Szkoła Przyjazna Rodzinie

Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.”

E. Hemingway

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana certyfikatem „Szkoły Przyjaznej Rodzinie” i znajduje się pod patronatem Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie.

Celem naszych działań jest wychowywanie młodego pokolenia zgodnie z normami etycznymi, moralnymi, mieszczącymi się w zakresie działań aksjologicznych. Kształtowanie systemu emocjonalnego, pozytywnego obrazu rodziny, tolerancja wobec osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i psychiczne są dla nas priorytetem. Wszystkie te działania mają miejsce podczas realizacji przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, godzin wychowawczych, pracy pedagoga szkolnego oraz nauczyciela wspomagającego.

Certyfikat potwierdza, iż od wielu lat w naszej szkole każdego ucznia traktujemy podmiotowo oraz pochylamy się nad jego problemami w sposób indywidualny. „Każde dziecko jest dla nas diamentem, który staramy się szlifować i pielęgnować”, dlatego też w naszej szkole nikt nie może czuć się samotny, bo wie, że zawsze zostanie wysłuchany oraz pozytywnie nastawiony do realizacji swych działań, marzeń, planów.

Patronat koordynuje: mgr Katarzyna Zemła