. 1c Temat: „Bogurodzica”-najstarsza polska pieśń religijna.

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

1 lekcja p. rozsz. kl. 1c Temat: Filozofia Platona.

  1. 2 c Temat: Kwestia kobieca w literaturze pozytywistycznej.
  2. 2d Temat: Antynomie miłości romantycznej.

2 lekcja p. rozsz. kl. 1c Temat: Analiza tekstu filozoficznego.

  1. 2c Temat: Styl dziennikarsko-publicystyczny.
  2. 2d Temat: Miłość romantyczna.

3 lekcja kl. 3a Temat: Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.

4 lekcja kl. 1c Temat: Tysiąc lat kultury średniowiecza.

5 lekcja kl. 1c Temat: Filozofia średniowiecza.

6 lekcja kl. 2c Temat: „Lalka”-o czym to powieść?

7 lekcja kl. 4a Temat: Opowiadania T. Borowskiego – sprawdzian wiadomości.

8 lekcja kl. 4a Temat: Zofia Nałkowska o wojnie.

mgr Beata Kita

III c
Temat: Poeta pokolenia apokalipsy spełnionej-K. K. Baczyński.
III c
Temat: Poeta czasów wojny-Tadeusz Gajcy.

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. II B Temat: Powtórzenie wiadomości z oświecenia.

Lekcja 4, kl. II D Temat: Soplicowo – centrum polskości.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Soplicowo – centrum polskości.

Lekcja 6, kl. II A Temat: Pamiątki historii we dworze Soplicy.

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. 3A Temat: „Zbrodnia i kara”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 4, kl. 2D Temat: Analiza i interpretacja „Pieśni Wajdeloty”.

Lekcja 5, kl. 1C Temat: Antyk-powtórzenie wiadomości.

Lekcja 6, kl. 2B Temat: Publicystyka polskiego oświecenia.

Lekcja 7, kl. 2C Temat: O powstaniu inaczej-”Gloria victis”.

04.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Katastrofizm w poezji Czechowicza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 kl. I A Temat: „Antygona”-tragedia wzorcowa.

Lekcja 2, kl. I A Temat: Czy trzeba być winnym, by ponieść karę?

Lekcja 3, kl. II A Temat: Ojczyzna jako raj utracony.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Kwestia żydowska w literaturze pozytywistycznej.

Lekcja 5, KL. III A Temat: „Lalka”-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 6, kl. II D Temat: „Konrad Wallenrod”-ocena bohatera.

Lekcja 7, kl. II B Temat: „Powrót posła” – wprowadzenie do lektury.

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. 2C Temat: Miłość w pozytywizmie – „Kamizelka”.

Lekcja 3, kl. 2D Temat: „Konrad Wallenrod” – tematyka utworu.

Lekcja 4, kl. IA Temat: Rodowód teatru greckiego.

Lekcja 6, kl. IC Temat: Filozofia w ujęciu Horacego,

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

kl. III c 
Temat: Słowa klucze w ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.
kl. III c
Temat: Groteskowi bohaterowie ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl.1 C r Temat: „Eneida” Wergiliusza.

  1. 2 C r Temat: Podstawowe elementy dyskusji.
  2. 2 D r Temat: Romantyzm – wielkie stulecie Polaków.

Lekcja 2, kl. 1 C r Temat: Heroizm i miłość w „Eneidzie”.

  1. 2 C r Temat: Analiza i interpretacja – „W Weronie” C. K. Norwid.
  2. 2 D r Temat: Poezja romantyczna wobec klasycznej.

Lekcja 3, kl. 3A Temat: „Lalka”-podsumowanie wiadomości.

Lekcja 4, kl. IC Temat: W świecie rzymskich bogów.

Lekcja 5, kl. IC Temat: Motyw „non omnis moriar” w twórczości Horacego.

Lekcja 6, kl. II C Temat: Romantyzm – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7, 8 kl. IVA Temat: W kamiennym świecie obozu koncentracyjnego – „Opowiadania” T. Borowskiego.

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. II B Temat: Oświeceniowy sentymentalizm.

Lekcja 4, kl. II D Temat: Sonety krymskie – interpretacja.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza.

Lekcja 6, kl. II A Temat: Filozofia C. K. Norwida.

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 4, kl. II D Temat: Sonety krymskie, czyli Wschód w miniaturze.

Lekcja 5, kl. I C Temat: Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

Lekcja 6, kl. II B Temat: Hymn młodych patriotów – „Hymn do miłości ojczyzny”.

Lekcja 7, kl. II C Temat: Powieści pozytywistyczne – rodzaje i cechy.

28.10.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. I A Temat: O eposie przygodowym -”Odyseja”.

Lekcja 2, kl. I A Temat: Sztuka pięknej wymowy – ”Retoryka” Arystotelesa.

Lekcja 3, kl. II A Temat: „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Poezja „czasów niepoetyckich”.

Lekcja 6, kl. II D Temat: Sonety krymskie, czyli Wschód w miniaturze.

Lekcja 7, kl. II B Temat: Stylizacja językowa – ”Monachomachia” I. Krasickiego.

mgr Beata Kita

klasa III C
Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. II C Temat: Wiek pary i elektryczności.

Lekcja 3, kl. II D Temat: Nowoczesna poetyka w lirykach lozańskich.

Lekcja 4, kl. I A Temat: Walka i wojna w „Iliadzie”.

Lekcja 6, kl. I C Temat: „Antygona”-charakterystyka bohaterów tragedii.

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

klasa III C
Temat: „Sklepy cynamonowe” B. Schulza  jako dziwny pamiętnik.
Temat: Groteskowy opis człowieka w opowiadaniu ,,Sierpień” Schulza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, j. polski na poziomie rozsz. ( kl. 1c, 2c, 2d) Temat: Rozprawka problemowa.

Lekcja 2, j. polski na poziomie rozsz. ( kl. 1c, 2c, 2d) Temat: Interpretacja porównawcza.

Lekcja 4, kl. I C Temat: „Antygona”-tragedia wzorcowa.

Lekcja 5, kl. I C Temat: Czy trzeba być winnym, by ponieść karę?

Lekcja 6, kl. II C Temat: „Nie-Boska komedia” – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7 kl. IV A Temat: Powojenny niepokój w twórczości Tadeusza Różewicza.

Lekcja 8, kl. IV A Temat: Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza.

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2 B Temat: Bajki oświeceniowe.

Lekcja 3, kl. II C (godz. wychowawcza) Temat: Moje wady i zalety. Samoocena.

Lekcja 4, kl. II D Temat: „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Lekcja 6, kl. II A Temat: „Dziady”- sens i przesłanie dramatu.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 4, kl. II D Temat: Powieść w listach.

Lekcja 6, kl. II B Temat: Satyry I. Krasickiego – „Żona modna”.

Lekcja 7, kl. II C Temat: Powtórzenie wiadomości z romantyzmu.

21.10.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. II A Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Filozofia Cypriana Kamila Norwida.

Lekcja 6, kl. II D Temat: Młody Werter cierpi.

Lekcja 7, kl. II B, Temat: Mistrzostwo satyry „Do króla”.

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. II C Temat: „Nie-Boska komedia” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 3, kl. II D Temat: Romantyczna miłość – ”Cierpienia młodego Wertera”.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 poziom rozszerzony (kl. 1c, 2c, 2d) : Interpretacja porównawcza.

Lekcja 2 poziom rozszerzony (kl. 1c,2c,2d): Konteksty i nawiązania. – Władysław Broniewski „Ballady i romanse”.

Lekcja 6, kl. 2c : W przededniu końca świata.