Religia

04.12.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Władza i jej społeczno-chrześcijański wymiar.

klasa IV A

Temat:  Chrześcijanin twórcą i odbiorcą kultury.

klasa II A

Temat: Laikat i jego rola w budowaniu wspólnoty Kościoła – żywe kamienie Bożego Kościoła.

klasa III A

Temat: Z jak daleka można jeszcze wrócić? Sakrament pokuty i pojednania.

klasa III A

Temat: Naznaczeni męką Chrystusa – święci stygmatycy.

klasa I A

Temat:  Wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych kultur i religii

03.12.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Szacunek dla imienia Boga – „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno”.

klasa I C

Temat: Wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych kultur i religii.

klasa I C

Temat: Dlaczego nie jestem święty?

klasa III C

Temat: Władza i jej społeczno-chrześcijański wymiar.

klasa III C

Temat: Chrześcijanin twórcą i odbiorcą kultury.

klasa I A

Temat: Dlaczego Kościół Katolicki?.

02.12.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Laikat i jego rola w budowaniu wspólnoty Kościoła – żywe kamienie Bożego Kościoła.

klasa II B

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga.

klasa II A

Temat: Życie konsekrowane – ludzkie oblicze świętości.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Cnoty kardynalne i ich rola w życiu.

klasa II D

Temat: Jest jeden Bóg – „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”.

klasa II C

Temat: Życie konsekrowane – ludzkie oblicze świętości.

27.11.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Etyka gospodarcza i zawodowa.

klasa IV A

Temat: Tworzenie dobra wspólnego chrześcijańskim obowiązkiem.

klasa II A

Temat: Ruchy religijne w Kościele.

klasa III A

Temat: Dlaczego na Mszę Świętą?

klasa III A

Temat: Cuda eucharystyczne – znaki dla wątpiących.

klasa I A

Temat: Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo..

26.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Grzech zerwaniem przymierza z Bogiem i ludźmi.

klasa I C

Temat: Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo.

klasa I C

Temat: Dlaczego Kościół katolicki?

klasa III C

Temat: Etyka gospodarcza i zawodowa.

klasa III C

Temat: Tworzenie dobra wspólnego chrześcijańskim obowiązkiem.

klasa I A

Temat: Wiara, która szuka zrozumienia.

25.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Ruchy religijne w Kościele.

klasa II B

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga.

klasa II A

Temat: Chrześcijanie dla zbawienia świata – misja Kościoła ad gentes.

23.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego.

klasa II D

Temat: Umiejętność życia według cnót.

klasa II C

Temat: Chrześcijanie dla zbawienia świata – misja Kościoła ad gentes.

20.11.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Rozwój techniki szansą i zagrożeniem dla człowieka.

klasa IV A

Temat: Zasady życia społecznego.

klasa II A

Temat: Hierarchiczna struktura Kościoła – piramida kościelna..

klasa III A

Temat: Jezus moim Panem i Zbawicielem.

klasa III A

Temat: Ubodzy, smutni, prześladowani – dlaczego błogosławieni?

klasa I A

Temat: Wybrać wiarę, by być szczęśliwym.

19.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Cnoty kardynalne i ich rola w życiu.

klasa I C

Temat: Wybrać wiarę, by być szczęśliwym.

klasa I C

Temat: Wiara, która szuka zrozumienia.

klasa III C

Temat: Rozwój techniki szansą i zagrożeniem dla człowieka.

klasa III C

Temat: Zasady życia społecznego.

klasa I A

Temat: Na Bożą miłość odpowiadać miłością.

18.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Hierarchiczna struktura Kościoła – piramida kościelna.

klasa II B

Temat: Wiara jako odpowiedź na miłość Boga.

klasa II A

Temat:Cztery wymiary Kościoła – „jeden, święty, powszechny i apostolski”.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Dokonywanie wyborów zgodnie z sumieniem.

klasa II D

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga

klasa II C

Temat: Cztery wymiary Kościoła – „jeden, święty, powszechny i apostolski”

13.11.2020 r. (piątek)

klasa VI A

Temat: Karta praw rodziny.

klasa VI A

Temat: Istota pracy ludzkiej i jej wartość.

klasa II A

Temat: Tajemnica zjednoczenia ludzi z Bogiem – Kościół widzialny i niewidzialny.

klasa III A

Temat: Grzech zabija i oddala mnie od Boga.

klasa III A

Temat: Jezus kocha i zbawia.

klasa I A

Temat: Ogłaszać Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.

12.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego.

klasa I C

Temat: Ogłaszać Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.

klasa I C

Temat: Na Bożą miłość odpowiadać miłością.

klasa III C

Temat: Karta praw rodziny.

klasa III C

Temat: Istota pracy ludzkiej i jej wartość.

klasa I A

Temat: Jezus Chrystus – jedyne Boże rozwiązanie.

09.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia.

klasa II D

Temat: Wiara jako odpowiedź na miłość Boga.

klasa II C

Temat: Tajemnica zjednoczenia ludzi z Bogiem – Kościół widzialny i niewidzialny.

06.11.2020 r. (piątek)

klasa VI A

Temat: Małżeństwo w aspekcie prawa kanonicznego.

klasa VI A

Temat: Prawa człowieka a rozwój jednostek i społeczeństw.

klasa II A

Temat: Kościół w zamyśle i planach Bożych – pociągiem do nieba.

klasa III A

Temat: Biblia pisana obrazem – czytanie ikon.

klasa III A

Temat: Bóg Cię kocha i ma wobec Ciebie wspaniały plan.

klasa I A

Temat: Konsekwencje niewłaściwego wyboru

05.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Dokonywanie wyborów zgodnie z sumieniem.

klasa I C

Temat: Konsekwencje niewłaściwego wyboru.

klasa I C

Temat: Jezus Chrystus – jedyne Boże rozwiązanie.

klasa III C

Temat: Małżeństwo w aspekcie prawa kanonicznego.

klasa III C

Temat: Prawa człowieka a rozwój jednostek i społeczeństw.

klasa I A

Temat:Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.

04.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Kościół w zamyśle i planach Bożych – pociągiem do nieba.

klasa II A

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

klasa II B

Temat: Sumienie i jego kształtowanie.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Świat ludzkich uczuć.

klasa II D

Temat: Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia.

klasa II C

Temat: Osoba Ducha Świętego – Boże Tchnienie, które ożywia.

30.10.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: „Daję Ci siebie” – sens rodzicielskiego życia w darze.

klasa IV A

Temat: Ocal życie bezbronnemu – duchowa adopcja dziecka poczętego.

klasa II A

Temat: Osoba Ducha Świętego – Boże Tchnienie, które ożywia.

klasa I A

Temat: Co znaczy kochać?

29.10.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Sumienie i jego kształtowanie.

klasa I C

Temat: Co znaczy kochać?

klasa I C

Temat: Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.

klasa III C

Temat: „Daję Ci siebie” – sens rodzicielskiego życia w darze.

klasa III C

Temat: Ocal życie bezbronnemu – duchowa adopcja dziecka poczętego.

28.10.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

klasa II A

Temat: Ludzkie oblicze Kalwarii – nasz udział w ofierze Chrystusa

klasa II B

Temat: Moralność czynów ludzkich.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II A – lekcja 5

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

21.10.2020 r. (środa)

klasa II C – lekcja 5

Temat: Ofiara złożona i przyjęta – Jezus umiera za nasze grzechy.

klasa II A – lekcja 8

Temat: Jezus – Owoc tajemnicy słuchania.

klasa II B – lekcja 8

Temat: Godność osoby ludzkiej.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B – lekcja 1

Temat: Wolność i odpowiedzialność.

klasa II D – lekcja 5

Temat: Moralność czynów ludzkich.

klasa II C – lekcja 7

Temat: Jezus – owoc tajemnicy słuchania.