Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

03.12.2020 r. (czwartek)

Temat: Usprawnianie funkcji słuchowych.

26.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia słownikowe.

19.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Doskonalenie techniki i tempa czytania.

12.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownictwo.

05.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości.

29.10.2020 r. (czwartek)

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

22.10.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu.