Junior.NET

W sobotę 12 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły Olga Pawlikowska, Konrad Rabiega, Dawid Machura, Dominik Rok, Przemysław Kita uczestniczyli w warsztatach koła naukowego Junior.NET organizowanym przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej oraz Zespół Wszechnicy Informatyki. Projekt Junior.NET oferuje cykl darmowych cotygodniowych zajęć z programowania w języku C#, a w późniejszym czasie z tworzenia aplikacji okienkowych oraz gier z wykorzystaniem silnika Unity3D lub programu Construct 2.

Pierwsze spotkanie było spotkaniem organizacyjnym, pomimo tego uczniowie zostali wprowadzeni w tajniki programowania, atmosfera była luźna, sympatyczna i zachęcająca do kolejnych spotkań. Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z programowaniem w języku C# poprzez wsparcie ambitnych uczniów szkół średnich w nauce, współpraca z organizacjami studenckimi oraz z lokalnymi firmami. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i laboratoriów.

Uczestnictwo w projekcie będzie potwierdzone uzyskanym certyfikatem asygnowanym przez firmę Microsoft dla osób, które napiszą program w języku C#.