Dokumenty

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Technikum im. Mikołaja Kopernika

Aneks nr 1

Statut Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych

Aneks nr 1

Europejski Plan Rozwoju Szkoły

Pięcioletni Plan Rozwoju Szkoły

Koncepcja Pracy Na Rok Szkolny 2020/2021

Roczny Plan Rozwoju Szkoły