Przedmioty zawodowe informatyczne

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krzysztofa Czyża

Aneks do Zasad oceniania – mgr Anna Grochowska

Aneks do Zasad oceniania – mgr inż. Elżbieta Pustułka

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krystyna Rok

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A

Temat: Źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Materiał do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Proszę napisać notatkę n/t sztucznej inteligencji. Proszę skorzystać ze strony internetowej, której adres podany jest w zadaniu.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

 lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Metody zabezpieczania sprzętu komputerowego pracującego w sieci.

Temat 2: Zabezpieczenie dostępu do systemu operacyjnego komputerów pracujących w sieci.

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Zarządzanie kontami użytkowników.

Temat 2 : Zasady zabezpieczeń lokalnych.

 lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Tematy 1, 2: Elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A

Temat: Źródła finansowania wydatków na działalność gospodarczą.

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Załącznik 

lekcja 3 klasa I A – ASO

Załącznik 1 

Załącznik 2

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Załącznik

lekcja 7 klasa II A – UTK

Załącznik 

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 7 klasa I B – eUTK

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 3 i 6 klasa II A – eUTK

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A

Temat: Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zadania i zakres lekcji zostały podane w Załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Book 2 Unit 3 ISPs and Internet Access. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A – Systemy operacyjne

Załącznik 1

lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Załącznik 1 

lekcja 7 klasa I A – ASO

Załącznik 1

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa I A

Temat: Book 2 Unit 3. ISPs and Internet Access. Czytanie i słownictwo zad.1, 2 ,3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne

Załącznik 1

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A

Temat: Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna

Wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Załącznik 1

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A

Temat: Etyka w biznesie.

Proszę zapoznać się z tekstem i wykonać ćwiczenia zawarte w Załączniku. Czas na oddanie pracy – do 02.04.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Załącznik 1

lekcja 3 klasa I A – Administrowanie systemami operacyjnymi

Załącznik 1

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Załącznik 1

lekcja 7 klasa II A – UTK

Załącznik 1

Załącznik 2

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku pt. „Współpraca w zespole” (Rozdział 6)

Załącznik: Fragment podręcznika

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 7 klasa I B – Eksploatacja UTK

Załącznik 

lekcje 3 i 6 klasa II A – Eksploatacja UTK

Załącznik 

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Załącznik 1

Załącznik 2

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A

Temat: Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Proszę zapoznać się z tekstem w Załączniku oraz o odpowiedzi na pytania znajdujące się w załączniku. Odpowiedzi proszę przysłać w dniu dzisiejszym tj. wtorek 24.03 do godziny 14.15 na adres e-mail 
krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A 

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 3 i 4 klasa II A

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja 6 klasa I B

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja 7 klasa I A –

Załącznik 1

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B (informatycy)

Book2, Unit2. Języki programowania – czytanie i słownictwo ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci komputerowe (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

Serwer plików

Serwer wydruku

Tabela

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

lekcja 2 klasa I A – Język angielski zawodowy (mgr Krzysztof Bialik)

Book2, Unit2. Języki programowania – czytanie i słownictwo ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

16.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Przedstawiciele uczniów wszystkich klas i grup proszeni są o kontakt e-mailowy na e-maila służbowego:
krzysztof-czyz@zsporeba.onmicrosoft.com,
w sprawie dalszych instrukcji dotyczących nauczania zdalnego. Nauczanie będzie odbywało się za pomocą serwisu https://universality.io. oraz z aplikacji Office365 z aplikacją TEAMS. Dotyczy wszystkich przedmiotów zawodowych w klasach 1A, 2A, 3A, 4A oraz przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym.
Krzysztof Czyż

Kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy małych zespołów – klasa II A

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji: „Etyka i odpowiedzialność w komunikacji”

Język angielski zawodowy

Klasa II a – Book 2 Unit 15 bez części rozumienie ze słuchu. Powtórzyć słownictwo z działów 1- 15.

Klasa I a i I b – Book 2 – dział 2, 3 – reading and vocabulary.