Matematyka

PIĄTEK- 03.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – podsumowanie.

Materiały przesłano uczniom.

Komentarz: Rozwiąż zadania przekazane w pliku i prześlij rozwiązania nauczycielowi.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Komentarz: Rozwiąż zadania z próbnego arkusza.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej.

link: https://youtu.be/ev_-R-3W_yo

komentarz: Obejrzyj film, i rozwiąż w zeszycie zadania 1,2,4 na stronie 149

lekcja 6 klasa I D

Temat: Monotoniczność funkcji.

Komentarz: Zapoznaj się z tematem na stronie 159 w podręczniku i rozwiąż w zeszycie zadania 1,2 na stronie 163.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

temat: Dziedzina i miejsca zerowe funkcji – rozwiązywanie zadań.

Komentarz: Rozwiąż zadania 7,8 na stronie 158

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Reguła mnożenia, reguła dodawania.

https://epodreczniki.pl/a/regula-mnozenia-regula-dodawania/DizpZTzcg

https://www.matemaks.pl/regula-mnozenia.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Rozwiązywanie nierówności

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

CZWARTEK – 02.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Nierówności stopnia pierwszego.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Wartość oczekiwana.

https://pl.khanacademy.org/math/probability/probability-geometry/expected-value-geo/a/expected-value-basic

http://wyznacznik.pl/wartosc-oczekiwana-i-wariancja-zmiennej-losowej-zadania

Poziom rozszerzony

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-analitycznej-zadanie-maturalne/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Obliczanie miejsc zerowych funkcji.

Załącznik

lekcja 2 klasa III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Załącznik

lekcja 3 klasa II A

Temat: Wykresy funkcji kwadratowej.

Załącznik

ŚRODA – 01.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Równania w zadaniach z treścią.

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Nierówności stopnia pierwszego. Rozwiązywanie nierówności.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Średnia, dominanta. Miary rozproszone.

https://epodreczniki.pl/a/srednia-mediana-dominanta/DHyIBGsb7

https://epodreczniki.pl/a/miary-rozproszenia/DnNAXgFo7

Poziom rozszerzony:

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-przestrzennej-cz-1/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 31.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.

Załącznik

lekcja 5 klasa I D

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

  1. Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00408-miejsce-zerowe-funkcji?playlist=345,
  2. Przeanalizuj przykład 4 na stronie 156 w podręczniku i rozwiąż zadania 1 i 2 na stronie 157.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Na podstawie własności równań z wartością bezwzględną i materiałów z poprzedniej lekcji rozwiąż zadanie 8.83 przykłady a i b ze strony 277.

lekcja 7 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 8 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Na podstawie własności równań z wartością bezwzględną i materiałów z poprzedniej lekcji rozwiąż zadanie 8.83 przykłady a i b ze strony 277.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 6 klasa I A

Temat: Równania w zadaniach z treścią.

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Nierówności stopnia pierwszego.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5 klasa III C

Temat: Trygonometria – zadania maturalne.

Załącznik

lekcja 6 klasa II A

Temat: Wykresy funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

Załącznik

lekcje 7 i 8 klasa III A 

Temat: równania trygonometryczne.

Załącznik

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Równania w zadaniach z treścią

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: „Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych”

https://matmat.edu.pl/#welcome

Rozgrzewka przed rozgrywką:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_T2-9MwA5JI&feature=emb_logo

Poziom rozszerzony:

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-przestrzennej-cz-1/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

PIĄTEK – 27.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Trygonometria – powtórzenie.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Zastosowanie wzorów Viete’a – podsumowanie. 

lekcja 6 klasa I D

Temat: Odczytywanie zbioru wartości funkcji z wykresu.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Wartości funkcji liczbowej.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 116 – 125 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Równania tożsamościowe i sprzeczne” https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

CZWARTEK – 26.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej,

Załącznik

lekcja 2 klasa III A

Temat: Funkcje trygonometryczne – podsumowanie.

Komentarz: zadania przesłane bezpośrednio do uczniów.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie zadań z parametrem.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

https://www.youtube.com/watch?v=NgXC-uBWYMs&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 60 – 65 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

ŚRODA – 25.03.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Wprowadzenie do równań liniowych https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 54 (zad. 30 – 59) https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jak-zyc-zeby-zdac

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 24.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie równań kwadratowych z parametrem.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe, wyznaczanie wyrazów ciągu.

Załącznik

lekcja 5 klasa I D

Temat: Dziedzina funkcji liczbowej opisanej wzorem.

Załącznik

lekcja 6 klasa III A

Temat: Trygonometria – powtórzenie.

Załącznik

lekcja 7 klasa III C

Ciągi – zadania maturalne.

Załącznik

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 6 klasa I A

Temat: Wprowadzenie do równań liniowych https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów i rozwiązanie zadań

lekcja 7 klasa I B

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów i rozwiązanie zadań

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

Komentarz: Uczniowie, którzy chcą poprawić poprzednią kartkówkę przesyłają skany lub zdjęcia rozwiązanych zadań na adres mailowy: bmedrecka@zsporeba.onmicrosoft.com.

Poprawa kartkówki – klasa I C

Poprawa kartkówki – klasa I B

Poprawa kartkówki – klasa I A

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: „Wprowadzenie do równań liniowych” https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: „Praca z informatorem maturalnym” str. 41-54 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5 klasa III C

Temat: Ciągi – zadania powtórzeniowe.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

Rozwiązania do zadań maturalnych z działu Funkcja kwadratowa – załącznik

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równania kwadratowe z parametrem.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA I D

Odczytywanie dziedziny funkcji z wykresu, do przeczytania teoria na stronie 147, do rozwiązania zadanie 1 ze strony 149 oraz dodatkowe wykresy w załączniku.

KLASA II A

Zadania maturalne z działu: „Funkcja kwadratowa”

KLASA II C

Zadania maturalne z działu: „Funkcja kwadratowa”

KLASA III A

Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

KLASA III C

Funkcja liniowa i wykresy funkcji
Funkcja liniowa i kwadratowa.
Zbiory zadań maturalnych pod linkiem: Zbiór zadań

WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE

Równania tożsamościowe i sprzeczne

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgWuiOv6g

https://szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-liniowych/

https://szaloneliczby.pl/rownania-liniowe-sprawdzian-liceum-technikum/

https://pistacja.tv/film/mat00606-rozwiazywanie-rownan-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma?playlist=631

Wprowadzenie do równań liniowych

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-liniowe/Dc0pWsKrX

https://pl.khanacademy.org/math/algebra-2018/one-variable-linear-equations/alg1-intro-equations/v/variables-expressions-and-equations

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

KLASA IV A

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf