Przedmioty zawodowe lotniskowe

Aneks do zasad oceniania – mgr Ewa Drabek

Aneks do zasad oceniania – mgr inż. Joanna Wojdas

Aneks do zasad oceniania – mgr Aneta Wysocka

Aneks do zasad oceniania – mgr Krystyna Rok

Aneks do zasad oceniania – mgr Krzysztof Bialik

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat zajęć: Działania służb ruchu lotniczego.

Załącznik – Notatka

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez lotniskową służbę ratowniczo – gaśniczą.

Proszę o zapoznanie się z „Wywiad – dowódca Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: http://blog.katowice-airport.com/2013-02-03/

Proszę o krótką notatkę do zeszytu.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Holding procedures. Book 3 str. 11 zad. 9. Proszę napisać notatkę n/t procedur oczekiwania na lądowanie na podstawie tekstu.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z dalszą częścią tematu (link: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf)

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Zadanie: Wykonaj ćwiczenie w zeszycie: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Zadanie.pdf

Wyślij czytelne zdjęcie wykonanego ćwiczenia w terminie do 8.04.2020r na mój adres email. Ćwiczenie będzie oceniane.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Lokalne komunikaty regularne i specjalne

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych – przewóz zwierząt w samolocie.

Notatka 

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra…

Proszę zrobić notatkę do zeszytu. Następnym razem otrzymacie test .POZDRAWIAM

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A

Temat: Definicja biznesplanu

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

Proszę o dokonanie analizy materiału z Messengera.

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 klasa III A

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcje 2 i 3 klasa I A

Załącznik 1 

Załącznik 2

lekcje 5, 6 i 8 klasa I B

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

lekcja 7 klasa II A

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat zajęć : Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o przeczytanie artykułu pt. – Transport lotniczy wpadł w korkociąg .

Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

lekcja 8 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów i terminali

Tematyka zajęć : Sprzęt do utrzymania lotniska z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statków powietrznych .

Proszę o zapoznanie się z https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_pozostaly_sprzet_gse_2017r

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_autobusy_peronowe_2017r_

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: El funcionamiento de los servicios operativos. Działania służb operacyjnych.

Proszę zapoznać się z tekstem zamieszczonym na Messengerze.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf – punkty 5, 6 i 7

lekcje 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_agregaty_lotniskowe_2017r_

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Zad. 9 str. 15 Notatka na temat operacji zimowych na podstawie tekstu, z uwzględnieniem kontroli przed lotem, metod odladzania i paliwa.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A oraz lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: : Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych – przewóz zwierząt w samolocie.

Tylko niektóre linie lotnicze zezwalają na przewóz zwierząt w samolocie. Przewóz zwierzęcia wymaga za każdym razem zgody przewoźnika. Wynika to z bezpieczeństwa – podczas lotu na pokładzie nie może być tylko określona liczba zwierząt.

Ryanair

Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, podróżujących z osobami niewidomymi.

WizzAir

Linie lotnicze nie umożliwiają przewozu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, które podróżują z osobami niewidomymi.

LOT

Istnieje możliwość przewozu psa, kota lub tchórzofretki. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia – będzie ono umieszczone razem z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym. W przypadku lotów do Wielkiej Brytanii, przewóz zwierząt odbywa się wyłącznie drogą cargo.

Lufthansa

W zależności od wielkości psa lub kota może on zostać przewieziony na pokładzie lub w luku bagażowym. Przewoźnik stosuje specjalne wymagania w przypadku przewozu psów zaliczanych do ras niebezpiecznych.

easyJet

Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników oraz psów towarzyszących.

SAS

Przewóz zwierząt takich jak psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta domowe jest możliwy, ale wymaga indywidualnej zgody przewoźnika.

Norwegian

Jedynie psy lub koty mogą być przewożone przez linię Norwegian. Na lotach krajowych zwierzęta mogą podróżować na pokładzie samolotu, a w przypadku połączeń międzynarodowych – wyłącznie w luku bagażowym.

Air France

Mniejsze zwierzęta mogą podróżować na pokładzie, większe – w luku bagażowym samolotu.

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Ciąg dalszy nastąpi.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Myślę, że rozporządzenie jest stosunkowe długie więc proszę jeszcze raz do przeczytać i zrobić szczegółową notatkę do zeszytu z połowy rozporządzenia. Druga część będzie na kolejnych zajęciach.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Proszę o przeczytanie.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Flight plans. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2, 3, 4

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zapisy w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

 1. Starty i lądowania na lotnisku mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska.
 2. Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego części dla celów nie lotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie ogranicza jego możliwości eksploatacyjnych określonych w instrukcji operacyjnej.
 3. Instrukcja operacyjna lotniska określa w szczególności:

1) dane techniczno-operacyjne lotniska, w tym charakterystykę pola wzlotów, płaszczyzn wznoszenia (podejścia) oraz przeszkód lotniczych w rejonie lotniska;

2) procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska;

3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów;

4) organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, środków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska;

5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych;

6) zasady i środki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.

 1. Instrukcja operacyjna lotniska podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu po uzgodnieniu z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu. Pozdrawiam

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat : Zasady obsługi urządzeń stosowanych na lotnisku

Proszę o obejrzenie filmu: JAK WYGLĄDA DZIEŃ KOORDYNATORA REJSÓW – PRACA NA LOTNISKU HEATHROW

YouTube— autor My Beautiful Life.

Myślę, że film będzie powtórzeniem przerobionego przez nas materiału. 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Temat: Book 2 Unit 2. Flight plans. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2 ,3, 4.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

Proszę przetłumaczyć tekst zamieszczony na Messengerze.

lekcja 5 klasa I B

Temat” Autoevaleacion. Samoocena.

Proszę przeanalizować test zamieszczony na Messengerze.

 

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Częstotliwość przeprowadzania inspekcji lotniskowych.

Temat 2: Metody i procedury prowadzenia inspekcji.

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/Cz%c4%99stotliwo%c5%9b%c4%87%20przeprowadzania%20inspekcji%20lotniskowych.%20Metody%20i%20procedury%20prowadzenia%20inspekcji..pdf

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat zajęć : Analizy przepływu ruchu lotniczego.

 1. Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego.
 2. Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.
 3. Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu. Najważniejsze wnioski.

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjnego

Temat zajeć: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez lotniskową służbę ratowniczo – gaśniczą.

Proszę zapoznać się z filmami – Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Katowice Airport, Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy LSRG Katowice Airport – #VlogKTW 4

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem

(link: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Rozpowszechnianie%20komunikat%c3%b3w%20meteorologicznych.pdf)

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat: NOTAM. Przykłady.

W oparciu o prezentację (http://zsporeba.pl/lotnisko/NOTAM.pdf) oraz SKRÓTY I KODY STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM PANS-ABC                      (http://zsporeba.pl/lotnisko/Doc_8400_final_3.11.05%20(1).pdf ) rozkoduj NOTAMY:

Zadanie 2

 1. Q) KZWY/QNVAS/IV/BO/AE/…
 2. A) KLGA
 3. B) 9211020615
 4. C) 9211130900 EST
 5. E) 116,9 MHZ VOR U/S

 Zadanie 3

 1. Q) ESOS/QMRLV/V/NB/A/…
 2. A) ESSB
 3. B) 9210221430
 4. C) PERM
 5. E) RWY 30 CLSD TO VFR OPS

Zadanie 4

 1. Q) LKAA/QNVAS/IV/BO/E/…
 2. A) LKAA
 3. B) 9211100800
 4. C) 9211130900
 5. E) VOZ 116.30 MHZ VOR U/S

Jeżeli jeszcze ich nie oddałeś, wyślij zdjęcie z zeszytu lub dokument elektroniczny na mój adres email do końca tygodnia. Praca będzie oceniana.

Przypomnij sobie, jakie informacje zawierają poszczególne pola NOTAM – w przyszłym tygodniu pojawią się pytania kontrolne dotyczące tego tematu.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb opercyjnych

Temat 1: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Temat 2: Obserwacje i informowanie o komunikatach meteorologicznych

Proszę o zapoznanie się z materiałami:

Temat 1: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Rozpowszechnianie%20komunikat%c3%b3w%20meteorologicznych.pdf

Temat 2: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf

 

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć : Obsługa pasażerów

Proszę obejrzeć film Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services

https://www.youtube.com/watch?v=-OcAkpV4K9g

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

Załącznik 

 

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A

Temat: Etyka w biznesie.

Proszę zapoznać się z tekstem i wykonać ćwiczenia zawarte w Załączniku. Czas na oddanie pracy – do 02.04.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 7 klasa I A

Temat: Control de trafico aereo. Kontrola ruchu powietrznego.

Ze sporządzonego glosariusza (słownika) proszę ułożyć 15 zdań związanych z tematem zajęć.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 klasa III A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcje 2, 3 i 4 klasa I A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcje 5, 6 i 8 klasa I B

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcja 7 klasa II A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A Działania służb operacyjnych

Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z artykułem https://www.polot.net/pl/podstawy_geografii_dla_lotnictwa_2013r_ oraz zwięzłą odpowiedź w zeszycie na poniższe pytania:

 1. Co to jest siatka geograficzna? Jakie powstały systemy w oparciu o jej odwzorowanie? (tylko wymienić)
 2. Gdzie znajduje się południk zerowy?
 3. W jaki sposób wyznaczana jest trasa statku powietrznego pomiędzy dwoma punktami?
 4. Co to jest loksodroma?
 5. Co to jest ortodroma?
 6. Jakie są układy jednostek i jak się je przelicza?
 7. Wyjaśnij pojęcie bieguna magnetycznego ziemi.

Zdjęcie notatki proszę wysłać na adres email do końca tygodnia. Notatka będzie oceniana.

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego z uwzględnieniem

Statystyki wg kierunków – państwa    

Statystyki – ruch krajowy  

Statystyki – przewóz cargo

Proszę o wyciagnięcie wniosków z w/ w analizy

Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.

lekcja 8 klasa III A  – Organizacja i funkcjonowanie portów i terminali

Temat: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

Proszę o zrobienie arkusza- Egzamin zawodowy A.72 – czerwiec 2018 – egzamin praktyczny.

(Część uczniów już go robiła na zajęciach, część była nieobecna)

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

TEMAT: El funcionamiento de los servicios operativos. Działania służb operacyjnych.

Proszę opisać (po hiszpańsku) jak działają służby operacyjne na polskich lotniskach (100 słów).

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messanger, telefon, Skype).

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem (Wymagania dotyczące komunikatów meteo) oraz załącznikami:

Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie na ostatniej stronie.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają odpowiedzi.

lekcja 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat 1: Operacje lotnicze i lotniskowe

Temat 2: Instrukcja operacyjna INOP

Zadanie: Proszę o wykonanie krótkiej notatki dotyczącą obu tematów (opracowane zagadnienie proszę o wysłanie emailem do końca tygodnia – będzie za to ocena.)

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Temat: Loty w warunkach zimowych – str. 14 Book 3 unit 6

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Zasady obsługi podróżnych

Notatka do zeszytu – załącznik

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: : Zasady obsługi podróżnych .

Proszę obejrzeć film Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services

https://www.youtube.com/watch?v=-OcAkpV4K9g

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : Lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza .

Proszę zapoznać się z filmami:

 1. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Katowice Airport,
 2. Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza Port Lotniczy Rzeszów Jasionka,
 3. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy LSRG Katowice Airport – #VlogKTW 4

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć: Lotniskowe służby ratowniczo – gaśnicze.

Proszę o zapoznanie się z https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotniskowa_straż_pożarna

Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 – Działania służb operacyjnych

Temat: Wymagania dotyczące komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem (Wymagania dotyczące komunikatów meteo) oraz załącznikami:

Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie na ostatniej stronie.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają odpowiedzi.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B (lotnicy)

Book2, Unit1. Kontrola ruchu lotniczego – czytanie i słownictwo- ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Systemy informatyczne w branży lotniczej.

Zagadnienia:

 1. Pojęcie FIS
 2. Możliwości systemu FIS
 3. Korzyści wynikające z zastosowania FIS

Proszę o zapoznanie się z artykułem na stronie https://dlapilota.pl/wiadomosci/latajmy-bezpiecznie/fis-sluzba-informacji-powietrznej

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Zasady obsługi podróżnych

Notatka do zeszytu – załącznik

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I A – Język angielski zawodowy (mgr Krzysztof Bialik)

Book2, Unit1. Kontrola ruchu lotniczego – czytanie i słownictwo- ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej (mgr Ewa Drabek)

Temat zajęć: Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego z uwzględnieniem Statystyki wg portów lotniczych

Statystyki wg przewoźników .

Proszę o wyciagnięcie wniosków z w/ w analizy

Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.

Wnioski proszę przesłać mailowo – ewadrabek@onet.eu z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane, dopiero po zrealizowaniu wszystkich tematów z w/w zagadnienia. Informacja kiedy należy wnioski przesłać zostanie umieszczona po realizacji danego zagadnienia . W/w temat obejmuje kilka jednostek lekcyjnych.

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne (mgr Ewa Drabek)

Temat zajęć: Urządzenia łączności lotniczej oraz łączności naziemnej.

Proszę o opracowanie w/w tematu i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Co to są lotnicze urządzenia naziemne?
 1. Jakie są klasy LUN ​?

Opracowanie w/w zagadnienia znajdziecie na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnicze_urządzenia_naziemne

Proszę zrobić notatkę do zeszytu.

lekcja 4 klasa II A – Język hiszpański zawodowy

TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

Ze stworzonego glosariusza (słownika) terminów specjalistycznych należy ułożyć 20 zdań.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcja 5 klasa I B – Język hiszpański zawodowy

TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

Ze stworzonego glosariusza (słownika) terminów specjalistycznych należy ułożyć dialog, minimum 50 słów.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne (mgr inż. Joanna Wojdas)

Temat: Obowiązki funkcyjne działów technicznych i operacyjnych portu lotniczego

Proszę o przeczytanie i analizę prezentacji http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/01.%20OBOWI%c4%84ZKI%20FUNKCYJNE%20DZIA%c5%81%c3%93W%20TECHNICZNYCH%20I%20OPERACYJNYCH%20PORTU%20LOTNICZEGO.pdf

oraz odpowiedź na następujące pytania kontrolne:

 1. Czy zapewnienie niezbędnych służb technicznych w porcie lotniczym może być obowiązkiem kogoś innego niż właściciel portu lotniczego?
 2. Jakie są obowiązki Dyżurnego Operacyjnego Portu?
 3. Kto odpowiada za utrzymanie i użytkowanie portu lotniczego?
 4. Kto dokonuje inspekcji systemów świetlnych?
 5. Kto odpowiada za przydzielanie stanowisk postojowych?

16.03.2020 – 20.03.2020

KLASY IIA i IIIA – DSO/WSO (J. Wojdas)

Na podstawie dodatku nr 3 do Załącznika 3 do konwencji chicagowskiej odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jak powinny być rozmieszczone przyrządy meteorologiczne na lotnisku?
 2. Jaki jest format komunikatów meteo?
 3. Co oznacza i w jakich przypadkach służby meteo posługują się terminem CAVOK?
 4. Jakie są kryteria dla lokalnych komunikatów specjalnych oraz SPECI?
 5. Jak rozpowszechnia się komunikaty meteo?
 6. Gdzie powinny być umiejscowione urządzenia pomiarowe? W jaki sposób umieszczane są informacje w komunikatach dotyczące obserwowanych parametrów? (wiatr przyziemny, widzialność, RVR, pogoda bieżąca, chmury, temperatura powietrza i temperatura punktu rosy, ciśnienie atmosferyczne)
 7. Oznaczenie skrótowe dla zjawisk pogody bieżącej.
 8. Jakie są umieszczane informacje dodatkowe w komunikatach? Jakie skróty są stosowane?
 9. Jak wygląda szablon dla komunikatów lokalnych MET REPORT i SPECIAL? Znajdź 2 przykłady w internecie i na podstawie opracowanych wiadomości je rozkoduj.
 10. Jak wygląda szablon dla komunikatów METAR i SPECI? Znajdź 2 przykłady w internecie i na podstawie opracowanych wiadomości je rozkoduj.

Pytania oddajemy mailowo na asia.wojdas@gmail.com lub joanna-wojdas@ zsporeba.onmicrosoft.com do 25.03.2020r.

Klasa IB – DSO

W oparciu o prezentację (http://zsporeba.pl/lotnisko/NOTAM.pdf) oraz SKRÓTY I KODY STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM PANS-ABC (http://zsporeba.pl/lotnisko/Doc_8400_final_3.11.05%20(1).pdf ) rozkoduj poniższe NOTAMy:

Zadanie 1

Q) LFFF/QNDAU/IV/BO/AE/…
A) LFPO
B) 9203312359
C) 9204010600
E) DME NOT AVBL

Przykład rozkodowania:

LFFF – przestrzeń powietrzna Francji

Q – to kwalifikator
ND – druga i trzecia litera określa temat NOTAMu, w tym przypadku jest to radioodległościomierz
AU – czwarta i piąta litera określa stan opisywanego tematu, w tym przypadku niedostępny

IV – dotyczy lotów IFR i VFR
BO – oznacza, że NOTAM jest do załączenia w Biuletynie informacji przed lotem (B) i o istotnym znaczeniu operacyjnym dla lotów IFR (O)

AE – dotyczy lotniska i trasy

Pole A) To lotnisko Paryż Orly
Pole B) Data rozpoczęcia obowiązywania NOTAMu 31.03.1992, godzina 23:59 UTC
Pole C) Data zakończenia obowiązywania NOTAMu 1.04.1992 godzina 6:00 UTC

Pole E) to opis w postaci tekstu otwartego, tutaj: radioodległościomierz DME jest niedostępna

Co można opisać w następujący sposób: Radioodległościomierz (DME) w Paryżu (Orly) nie będzie do dyspozycji od godziny 2359UTC 31.03.1992 do godziny 0600UTC 1.04.1992

Zadanie 2

Q) KZWY/QNVAS/IV/BO/AE/…
A) KLGA
B) 9211020615
C) 9211130900 EST
E) 116,9 MHZ VOR U/S

Zadanie 3

Q) ESOS/QMRLV/V/NB/A/…
A) ESSB
B) 9210221430
C) PERM
E) RWY 30 CLSD TO VFR OPS

Zadanie 4

Q) LKAA/QNVAS/IV/BO/E/…
A) LKAA
B) 9211100800
C) 9211130900
E) VOZ 116.30 MHZ VOR U/S

Zadania oddajemy mailowo na asia.wojdas@gmail.com lub joanna-wojdas@ zsporeba.onmicrosoft.com do 25.03.2020r.

mgr Ewa Drabek

KLASY: I A i I B

Proszę o opracowanie zagadnienia:

Zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji

Proszę zwrócić uwagę na :

a) podstawowe strefy i funkcje portu lotniczego

b) czynniki decydujące o lokalizacji portu

c) port lotniczy jako część aglomeracji miejskiej , której służy

d) wpływ czynników ekonomicznych związanych z lokalizacja portu

e) warunki techniczno- ruchowe lokalizacji portu lotniczego

f) rola czynników meteorologicznych i ich wpływ na lokalizację portu lotniczego

KLASA II A

Proszę opracować temat:

Wizualne pomoce nawigacyjne

Proszę zwrócić uwagę na :

a) wizualne pomoce na polu wzlotów

b) oznakowanie dróg startowych

c) oznakowanie dróg kołowania

d) znaki dróg startowych z zalegającą pokrywą śniegową i znaki graficzne

e) systemy oznakowania nocnego

Proszę się przygotować do sprawdzianu z radarów.

KLASA III A

 

Proszę opracować zagadnienie :

Świetlne pomoce lotniskowe

Proszę o przygotowanie prezentacji na w/w temat.

Proszę o zrobienie arkuszy – Egzamin zawodowy kwalifikacja A.73- część pisemna oraz arkuszy

Egzamin zawodowy A.72 – czerwiec 2019 – egzamin praktyczny .

W/W arkusze są na stronie arkusze.pl

Język angielski zawodowy

Klasa II a – Book 3 unit 4 – Reading and vocabulary.

Klasa III A – słownictwo 1 – 5. Unit 6 – Reading and vocabulary. Informatycy – Book 2- dział 15 – Reading and vocabulary. Słownictwo 1 – 15.

Klasa I a i I b – Book 3 Unit 2 i 3.

Język hiszpański zawodowy – I A, I B, II A oraz III A

Proszę o przygotowanie GLOSARIO (SŁOWNIKA) zawierającego 100 słów lub terminów specjalistycznych, pozyskanych z ostatnio otrzymanych materiałów dydaktycznych.