Biologia

10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.

1a 1 c
T: Fermentacja
2c
Ssaki
Przegląd ssaków
Analiza porównawcza kręgowców
Powtórzenie wiadomości
2d
Budowa narządów zmysłu: oko i ucho (2 H)

26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.

3c
T: Arkusz maturalny (4H)
1c,1a
T: Oddychanie tlenowe
2c

Ssaki (3h)

Analiza porównawcza kręgowców

2d
temat: Powtórzenie z układu nerwowego- 2g

19.04.2021 r. – 23.04.2021 r.

klasa 1a i c
Temat: Oddychanie
klasa 2b
T: Choroby układu krwionośnego
klasa 3c (4H)
T: Powtórzenie- rozwiązywanie zadań maturalnych
klasa2c
T: Przegląd  gadów
T: Ptaki(2H)
T: Powtórzenie wiadomości
klasa 2d
T: Autonomiczny układ nerwowy
T: Higiena i choroby układu nerwowego

12.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

klasa 1 a i c
Temat; Regulacja aktywności enzymów
klasa 2c
Temat Płazy (2H)
Gady (2h)
klasa 3c
Temat: Analiza arkusza egzaminacyjnego. Zadania maturalne
Klasa 2d
Budowa układu nerwowego (2H)

07.04.2021 r. – 09.04.2021 r.

Klasa 3c
Zwierzęta- powtórzenie 2H
Rozwiązywanie zadań maturalnych
klasa 1c – rozszerzenie
Wpływ różnych czynników na działanie enzymów.

29.03.2021 r. – 31.03.2021 r.

klasa  1 a i c
ENZYMY
KLASA 2c
1.Analiza porównawcza bezkręgowców (2H)
2. Ryby(2H)
klasa 3c
Powtórzenie wiadomości -rośliny (2h)
klasa2d
Budowa i funkcje układu nerwowego (2h)
klasa 2d rozszerzenie 
Przewodzenie impulsów nerwowych

22.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

klasa I A i I C
T: Sprawdzian Wiadomości
klasa II B
T: Budowa i funkcje układu krwionośnego
klasa II D
T: Choroby układu wydalniczego
T: Powtórzenie
klasa II D (R)
T: Wydalanie
klasa II C
T: Strunowce
T: Lancetnik
T: Przystosowanie ryb do życia w wodzie – 2H
klasa III C
T: Antropogeneza – 2H
T: Test diagnostyczny – 2H

27.10.2020 r. (wtorek)

klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: budowa i funkcje układu mięśniowego
klasa II D
Temat: Szkielet osiowy i szkielet kończyn
Temat: Mechanizm skurczu mięśnia.
klasa II C (zakres rozszerzony)
Temat: Powtórzenie wiadomości
Temat: Budowa grzybów
klasa III C (zakres rozszerzony)
Temat: Układ nerwowy 

26.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II C (2 godziny)
Temat: Protisty
klasy I A i I C
Temat: Lipidy- budowa, podział i funkcje

19.10.2020 r. (poniedziałek)

klasa II C
Temat: Budowa bakterii.
Temat: Czynności życiowe bakterii.

20.10.2020 r. (wtorek)

klasa II C
Temat; Budowa i życie protistów (temat przeznaczony na dwie godziny lekcyjne)
klasa II D
T: Szkielet osiowy szkielet kończyn.
T: Budowa i funkcje mięśni.
klasa II D (zakres rozszerzony)
Temat: Mechanizm skurczu mięśnia.

23.10.2020 r. (piątek)

klasa II B
Temat: Szkielet osiowy szkielet kończyn.