Wiedza o społeczeństwie

Aneks do Zasad oceniania

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Demokracja w Polsce.

Po zapoznaniu się z treścią podręcznika, odpowiedz na pytanie 1 ze str. 114 i pytanie 9 ze str. 115

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Prezydent RP – prezydent wszystkich Polaków.

Wejdź na podaną poniżej str. I tam w temacie prezydent wszystkich Polaków przeanalizuj wiadomości i odpowiedz na pytania.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/wiedza-o-społeczenstwie?query=prezydent+RP&stage=szkola-ponadpodstawowa&format=e-podrecznik&subject=wiedza-o-społeczenstwie&lang=pl&order

lekcje 7 i 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Przemiany społeczne w Polsce.

Po przeczytaniu tekstu z podręcznika odpowiedz na 3 pytania ze str. 121 (praca własna a nie kopie stron – tych nie będę oceniać) oraz na pytanie ze str. 120

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Prezydent RP i jego kompetencje

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcja 4 klasa I C

Temat: Organy ścigania

Wszystkie informacje dotyczące lekcji znajdują się w Załączniku.

lekcja 5 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Międzynarodowy system bezpieczeństwa.

Wszystkie informacje dotyczące lekcji znajdują się w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Współczesne konflikty na świecie

Zadania i zakres lekcji zostały zapisane w Załączniku.

lekcja 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Parlament i jego funkcje.

Zadania i zakres lekcji zostały zapisane w Załączniku.

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Nieletni wobec prawa.

W Załączniku przesyłam informacje dotyczące lekcji.

Termin nadesłania prac: 06.04.2020 r.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 2 klasa I D

Temat: Konstytucja RP

Wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Parlament RP

Wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

lekcje 7 i 8 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Polityka narodowościowa państw

Wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 6 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Konstytucja RP

Po przeczytaniu tekstu podręcznika proszę wykonać pracę z karty pracy. Czas do wykonania zadania – 27.03

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcja 3 klasa I C

Temat: Organy ścigania.

Proszę o wykonanie ćwiczeń po przeczytaniu tekstu

Termin nadesłania odpowiedzi do 01.04.2020

lekcja 5 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Globalna wioska w obliczu zagrożeń

https://epodreczniki.pl/a/Dvh06IC4E

Proszę zapoznać się z materiałami na stronie (link powyżej) i odpowiedzieć na postawione tam pytania – na odpowiedzi oczekuję do dnia 31.03. 2020

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C

Temat: Globalizacja współczesnego świata

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika i Załącznikiem oraz o odpowiedzi na pytania na str. 2 Załącznika. Odpowiedzi proszę przysłać w dniu dzisiejszym tj. wtorek 24.03 do godziny 9.30.
 
lekcja 5 klasa II C
 
Temat: Konstytucja RP

Proszę zapoznać się z tekstem podręcznika i rozwinąć podane punkty związane z tematem. Odpowiedzi proszę przesłać w dniu dzisiejszym tj. wtorek 24.03 do godziny 12.30 (można rozwinąć punkty i wysłać zdjęcie)

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 6 klasa I A

TEMAT: ORGANY ŚCIGANIA

Proszę o zapoznanie się z treścią podręcznika i rozwiązanie przygotowanych zadań. Zadania do karty pracy można rozwiązać w Wordzie i przysłać na adres e-mailowy: krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com, na rozwiązane zadania czekam do piątku 27.03.2020 do godziny 10.00.

Załącznik: Karta pracy

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE

 Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Struktura społeczna

KLASA I D (zakres rozszerzony)

Tematy z podręcznika + ćwiczenia:

  1. Struktura społeczna

 KLASA II C (zakres rozszerzony)

  1. Test z działu „Państwo i polityka”