Chemia

21.05.2021 r.

chemia roz. T: charakterystyka pierwiastków bloku s

20.05.2021 r.

chemia kl.II B T: Otrzymywanie i właściwości alkanów

19.05.2021 r.

chemia kl.IID T: Otrzymywanie i właściwości alkenów

17.05.2021 r.

chemia roz. T: charakterystyka pierwiastków bloku s

14.05.2021 r.

chemia roz. T: Charakterystyka pierwiastków z bloku s

13.05.2021 r.

chemia IC  4hT: Objętość molowa gazów
chemia  IIb 5hT; Wstęp do chemii organicznej 

12.05.2021 r.

chemia II D  3,4h T: Węglowodory nasycone – alkany

10.05.2021 r.

chemia roz. T: Charakterystyka pierwiastków z bloku s
chemia IA 7h T: Objętość molowa gazów

29.04.2021 r.

chemia roz. 0h T:Rozwiązywanie zadań maturalnych – Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych

kl.IC 4h Objetość molowa gazów

Kl.IIB 5h T:Wstęp do chemii organicznej

28.04.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Izomeria alkanów

26.04.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych

Kl.Ia chemia 7h-Objętość molowa gazów

22.04.2021 r.

chemia roz. 0h T:Rozwiązywanie zadań maturalnych – chemia fizyczna

kl.IC 4h T:Lekcja z klimatem

Kl.IIB 5h T:Lekcja z klimatem

21.04.2021 r.

Kl. IID 3,4h T: Nazewnictwo alkanów

19.04.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Szybkość   reakcji. – zadania

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje w roztworach wodnych – sprawdzian

15.04.2021 r.

chemia roz. 0h T:Energia wewnętrzna układu , entalpia – zadania

kl.IC 4h T:Reakcje straceniowe- omówienie sprawdzianu  wiadomości

Kl.IIB 5h T:Reakcje w roztworach wodnych – omówienie sprawdzian wiadomości

14.04.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Weglowodory nienasycone – alkany

12.04.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Szybkość   reakcji. – zadania

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje w roztworach wodnych – powtórzenie

08.04.2021 r.

chemia roz. 0h T:Lekcja z klimatem

kl.IC 4h T: Reakcje w roztworach wodnych

Kl.IIB 5h T:Reakcje w roztworach wodnych – omówienie sprawdzianu

07.04.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Lekcja z klimatem

31.03.2021 r.

Kl.IID 3,4h  T: Szybkość reakcji chemicznych

29.03.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Szybkość   reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych. – zadania

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje w roztworach wodnych – powtórzenie

25.03.2021 r.

chemia roz. 0h T:Energia wewnętrzna układu , entalpia – zadania

kl.IC 4h T:Reakcje straceniowe- sprawdzian wiadomości

Kl.IIB 5h T:Reakcje w roztworach wodnych -sprawdzian wiadomości

24.03.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Typy reakcji chemicznych

22.03.2021 r.

chemia roz. 0h – T: Szybkość   reakcji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych.

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje w roztworach wodnych

18.03.2021 r.

chemia roz. 0h T:Energia wewnętrzna układu , entalpia

kl.IC 4h T:Reakcje w roztworach wodnych

Kl.IIB 5h T:Reakcje w roztworach wodnych – ćwiczenia

17.03.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Efekty energetyczne reakcji chemicznych

15.03.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Reakcje w roztworach wodnych – zadania

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje zobojętniania i reakcje strąceniowe -rozwiązywanie zadań

11.03.2021 r.

chemia roz. 0h T: reakcje w roztworach wodnych – zadania

kl.IC 4h T: Reakcje   strącania osadów i reakcje zobojętniania – ćwiczenia

Kl.IIB 5h T: Reakcje   strącania osadów i reakcje zobojetniania – ćwiczenia

10.03.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Reakcje strącania osadów i reakcje zobojętniania-  ćwiczenia

08.03.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Reakcje w roztworach wodnych – ćwiczenia

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje zobojętniania i reakcje  strąceniowe -ćwiczenia

04.03.2021 r.

chemia roz. 0h T: Sprawdzian wiadomości – omówienie sprawdzianu .

kl.IC 4h T: Reakcje   strącania osadów i reakcje zobojętniania – ćwiczenia

Kl.IIB 5h T: Reakcje   strącania osadów i reakcje zobojetniania – ćwiczenia

03.03.2021 r.

Kl.IID 3,4h T: Reakcje strącania osadów i reakcje zobojętniania-  ćwiczenia

01.03.2021 r.

chemia roz. 0h -T: Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów .- kartkówka

Kl.Ia chemia 7h- Reakcje zobojętniania i reakcje  strąceniowe -ćwiczenia

24.02.2021 r.

klasy I C, II C, II D (R)

T: Sprawdzian wiadomości – dysocjacja.

klasa I C

T: Reakcje strącania osadów.

klasa II B

T: Reakcje strącania osadów.

23.02.2021 r.

klasa II D

T: Reakcje strącania osadów-  ćwiczenia.

22.02.2021 r.

klasy I C, II D, II C (R)

T: Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów – ćwiczenia.

klasa I A

T: Reakcje zobojętniania.

18.02.2021 r.

klasy II D, II C i IC (R)

T: Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów – ćwiczenia.

klasa I C

T: Reakcje zobojętniania.

klasa II B

T: Reakcje zobojętniania 

17.02.2021 r.

klasa II D

T: Reakcje strącania osadów.

15.02.2021 r.

klasy II D, II C i IC (R)

T: Reakcje zobojętniania i reakcje strącania osadów.

klasa I A

T: Poprawa sprawdzianu – roztwory

11.02.2021 r.

klasy II D, II C i I C (R)

T: Stała dysocjacji elektrolitycznej.

klasa I C

T: Stopień dysocjacji.

klasa II B

T: Odczyn roztworu

10.02.2021 r.

klasa II D

T: odczyn roztworu

08.02.2021 r.

klasy II D, II C i I C (R)

T: Poprawa sprawdzianu.

klasa  I A

T: Stopień dysocjacji

04.02.2021 r.

klasa II D, II C i I C (R)

T: Kwasy i zasady według Arheniusa, Bronsteda – Lowryego i Lewisa.

klasa I C

T: Poprawa sprawdzianu – stężenie procentowe i molowe roztworu.

klasa II B

T: Stała dysocjacji elektrolitycznej.

03.02.2021 r.

klasa II D

T: pH roztworu

T: Omówienie sprawdzianu – stężenie procentowe i molowe roztworu.

01.02.2021 r.

klasa II D, II C i I C (R)

T: Równania dysocjacji : kwasów, zasad i soli.

klasa I A

T: Sprawdzian wiadomości – roztwory

28.01.2021 r.

klasa II D, II C i I C (R)

T: Dysocjacja elektrolityczna – elektrolity i nieelektrolity.

klasa I C

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe i molowe roztworu.

klasa II B

T: Sprawdzian wiadomości – dysocjacja elektrolityczna.

27.01.2021 r.

klasa II D

T: Odczyn roztworu.

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe i molowe roztworu

21.01.2021 r. (czwartek)

II C, II D i I C (R)

T: Sprawdzian wiadomości – stechiometria

I C – 4 h

T: Dysocjacja elektrolityczna soli

II B – 5 h

T: Dysocjacja elektrolityczna kwasów

20.01.2021 r. (środa)

II D – 3 i 4 h

T: Dysocjacja elektrolityczna soli

18.01.2021 r. (poniedziałek)

II C, II D i I C (R)

T: Reakcje endo i egzotermiczne

I A – 7 h

T: Stężenie molowe roztworu

22.12.2020 r. (wtorek)

I A – 7 h
T: Sprawdzian wiadomości – stężenia.

21.12.2020 r. (poniedziałek)

I C, II C i II D
T: Obliczenia stechiometryczne (CD)

17.12.2020 r. (czwartek)

I C

T : Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe

II B

T: Dysocjacja elektrolityczna.

16.12.2020 r. (środa)

II D

T: Dysocjacja elektrolityczna.

T: Poprawa sprawdzianu

14.12.2020 r. (poniedziałek)

II D, II C, I C

T: Obliczenia stechiometryczne.

I A

T: Dysocjacja elektrolityczna.

10.12.2020 r. (czwartek)

II B

T: Podsumowanie wiadomości – roztwory

09.12.2020 r. (środa)

I C

T: Stężenie procentowe.

II D

T: Podsumowanie wiadomości – roztwory

07.12.2020 r. (poniedziałek)

I A

T:Stężenie procentowe

II C, II D, I C

T: Rozwiązywanie zadań dotyczących roztworów 

03.12.2020 r. (czwartek)

II B – 2 h

T: Zmiana stężenia roztworów.

02.12.2020 r. (środa)

I C – 2 h

T: Rodzaje roztworów.

II D

T: Zmiana stężenia roztworów.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

I A – 7 h

T; Rodzaje roztworów.

I C, II C, II D (R)

T: Przeliczane stężeń

26.11.2020 r. (czwartek)

II B – 2h

T: Stężenie molowe roztworów

25.11.2020 r. (środa)

I C – 2h

T: Rodzaje roztworów .

II D

T: Stężenie molowe roztworów (CD)

23.11.2020 r. (poniedziałek)

I A – 7h

T: Rodzaje roztworów.

I C, II D i II C Chemia rozszerzona

T: Stężenie molowe roztworu

19.11.2020 r. (czwartek)

II b – 2 h

Stężenie molowe roztworów

18.11.2020 r. (środa)

I c – 2 h

Wiązania metaliczne i oddziaływania między cząsteczkowe.

II d – 3, 4 h

Stężenie molowe roztworów .

16.11.2020 r. (poniedziałek)

I a – 7 h

Wiązania metaliczne i oddziaływania między cząsteczkowe.

12.11.2020 r. (czwartek)

II B 2 h
Temat; Rozpuszczalność substancji

09.11.2020 r. (poniedziałek)

I A 7h
Temat: Wiązania jonowe

06.11.2020 r. (piątek)

klasy I C, II D i II C (R)
Temat: Rozpuszczalność substancji.

05.11.2020 r. (czwartek)

klasa II B – 2h

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe roztworu.

03.11.2020 r. (wtorek)

klasa I C – 2 h
T: Wiązania jonowe
klasa II D – 3, 4 h
T: Sprawdzian – Stężenie procentowe roztworu.
T; Rozpuszczalność   substancji

02.11.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

T: Sprawdzian wiadomości – stężenie procentowe roztworu

klasa I A
T: Wiązanie kowalencyjne 

29.10.2020 r. (czwartek)

klasa II B 2h

T: stężenie procentowe roztworu.

28.10.2020 r. (środa)

klasa I C (2 godziny)
Temat: Wiązania kowalencyjne
klasa II D (2 godziny)
Temat: Rozpuszczalność  substancji . Stężenie procentowe roztworu

26.10.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

Temat: Wiązania chemiczne.

klasa I A
Temat: Budowa atomu ,a położenie w układzie okresowym

23.10.2020 r. (piątek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym

Temat: Ćwiczenia  w zapisywaniu konfiguracji atomowej pierwiastków i jonów.

22.10.2020 r. (czwartek)

klasa II B

Temat: Rodzaje roztworów

21.10.2020 r. (środa)

klasa II D

Temat: Bilansowanie równań reakcji utleniania – redukcji związków nieorganicznych.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

II C, I C, II D – chemia w zakresie rozszerzonym
Temat: Budowa atomu. Ewolucja poglądów  na temat budowy materii oraz współczesny model budowy atomu.