#STOPFEJKFRIENDS

Trwa kampania społeczna #STOPFEJKFRIENDS, upowszechniająca wiedzę na temat
szkodliwości palenia tytoniu i używania elektronicznych papierosów przez osoby poniżej 18
roku życia. 
Nasza szkoła przystąpiła do tej akcji #STOPFEJKFRIENDS. Celem tego przedsięwzięcia jest
popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości palenia, konsekwencji zdrowotnych i
społecznych oraz kształtowanie postaw związanych z niepaleniem. Kampania realizowana
jest w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. 
Została przeprowadzona lekcja na temat szkodliwości palenia. Uczniowie klasy 1a (Natalia
Skrzypczyk, Zuzanna Morel, Witold Sikora, Kacper Kamieńczyk, Jan Sikorski) opracowali
projekt spotu dla kampanii społecznej promującej modę na niepalenie.