Matematyka

05.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Różnowartościowość funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie nierówności wielomianowych”

04.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Wartości dodatnie i ujemne funkcji”

03.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Zadania maturalne-wielomiany”

02.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Dzielenie wielomianu przez dwumian- Twierdzenie Bezout- nierówności wielomianowe”

l. 4 kl. II c LO „Dziedzina funkcji homograficznej”

l. 5 kl. II c LO „Wykresy funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Reszta z dzielenia wielomianu”

01.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Metoda grupowania wyrazów- rozkład nierówności wielomianowych na czynniki”

l. 4, 5 kl. II c LO „Asymptota pionowa i pozioma. Wykres funkcji homograficznej”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe z parametrem -zadania”

26.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Monotoniczność funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Nierówności wielomianowe”

25.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Graficzne sposoby opisywania funkcji”

24.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań wielomianowych z parametrem”

23.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wykres funkcji wielomianowej”

l. 4,5 kl. II c LO „Wykres funkcji homograficznej . Miejsca zerowe funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Własności funkcji wielomianowych”

22.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie równań wielomianowych”

l. 4, 5 kl. II c LO „Dziedzina funkcji homograficznej. Przykłady funkcjo homograficznej”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe. Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych”

19.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Miejsce zerowe funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Równania wielomianowe”

18.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Pojęcie funkcji. Sposoby zapisywania funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji”

17.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych”

16.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Twierdzenie Bezouta. Miejsca zerowe wielomianu”

l. 4,5 kl. II c LO „Funkcja homograficzna . Dziedzina funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe”

15.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Rozkład wielomianu na czynniki”

l. 4, 5 kl. II c LO „Rozkład wielomianu na czynniki”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Równania wielomianowe”

12.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Zamiana podstaw logarytmów”

l. 5 kl. II b Technikum „Dzielenie wielomianów”

11.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na logarytmach”

l.4 kl. I a Technikum „Zastosowanie logarytmów”

10.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Twierdzenie Bezouta”

09.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Pojęcie wielomianu. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów”

l. 4,5 kl. II c LO „Rozkład wielomianów na czynniki ”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozkład wielomianów na czynniki”

08.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „ Omówienie zadań ze sprawdzianu- funkcja kwadratowa”

l. 4, 5 kl. II c LO „Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Dzielenie wielomianu przez dwumian. Działania na wielomianach”

05.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Sprawdzian działania na potęgach i pierwiastkach”

l. 5 kl. II b Technikum „Sprawdzian – funkcja kwadratowa”

04.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Własności logarytmów.
lekcja 2, klasa II D temat: Sprawdzian wiadomości – funkcja kwadratowa.
lekcja 3, klasa II D temat: Okrąg. Położenie prostej i okręgu.
lekcja 4, klasa III A temat: Ciągi rozbieżne do nieskończoności.
lekcja 5, klasa III A temat: Obliczanie granic ciągów.
lekcja 6, klasa III C, temat: Kąt między prostą i płaszczyzną. Kąt dwuścienny.
lekcja 7, klasa IV A, temat: Podsumowanie wiadomości z analizy matematycznej.
lekcja 8, klasa IV A temat: Płaszczyzny i proste w przestrzeni.
lekcja 9, klasa IV A temat: Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na logarytmach” .

l.4 kl. I a Technikum „Utrwalenie wiadomości – potęgi, pierwiastki”

03.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozkład wielomianów na czynniki ”

02.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Granica ciągu liczbowego.
lekcja 2, klasa III A, temat: Własności ciągów zbieżnych.
lekcja 3, klasa III C temat: Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.
lekcja 4, klasa I C temat: Określenie logarytmu.
lekcja 5, klasa I C temat: Obliczanie logarytmów.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie wiadomości.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Przykłady wielomianów stopnia n-tego ”

l. 5 kl. II c LO „Działania na wielomianach ”

l. 7 kl. II a Technikum „Przykłady wielomianów stopnia n-tego. Działania na wielomianach”

01.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Badanie przebiegu zmienności funkcji.
lekcja 5, klasa IV A temat: Zadania optymalizacyjne.
lekcja 6, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Sprawdzian powtórzeniowy przed maturą.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych z zakresu rozszerzonego”

l. 4, 5 kl. II c LO „Omówienie rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Omówienie rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

29.01.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Wzory logarytmiczne i ich zastosowanie”

l. 5 kl. II b Technikum „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

28.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych.
lekcja 4, klasa III A temat: Procent prosty i składany.
lekcja 5, klasa III A temat: Lokaty pieniężne i kredyty bankowe.
lekcja 6, klasa III C, temat: Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
lekcje 7,8,9 klasa IV A temat: Badanie przebiegu zmienności funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka” .

l.4 kl. I a Technikum „Pojęcie logarytmu”

27.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa IV A temat: Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Działania na wielomianach ”

26.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny i geometryczny – zadania różne.
lekcja 3, klasa III C temat: Ciągi, trygonometria, planimetria – powtórzenie.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Nierówności kwadratowe – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

l. 5 kl. II c LO „Działania na wielomianach ”

l. 7 kl. II a Technikum „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

25.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Ekstrema lokalne funkcji.
lekcja 5, klasa IV A temat: Wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji.
lekcja 6, klasa IV A temat: Zapoznanie ze zmianami na egzaminie maturalnym z matematyki 2021.
lekcje 7, klasa III C temat: Zapoznanie ze zmianami na egzaminie maturalnym z matematyki 2021.
lekcja 8, klasa III C temat: Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych”

l. 4 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

l. 5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości. Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

l. 6 kl. II a „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych”

l. 7 kl. II a ” Utrwalenie wiadomości .Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

22.01.2021 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie działań na potęgach i pierwiastkach”

l. 5 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości funkcja kwadratowa”

21.01.2021 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I C temat: Potęga o wykładniku wymiernym.
lekcje 2,3 klasa II D temat: Nierówności kwadratowe.
lekcje 4,5 klasa III A temat: Ciąg geometryczny – powtórzenie.
lekcja 6 klasa III C temat: Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 7 klasa IV A temat: Styczna do krzywej – rozwiązywanie zadań.
lekcje 8,9 klasa IV A temat: Monotoniczność funkcji różniczkowalnej.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Rozwiązywanie zadań potęgi i pierwiastki”

20.01.2021 r. (środa)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2 klasa IV A temat: Równanie stycznej do wykresu funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości funkcja kwadratowa”

19.01.2021 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2 klasa III A temat: Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
lekcja 3 klasa III C temat: Planimetria – powtórzenie przed maturą.
lekcja 4 klasa I C temat: Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
lekcja 5 klasa I C temat: Notacja wykładnicza.
lekcje 6,7 klasa II D temat: Równania prowadzące do równań kwadratowych.
lekcja 8 klasa II D rozszerzenie temat: Równania pierwiastkowe.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej ”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej

18.01.2021 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Funkcja pochodna.
lekcje 5,6 klasa IV A temat: Obliczanie pochodnych funkcji.
lekcje 7,8 klasa III C temat: Trygonometria – rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań”

l. 4 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 5 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 6 kl. II a „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 7 kl. II a ” Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

22.12.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

21.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Zadania na optymalizację – funkcja kwadratowa”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie własności funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Zadania praktyczne -funkcja kwadratowa”

l. 6 kl. II a „Zadania na optymalizację – funkcja kwadratowa”

l. 7 kl. II a Technikum „Optymalizacja –funkcja kwadratowa”

18.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Działania na potęgach i pierwiastkach

l. 5 kl. II b Technikum „Zastosowanie wzorów Viete’a”

17.12.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia różnica kwadratów dwóch wyrażeń.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Nierówności kwadratowe.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciąg geometryczny.
lekcja 6, klasa III C, temat: Sprawdzian powtórzeniowy.
lekcja 7,8 klasa IV A temat: Granice i ciągłość funkcji – powtórzenie.
lekcja 9, klasa IV A temat: Iloraz różnicowy funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na potęgach”

l.4 kl. I a Technikum „Pierwiastki”

16.12.2020 r. (środa)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa IV A temat: Ciągłość funkcji.
lekcja 2, klasa IV A temat: Własności funkcji ciągłych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie wzorów Viete’a”

15.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny – powtórzenie wiadomości.
lekcja 3, klasa III C temat: Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia – kwadrat sumy i kwadrat różnicy dwóch wyrażeń.
lekcja 6, klasa II D temat: Równania kwadratowe.
lekcja 7, klasa II D temat: Rozwiązywanie równań kwadratowych.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wzory Viete’a”

l. 4 kl. II c LO „Optymalizacja-zastosowanie funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Zadania na optymalizację funkcja kwadratowa”

l. 7 kl. II a Technikum „Wzory Viete’a”

14.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Granica funkcji w nieskończoności.
lekcja 5, klasa IV A temat: Obliczanie granic funkcji w nieskończoności.
lekcja 6, klasa IV A temat: Asymptoty wykresu funkcji.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Funkcje, wykresy funkcji, wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 4 kl. II c LO „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 5 kl. II c LO „Analiza rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

l. 6 kl. II a „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 7 kl. II a Technikum „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

11.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

10.12.2020 r. (czwartek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „ Potęgi po wykładniku naturalnym i całkowitym rozwiązywane zadań”

l.4 kl. I a Technikum „Potęga o wykładniku wymiernym”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia stopnia 2.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciąg geometryczny.
lekcja 6, klasa III C, temat: Wyrażenia algebraiczne, funkcje, wykresy – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 7, klasa IV A temat: Granice jednostronne funkcji w punkcie.
lekcja 8, klasa IV A temat: Granica niewłaściwa funkcji w punkcie.

09.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

08.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
lekcja 2, klasa III A temat: Ciąg arytmetyczny – powtórzenie.
lekcja 3, klasa III C temat: Wyrażenia algebraiczne, funkcje, wykresy – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Działania na wyrażeniach algebraicznych.
lekcja 5, klasa I C temat: Działania na wyrażeniach algebraicznych – rozwiązywanie zadań.
lekcja 6, klasa II D temat: Wykresy funkcji kwadratowej.
lekcja 7, klasa II D temat: Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

l. 4 kl. II c LO „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

l. 5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

07.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Granica funkcji w punkcie.
lekcja 6, klasa IV A temat: Obliczanie granic funkcji w punkcie.
lekcja 7, klasa III C temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie przed maturą.
lekcja 8, klasa III C temat: Funkcje, wykresy – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 4 kl. II c LO „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 5 kl. II c LO „Wyznaczanie największej i najmniejszej wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 6 kl. II a Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 7 kl. II a Technikum „Wyznaczanie największej i najmniejszej wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 8 kl. I a Technikum „Potęga o wykładniku naturalnym i całkowitym”

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Działania na pierwiastkach.
lekcja 2, klasa II D temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Własności ciągu arytmetycznego.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Obliczanie procentu danej liczby oraz liczby na podstawie jej procentu ”

l.4 kl. I a Technikum „Obliczenia procentowe – zadania”

02.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 5, klasa I C temat: Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej.
lekcje 6,7 klasa II D temat: Związek między wzorem funkcji w postaci kanonicznej i ogólnej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektory – powtórzenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań nierówności kwadratowych”

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian ze statystyki.
lekcja 6, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań ze statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 4 kl. II c LO „Nierówności kwadratowe”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 6 kl. II a Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 8 kl. I a Technikum „Procenty”

27.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 2, klasa II D temat: Postać ogólna funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Związek między postacią ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – utrwalenie wiadomości.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Statystyka – powtórzenie.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błędy przybliżenia –rozwiązywanie zadań ”

l.4 kl. I a Technikum „Zastosowanie wiadomości o wartości bezwzględnej do rozwiązywania zadań”

25.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
lekcja 5, klasa I C temat: Działania na potęgach.
lekcja 6, klasa II D temat: Funkcja kwadratowa i jej własności.
lekcja 7, klasa II D, temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Działania na wektorach.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 5 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcja 6, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa III C, temat: Omówienie sprawdzianu.
lekcja 8, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Zastosowanie błędu bezwzględnego, względnego i procentowego przybliżenia”

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „„Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Obliczenia procentowe, szacowanie – utrwalenie.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Wzór rekurencyjny ciągu liczbowego.
lekcja 5, klasa III A temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.
lekcja 6, klasa III C temat: Sprawdzian wiadomości – przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Średnia ważona.
lekcja 8, klasa IV A temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błąd bezwzględny przybliżenia ”

l.4 kl. I a Technikum „Błąd względny i procentowy przybliżenia”

18.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Wierzchołek paraboli”

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A temat: Sprawdzian.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Równania i nierówności – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Przybliżenia.
lekcja 5, klasa I C temat: Szacowanie, błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wierzchołek paraboli”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Średnia z próby.
lekcja 6, klasa IV A temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Równania i nierówności – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

Zapraszam na wykład dotyczący fascynującego świata fraktali: https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261

l. 2 kl. II b Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Punkty procentowe.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.
lekcja 5, klasa III A temat: Wyrazy ciągu liczbowego – rozwiązywanie zadań.
lekcja 6, klasa III C temat: Wartość bezwzględna – powtórzenie przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Sposoby prezentowania danych.
lekcja 8, klasa IV A temat: Dane statystyczne – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

l.4 kl. I a Technikum „ Nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Funkcje wymierne – powtórzenie wiadomości.
lekcja 3, klasa III C temat: Logarytmy – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Obliczenia procentowe.
lekcja 6, klasa II D temat: Geometryczna interpretacje wartości bezwzględnej.
lekcja 7, klasa II D temat: Odległość między liczbami na osi liczbowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 4 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 5 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 7 kl. II a Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcja 6, klasa IV A temat: Podstawowe pojęcia statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Procenty – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 6 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania stopnia pierwszego z wartością bezwzględną

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Procenty.
lekcje 2,3, klasa II D, temat: Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej.
lekcje 4,5, klasa III A, temat: Funkcja homograficzna.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – sprawdzian.
lekcje 7,8, klasa IV A, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa.

04.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie widomości z geometrii allitycznej”

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Wykres i własności funkcji y=1/x.
lekcja 2, klasa III A, temat: Funkcje wymierne.
lekcja 3, klasa III C, temat: Liczby i potęgi – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C, temat: Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – utrwalenie.
lekcje 6,7, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.
lekcja 8, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 5,6, klasa IV A, temat: Powtórzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcje 7,8, klasa III C, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „ Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 4 kl. II c LO „ Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 8 kl. I a Technikum „ Wzory skróconego mnożenia”

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „ Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Układy nierówności.
lekcja 2, klasa II D, temat: Trygonometria – sprawdzian wiadomości.
lekcja 3, klasa II D, temat: Zastosowania wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości.
lekcja 7, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo warunkowe.
lekcja 8, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo całkowite.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

28.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie okręgu”

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 4 kl. II c LO „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 5 kl. II c LO Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

l. 7 kl. II a Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 3, klasa III C, temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcje 4 i 5, klasa I C, temat: Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
lekcja 6, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa II D, temat: Powtórzenie wiadomości.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie: Wykresy funkcji y=\f(x)i y=f(\x\).

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą drzewka.
lekcja 6, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą klasyczną.
lekcja 7, klasa III C, temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcja 8, klasa III C, temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 4 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej”

l. 5 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 7 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 8 kl. Ia Technikum „Wartość bezwzględna”

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa II B

Temat: Odległość punktu od prostej.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 2, 3, klasa II D
Temat: Symetria osiowa względem osi OX i OY.
Temat: Symetria środkowa względem punktu (0,0).

21.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 7 klasa II A

Temat: Odległość punktu od prostej.

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

klasa II D
Temat: Wykres funkcji y=f(x-p).
Temat: Wykres funkcji y=f(x)+q.
klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 4,5 kl. II c LO „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłe przechodzącej przez dany punkt”

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa II B

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcje 4 i 5 klasa II C

Temat; Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.