Matematyka

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Działania na pierwiastkach.
lekcja 2, klasa II D temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Własności ciągu arytmetycznego.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Obliczanie procentu danej liczby oraz liczby na podstawie jej procentu ”

l.4 kl. I a Technikum „Obliczenia procentowe – zadania”

02.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Ciąg arytmetyczny.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 5, klasa I C temat: Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej.
lekcje 6,7 klasa II D temat: Związek między wzorem funkcji w postaci kanonicznej i ogólnej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektory – powtórzenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie równań nierówności kwadratowych”

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian ze statystyki.
lekcja 6, klasa IV A temat: Rozwiązywanie zadań ze statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Funkcja kwadratowa – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 4 kl. II c LO „Nierówności kwadratowe”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 6 kl. II a Technikum „Nierówności kwadratowe”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie nierówności kwadratowych”

l. 8 kl. I a Technikum „Procenty”

27.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Pierwiastek arytmetyczny.
lekcja 2, klasa II D temat: Postać ogólna funkcji kwadratowej.
lekcja 3, klasa II D, temat: Związek między postacią ogólną i kanoniczną funkcji kwadratowej.
lekcje 4,5, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – utrwalenie wiadomości.
lekcja 6, klasa III C, temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcje 7,8, klasa IV A temat: Statystyka – powtórzenie.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błędy przybliżenia –rozwiązywanie zadań ”

l.4 kl. I a Technikum „Zastosowanie wiadomości o wartości bezwzględnej do rozwiązywania zadań”

25.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
lekcja 5, klasa I C temat: Działania na potęgach.
lekcja 6, klasa II D temat: Funkcja kwadratowa i jej własności.
lekcja 7, klasa II D, temat: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Działania na wektorach.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 5 kl. II c LO „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową”

l. 7 kl. II a Technikum „Zamiana postaci ogólnej funkcji kwadratowej na kanoniczną i iloczynową

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcja 6, klasa IV A temat: Wariancja i odchylenie standardowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa III C, temat: Omówienie sprawdzianu.
lekcja 8, klasa III C temat: Funkcja liniowa, proste – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Miejsca zerowe funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać iloczynowa funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Zastosowanie błędu bezwzględnego, względnego i procentowego przybliżenia”

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „„Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Obliczenia procentowe, szacowanie – utrwalenie.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Rozwiązywanie równań i nierówności z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Wzór rekurencyjny ciągu liczbowego.
lekcja 5, klasa III A temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.
lekcja 6, klasa III C temat: Sprawdzian wiadomości – przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Średnia ważona.
lekcja 8, klasa IV A temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Błąd bezwzględny przybliżenia ”

l.4 kl. I a Technikum „Błąd względny i procentowy przybliżenia”

18.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Wierzchołek paraboli”

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A temat: Sprawdzian.
lekcja 2, klasa III A temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.
lekcja 3, klasa III C temat: Równania i nierówności – rozwiązywanie zadań maturalnych.
lekcja 4, klasa I C temat: Przybliżenia.
lekcja 5, klasa I C temat: Szacowanie, błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia.
lekcje 6,7, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wierzchołek paraboli”

l. 7 kl. II a Technikum „Postać kanoniczna funkcji kwadratowej”

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Średnia z próby.
lekcja 6, klasa IV A temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Równania i nierówności – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

Zapraszam na wykład dotyczący fascynującego świata fraktali: https://labiryntywiedzy.gwo.pl/labirynty-na-probe-p4261

l. 2 kl. II b Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 4 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 5 kl. II c LO „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 6 kl. II a Technikum „Wprowadzenie do funkcji kwadratowej”

l. 7 kl. II a Technikum „Wykres funkcji kwadratowej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C temat: Punkty procentowe.
lekcje 2,3, klasa II D temat: Proste równania z wartością bezwzględną.
lekcja 4, klasa III A temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.
lekcja 5, klasa III A temat: Wyrazy ciągu liczbowego – rozwiązywanie zadań.
lekcja 6, klasa III C temat: Wartość bezwzględna – powtórzenie przed maturą.
lekcja 7, klasa IV A temat: Sposoby prezentowania danych.
lekcja 8, klasa IV A temat: Dane statystyczne – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Równania i nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

l.4 kl. I a Technikum „ Nierówności stopnia pierwszego z wartością bezwzględną”

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1,2, klasa III A temat: Funkcje wymierne – powtórzenie wiadomości.
lekcja 3, klasa III C temat: Logarytmy – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C temat: Obliczenia procentowe.
lekcja 6, klasa II D temat: Geometryczna interpretacje wartości bezwzględnej.
lekcja 7, klasa II D temat: Odległość między liczbami na osi liczbowej.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie temat: Wektor w układzie współrzędnych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 4 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 5 kl. II c LO „Sprawdzian – geometria analityczna”

l. 7 kl. II a Technikum „Sprawdzian – geometria analityczna”

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A temat: Sprawdzian wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcja 6, klasa IV A temat: Podstawowe pojęcia statystyki.
lekcje 7,8, klasa III C temat: Procenty – powtórzenie przed maturą.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 6 kl. II a Technikum „Utrwalenie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań –zastosowanie wiadomości z geometrii analitycznej”

l. 8 kl. I a Technikum „Równania stopnia pierwszego z wartością bezwzględną

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Procenty.
lekcje 2,3, klasa II D, temat: Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej.
lekcje 4,5, klasa III A, temat: Funkcja homograficzna.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – sprawdzian.
lekcje 7,8, klasa IV A, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych z rachunku prawdopodobieństwa.

04.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Utrwalenie widomości z geometrii allitycznej”

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 4 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 5 kl. II c LO „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

l. 7 kl. II a Technikum „Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa III A, temat: Wykres i własności funkcji y=1/x.
lekcja 2, klasa III A, temat: Funkcje wymierne.
lekcja 3, klasa III C, temat: Liczby i potęgi – powtórzenie przed maturą.
lekcje 4,5, klasa I C, temat: Równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – utrwalenie.
lekcje 6,7, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.
lekcja 8, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – utrwalenie.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 5,6, klasa IV A, temat: Powtórzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa.
lekcje 7,8, klasa III C, temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych ze statystyki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „ Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 4 kl. II c LO „ Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 5 kl. II c LO „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Równanie okręgu w postaci ogólnej”

l. 7 kl. II a Technikum „Zastosowanie równania okręgu do rozwiązywania zadań”

l. 8 kl. I a Technikum „ Wzory skróconego mnożenia”

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 5 kl. II b Technikum „ Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1, klasa I C, temat: Układy nierówności.
lekcja 2, klasa II D, temat: Trygonometria – sprawdzian wiadomości.
lekcja 3, klasa II D, temat: Zastosowania wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności.
lekcja 6, klasa III C, temat: Statystyka – powtórzenie wiadomości.
lekcja 7, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo warunkowe.
lekcja 8, klasa IV A, temat: Prawdopodobieństwo całkowite.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. I a Technikum „Własności wartości bezwzględnej”

l.4 kl. I a Technikum „ Zastosowanie wartości bezwzględnej”

28.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie okręgu”

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 4 kl. II c LO „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

l. 5 kl. II c LO Proste i punkty w układzie współrzędnych- rozwiązywanie zadań”

l. 7 kl. II a Technikum „Proste i punkty w układzie współrzędnych”

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 3, klasa III C, temat: Wariancja i odchylenie standardowe.
lekcje 4 i 5, klasa I C, temat: Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
lekcja 6, klasa II D, temat: Przekształcanie wykresów funkcji – rozwiązywanie zadań.
lekcja 7, klasa II D, temat: Powtórzenie wiadomości.
lekcja 8, klasa II D rozszerzenie: Wykresy funkcji y=\f(x)i y=f(\x\).

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą drzewka.
lekcja 6, klasa IV A, temat: Obliczanie prawdopodobieństwa metodą klasyczną.
lekcja 7, klasa III C, temat: Średnia z próby – rozwiązywanie zadań.
lekcja 8, klasa III C, temat: Mediana i moda z próby.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 2 kl. II b Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 4 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej”

l. 5 kl. II c LO „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 6 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej”

l. 7 kl. II a Technikum „Odległość punktu od prostej – rozwiazywanie zadań”

l. 8 kl. Ia Technikum „Wartość bezwzględna”

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa II B

Temat: Odległość punktu od prostej.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 2, 3, klasa II D
Temat: Symetria osiowa względem osi OX i OY.
Temat: Symetria środkowa względem punktu (0,0).

21.10.2020 r. (środa)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 7 klasa II A

Temat: Odległość punktu od prostej.

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Elżbieta Wieczorek

klasa II D
Temat: Wykres funkcji y=f(x-p).
Temat: Wykres funkcji y=f(x)+q.
klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

l. 3 kl. II b Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 4,5 kl. II c LO „Równanie prostej równoległej i prostopadłej przechodzącej przez dany punkt”

l. 7 kl. II a Technikum „Równanie prostej równoległej i prostopadłe przechodzącej przez dany punkt”

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa II B

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcje 4 i 5 klasa II C

Temat; Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty.

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równanie prostej równoległej i prostopadłej.