Wiedza o kulturze

Aneks do Zasad oceniania – mgr Beata Kita

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Fotoblogi.

Zadanie dla uczniów: na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij, czym są fotoblogi i czym się różni fotobloger – amator od fotoblogera – profesjonalisty.

Notatkę proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 08.04.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Piszemy recenzję filmu.

Zadanie dla uczniów: wybierz dowolny film i napisz jego recenzję (przykładową recenzję możesz przeczytać  w podręczniku na str.126 – 127.

Recenzję proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 05.04.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I C

Temat: Piszemy recenzję filmu.

Zadanie dla uczniów: Wybierz dowolny film i napisz jego recenzję (przykładową recenzję możesz przeczytać w podręczniku na str. 126-127).

Recenzję proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 01.04.20. z czytelnym podpisem: imię, nazwisko i klasa.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Język reklamy jako narzędzie perswazji i manipulacji.

Zadanie dla uczniów: Korzystając z różnych źródeł informacji wyjaśnij znaczenie pojęć: perswazja i manipulacja oraz wypowiedz się w formie pisemnej na temat: Na czym polega rola reklam społecznych? 

Wypowiedź pisemną proszę przesłać na e-maila: beatakita72@o2.pl do 29.03.2020 z czytelnym podpisem: imię, nazwisko
i klasa.