Podstawy przedsiębiorczości

Aneks do Zasad oceniania

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 5 klasa I C

Temat: Wspólna kasa – ciąg dalszy.

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I C

Temat: Wspólna kasa czyli budżet państwa

W Załączniku znajdują się polecenia i wskazówki do lekcji. 

lekcja 5 klasa II A

Temat: Wspólna kasa czyli budżet państwa – ciąg dalszy. 

W Załączniku podane są pytania, na które proszę odpowiedzieć.

Termin odesłania odpowiedzi – 06.04.2020 r. 

lekcja 7 klasa I A

Temat: Szukam pracy – gdzie jest moje miejsce.

W Załączniku podane są pytania, na które proszę odpowiedzieć.

Termin odesłania odpowiedzi – 06.04.2020 r. 

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 5 klasa I C

Temat: Ile wart jest pieniądz i dlaczego coraz mniej.

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika i prezentacją będącą Załącznikiem. Proszę odpowiedzieć na pytania znajdujące się na 3 slajdzie. Czas na odpowiedzi do dnia 30.03

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I C

TEMAT: PRACOWNIK CZY PRACODAWCA

Proszę o zapoznanie się z treścią podręcznika i rozwiązanie przygotowanych zadań. Zadania do karty pracy, jak również pozostałe można rozwiązać w Wordzie i przysłać na adres e-mailowy: krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00.

Załącznik 1 „Materiał dodatkowy”

Załącznik 2 „Ćwiczenie”

lekcja 5 klasa II A

TEMAT: WSPÓLNA KASA CZYLI BUDŻET PAŃSTWA

Proszę o zapoznanie się z treścią podręcznika i rozwiązanie przygotowanych zadań. 
PO PRZECZYTANIU LEKCJI PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA:
1. Wymieniam źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa. 
2. Wyjaśniam wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę. 
 
Odpowiedzi  w Wordzie. przysłać proszę na adres e-mailowy: krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00.

lekcja 7 klasa I A

TEMAT: PRACOWNIK CZY PRACODAWCA

Proszę o zapoznanie się z treścią podręcznika i rozwiązanie przygotowanych zadań. Zadania do karty pracy, jak również pozostałe można rozwiązać w Wordzie i przysłać na adres e-mailowy: krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00.

Załącznik 1 „Materiał dodatkowy”

Załącznik 2 „Ćwiczenie”

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASY: I C i II A

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Pieniądze w świecie czyli jak działa rynek finansowy

KLASA: I A

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Szukam pracy – gdzie jest moje miejsce