Narodowe Czytanie 2016

Dnia 2 września 2016r. uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji Narodowe Czytanie 2016 w MOK w Porębie. Tegoroczna edycja Narodowego Czytania poświęcona była dziełu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza – polskiego nowelisty, powieściopisarza, publicysty i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.
Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Na spotkanie przybyli również mieszkańcy Poręby, którzy chętnie wcielili się w rolę narratora i przepięknie odczytali fragmenty powieści.
Nasi wychowankowie zawsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach.