Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Uczniowie z Technikum im. M. Kopernika w Zespole Szkół w Porębie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zorganizowanym przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w imieniu Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Białymstoku. Do udziału w Olimpiadzie wzięło udział 830 uczniów z 50 szkół.

19 uczniów z klasy II i III Technikum w zawodzie technik logistyk, którzy zgłosili się do udziału w Olimpiadzie, z sukcesem przeszło przez I etap szkolny w dniu 28.02.2017 i przystąpiło do etapu okręgowego w dniu 14.03.2017 r. Do Finału Olimpiady zakwalifikowało się 6 uczniów: TOMASZ BĄTOREK, KATARZYNA HELICKA, SANDRA NAWROT, MICHAŁ MAINKA, ŁUKASZ BZDĘGA I HUBERT ŚPIOŁEK

Finał Olimpiady odbędzie się 31.03.2017 w Białymstoku i będzie składał się z dwóch części. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 30 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z zakresu programu Olimpiady. Druga część polega na udzieleniu odpowiedzi ustnych na pytania problemowe z zakresu programu Olimpiady.

Nasi uczniowie wraz z opiekunem MGR AGNIESZKĄ ANDRZEJEWSKĄ przygotowują się do Finału, w którym główne nagrody to wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim dla trzech finalistów i trzy indeksy na kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz nagrody rzeczowe dla 10 pierwszych miejsc.

Cele Olimpiady to m.in innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy; popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o polskimi i europejskim rynku pracy oraz systemach kształcenia zawodowego w różnych krajach; popularyzowanie wśród młodzieży alternatywnych metod rozstrzygania sporów (m.in.: mediacji, arbitrażu).