Wybory do Samorządu Szkolnego

09 września 2017 roku przeprowadzono w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego.Głosowanie odbyło się w godzinach od 9.45 do 10.30. Wybory były tajne,powszechne i obowiązkowe.
Komisja przeliczyła wrzucone do urny karty do głosowania i okazało się, że przewodniczącym została Marta Bajor, zastępcą przewodniczącego Julia Makieła, skarbnikiem Jakub Opioła, zaś sekretarzem Patryk Skiba.
Serdecznie gratulujemy władzom szkolnym.
Opiekun Samorządu szkolnego: mgr Beata Kita