Matematyka

28.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Praca klasowa planimetria”

27.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Wektor na płaszczyźnie. Powtórzenie wiadomości.”

26.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 6,7 kl. II b Technikum „Sinus, cosinus, tangens i cotangens dowolnego kąta płaskiego. Związki między funkcjami trygonometrycznymi. Podstawowe tożsamości trygonometryczne.”

25.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4,5 kl. II c LO „Tożsamości trygonometryczne. wiązki między funkcjami trygonometrycznymi”

24.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Trygonometria kąta ostrego.”

l. 4, 5 kl. II c LO „Trygonometria kąta ostrego. Definicje funkcji trygonometrycznych”

21.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach”

20.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Twierdzenie Talesa. Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie”

19.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 6,7 kl. II b Technikum „Powtórzenie wiadomości z geometrii. Praca klasowa”

18.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4,5 kl. II c LO „Mapa. Skala mapy. Powtórzenie wiadomości planimetria”

17.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Powtórzenie wiadomości planimetria.”

l. 4, 5 kl. II c LO „Pole równoległoboku. Pole rombu. Pola figur podobnych”

14.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Podobieństwo trójkątów – zastosowanie w zadaniach”

13.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Wysokości w trójkącie. Środkowe w trójkącie. Podobieństwo trójkątów”

12.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 6,7 kl. II b Technikum „Wybrane konstrukcje geometryczne. Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie. Dwusieczne kątów. Okrąg wpisany w trójkąt”

11.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4,5 kl. II c LO „Pole trapezu. Pole czworokąta

10.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Wybrane konstrukcje geometryczne.”

l. 4, 5 kl. II c LO „Wielokąty – podstawowe własności. Podobieństwo. Figury podobne”

07.05.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie”

30.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie. Twierdzenie Talesa jego zastosowanie”

l. 5 kl. II b Technikum „Kąty i koła. Twierdzenie o stycznej i siecznej”

29.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona. Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta”

28.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Figury podobne. Pola figur podobnych”

27.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Okrąg. Położenie prostej i okręgu”

l. 4,5 kl. II c LO „Wielokąty – podstawowe własności .Podobieństwo. Figury podobne”

l. 7 kl. II a Technikum „Okrąg opisany na czworokącie, okrąg wpisany w czworokąt – zadania na dowodzenie”

26.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Podział czworokątów. Trapezoidy. Równoległoboki.”

l. 4, 5 kl. II c LO „Podział czworokątów. Trapezoidy, równoległoboki”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Podział czworokątów. Trapezoidy. Równoległoboki.”

23.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II b Technikum „ Test. Ciągi”

22.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Odległość punkt od prostej. Równania prostych”

21.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Poprawa testu. Omówienie błędów”

20.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości o ciągach”

l. 4,5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości o ciągach. Test”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań z testu”

19.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Ciąg geometryczny. Lokaty i kredyty. ”

l. 4, 5 kl. II c LO „ Rozwiazywanie zadań maturalnych- ciągu arytmetyczny i geometryczny.

Powtórzenie wiadomości”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Ciąg geometryczny. Lokaty i kredyty”

16.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 5 kl. II b Technikum Ciąg geometryczny. Suma częściowa ciągu geometrycznego”

15.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 I C Znaczenie współczynnika kierunkowego funkcji liniowej.
2,3 II D Równanie okręgu.
4,5 III A Trygonometria – powtórzenie.
6 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8,9 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Długość odcinka. Środek odcinka”

14.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1,2 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Ciąg geometryczny. Suma częściowa ciągu geometrycznego”

13.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1,2 III A Nierówności trygonometryczne.
3 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
4,5 I C Funkcja liniowa – utrwalenie.
6,7 II D Równanie ogólne prostej – utrwalenie.
8 II D R Omówienie sprawdzianu. Funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Suma częściowa ciągu arytmetycznego”

l. 4,5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości o ciągu arytmetycznym i geometrycznym”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie wiadomości o ciągu arytmetycznym do rozwiązywania zadań”

12.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

4 IV A Omówienie sprawdzianu maturalnego.
5,6 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Ciąg arytmetyczny. ”

l. 4, 5 kl. II c LO „ Rozwiazywanie zadań dotyczących ciągu arytmetycznego i geometrycznego”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Ciąg geometryczny. Suma częściowa ciągu geometrycznego”

09.04.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Odległość punktu od prostej”

l. 5 kl. II b Technikum „„Pojęcie ciągu. Sposoby opisywania ciągów. Wykres ciągu. Monotoniczność ciągu”

08.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 I C Funkcja liniowa utrwalenie.
2 II D Równoległość prostych.
3 II D Prostopadłość prostych.
4,5 III A Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.
6 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8,9 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Równania prostych równoległych i prostopadłych”

07.04.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1,2 IV A Próbna matura.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Pojęcie ciągu. Sposoby opisywania ciągów. Wykres ciągu. Monotoniczność ciągu”

31.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.
2 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Zastosowanie wiadomości o funkcji wymiernej”

30.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 III A Równania trygonometryczne.
2 III A Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.
3 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
4 I C Miejsce zerowe funkcji liniowej.
5 I C Funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.
6 II D Równanie ogólne prostej.
7 II D Równanie ogólne prostej – rozwiązywanie zadań.
8 II D R Sprawdzian – funkcja kwadratowa.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiazywanie równań i nierówności wymiernych”

l. 4,5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości o ciągu arytmetycznym i geometrycznym”

l. 7 kl. II a Technikum „Zadania maturalne – funkcja wymierna”

29.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

4,5 IV A Sprawdzian maturalny 2.
6 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Nierówności wymierne”

l. 4, 5 kl. II c LO „ Rozwiazywanie zadań dotyczących ciągu geometrycznego”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości o funkcji wymiernej”

26.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązywanie układów równań”

l. 5 kl. II b Technikum „Równania wymierne

25.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 I C Funkcja liniowa i jej wykres.
2 II D Sprawdzian z trygonometrii.
3 II D Prostopadłość prostych.
4 III A Omówienie sprawdzianu.
5 III A Rozwiązywanie zadań z trygonometrii.
6 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8,9 IV A Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Równania liniowe. Równania liniowe z parametrem”

24.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 IV A Omówienie sprawdzianu.
2 IV A Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Równania i nierówności wymierne”

23.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

1 III A Funkcje trygonometryczne podwojonego kąta.
2 III A Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.
3 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.
4 I C Funkcje – powtórzenie.
5 I C Proporcjonalność prosta.
6 II D Równanie kierunkowe prostej.
7 II D Równoległość prostych.
8 II D R Wzory redukcyjne.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Funkcja homograficzna i jej własności”

l. 4,5 kl. II c LO „Pojęcie ciągu geometrycznego. Suma częściowa ciągu geometrycznego”

l. 7 kl. II a Technikum „Graficzna interpretacja nierówności wymiernych”

22.03.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

4,5,6 IV A Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.
7,8 III C Rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Pojęcie funkcji wymiernej. Własności funkcji wymiernej”

l. 4, 5 kl. II c LO „Zastosowanie wiadomości o ciągu arytmetycznym do rozwiązywania zadań”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Nierówności wymierne. Rozwiązywanie nierówności wymiernych”

19.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Miejsca zerowe funkcji liniowej”

l. 5 kl. II b Technikum „Działania na wyrażeniach algebraicznych”

18.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Odczytywanie monotoniczności funkcji z wykresu. Własności funkcji liniowej”

17.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań wymiernych”

16.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Dziedzina wyrażeń algebraicznych”

l. 4,5 kl. II c LO „Pojęcie ciągu arytmetycznego. Suma częściowa ciągu arytmetycznego”

l. 7 kl. II a Technikum „Równania wymierne”

15.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Wyrażenia algebraiczne”

l. 4, 5 kl. II c LO „Wykres ciągu. Monotoniczność ciągu. Określanie wyrazów ciągu”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Własności funkcji wymiernych. Funkcja homograficzna”

12.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Wykres funkcji liniowej”

l. 5 kl. II b Technikum „Wielomiany -zadania maturalne”

11.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Odczytywanie własności funkcji z wykresu”

l.4 kl. I a Technikum „Pojęcie funkcji linioweji”

10.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Określenie funkcji wymiernej, dziedzina funkcji wymiernej”

09.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości o wielomianach”

l. 4 kl. II c LO „Pojęcie ciągu”

l. 5 kl. II c LO „Sposoby opisywania ciągów”

l. 7 kl. II a Technikum „Działania na wyrażeniach algebraicznych”

08.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Nierówności wielomianowe z parametrem -zadania”

l. 4, 5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości o funkcji hoograficznej”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Wyrażenia algebraiczne – dziedzina wyrażenia algebraicznego”

05.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Różnowartościowość funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie nierówności wielomianowych”

04.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Wartości dodatnie i ujemne funkcji”

03.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Zadania maturalne-wielomiany”

02.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Dzielenie wielomianu przez dwumian- Twierdzenie Bezout- nierówności wielomianowe”

l. 4 kl. II c LO „Dziedzina funkcji homograficznej”

l. 5 kl. II c LO „Wykresy funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Reszta z dzielenia wielomianu”

01.03.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Metoda grupowania wyrazów- rozkład nierówności wielomianowych na czynniki”

l. 4, 5 kl. II c LO „Asymptota pionowa i pozioma. Wykres funkcji homograficznej”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe z parametrem -zadania”

26.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Monotoniczność funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Nierówności wielomianowe”

25.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Graficzne sposoby opisywania funkcji”

24.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań wielomianowych z parametrem”

23.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wykres funkcji wielomianowej”

l. 4,5 kl. II c LO „Wykres funkcji homograficznej . Miejsca zerowe funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Własności funkcji wielomianowych”

22.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie równań wielomianowych”

l. 4, 5 kl. II c LO „Dziedzina funkcji homograficznej. Przykłady funkcjo homograficznej”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe. Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych”

19.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „Miejsce zerowe funkcji”

l. 5 kl. II b Technikum „Równania wielomianowe”

18.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Pojęcie funkcji. Sposoby zapisywania funkcji”

l.4 kl. I a Technikum „Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji”

17.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych”

16.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Twierdzenie Bezouta. Miejsca zerowe wielomianu”

l. 4,5 kl. II c LO „Funkcja homograficzna . Dziedzina funkcji homograficznej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Nierówności wielomianowe”

15.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Rozkład wielomianu na czynniki”

l. 4, 5 kl. II c LO „Rozkład wielomianu na czynniki”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Równania wielomianowe”

12.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Zamiana podstaw logarytmów”

l. 5 kl. II b Technikum „Dzielenie wielomianów”

11.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na logarytmach”

l.4 kl. I a Technikum „Zastosowanie logarytmów”

10.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Twierdzenie Bezouta”

09.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Pojęcie wielomianu. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów”

l. 4,5 kl. II c LO „Rozkład wielomianów na czynniki ”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozkład wielomianów na czynniki”

08.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „ Omówienie zadań ze sprawdzianu- funkcja kwadratowa”

l. 4, 5 kl. II c LO „Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wielomianów”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Dzielenie wielomianu przez dwumian. Działania na wielomianach”

05.02.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Sprawdzian działania na potęgach i pierwiastkach”

l. 5 kl. II b Technikum „Sprawdzian – funkcja kwadratowa”

04.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Własności logarytmów.
lekcja 2, klasa II D temat: Sprawdzian wiadomości – funkcja kwadratowa.
lekcja 3, klasa II D temat: Okrąg. Położenie prostej i okręgu.
lekcja 4, klasa III A temat: Ciągi rozbieżne do nieskończoności.
lekcja 5, klasa III A temat: Obliczanie granic ciągów.
lekcja 6, klasa III C, temat: Kąt między prostą i płaszczyzną. Kąt dwuścienny.
lekcja 7, klasa IV A, temat: Podsumowanie wiadomości z analizy matematycznej.
lekcja 8, klasa IV A temat: Płaszczyzny i proste w przestrzeni.
lekcja 9, klasa IV A temat: Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na logarytmach” .

l.4 kl. I a Technikum „Utrwalenie wiadomości – potęgi, pierwiastki”

03.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Rozkład wielomianów na czynniki ”

02.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Granica ciągu liczbowego.
lekcja 2, klasa III A, temat: Własności ciągów zbieżnych.
lekcja 3, klasa III C temat: Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.
lekcja 4, klasa I C temat: Określenie logarytmu.
lekcja 5, klasa I C temat: Obliczanie logarytmów.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie wiadomości.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Przykłady wielomianów stopnia n-tego ”

l. 5 kl. II c LO „Działania na wielomianach ”

l. 7 kl. II a Technikum „Przykłady wielomianów stopnia n-tego. Działania na wielomianach”

01.02.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Badanie przebiegu zmienności funkcji.
lekcja 5, klasa IV A temat: Zadania optymalizacyjne.
lekcja 6, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Sprawdzian powtórzeniowy przed maturą.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych z zakresu rozszerzonego”

l. 4, 5 kl. II c LO „Omówienie rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

l. 6, 7 kl. II a Technikum „Omówienie rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

29.01.2021 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Wzory logarytmiczne i ich zastosowanie”

l. 5 kl. II b Technikum „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

28.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Potęga o wykładniku rzeczywistym.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych.
lekcja 4, klasa III A temat: Procent prosty i składany.
lekcja 5, klasa III A temat: Lokaty pieniężne i kredyty bankowe.
lekcja 6, klasa III C, temat: Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
lekcje 7,8,9 klasa IV A temat: Badanie przebiegu zmienności funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Usuwanie niewymierności z mianownika ułamka” .

l.4 kl. I a Technikum „Pojęcie logarytmu”

27.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa IV A temat: Największa i najmniejsza wartość funkcji w przedziale.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Działania na wielomianach ”

26.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny i geometryczny – zadania różne.
lekcja 3, klasa III C temat: Ciągi, trygonometria, planimetria – powtórzenie.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Działania na potęgach o wykładniku wymiernym.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Rozwiązywanie nierówności kwadratowych.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Nierówności kwadratowe – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

l. 5 kl. II c LO „Działania na wielomianach ”

l. 7 kl. II a Technikum „Pojęcie wielomianu stopnia n-tego ”

25.01.2021 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Ekstrema lokalne funkcji.
lekcja 5, klasa IV A temat: Wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji.
lekcja 6, klasa IV A temat: Zapoznanie ze zmianami na egzaminie maturalnym z matematyki 2021.
lekcje 7, klasa III C temat: Zapoznanie ze zmianami na egzaminie maturalnym z matematyki 2021.
lekcja 8, klasa III C temat: Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych”

l. 4 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

l. 5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości. Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

l. 6 kl. II a „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych”

l. 7 kl. II a ” Utrwalenie wiadomości .Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań maturalnych””

22.01.2021 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie działań na potęgach i pierwiastkach”

l. 5 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości funkcja kwadratowa”

21.01.2021 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I C temat: Potęga o wykładniku wymiernym.
lekcje 2,3 klasa II D temat: Nierówności kwadratowe.
lekcje 4,5 klasa III A temat: Ciąg geometryczny – powtórzenie.
lekcja 6 klasa III C temat: Planimetria – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 7 klasa IV A temat: Styczna do krzywej – rozwiązywanie zadań.
lekcje 8,9 klasa IV A temat: Monotoniczność funkcji różniczkowalnej.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3,4 kl. I a Technikum „Rozwiązywanie zadań potęgi i pierwiastki”

20.01.2021 r. (środa)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2 klasa IV A temat: Równanie stycznej do wykresu funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości funkcja kwadratowa”

19.01.2021 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2 klasa III A temat: Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
lekcja 3 klasa III C temat: Planimetria – powtórzenie przed maturą.
lekcja 4 klasa I C temat: Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym.
lekcja 5 klasa I C temat: Notacja wykładnicza.
lekcje 6,7 klasa II D temat: Równania prowadzące do równań kwadratowych.
lekcja 8 klasa II D rozszerzenie temat: Równania pierwiastkowe.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej ”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej ”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej

18.01.2021 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Funkcja pochodna.
lekcje 5,6 klasa IV A temat: Obliczanie pochodnych funkcji.
lekcje 7,8 klasa III C temat: Trygonometria – rozwiązywanie zadań maturalnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań”

l. 4 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 5 kl. II c LO „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 6 kl. II a „Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

l. 7 kl. II a ” Funkcja kwadratowa rozwiązywanie zadań””

22.12.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie funkcji kwadratowej w zadaniach praktycznych”

21.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Zadania na optymalizację – funkcja kwadratowa”

l. 4 kl. II c LO „Zastosowanie własności funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Zadania praktyczne -funkcja kwadratowa”

l. 6 kl. II a „Zadania na optymalizację – funkcja kwadratowa”

l. 7 kl. II a Technikum „Optymalizacja –funkcja kwadratowa”

18.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 4 kl. I a Technikum „ Działania na potęgach i pierwiastkach

l. 5 kl. II b Technikum „Zastosowanie wzorów Viete’a”

17.12.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia różnica kwadratów dwóch wyrażeń.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Nierówności kwadratowe.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciąg geometryczny.
lekcja 6, klasa III C, temat: Sprawdzian powtórzeniowy.
lekcja 7,8 klasa IV A temat: Granice i ciągłość funkcji – powtórzenie.
lekcja 9, klasa IV A temat: Iloraz różnicowy funkcji.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Działania na potęgach”

l.4 kl. I a Technikum „Pierwiastki”

16.12.2020 r. (środa)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa IV A temat: Ciągłość funkcji.
lekcja 2, klasa IV A temat: Własności funkcji ciągłych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie wzorów Viete’a”

15.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny – powtórzenie wiadomości.
lekcja 3, klasa III C temat: Proste i płaszczyzny w przestrzeni.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia – kwadrat sumy i kwadrat różnicy dwóch wyrażeń.
lekcja 6, klasa II D temat: Równania kwadratowe.
lekcja 7, klasa II D temat: Rozwiązywanie równań kwadratowych.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wzory Viete’a”

l. 4 kl. II c LO „Optymalizacja-zastosowanie funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Zadania na optymalizację funkcja kwadratowa”

l. 7 kl. II a Technikum „Wzory Viete’a”

14.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4, klasa IV A temat: Granica funkcji w nieskończoności.
lekcja 5, klasa IV A temat: Obliczanie granic funkcji w nieskończoności.
lekcja 6, klasa IV A temat: Asymptoty wykresu funkcji.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Funkcje, wykresy funkcji, wyrażenia algebraiczne – powtórzenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 4 kl. II c LO „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 5 kl. II c LO „Analiza rozwiązań zadań ze sprawdzianu”

l. 6 kl. II a „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

l. 7 kl. II a Technikum „Omówienie zadań ze sprawdzianu”

11.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

10.12.2020 r. (czwartek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „ Potęgi po wykładniku naturalnym i całkowitym rozwiązywane zadań”

l.4 kl. I a Technikum „Potęga o wykładniku wymiernym”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Wzory skróconego mnożenia stopnia 2.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciąg geometryczny.
lekcja 6, klasa III C, temat: Wyrażenia algebraiczne, funkcje, wykresy – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 7, klasa IV A temat: Granice jednostronne funkcji w punkcie.
lekcja 8, klasa IV A temat: Granica niewłaściwa funkcji w punkcie.

09.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

08.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
lekcja 2, klasa III A temat: Ciąg arytmetyczny – powtórzenie.
lekcja 3, klasa III C temat: Wyrażenia algebraiczne, funkcje, wykresy – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Działania na wyrażeniach algebraicznych.
lekcja 5, klasa I C temat: Działania na wyrażeniach algebraicznych – rozwiązywanie zadań.
lekcja 6, klasa II D temat: Wykresy funkcji kwadratowej.
lekcja 7, klasa II D temat: Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

l. 4 kl. II c LO „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

l. 5 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości z funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu”

07.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Granica funkcji w punkcie.
lekcja 6, klasa IV A temat: Obliczanie granic funkcji w punkcie.
lekcja 7, klasa III C temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie przed maturą.
lekcja 8, klasa III C temat: Funkcje, wykresy – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 4 kl. II c LO „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 5 kl. II c LO „Wyznaczanie największej i najmniejszej wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 6 kl. II a Technikum „Największa i najmniejsza wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 7 kl. II a Technikum „Wyznaczanie największej i najmniejszej wartość funkcji kwadratowej w przedziale”

l. 8 kl. I a Technikum „Potęga o wykładniku naturalnym i całkowitym”

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Działania na pierwiastkach.
lekcja 2, klasa II D temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Własności ciągu arytmetycznego.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Obliczanie procentu danej liczby oraz liczby na podstawie jej procentu ”

l.4 kl. I a Technikum „Obliczenia procentowe – zadania”

02.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 5, klasa I C temat: Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej.
lekcje 6,7 klasa II D temat: Związek między wzorem funkcji w postaci kanonicznej i ogólnej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektory – powtórzenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań nierówności kwadratowych”

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian ze statystyki.
lekcja 6, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań ze statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 4 kl. II c LO „Nierówności kwadratowe”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 6 kl. II a Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 8 kl. I a Technikum „Procenty”

27.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 2, klasa II D temat: Postać ogólna funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Związek między postacią ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – utrwalenie wiadomości.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Statystyka – powtórzenie.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błędy przybliżenia –rozwiązywanie zadań ”

l.4 kl. I a Technikum „Zastosowanie wiadomości o wartości bezwzględnej do rozwiązywania zadań”

25.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
lekcja 5, klasa I C temat: Działania na potęgach.
lekcja 6, klasa II D temat: Funkcja kwadratowa i jej własności.
lekcja 7, klasa II D, temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Działania na wektorach.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 5 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcja 6, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa III C, temat: Omówienie sprawdzianu.
lekcja 8, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Zastosowanie błędu bezwzględnego, względnego i procentowego przybliżenia”

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „„Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Obliczenia procentowe, szacowanie – utrwalenie.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Wzór rekurencyjny ciągu liczbowego.
lekcja 5, klasa III A temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.
lekcja 6, klasa III C temat: Sprawdzian wiadomości – przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Średnia ważona.
lekcja 8, klasa IV A temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błąd bezwzględny przybliżenia ”

l.4 kl. I a Technikum „Błąd względny i procentowy przybliżenia”

18.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Wierzchołek paraboli”

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A temat: Sprawdzian.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Równania i nierówności – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Przybliżenia.
lekcja 5, klasa I C temat: Szacowanie, błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wierzchołek paraboli”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Średnia z próby.
lekcja 6, klasa IV A temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Równania i nierówności – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

Zapraszam na wykład dotyczący fascynującego świata fraktali: https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261

l. 2 kl. II b Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Punkty procentowe.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.
lekcja 5, klasa III A temat: Wyrazy ciągu liczbowego – rozwiązywanie zadań.
lekcja 6, klasa III C temat: Wartość bezwzględna – powtórzenie przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Sposoby prezentowania danych.
lekcja 8, klasa IV A temat: Dane statystyczne – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

l.4 kl. I a Technikum „ Nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Funkcje wymierne – powtórzenie wiadomości.
lekcja 3, klasa III C temat: Logarytmy – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Obliczenia procentowe.
lekcja 6, klasa II D temat: Geometryczna interpretacje wartości bezwzględnej.
lekcja 7, klasa II D temat: Odległość między liczbami na osi liczbowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 4 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 5 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 7 kl. II a Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcja 6, klasa IV A temat: Podstawowe pojęcia statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Procenty – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 6 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania stopnia pierwszego z wartością bezwzględną

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Procenty.
lekcje 2,3, klasa II D, temat: Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej.
lekcje 4,5, klasa III A, temat: Funkcja homograficzna.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – sprawdzian.
lekcje 7,8, klasa IV A, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa.

04.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie widomości z geometrii allitycznej”

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Wykres i własności funkcji y=1/x.
lekcja 2, klasa III A, temat: Funkcje wymierne.
lekcja 3, klasa III C, temat: Liczby i potęgi – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C, temat: Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – utrwalenie.
lekcje 6,7, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.
lekcja 8, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 5,6, klasa IV A, temat: Powtórzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcje 7,8, klasa III C, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „ Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 4 kl. II c LO „ Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 8 kl. I a Technikum „ Wzory skróconego mnożenia”

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „ Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Układy nierówności.
lekcja 2, klasa II D, temat: Trygonometria – sprawdzian wiadomości.
lekcja 3, klasa II D, temat: Zastosowania wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości.
lekcja 7, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo warunkowe.
lekcja 8, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo całkowite.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

28.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie okręgu”

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 4 kl. II c LO „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 5 kl. II c LO Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

l. 7 kl. II a Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 3, klasa III C, temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcje 4 i 5, klasa I C, temat: Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
lekcja 6, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa II D, temat: Powtórzenie wiadomości.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie: Wykresy funkcji y=\f(x)i y=f(\x\).

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą drzewka.
lekcja 6, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą klasyczną.
lekcja 7, klasa III C, temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcja 8, klasa III C, temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 4 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej”

l. 5 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 7 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 8 kl. Ia Technikum „Wartość bezwzględna”

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa II B

Temat: Odległość punktu od prostej.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 2, 3, klasa II D
Temat: Symetria osiowa względem osi OX i OY.
Temat: Symetria środkowa względem punktu (0,0).

21.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 7 klasa II A

Temat: Odległość punktu od prostej.

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

klasa II D
Temat: Wykres funkcji y=f(x-p).
Temat: Wykres funkcji y=f(x)+q.
klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 4,5 kl. II c LO „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłe przechodzącej przez dany punkt”

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa II B

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcje 4 i 5 klasa II C

Temat; Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.