Projekt „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość”

Jeśli jesteś ciekawy, jak wygląda Szkoła Salezjańska San Pedro w Sevilli w poniższym artykule znajdziesz wiele informacji dotyczących tej placówki.

Zdjęcia rezydencji Inturjoven, w której uczniowie zostaną zakwaterowani znajdują się na stronie internetowej: https://www.inturjoven.com/albergues/sevilla/albergue-inturjoven-sevilla.

Szkoła Salezjańska San Pedro to placówka edukacyjna licząca ok. 1400 uczniów.
Obejmuje ona wszystkie poziomy kształcenia: (przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, również szkołę zawodową (zarówno zasadniczą, jak i średniego oraz wyższego stopnia). 

Ośrodek liczy 75 lat a fundacja została zapoczątkowana ok. 200 lat temu.  
Warto podkreślić, ze jest placówką dwujęzyczną.

W szkolnictwie zawodowym ośrodek posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie kierunków takich jak: elektryka, elektronika, administracja, informatyka czy handel.
Profil uczniów to osoby między 16 a 22 rokiem życia (dominuje płeć męska z klas średnich i niższych społeczeństwa; wśród nich są także imigranci z krajów Ameryki Południowej oraz Maroka).

W szkole salezjańskiej San Pedro stawia się na umiędzynarodowienie ośrodka jako metody na podniesienie poziomu edukacji uczniów, zarówno jeśli chodzi o poziom kształcenia jak i rozwój osobowy.

Niektóre z prowadzonych przez ośrodek  działań:

  • Należymy do międzynarodowej sieci szkół, obecnej w ponad 130 krajach
  • Od 6 lat bierze udział w wymianie uczniów ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Francji.
  • Od 5 lat uczestniczy w programach Erasmus – zarówno w programach mobilności uczniów kształcenia zawodowego stopnia wyższego, jak i nauczycieli.

( Szkoła bierze czynny udział w programie Erasmus+ )

Zasadniczo absolwenci, którzy kończą szkołę zawodową są przyjmowani do pracy w przedsiębiorstwach z naszego miasta. Ostatnio jest to dość znacznie utrudnione z uwagi na redukcję personelu, jaką przeprowadzają firmy. To, co jednak warte podkreślenia, to fakt, że uczniowie cieszą się bardzo dobrą reputacją wśród pracodawców. Jest to spowodowane wielowymiarowym przygotowaniem, jakie jest im zapewniane w szkole: uczniowie są nie tylko przygotowywani do bycia profesjonalnymi pracownikami, ale także do bycia osobami odpowiedzialnymi i szczerymi.

 

Zespół zajmujący się projektami Erasmus+ obecnie składa się z trzech osób.

  • Koordynator programu Erasmus +, Irene Prieto

W roku 2008 zapoczątkowała aktywność szkoły w temacie mobilności europejskiej uczniów i kadry. Uczestniczyła w wielu kursach związanych z koordynacją projektów mobilności, jak również seminariach realizowanych przez hiszpańską Agencję Narodową i delegacje regionalne. Irene uczestniczyła również w konferencjach w różnych miastach europejskich na temat programu Erasmus +. Irene odpowiedzialna jest za koordynację i nadzór nad realizacją programów praktyk zagranicznych dla szkolnictwa zawodowego w szkołach salezjańskich na terenie Wysp Kanaryjskich, Estremadury i Andaluzji.

(Pozostali dwaj członkowie dołączyli do zespołu ze względu na fakt, iż co rok zwiększa się ilość mobilności realizowanych przez szkołę San Pedro, co związane jest bezpośrednio z większą ilością pracy w temacie zarządzania mobilnościami. Jeden z członków jest specjalistą w dziedzinie j.angielskiego, drugi w dziedzinie j. francuskiego )

  • Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie programu praktyk z zakresu aplikacji na urządzenia mobilne z system operacyjnym Android jest Miguel Campos Rivera.

Miguel jest nauczycielem przedmiotów zawodowych. Założyciel i dyrektor generalny w  Typper.com. Współzałożyciel start-ups – Technobitia, Openeduka. Konsultant w dziedzinie technologii – projektowanie i wdrażanie wieloplatformowych aplikacji. Jako nauczyciel prowadzi zajęcia w zakresie projektowania aplikacji wieloplatrofmowych: Web & Mobile Development.
Obecnie pracuje jako dyrektor ds. techincznych (CTO) w  Openeduka (zarządzanie bazą danych i tworzenie aplikacji). Jednocześnie prowadzi zajęcia w szkole Salesianos „San Pedro”. Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych związanych z tworzeniem aplikacji informatycznych.

Wcześniej pracował też jako programista w EfectoCultural (projekt pierwszego w Hiszpanii punktu informacyjnego z ekranem dotykowym dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Projekt aplikacji oraz interfejsu człowiek – maszyna. Projekt został zrealizowany w 14 miastach, które tworzą Rzymski Szlak Betica w Andaluzji).

Był też związany zawodowo z Uniwersytetem w Sewilli, gdzie również pracował jako analityk – programista oraz content manager w Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Sewilli. Był odpowiedzialny za stworzenie nowej strony internetowej Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Sewilli. Brał też czynny udział w wielu projektach, takich jak: Typper.com (portal internetowy poświęcony nauce pisania na klawiaturze wykorzystujący mechanizm rywalizacji), Blog autorski Miguel Campos Rivera, „Ucz się w SalesianosTriana” (webmaster, projektant stron internetowych, inżynier oprogramowania). Ukończył studia na kierunku Inżynieria Systemów Informatycznych, Inżynieria Oprogramowania na Uniwersytecie w Sevilli: Wyższe wykształcenie średnie, kształcenie zawodowe – technologia i informatyka na Uniwersytecie Międzynarodowym w La Rioja. Za swoją pracę inżynierską otrzymał nagrodę Hiszpańskiego Ministerstwa Edukacji: Nagroda Everis dla najlepszej pracy magisterskiej na kierunku Inżynieria systemów informatycznych w roku akademickim 2009/2010, tytuł pracy „Łatwodostępny Punkt Informacji”.

            Podsumowując należy stwierdzić, iż jest to placówka przyjazna uczniowi.