Religia

21.05.2021 r.

klasa I A

Temat: Duchowy wymiar człowieka – istota religii.

20.05.2021 r.

klasa II D

Temat: Nasi starsi bracia w wierze.

klasa I C

Temat: Duch, który daje wolność.

klasa II B

Temat: Boże Narodzenie w moim domu i moim życiu.

19.05.2021 r.

klasa II C

Temat: Kochać również po śmierci.

klasa II B

Temat: Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie – Adwent.

17.05.2021 r.

klasa I A

Temat: Kim jestem w perspektywie Bożego planu?.

klasa II D

Temat: Ogień Bożego Miłosierdzia.

klasa II C

Temat: Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie.

klasa I C

Temat: Jestem narzędziem w ręku Boga. Święci XX wieku.

14.05.2021 r.

klasa I A

Temat: Duch, który daje wolność.

13.05.2021 r.

klasa II D

Temat: Triduum Paschalne Chrystusa w liturgii Kościoła.

klasa I C

Temat: Miłość, która daje szansę. Niedziela miłosierdzia.

klasa II B

Temat: Historia zbawienia w roku liturgicznym.

12.05.2021 r.

klasa II C

Temat: Apostolski wymiar działań Polski w Europie.

klasa II B

Temat: Człowiek, który mnie może zachwycić.

10.05.2021 r.

klasa I A

Temat: Jestem narzędziem w ręku Boga. Święci XX wieku.

klasa II D

Temat: Wielki Post – wejście na drogę miłości Ojca.

klasa II C

Temat: Chrześcijańska tożsamość Europy i jej święci patronowie.

klasa I C

Temat: Jezus wstępujący do nieba.

07.05.2021 r.

klasa III A

Temat: Czy święci spadają z nieba? – beatyfikacja i kanonizacja.

klasa III A

Temat: Świętych obcowanie – moja duchowa rodzina.

klasa I A

Temat: Miłość, która daje szansę. Niedziela miłosierdzia.

30.04.2021 r.

klasa IV A

Temat: Wyprawy krzyżowe.

klasa III A

Temat: Obchodzisz święto zbawionych czy potępionych? Uroczystość Wszystkich Świętych a Halloween.

klasa II B

Temat: Podstawowe wartości etyczne.

29.04.2021 r.

klasa III A

Temat: Bądź z nami w sieci – różaniec.

klasa II D

Temat: Boże Narodzenie w moim domu i w moim życiu.

klasa I C

Temat: Rozwiązać więzy niewoli. Przesłanie na Wielki Post.

klasa I C

Temat:  „Otrzyjcie już łzy”. Wielkanoc

klasa III C

Temat: Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.

klasa III C

Temat: Reforma gregoriańska.

klasa II A

Temat: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”.

28.04.2021 r.

klasa II C

Temat: Duchowe odrodzenie – współczesne ruchy religijne.

klasa IV A

Temat: Reforma gregoriańska.

klasa I A

Temat: Jezus wstępujący do nieba.

klasa II A

Temat: Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II.

klasa II B

Temat: Prawda i piękno a sztuka sakralna.

26.04.2021 r.

klasa II D

Temat: Chrystus przyszedł, przychodzi, przyjdzie – Adwent.

klasa II C

Temat: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”.

klasa I A

Temat: „Otrzyjcie już łzy”. Wielkanoc.

23.04.2021 r.

klasa IV A

Temat: Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.

klasa III A

Temat: Przykazania kościelne na nowo odczytane.

klasa II B

Temat: Komunia św. i jej owoce w życiu chrześcijańskim.

22.04.2021 r.

klasa III A

Temat: Co zmienił Sobór Watykański II?

klasa II D

Temat: Historia zbawienia w roku liturgicznym.

klasa I C

Temat: Narodziny, które przynoszą wolność. Boże Narodzenie.

klasa I C

Temat: Wzrastał w latach i mądrości. Dziecięctwo i życie ukryte Jezusa.

klasa III C

Temat: Pełnoprawni obywatele cesarstwa rzymskiego. „Edykt mediolański”.

klasa III C

Temat: Modlitwa i praca. Święty Benedykt.

klasa II A

Temat: Kościół w czasie II wojny światowej.

21.04.2021 r.

klasa II C

Temat: Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II.

klasa IV A

Temat: Modlitwa i praca. Święty Benedykt.

klasa I A

Temat: Rozwiązać więzy niewoli. Przesłanie na Wielki Post.

klasa II A

Temat: Ruchy katolickie jako odpowiedź na zagrożenia ze strony ruchów ateistycznych.

klasa II B

Temat: Dwa stoły Eucharystii – stół chleba i wina.

19.04.2021 r.

klasa II D

Temat: Człowiek, który mnie może zachwycić.

klasa II C

Temat: Kościół w czasie II wojny światowej.

klasa I A

Temat: Wzrastał w latach i mądrości. Dziecięctwo i życie ukryte Jezusa.

16.04.2021 r.

klasa IV A

Temat: Pełnoprawni obywatele cesarstwa rzymskiego. „Edykt mediolański”.

klasa III A

Temat: Kościół a państwo – autonomia i współpraca.

klasa II B

Temat: Dwa stoły Eucharystii – stół słowa.

15.04.2021 r.

klasa III A

Temat: Bogactwo a szczęście – etyka w biznesie.

klasa II D

Temat: Podstawowe wartości etyczne.

klasa I C

Temat: Chrystus wczoraj i dziś. Rok liturgiczny.

klasa I C

Temat: Ten, który był, który jest i który przyjdzie. Adwent.

klasa III C

Temat: Początki chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania.

klasa III C

Temat: Posłuchamy cię innym razem.

klasa II A

Temat: Kościół a laickie nurty pozytywistyczne.

14.04.2021 r.

klasa II C

Temat: Ruchy katolickie w jako odpowiedź na zagrożenia ze strony ruchów ateistycznych.

klasa IV A

Temat: Posłuchamy cię innym razem.

klasa I A

Temat: Narodziny, które przynoszą wolność. Boże Narodzenie.

klasa II A

Temat: Kościół katolicki w Polsce w czasie rozbiorów.

klasa II B

Temat: Drogi wiary osób powołanych.

12.04.2021 r.

klasa II D

Temat: Prawda i piękno a sztuka sakralna.

klasa II C

Temat: Kościół a laickie nurty pozytywistyczne.

klasa I A

Temat: Ten, który był, który jest i który przyjdzie. Adwent.

09.04.2021 r.

klasa IV A

Temat: Początki chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania.

klasa III A

Temat: Czy wolno zabijać w imieniu prawa? Wokół kary śmierci.

klasa II B

Temat: Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła.

08.04.2021 r.

klasa III A

Temat: Mój dar dla innych – krwiodawstwo i przeszczepy

klasa II D

Temat: Komunia św. i jej owoce w życiu chrześcijańskim.

klasa I C

Temat: Dobrocią i mądrością zdobywać serca – św. Jadwiga królowa.

klasa I C

Temat:Każdy ma swojego patrona w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych. 

klasa III C

Temat: Kiedy modlitwa jest skuteczna?

klasa III C

Temat: Mówić o Jezusie, aby inni byli wolni.

klasa II A

Temat: Wielkanoc – Jezus żyje!.

07.04.2021 r.

klasa II C

Temat: Kościół katolicki w Polsce w czasie rozbiorów.

klasa IV A

Temat: Mówić o Jezusie, aby inny byli wolni.

klasa I A

Temat: Chrystus wczoraj i dziś. Rok liturgiczny

klasa II A

Temat: Wielki Post – Bóg szuka grzesznego człowieka.

klasa II B

Temat: Balsam dla duszy i ciała – sakramenty uzdrowienia człowieka.

31.03.2021 r.

klasa II C

Temat: Wielkanoc – Jezus żyje.

klasa IV A

Temat: Kiedy modlitwa jest skuteczna?

klasa I A

Temat: Każdy ma swojego patrona w niebie. Uroczystość Wszystkich Świętych.

klasa II A

Temat: Boże narodzenie – nie tylko tradycja.

klasa II B

Temat: Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

29.03.2021 r.

klasa II D

Temat: Komunia św. i jej owoce w życiu chrześcijanina.

klasa II C

Temat: Wielki Post – Bóg szuka grzesznego człowieka.

klasa I A

Temat: Dobrocią i mądrością zdobywać serca. Święta Jadwiga Królowa.

26.03.2021 r.

klasa IV A

Temat: Triduum Sacrum.

klasa III A

Temat: Kościół prześladowany – współcześni męczennicy.

klasa II B

Temat: Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka.

25.03.2021 r.

klasa III A

Temat: Sztuka czy kicz – w służbie komercji.

klasa II D

Temat: Dwa stoły Eucharystii – stół chleba i wina.

klasa I C

Temat: Chrystianizacja Polski i rola Świętego Wojciecha.

klasa I C

Temat: Spór o Świętego Stanisława.

klasa III C

Temat: Aby wierząc, nie błądzić.

klasa III C

Temat: Triduum Sacrum.

klasa II A

Temat: Boże Narodzenie – nie tylko tradycja.

24.03.2021 r.

klasa II C

Temat: Boże Narodzenie – nie tylko tradycja.

klasa IV A

Temat: Aby wierząc, nie błądzić.

klasa I A

Temat: Spór o Świętego Stanisława.

klasa II A

Temat: Adwent – czas mierzony tęsknotą i czuwaniem.

klasa II B

Temat: „Nigdy nie będą odpuszczone” – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

22.03.2021 r.

klasa II D

Temat: Dwa stoły Eucharystii – stół słowa.

klasa II C

Temat: Adwent – czas mierzony tęsknotą i czuwaniem.

klasa I A

Temat: Chrystianizacja Polski i rola Świętego Wojciecha.

19.03.2021 r.

klasa IV A

Temat: Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów.

klasa III A

Temat: Dlaczego media katolickie?

klasa II B

Temat: „Oczy szeroko zamknięte” – grzechy cudze i ich konsekwencje.

18.03.2021 r.

klasa III A

Temat: Czy w Internecie wszystko wolno?

klasa II D

Temat: Drogi wiary osób powołanych.

klasa I C

Temat: Zrozumieć wiarę. Życie umysłowe XII i XIII wieku.

klasa I C

Temat: Ratować wiarę. Inkwizycja.

klasa III C

Temat: Współczesne obszary ludzkiej biedy.

klasa III C

Temat: Wobec neopogaństwa i jego zgubnych wpływów.

klasa II A

Temat: Ojczyzna wspólnotą wspólnot.

17.03.2021 r.

klasa II C

Temat: Ojczyzna wspólnotą wspólnot.

klasa IV A

Temat: Współczesne obszary ludzkiej biedy.

klasa I A

Temat: Ratować wiarę. Inkwizycja.

klasa II A

Temat: Świadectwo życia chrześcijańskiego.

klasa II B

Temat: Grzechy główne i ich skutki.

15.03.2021 r.

klasa II D

Temat: Sakramenty w służbie wspólnoty Kościoła.

klasa II C

Temat: Świadectwo życia chrześcijańskiego.

klasa I A

Temat: Zrozumieć wiarę. Życie umysłowe XII i XIII wieku.

12.03.2021 r.

klasa IV A

Temat: Dar na trudne czasy – katolickie media.

klasa III A

Temat: Czy droga do nieba jest zamknięta dla rozwodników?

klasa II B

Temat: Radość posiadania – „Ani żadnej rzeczy, która jego jest”.

11.03.2021 r.

klasa III A

Temat: Czy homoseksualista może być zbawiony?

klasa II D

Temat: Balsam dla duszy i ciała – sakramenty uzdrowienia człowieka.

klasa I C

Temat: Wyprawy krzyżowe.

klasa I C

Temat: Służyć ubóstwem. Święty Franciszek.

klasa III C

Temat: Pokój ratunkiem dla zagrożonego świata.

klasa III C

Temat: Dar na trudne czasy – katolickie media.

klasa II A

Temat: Ile prawdy jest w „medialnych faktach”?

10.03.2021 r.

klasa II C

Temat: Język polski w historii i kulturze – języki obce a język nasz.

klasa IV A

Temat: Pokój ratunkiem dla zagrożonego świata.

klasa I A

Temat: Służyć ubóstwem. Święty Franciszek.

klasa II A

Temat: Kultura nośnikiem wartości duchowych.

klasa II B

Temat: Słowa, które ranią – wykroczenia przeciwko prawdzie.

08.03.2021 r.

klasa II D

Temat: Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

klasa II C

Temat: Ile prawdy jest w „medialnych faktach”?

klasa I A

Temat: Wyprawy krzyżowe.

05.03.2021 r.

klasa IV A

Temat: Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci.

klasa III A

Temat: Czy chrześcijanka może być feministką?

klasa II B

Temat: Moralność Kalego – „Nie kradnij”.

04.03.2021 r.

klasa III A

Temat: Role społeczne kobiety i mężczyzny.

klasa II D

Temat: Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka.

klasa I C

Temat: Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.

klasa I C

Temat:  Reforma gregoriańska.

klasa III C

Temat: „A bramy piekielne go nie przemogą”.

klasa III C

Temat: Kościół katolicki w Polsce na przełomie tysiącleci.

klasa II A

03.03.2021 r.

klasa II C

Temat: Kultura nośnikiem wartości duchowych.

klasa IV A

Temat: „A bramy piekielne go nie przemogą”.

klasa I A

Temat: Reforma gregoriańska.

klasa II A

Temat: Społeczne nauczanie papieskie.

klasa II B

Temat: Dawać świadectwo prawdzie – „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.

01.03.2021 r.

klasa II D

Temat: „Nigdy nie będą odpuszczone” – grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.

klasa II C

Temat: Na ojczystej ziemi – pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i ich przesłania.

klasa I A

Temat: Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.

26.02.2021 r.

klasa IV A

Temat: Odnowić wszystko w Chrystusie – „Restaurare omnia in Christo”.

klasa III A

Temat: Sens odpoczynku i świętowania.

klasa II B

Temat: Moralność Kalego – „Nie kradnij”.

25.02.2021 r.

klasa III A

Temat: Nadzieja zniewolonych – posługa egzorcysty.

klasa II D

Temat: „Oczy szeroko zamknięte” – grzechy cudze i ich konsekwencje.

klasa I C

Temat: Pełnoprawni obywatele cesarstwa rzymskiego. „Edykt mediolański”.

klasa I C

Temat: Modlitwa i praca. Święty Benedykt.

klasa III C

Temat: Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości.

klasa III C

Temat: Odnowić wszystko w Chrystusie – „Restaurare omnia in Christo”.

klasa II A

Temat: Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

24.02.2021 r.

klasa II C

Temat: Społeczne nauczanie papieskie.

klasa IV A

Temat: Wobec wyboru drogi życiowej – ku dojrzałości.

klasa I A

Temat: Modlitwa i praca. Święty Benedykt.

klasa II A

Temat: Popękane arcydzieło – ekumenizm nieustannym dążeniem do jedności.

klasa II B

Temat: Mimo trudności trwam – „Nie pożądaj żony bliźniego swego”.

22.02.2021 r.

klasa II D

Temat: Grzechy główne i ich skutki.

klasa II C

Temat: Nad przepaściami podziałów – konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

klasa I A

Temat: Pełnoprawni obywatele cesarstwa rzymskiego. „Edykt mediolański”.

12.02.2021 r.

klasa IV A

Temat: Przedmałżeński rachunek sumienia.

klasa III A

Temat: Twój największy wróg – zbuntowany anioł.

klasa II B

Temat: Wychowanie do czystości serca – „Nie cudzołóż”

11.02.2021 r.

klasa III A

Temat: Niebo czy nirwana – gdzie czeka Bóg.

klasa II D

Temat: Radość posiadania – „Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

klasa I C

Temat: Początki chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania.

klasa I C

Temat: Posłuchamy cię innym razem.

klasa III C

Temat: Życie sakramentalne chrześcijanina.

klasa III C

Temat: Przedmałżeński rachunek sumienia.

klasa II A

Temat: Sakrament uzdrawiającej miłości – pokuta i pojednanie.

10.02.2021 r.

klasa II C

Temat: Popękane arcydzieło – ekumenizm nieustannym dążeniem do jedności.

klasa IV A

Temat: Życie sakramentalne chrześcijanina.

klasa I A

Temat: Posłuchamy cię innym razem.

klasa II A

Temat: Liturgia uświęcania czasu – nieszpory i jutrznia.

klasa II B

Temat: Zagrożenia dla czystości – „medialny seks”

08.02.2021 r.

klasa II D

Temat: Słowa, które ranią – wykroczenia przeciwko prawdzie.

klasa II C

Temat: Sakrament uzdrawiającej miłości – pokuta i pojednanie.

klasa I A

Temat: Początki chrześcijaństwa i pierwsze prześladowania.

05.02.2021 r.

klasa IV A

Temat: Autorytet, którego szukasz.

klasa III A

Temat: Gra w reinkarnację – ile „żyć” mi zostało?

klasa II B

Temat: Niedoceniony skarb – chrześcijańskie powołanie do czysto

04.02.2021 r.

klasa III A

Temat: Medytacja chrześcijańska a techniki medytacyjne Wschodu.

klasa II D

Temat: Dawać świadectwo prawdzie – „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

klasa I C

Temat: Kiedy modlitwa jest skuteczna?

klasa I C

Temat: Mówić o Jezusie, by inni byli wolni.

klasa III C

Temat: Odwiedziny Matki – treść objawień maryjnych.

klasa III C

Temat: Autorytet, którego szukasz.

klasa II A

Temat: Cierpienie prowadzi do życia – chrześcijanin wobec cierpienia.

03.02.2021 r.

klasa II C

Temat: Liturgia uświęcania czasu – nieszpory i jutrznia.

klasa IV A

Temat: Odwiedziny Matki – treść objawień maryjnych.

klasa I A

Temat: Mówić o Jezusie, by inni byli wolni.

klasa II A

Temat: Siedem próśb w modlitwie Pańskiej.

klasa II B

Temat: Ile warte jest życie człowieka? – grzechy przeciw życiu.

01.02.2021 r.

klasa II D

Temat: Moralność Kalego – „Nie kradnij”.

klasa II C

Temat: Cierpienie prowadzi do życia – chrześcijanin wobec cierpienia.

klasa I A

Temat: Kiedy modlitwa jest skuteczna?.

29.01.2021 r.

klasa IV A

Temat: Liturgia Kościoła domowego – rytuał rodzinny.

klasa III A

Temat: Chrześcijanie a ruchy parareligijne.

klasa II B

Temat: Spieszmy się kochać ludzi – „Nie zabijaj”.

28.01.2021 r.

klasa III A

Temat: Dlaczego medalik, a nie amulet? Symbole, przed którymi trzeba się chronić.

klasa II D

Temat: Mimo trudności trwam – „Nie pożądaj żony bliźniego swego”.

klasa I C

Temat: Rozmawiać z Bogiem Ojcem jak Jezus.

klasa I C

Temat: Uświęcam się przez modlitwę.

klasa III C

Temat: Z wizytą w kancelarii parafialnej.

klasa III C

Temat: Liturgia Kościoła domowego – rytuał rodzinny.

klasa II A

Temat: „Abyśmy byli razem” – wspólnotowy wymiar modlitwy Pańskiej.

27.01.2021 r.

klasa II C

Temat: Siedem próśb w modlitwie Pańskiej.

klasa IV A

Temat: Z wizytą w kancelarii parafialnej.

klasa I A

Temat: Uświęcam się przez modlitwę.

klasa II A

Temat: Nasza modlitwa – z Jezusem w Wieczerniku.

klasa II B

Temat: Fałszywe rodzicielstwo.

25.01.2021 r.

klasa II D

Temat: Wychowanie do czystości serca – „Nie cudzołóż”.

klasa II C

Temat: „Abyśmy byli razem” – wspólnotowy wymiar modlitwy Pańskiej.

klasa I A

Temat: Rozmawiać z Bogiem Ojcem jak Jezus.

22.01.2021 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Rekolekcje dla maturzystów – czas bliżej Boga i ludzi.

klasa III A

Temat: Błogosławić, a nie przeklinać.

klasa II B

Temat: Dlaczego rodzice są jeszcze potrzebni? – „Czcij ojca twego i matkę twoją”

21.01.2021 r. (czwartek)

klasa III A

Temat: Czyją mocą? Cuda w imię Jezusa a magia.

klasa II D

Temat: Zagrożenia dla czystości – medialny seks.

klasa I C

Temat: Nieunikniona konieczność śmierci.

klasa I C

Temat: Sąd nad żywymi i umarłymi.

klasa III C

Temat: Moje miejsce we wspólnocie parafialnej.

klasa III C

Temat: Rekolekcje dla maturzystów – czas bliżej Boga i ludzi.

klasa II A

Temat: Rodzaje i formy modlitewne.

20.01.2021 r. (środa)

klasa II C

Temat: Nasza modlitwa – z Jezusem w Wieczerniku.

klasa IV A

Temat: Moje miejsce we wspólnocie parafialnej.

klasa I A

Temat: Sąd nad żywymi i umarłymi.

klasa II A

Temat: Modlitwa darem Boga.

klasa II B

Temat: Niedzielny supermarket – „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

18.01.2021 r. (poniedziałek)

klasa II D

Temat: Niedoceniony skarb – chrześcijańskie powołanie do czystości.

klasa II C

Temat: Rodzaje i formy modlitewne.

klasa I A

Temat: Nieunikniona konieczność śmierci.

21.12.2020 r. (poniedziałek)

klasa II D

Temat: Ile warte jest życie człowieka? – grzechy przeciw życiu.

klasa II C

Temat: Modlitwa darem Boga.

klasa I A

Temat: Poślij o Panie swojego anioła.

18.12.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat:  Rola modlitwy różańcowej w naszym życiu.

klasa III A

Temat: Duch prorocki a wróżby.

klasa II B

Temat: Szacunek dla imienia Boga – „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno”.

17.12.2020 r. (czwartek)

klasa III A

Temat: Okultyzm – bogowie zastępczy.

klasa II D

Temat: Spieszmy się kochać ludzi – „Nie zabijaj”.

klasa I C

Temat: Duchowa łączność między niebem, ziemią i czyśćcem.

klasa I C

Temat: Poślij o Panie swego anioła.

klasa III C

Temat: Pontyfikat Benedykta XVI.

klasa III C

Temat: Rola modlitwy różańcowej w naszym życiu.

klasa II A

Temat: Cztery prawdy ostateczne – wiara w życie bez końca.

16.12.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Cztery prawdy ostateczne – wiara w życie bez końca.

klasa IV A

Temat: Pontyfikat Benedykta XVI.

klasa I A

Temat: Duchowa łączność między niebem, ziemią i czyśćcem.

klasa II A

Temat:  Wiara w zmartwychwstanie.

klasa II B

Temat: Jest jeden Bóg – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.

14.12.2020 r. (poniedziałek)

klasa II D

Temat: Fałszywe rodzicielstwo.

klasa II C

Temat: Wiara w zmartwychwstanie.

klasa I A

Temat: Kościół w mojej drodze do świętości.

11.12.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Kultura wolnego czasu a rozwój duchowy.

klasa IV A

Temat: Kultura życia, kultura śmierci.

klasa II A

Temat: Wiara w odpuszczenie grzechów – „Bo wiele umiłowała”.

klasa III A

Temat: Wiara i rozum w poszukiwaniu prawdy.

klasa III A

Temat: Znaki firmowe Boga – owoce Ducha Świętego.

klasa I A

Temat:  Wolność jest tam, gdzie Duch Pański.

10.12.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Dlaczego rodzice są jeszcze potrzebni? – „Czcij ojca twego i matkę twoją”.

klasa I C

Temat: Wolność jest tam, gdzie Duch Pański.

klasa I C

Temat: Kościół w mojej drodze do świętości.

klasa III C

Temat: Kultura wolnego czasu a rozwój duchowy.

klasa III C

Temat: Kultura życia, kultura śmierci.

klasa I A

Temat: Dlaczego nie jestem święty?

09.12.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Wiara w odpuszczenie grzechów – „Bo wiele umiłowała”.

klasa II B

Temat: Grzech zerwaniem przymierza z Bogiem i ludźmi.

klasa II A

Temat: Maryja i jej obecność w życiu wiernych.

07.12.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Umiejętność życia według cnót.

klasa II D

Temat: Niedzielny supermarket – „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

klasa II C

Temat: Maryja i jej obecność w życiu wiernych.

04.12.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Władza i jej społeczno-chrześcijański wymiar.

klasa IV A

Temat:  Chrześcijanin twórcą i odbiorcą kultury.

klasa II A

Temat: Laikat i jego rola w budowaniu wspólnoty Kościoła – żywe kamienie Bożego Kościoła.

klasa III A

Temat: Z jak daleka można jeszcze wrócić? Sakrament pokuty i pojednania.

klasa III A

Temat: Naznaczeni męką Chrystusa – święci stygmatycy.

klasa I A

Temat:  Wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych kultur i religii

03.12.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Szacunek dla imienia Boga – „Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego nadaremno”.

klasa I C

Temat: Wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych kultur i religii.

klasa I C

Temat: Dlaczego nie jestem święty?

klasa III C

Temat: Władza i jej społeczno-chrześcijański wymiar.

klasa III C

Temat: Chrześcijanin twórcą i odbiorcą kultury.

klasa I A

Temat: Dlaczego Kościół Katolicki?.

02.12.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Laikat i jego rola w budowaniu wspólnoty Kościoła – żywe kamienie Bożego Kościoła.

klasa II B

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga.

klasa II A

Temat: Życie konsekrowane – ludzkie oblicze świętości.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Cnoty kardynalne i ich rola w życiu.

klasa II D

Temat: Jest jeden Bóg – „Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną”.

klasa II C

Temat: Życie konsekrowane – ludzkie oblicze świętości.

27.11.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Etyka gospodarcza i zawodowa.

klasa IV A

Temat: Tworzenie dobra wspólnego chrześcijańskim obowiązkiem.

klasa II A

Temat: Ruchy religijne w Kościele.

klasa III A

Temat: Dlaczego na Mszę Świętą?

klasa III A

Temat: Cuda eucharystyczne – znaki dla wątpiących.

klasa I A

Temat: Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo..

26.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Grzech zerwaniem przymierza z Bogiem i ludźmi.

klasa I C

Temat: Dlaczego Jezus? Religie świata a chrześcijaństwo.

klasa I C

Temat: Dlaczego Kościół katolicki?

klasa III C

Temat: Etyka gospodarcza i zawodowa.

klasa III C

Temat: Tworzenie dobra wspólnego chrześcijańskim obowiązkiem.

klasa I A

Temat: Wiara, która szuka zrozumienia.

25.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Ruchy religijne w Kościele.

klasa II B

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga.

klasa II A

Temat: Chrześcijanie dla zbawienia świata – misja Kościoła ad gentes.

23.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego.

klasa II D

Temat: Umiejętność życia według cnót.

klasa II C

Temat: Chrześcijanie dla zbawienia świata – misja Kościoła ad gentes.

20.11.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: Rozwój techniki szansą i zagrożeniem dla człowieka.

klasa IV A

Temat: Zasady życia społecznego.

klasa II A

Temat: Hierarchiczna struktura Kościoła – piramida kościelna..

klasa III A

Temat: Jezus moim Panem i Zbawicielem.

klasa III A

Temat: Ubodzy, smutni, prześladowani – dlaczego błogosławieni?

klasa I A

Temat: Wybrać wiarę, by być szczęśliwym.

19.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Cnoty kardynalne i ich rola w życiu.

klasa I C

Temat: Wybrać wiarę, by być szczęśliwym.

klasa I C

Temat: Wiara, która szuka zrozumienia.

klasa III C

Temat: Rozwój techniki szansą i zagrożeniem dla człowieka.

klasa III C

Temat: Zasady życia społecznego.

klasa I A

Temat: Na Bożą miłość odpowiadać miłością.

18.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Hierarchiczna struktura Kościoła – piramida kościelna.

klasa II B

Temat: Wiara jako odpowiedź na miłość Boga.

klasa II A

Temat:Cztery wymiary Kościoła – „jeden, święty, powszechny i apostolski”.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Dokonywanie wyborów zgodnie z sumieniem.

klasa II D

Temat: Szczera miłość odpowiedzią na miłość Boga

klasa II C

Temat: Cztery wymiary Kościoła – „jeden, święty, powszechny i apostolski”

13.11.2020 r. (piątek)

klasa VI A

Temat: Karta praw rodziny.

klasa VI A

Temat: Istota pracy ludzkiej i jej wartość.

klasa II A

Temat: Tajemnica zjednoczenia ludzi z Bogiem – Kościół widzialny i niewidzialny.

klasa III A

Temat: Grzech zabija i oddala mnie od Boga.

klasa III A

Temat: Jezus kocha i zbawia.

klasa I A

Temat: Ogłaszać Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.

12.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Nadzieja ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego.

klasa I C

Temat: Ogłaszać Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem człowieka.

klasa I C

Temat: Na Bożą miłość odpowiadać miłością.

klasa III C

Temat: Karta praw rodziny.

klasa III C

Temat: Istota pracy ludzkiej i jej wartość.

klasa I A

Temat: Jezus Chrystus – jedyne Boże rozwiązanie.

09.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia.

klasa II D

Temat: Wiara jako odpowiedź na miłość Boga.

klasa II C

Temat: Tajemnica zjednoczenia ludzi z Bogiem – Kościół widzialny i niewidzialny.

06.11.2020 r. (piątek)

klasa VI A

Temat: Małżeństwo w aspekcie prawa kanonicznego.

klasa VI A

Temat: Prawa człowieka a rozwój jednostek i społeczeństw.

klasa II A

Temat: Kościół w zamyśle i planach Bożych – pociągiem do nieba.

klasa III A

Temat: Biblia pisana obrazem – czytanie ikon.

klasa III A

Temat: Bóg Cię kocha i ma wobec Ciebie wspaniały plan.

klasa I A

Temat: Konsekwencje niewłaściwego wyboru

05.11.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Dokonywanie wyborów zgodnie z sumieniem.

klasa I C

Temat: Konsekwencje niewłaściwego wyboru.

klasa I C

Temat: Jezus Chrystus – jedyne Boże rozwiązanie.

klasa III C

Temat: Małżeństwo w aspekcie prawa kanonicznego.

klasa III C

Temat: Prawa człowieka a rozwój jednostek i społeczeństw.

klasa I A

Temat:Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.

04.11.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Kościół w zamyśle i planach Bożych – pociągiem do nieba.

klasa II A

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

klasa II B

Temat: Sumienie i jego kształtowanie.

02.11.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B

Temat: Świat ludzkich uczuć.

klasa II D

Temat: Normy i zasady moralne podstawą formacji sumienia.

klasa II C

Temat: Osoba Ducha Świętego – Boże Tchnienie, które ożywia.

30.10.2020 r. (piątek)

klasa IV A

Temat: „Daję Ci siebie” – sens rodzicielskiego życia w darze.

klasa IV A

Temat: Ocal życie bezbronnemu – duchowa adopcja dziecka poczętego.

klasa II A

Temat: Osoba Ducha Świętego – Boże Tchnienie, które ożywia.

klasa I A

Temat: Co znaczy kochać?

29.10.2020 r. (czwartek)

klasa II D

Temat: Sumienie i jego kształtowanie.

klasa I C

Temat: Co znaczy kochać?

klasa I C

Temat: Bóg mnie kocha i ma wobec mnie wspaniały plan.

klasa III C

Temat: „Daję Ci siebie” – sens rodzicielskiego życia w darze.

klasa III C

Temat: Ocal życie bezbronnemu – duchowa adopcja dziecka poczętego.

28.10.2020 r. (środa)

klasa II C

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

klasa II A

Temat: Ludzkie oblicze Kalwarii – nasz udział w ofierze Chrystusa

klasa II B

Temat: Moralność czynów ludzkich.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II A – lekcja 5

Temat: Wielkanocny poranek – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

21.10.2020 r. (środa)

klasa II C – lekcja 5

Temat: Ofiara złożona i przyjęta – Jezus umiera za nasze grzechy.

klasa II A – lekcja 8

Temat: Jezus – Owoc tajemnicy słuchania.

klasa II B – lekcja 8

Temat: Godność osoby ludzkiej.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II B – lekcja 1

Temat: Wolność i odpowiedzialność.

klasa II D – lekcja 5

Temat: Moralność czynów ludzkich.

klasa II C – lekcja 7

Temat: Jezus – owoc tajemnicy słuchania.