Biologia

PIĄTEK 19.06.2020 r.

klasy I D i II C (zakres rozszerzony)

Temat: Powtórzenie wiadomości – metabolizm

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/EkIekEIPV1VKk6C5fD9C1_sBx5brqTM4N4b4ey55U8av6w?e=yy4yAd

Zadania umieszczone w podanym linku będziemy wykonywali dzisiaj.

klasa 1 D (tylko zakres rozszerzony) lekcja online o godzinie 12.00

klasa 2 C lekcja online o godzinie 13.00

WTOREK 16.06.2020 r.

klasy I A, I B, I C i I D

Temat: Znamię. Znam je!

Proszę o zapozna nie się z  filmem i prezentacją.

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/Ep06B5jxb4NLqF_ni4zQBtcB0MJZbGbigZ7MNF06hRChCg?e=piaBON

klasa II C (zakres rozszerzony)

TEMAT: METABOLIZM- powtórzenie

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/ErojwVrx43tPq0A_ULwXJ2oBd8TvGZzbHvMY2C9Kan4DHw?e=gLn2ta

PIĄTEK 05.06.2020 r.

klasa I D

TEMAT: TKANKI NABŁONKOWE

https://epodreczniki.pl/a/tkanki-budujace-organizm-czlowieka/DhO2GeRk2

Proszę przeczytać Rozdział 2 w e-podręczniku i przerysować tabelkę do zeszytu.

klasa I D (zakres rozszerzony)

Lekcja  online o 10.00

klasa II C (zakres rozszerzony)

Lekcja online 0 9.00

WTOREK 02.06.2020 r.

klasa I B

Temat: Tkanki nabłonkowe.

https://epodreczniki.pl/a/tkanki-budujace-organizm-czlowieka/DhO2GeRk2

Przeczytać rozdział 2 w e-podręczniku i przerysować tabelkę do zeszytu.

klasy I A i I C

Temat: Bogactwo przyrody.

https://liblink.pl/Q9Upya1MCA

Wykonaj polecenia 1 i 4.

klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Oddychanie beztlenowe.

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia 2 i 3.

Obejrzyj lekcje; https://www.youtube.com/watch?v=ZWO9W7gihcg

PIĄTEK 29.05.2020 r.

klasa I D

Temat: Powtórzenie wiadomości

Rozwiąż kartę pracy: https://zsporeba-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/EUiEe8buZzlOuZD08BIeWuwB0GX4dPC-2uqLPcQx2YdEIw?e=iu6xxj

klasa II C (zakres rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych – karta pracy

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/ETVNdXHApI1FgCEB_KcLgRQBxLhv_oDi7hHR0QVU9rI_CQ?e=Ad2nsR

Temat: Oddychanie – lekcja online o 12.00

klasa I D (zakres rozszerzony)

Lekcja online o 10.00

WTOREK 26.05.2020 r.

klasy I A i I C

Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce.

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/DPjHm6d1y

Wykonaj polecenie 2 i 3.

klasa I B

Lekcja online o godzinie 08.30.

klasa II C

Lekcja online o godzinie 12.00.

PIĄTEK 22.05.2020 r.

klasa I D

Temat: Energia zdrowia

https://epodreczniki.pl/a/energia-zdrowia/DoBtoJeG0

Proszę o wykonanie polecenia nr 3

klasa I D (zakres rozszerzony)

Lekcja online o godzinie 10.00

klasa II C (zakres rozszerzony)

Lekcja online

Sprawdzian na platformie MICROSOFT TEAMS o godzinie 13.00

WTOREK 19.05.2020 r.

klasa I B

Temat: Energia zdrowia.

https://epodreczniki.pl/a/energia-zdrowia/DoBtoJeG0

Proszę o wykonanie polecenia nr 3.

klasy I A i I C

Temat: Dlaczego chronimy przyrodę?

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-chronimy-przyrode/DXM7i7P5O

Wykonaj polecenie 1 z e-podręcznika

Kartkówki: godzina 10.15 (klasa I C), godzina 10.20 (I A) – zagrożenia bioróżnorodności, bioróżnorodność gatunkowa i ekosystemowa.

klasa II C

Lekcja online

Sprawdzian 22 maja o godzinie 12.00 z ryb i płazów.

PIĄTEK 15.05.2020 r.

klasa I D

Sprawdzian z komórki o 10.00.

klasa I D (poziom rozszerzony)

Dodatkowe pytania o godzinie 10.30

klasa II C (poziom rozszerzony)

Lekcja online godz. 10.00

WTOREK 12.05.2020 r.

klasa I B

Sprawdzian z komórki o 9.00.

klasa I A i I C

Sprawdzian z komórki o 10.00.

Temat: Wymieranie Roślin

Wypisz gatunki roślin, które są zagrożone wyginięciem.

19 maja o godzinie 10.00 kartkówka na platformie Microsoft Teams o godzinie 10.00 (zagrożenia bioróżnorodności, bioróżnorodność gatunkowa i ekosystemowa).

klasa II C (poziom rozszerzony)

Lekcja online o 11.00 na platformie Microsoft Teams.

PIĄTEK 08.05.2020 r.

klasa I D (poziom rozszerzony)

Lekcja online o godzinie 10.00

klasa I D

Temat: oddychanie tlenowe i beztlenowe.

Oglądamy film edukacyjny.

klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Powłoki ciała. Ruch zwierząt

Podręcznik strona 408-419

Ćw. 1, 2 str. 419

Ćw. 1 i 2 str. 412

WTOREK 05.05.2020 r.

klasy I D i I B

Temat: Oddychanie tlenowe i beztlenowe.

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

Proszę przeczytać tekst z e-podręcznika.

Sprawdzian z komórki:

  • klasa I B – 11 maja o godzinie 9.00
  • klasa I D (tylko zakres podstawowy) – 18 maja o godzinie 10.00
klasy I A i I C

Temat: Motywy ochrony przyrody

Przeczytaj tekst w podręczniku.

Wypiszcie do zeszytu jakie są motywy ochrony przyrody.

klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Analiza porównawcza kręgowców. 

Porównaj w tabeli wszystkie układy kręgowców i zapisz ją w zeszycie.

Zdjęcie tabeli przyślijcie na maila.

WTOREK 28.04.2020 r.

klasy I D i I B

Temat: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii.

Proszę przeczytać tekst w podręczniku i rozwiązać ćwiczenia

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/EmTQQQwWfz5Etb2UHq4ypQIBAurQapQ_be6ZRBWpPOeHgA?e=Sh2qyV

klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Różnorodność ssaków

https://liblink.pl/gS2LZA3DuB

Proszę przeczytać i wykonać zadania pod tekstem

Wykonać polecenia od 1 do 6 i przesłać (prace będą ocenione)

klasy I A i I C

Temat: Zagrożenia bioróżnorodności.

Przeczytać tekst w podręczniku i w e-podręczniku

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa

PIĄTEK 24.04.2020 r.

klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Powtórzenie – organizm człowieka

https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PgKZoAgfd

klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat : Ssaki

Rozdział 1 – 5 (e-podręcznik)

https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/D3CC3kvoG:

klasy I B i I D

Temat: Oddychanie tlenowe.

https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

Proszę napisać w zeszycie notatkę:

1. Etapy oddychania tlenowego.

2. Miejsce w komórce, gdzie odbywają się w/w etapy

klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Fotosynteza

Lekcja online o 10.00

WTOREK 21.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Powtórzenie – kręgowce
lekcje 3 i 4 klasa I C i I A
Temat: Różnorodność ekosystemowa.
Proszę opisać ekosystem lasu lub jeziora.
Scharakteryzuj budowę ekosystemu oraz różnorodność gatunkową ekosystemu lasu lub jeziora (proszę przesłać na maila) 
lekcje 5, 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Różnorodność ptaków. Znaczenie ptakówhttps://epodreczniki.pl/a/ptaki/Dm2nUR4Uo

Lekcja online na platformie o godzinie 9.00.

PIĄTEK 17.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Lekcja online na platformie Microsoft Teams o godz. 10.oo.

lekcje 2 i 4 klasy I D i I B

Temat: Regulacja aktywności enzymów.

Czytamy tekst z podręcznika i rozwiązujemy ćwiczenia

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/katarzyna-nowak_zsporeba_onmicrosoft_com/ES-vNNl9-DlIrpSAQmGyf7sB02JHj9tEBe5FBsvbp5Nc1g?e=QoDlpq

lekcja 5 klasa II C

Temat: Przystosowanie ptaków do lotu

https://liblink.pl/05ZQdQjSny

Proszę zapoznać się z tekstem (Rozdział 1 – 5). Proszę także o obejrzenie filmików zamieszczonych w e-podręczniku

Polecenie 2, 4, 5 proszę wpisać do zeszytu.

lekcje 6 i 7 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Powtórzenie wiadomości z bezkręgowców.

https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PgKZoAgfd

 

WTOREK 07.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Arkusz maturalny

https://zsporeba-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/anna-grochowska_zsporeba_onmicrosoft_com/EfsbQP4JuYZGpsulb2YCBWUBayi0YahieY-hIoghEdrwRw?e=ReQfx2

lekcje 3 i 4 klasy I C i I A

Temat: Różnorodność ekosystemowa

Pracujemy z e-podręcznikiem https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-ekosystemowa/Dg2ZAPHxK

Czytamy tekst i rozwiązujemy zadanie 9.1 – do zeszytu

lekcje 5, 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Różnorodność gadów.

Czytamy tekst z podręcznika o różnorodności gadów i oglądamy film o gadach na wesoło.

https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Budowa i funkcje enzymów.

Podręcznik strona 155

Wykonujemy ćwiczenia.

lekcje 2 i 4 klasy I D i I B

Temat: Budowa i działanie enzymów.

Czytamy tekst z podręcznika. Notatkę przesyłam w Załączniku.

Ćwiczenia do tekstu z podręcznika do zeszytu i przyślijcie do mnie (termin tydzień po świętach)

lekcja 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Budowa gadów.

Pracujemy z e-podręcznikiem. Czytamy i oglądamy filmy zamieszczone w rozdziałach 1-3.\

lekcje 6 i 7 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązujemy arkusz maturalny.

Załącznik 1

Załącznik 2

WTOREK 31.03.2020 r.

 lekcje 1 i 2 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Historia życia na Ziemi.

Pracujemy z podręcznikiem i e-podręcznikiem

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Wykonaj polecenia 1-5 . Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Rozwiąż zadania zamieszczone niżej i przyślij odpowiedzi

Załącznik 1 

Załącznik 2

lekcje 3 i 4 klasy I A i I C

Temat: Różnorodność genetyczna.

Pracujemy z e-podręcznikiem. https://epodreczniki.pl/a/roznorodnosc-genetyczna/DvyTpMWm5

Wykonujemy polecenia 1, 2, 3 – wpisujemy do zeszytu odpowiedzi.

Praca domowa – wpisujemy do zeszytu i wysyłamy na mojego maila. Zwróćcie uwagę jak aktualna jest praca domowa na dzień dzisiejszy.

Praca domowa: 6.1, 6.2

lekcje 5, 6 i 7 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Różnorodność płazów

Pracujemy z podręcznikiem i e-podręcznikiem: 

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

(dział 6-11). Wykonujemy polecenie 6, 7 ,8 – odpowiedzi wpisujemy do zeszytu.

Następnie rozwiązujemy zadania umieszczone poniżej i odpowiedzi przesyłacie na maila.

W przyszły wtorek sprawdzimy sobie waszą wiedzę z ryb i płazów – będzie quiz na ocenę o godzinie 12.00.

Załącznik 

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I D (poziom rozszerzony)

lekcja 4 klasa I D

Temat: Metabolizm

Proszę zapoznać się z prezentacją i wykonać notatkę do zeszytu (tekst na żółto dla zakresu rozszerzonego). Proszę także wykonać ćwiczenia, odpowiedzi wpisać do zeszytu i odesłać na mój adres e-mail.

Załącznik 1 – Prezentacja

Załącznik 2 – Ćwiczenia (zakres podstawowy)

Załącznik 3 – Ćwiczenia cz. 1 (zakres rozszerzony)

Załącznik 4 – Ćwiczenia cz. 2 (zakres rozszerzony)

lekcja 2 klasa I B

Temat: Metabolizm

Proszę zapoznać się z prezentacją i wykonać notatkę do zeszytu (tekst na żółto dla zakresu rozszerzonego). Proszę także wykonać ćwiczenia, odpowiedzi wpisać do zeszytu i odesłać na mój adres e-mail.

Załącznik 1 – Prezentacja

Załącznik 2 – Ćwiczenia

lekcja 5 klasa II C (poziom rozszerzony)

Temat: Płazy – zwierzęta wodno ‑ lądowe 

Pracujemy w oparciu o e-podręcznik (dział od 1-4). Proszę przeczytać i obejrzeć filmiki zamieszczone w e-podręczniku oraz wykonanie polecenia 2. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. 

Następnie proszę sprawdzić swoją wiedzę przez rozwiązanie zadań pod tekstem w e-podręczniku (ćwiczenie 1 i 2)

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

lekcje 6 i 7 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Antropogeneza

Pracujemy w oparciu o e-podręcznik. Proszę przeczytać i obejrzeć filmiki zamieszczone w e-podręczniku oraz wykonanie poleceń 1-4. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie. Następnie proszę sprawdzić swoją wiedzę przez rozwiązanie zadań pod tekstem w e-podręczniku. Zadanie domowe proszę przesłać na e-maila.

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D14dDU6Qo

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III C

Temat: Przystosowanie ryb do życia w wodzie. Znaczenie ryb

Lekcja multimedialna dotycząca przystosowania ryb do życia w środowisku wodnym

– Rozwiąż i prześlij zadania (termin do 30 marca)

lekcja 3 klasa I C oraz lekcja 4 klasa I A

Temat: Koszty inżynierii genetycznej.

Załącznik 1 – Tekst źródłowy

Załącznik 2 – Diagramy

Proszę zapoznać się z diagramami i tekstem źródłowym. 

Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie.

lekcje 5, 6, 7 klasa II C

– Proszę zapoznać się z prezentacją oraz filmem „Zmagania Darwina” https://www.youtube.com/watch?v=2Q8wj2eWiDU

– Rozwiąż i prześlij zadania dotyczące ewolucji (termin do 30 marca)

16.03.2020 – 20.03.2020 r.

KLASY: I B i I D

Podręcznik strona 99-106 

Zadania do rozwiązania

KLASA II C
1. Podręcznik strona 340-344
2. Podręcznik strona 345-348
zadanie 3 i 5 strona 348
KLASA III C
Podręcznik str. 246-308
zadanie 4 str.278
zad. 5 str.284
zad.4 str.289
zad.4 str.308
KLASY: I A i I C
Podręcznik str. 116-120
KLASY: I D, III C, II C (rozszerzenie)
Zbiór zadań (poziom rozszerzony)