Język hiszpański

Aneks do zasad oceniania

CZWARTEK 25.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: La geografia y la politica de Espana. Geografia i polityka Hiszpanii.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Escuchamos. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Temat: El cine de los paises hispanoablantes. Kino krajów hiszpańskojęzycznych.

ŚRODA 24.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Las clases de cultura, la musica de los paises hispanoablantes. Zajęcia kulturowe. Muzyka krajów hiszpańskojęzycznych.

Temat: La famila real en Espana. Rodzina królewska w Hiszpanii.

lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: La geografia y la politica en Espana. Geografia i polityka Hiszpanii.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Escuchamos. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Temat: El cine de los paises hispanoablantes. Kino krajów hiszpańskojęzycznych.

WTOREK 23.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Escuchamos. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Temat: La geografia y la politica de Espana. Geografia i polityka Hiszpanii.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Escuchamos. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe. Muzyka krajów hiszpańskojęzycznych.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Escuchamos. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

Temat: La geografia y la politica de Espana. Geografia i polityka Hiszpanii.

PIĄTEK 19.06.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

ŚRODA 17.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

 lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

 lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Repetimos. Powtórzenie całości materiału.

temat: Autoevaluacion. Samoocena.

WTOREK 16.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena. 

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I A (lotnicy)

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Preterito perfecto – ćwiczenia.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

PIĄTEK 05.06.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Flamenco.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

ŚRODA 03.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A i II C

Temat: Mis vacaciones de verano. Moje letnie wakacje.

Temat: Las clases de traduccion. Zajęcia z przekładu.

 lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: Flamenco.

 lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

Temat: La proyeccion de una pelicula.

WTOREK 02.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

Temat: Flamenco.

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Los tiempos verbales – preterito perfecto. Czasy przeszłe – preterito perfecto.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Leemos con entendimiento. Czytanie ze zrozumieniem.

Temat: Flamenco.

PIĄTEK 29.05.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: La oferta cultural en Madrid. Oferta kulturalna w Madrycie.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

CZWARTEK 28.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: ?Que dia es hoy? Jaki jest dziś dzień?

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: La oferta cultural en Madrid. Oferta kulturalna w Madrycie.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

ŚRODA 27.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A i II C

Temat: Rincon de cultura. Los apellidos en Espana. Kącik kulturowy. Nazwiska w Hiszpanii.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: ?Que dia es hoy? Jaki dziś jest dzień?

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: La ofetra cultural en Madrid. Oferta kulturalna w Madrycie.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

WTOREK 26.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: El paseo por la ciudad. Spacer po mieście.

Temat: Que dia es hoy? Jaki dziś jest dzień?

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A

Temat: El paseo por la ciudad. Spacer po mieście.

 lekcja 6 klasa III A

Temat: La construccion gerundio. Konstrukcja gerundio.

 lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: El paseo por la ciudad. Spacer po mieście.

Temat: Que dia es hoy? Jaki jest dziś dzień?

 

PIĄTEK 22.05.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: El repaso. Powtórzenie materiału.

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

CZWARTEK 21.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: El repaso. Prueba de control. Powtórzenie materiału. Test kontrolny.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: El repaso. Powtórzenie materiału.

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

ŚRODA 20.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

 lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Los verbos preferir, querer, poder, saber. Czasowniki preferir, querer, poder, saber.

Temat: El tiempo libre en Espańa. Formy spędzania wolnego czasu w Hiszpanii.

WTOREK 19.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I A (lotnicy) 

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

lekcja 6 klasa III A

 Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Las clases de conversacion. Zajęcia z konwersacji.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

PIĄTEK 15.05.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: Las estaciones del ano. Pory roku.

Temat: Los verbos gustar, encantar, odiar. Czasowniki gustar, encantar, odiar.

CZWARTEK 14.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Las estaciones del ano. Pory roku.

Temat: Los verbos gustar, encantar, odiar. Czasowniki gustar, encantar, odiar.

ŚRODA 13.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Temat: La proyeccion de la pelicula. Projekcja filmu.

 lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

 lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Describimoe el tiempo libre. Opisywanie wolnego czasu.

Temat: Mis aficiones. Moje hobby.

 

WTOREK 12.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Carlos, un chico sano! Carlos, zdrowy chłopiec!

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I A 

Temat: Carlos, un chico sano! Carlos, zdrowy chłopiec!

lekcja 6 klasa III A

Temat: Viajamos a Andalucia. Jedziemy do Andaluzji.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Carlos, un chico sano! Carlos, zdrowy chłopiec!

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

PIĄTEK 08.05.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: Las partes del dia en Espana y en paises hispanoablantes. Pory dnia w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych.

Temat: El tiempo. Pogoda.

CZWARTEK 07.05.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Los verbos irregulares – ejercicios. Czasowniki nieregularne – ćwiczenia.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Las partes del dia en Espana y en paises hispanoablantes. Pory dnia w Hiszpanii i w krajach hiszpańskojęzycznych.

Temat: El tiempo. Pogoda.

ŚRODA 06.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: El deporte en Espana. Sport w Hiszpanii.

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: El deporte en Espana. Sport w Hiszpanii.

Temat: Los verbos ser, estar, haber. Czasowniki ser, estar, haber.

 lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: Los verbos irregulares – ejercicios. Czasowniki nieregularne – ćwiczenia.

 lekcje 5 i 6 klasa I D

Temat: Las estaciones del ano. Pory roku.

Temat: Los verbos gustar, encantar, odiar. Czasowniki gustar, encantar, odiar.

 

WTOREK 05.05.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Los verbos irregulares. Czasowniki nieregularne.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

lekcja 1 klasa I A (lotnicy)

Temat: Los verbos irregulares. Czasowniki nieregularne.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Los verbos irregulares. Czasowniki nieregularne.

lekcja 6 klasa III A

Temat: El transporte en Espana y en america latina. Transport w Hiszpanii i w ameryce łacińskiej.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Los verbos irregulares. Czasowniki nieregularne.

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

CZWARTEK 30.04.2020 r.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Las recetas. Przepisy i receptury.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Las preposiciones. Przyimki.

Temat: El verbo ver. Czasownik ver.

ŚRODA 29.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Los lugares turisticos de los paises hispanoablantes. Miejsca turystyczne w krajach hiszpańskojęzycznych.

Temat: Los lugares turisticos de los paises hispanoablantes. Miejsca turystyczne w krajach hiszpańskojęzycznych.

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

 lekcja 3 klasa I A (lotnicy)

Temat: Hablamos sobre la comida. Rozmawiamy o jedzeniu.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Las partes del dia en espana y en los paises hispanoablantes. Pory dnia w Hiszpanii i krajach hiszpańskojęzycznych.

Temat: El tiempo. Pogoda.

WTOREK 28.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: La cocina mediterranea. Kuchnia śródziemnomorska.

Temat: Las recetas. Przepisy i receptury.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

lekcja 1 klasa I A (lotnicy)

Temat: !Que aproveche! Smacznego.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: La cocina mediterranea. Kuchnia śródziemnomorska.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Los verbos de movimiento. Czasowniki ruchu.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: La cocina mediterranea. Kuchnia śródziemnomorska.

Temat: Las recetas. Przepisy i receptury.

PIĄTEK 24.04.2020 r.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: Los verbos reflexivos. Czasowniki zwrotne.

Temat: Ejercicios. Ćwiczenia.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Hablamos sobre la comida. Rozmawiamy o jedzeniu.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: Los verbos reflexivos. Czasowniki zwrotne.

Temat: Ejercicios. Ćwiczenia.

lekcje 5 i 6 klasa I A (lotnicy)

Temat: Mente sana en cuerpo sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Temat: Damos consejos. Udzielamy porad.

ŚRODA 22.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: La entrevista. Rozmowa o pracę.

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: La entrevista. Rozmowa o pracę.

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Los preposiciones. Przyimki.

Temat: El vervbo ver. Czasownik ver.

lekcja 8 klasa I A (informatycy)

Temat: !Que aproveche! Smacznego!

WTOREK 21.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Que aproveche! Samcznego.

Temat: Hablamos sobre la comida. Rozmawiamy o jedzeniu.  

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

Temat: Repetimos todo el material. Powtórzenie całości materiału.

Temat: zajęcia kulturowe. Seans filmowy.

 lekcja 6 klasa III A

Temat: Viajamos. Podróżujemy.

 lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Que aproveche! Smacznego!

Temat: Hablamos sobre la comida. Rozmawiamy o jedzeniu.

PIĄTEK 17.04.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Temat: Vamos a Andalucia. Jedziemy do Andaluzji.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: La rutina diaria. Czynności dnia codziennego.

Temat: El horario. Harmonogram dnia.

CZWARTEK 16.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: Vamos a Andalucia. Jedziemy do Andaluzji.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: Damos los consejos. Udzielamy rad.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

Temat: La rutina diaria. Czynności dnia codziennego.

Temat: El horario. Rozkład dnia.

lekcje 5 i 6 klasa I A (lotnicy)

Temat: El cuerpo. Ciało.

Temat: Describimos el aspecto fisico. Opisujemy wygląd zewnętrzny.

ŚRODA 15.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Escribimos CV y la carta de motivacion. Piszemy CV i list motywacyjny.

Po materiały jak zwykle odsyłam na Messengera.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Los verbos reflexivos. Czasowniki zwrotne.

Temat: Wjercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

Po materiały jak zwykle odsyłam na Messengera.

lekcja 8 klasa I A (informatycy)

Temat: La mente sana en el cuerpo sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Po materiały jak zwykle odsyłam na Messengera.

ŚRODA 08.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: Los ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne różne.

 lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: La rutina diaria. Czynności dnia codziennego.

Temat: El horario. Harmonogram dnia.

 lekcja 8 klasa I A (informatycy)

Temat: Describimos aspecto fisico. Opisujemy wygląd zewnętrzny.

Po materiały zapraszam jak zwykle na Messenger.

Podczas przerwy świątecznej proszę o obejrzenie 4 sezonu La Casa De Papel.

WTOREK 07.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C

Temat: Mente sana en cuerpo sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Temat: Damos consejos. Udzielamy porad.

Materiały zostały zamieszczone na Messengerze.

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

Temat: Futuro. Czas przyszły.

Temat: Ejercicios de gramatica. Ćwiczenia gramatyczne.

Wszelkie materiały jak zwykle znajdziecie na Messengerze.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Repetimos los numeros. Powtarzamy liczebniki.

Wszelkie materiały jak zwykle znajdziecie na Messengerze.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat: Mente sana en cuerpo sano. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Temat: Damos consejos. Udzielamy porad.

Wszelkie materiały jak zwykle znajdziecie na Messengerze.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem dostępnym na Messengerze.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

Temat: El cuerpo. Ciało.

Proszę przeanalizować materiał zamieszczony na Messengerze.

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy)

TEMAT: La Pascua en Espana. Wielkanoc Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym na Messengerze.

lekcje 6 i 7 klasa I A (lotnicy)

Temat: La Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się materiałem zamieszczonym na Messengerze.

ŚRODA 01.04.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasy II A i II C

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę przetłumaczyć tekst zamieszczony na Messengerze.

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym na Messengerze.

lekcja 8 klasa I A (informatycy)

Temat: El Pascua en Espana. Wielkanoc w Hiszpanii.

Proszę zapoznać się z materiałem zamieszczonym na messengerze.

WTOREK 31.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C (grupa 1)

TEMAT I: El cuerpo. Ciało.

TEMAT II: Describimos el aspecto fisico. Opisujemy wygląd zewnętrzny.

Proszę o dokonanie analizy materiału zamieszczonego na Messengerze.

Dla podtrzymania kontaktu z językiem proszę oglądać hiszpańskie filmy i seriale!

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

Temat I: Autoevaluacion. Samoocena.

Temat II: Planeamos nuestro futuro. Planujemy naszą przyszłość.

Proszę powtórzyć materiał z ostatnich zajęć oraz przeanalizować materiał ze strony 40 (podręcznik). Zdjęcie strony wysyłam na Messenger.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Preterito Perfecto. Czas przeszły.

Proszę powtórzyć budowę i użycie czasu Preterito Perfecto. Podręcznik MODULO 3, LECCION 8.

Zdjęcie strony wysyłam Messengerem.

lekcje 7 i 8 klasa I C

Temat I: El cuerpo. Ciało.

Temat II: Opisujemy wygląd zewnętrzny.

Proszę o przeanalizowanie materiału zamieszczonego na Messengerze.

PIĄTEK 27.03.2020 r.

lekcja 4 klasa IV A (lotnicy)

TEMAT: Viajamos. Podróżujemy.

Proszę wykonać ćwiczenia 7, 9. MODULO 2, LECCION 6.

lekcje 6 i 7 klasa I B (lotnicy)

TEMAT I: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

TEMAT II: ?Que hora es? Która jest godzina?

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii.

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3 w podręczniku. MODULO 3, LECCION 7.

CZWARTEK 26.03.2020 r.

lekcja 1 klasa IV A (informatycy)

Temat: Viajamos. Podróżujemy.

Podręcznik, MODULO 2, LECCION 6, ćwiczenia 7, 9.

Proszę o przypomnienie odmiany czasowników ruchu ir, venir.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcja 2 klasa I A (informatycy)

TEMA: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii – 100 słów.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcje 3 i 4 klasa I B (informatycy) 

Temat I: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Temat II. Que hora es? Która jest godzina?

Proszę opisać zwyczaje Wielkanocne Hiszpanii – 100 słów.

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3 w podręczniku. MODULO 3, LECCION 9.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

lekcje 5 i 6 klasa I A (lotnicy)

Temat I: Repetimos. Powtórzenie materiału.

Temat II:Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Proszę wykonać w ćwiczeniówce zadania 1, 3, 5. MODULO 1, LECCION 2.

Opisz zwyczaje Wielkanocne Hiszpanii – 100 słów.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

ŚRODA 25.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa II A

Temat: Repetimos. Powtórzenie materiału.

MODULO 1, LECCION 1.

Proszę wykonać ćwiczenia 1, 2, 3 z ćwiczeniówki.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Describimos las ciudades famosos. Opisujemy sławne miasta.

Temat: El tiempo pasado. Czas przeszły PRETERITO PERFECTO.

Opisz jedno z miast hispanohablantes.

MODULO 3, LECCION 8.

Proszę o zrobienie zadania 1 z podręcznika.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcje 6 i 7 klasa I D

Temat: Las clases de cultura. Zajęcia kulturowe.

Temat: Que hora es? Która jest godzina?

Opisz zwyczaje Wielkanocne w Hiszpanii. (150 słów).

Przeanalizuj ćwiczenia 1, 2, 3.

MODULO 3, LECCION 9. Podręcznik.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

lekcja 8 klasa I A

TEMAT: Repetimos. Powtórzenie materiału.

MODULO 1, LECCION 2.

Proszę wykonać ćwiczenia 1, 3, 5 w ćwiczeniówce.

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messenger, telefon, Skype).

WTOREK 24.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa I C (grupa 2)

TEMAT: BUEN PROVECHO. SMACZNEGO.

MODULO 3, LECCION 9.

Wykonać z ćwiczeniówki, strona 69, 70, 72, zadania nr 1, 2, 3, 4, 5.

Napisać po hiszpańsku recepturę swojej ulubionej potrawy.

Wykonane zadania należy przesłać droga mailową do końca tygodnia. Prace powinny zawierać czytelny podpis, datę oraz klasę. Otrzymane oceny na bieżąco będą wpisywane do dziennika lekcyjnego. Za niewykonanie poleceń uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcje 2 i 3 klasa III C

TEMAT: PRETERITO PERFECTO – ĆWICZENIA.

Należy wykonać ćwiczenia gramatyczne nr 10A, B, 11, 12, 13 z ćwiczeniówki. Strona 71 (nowe wydanie).

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcja 6 klasa III A

TEMAT: ĆWICZENIA Z TŁUMACZENIA.

Przetłumaczyć teksty A,B, C ze strony 56 ( podręcznik, nowe wydanie).

Wykonać zadanie nr 11, ćwiczeniówka strona 58.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcje 7 i 8 klasa I C

TEMAT: BUEN PROVECHO. SMACZNEGO.

Wykonać z ćwiczeniówki, strona 69, 70, 72, ćwiczenia nr 1, 2, 3, 4, 5,10.

Napisać po hiszpańsku recepturę swojej ulubionej potrawy.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE

Podręcznik MODULO 3, LECCION 9. (u mnie strona nr 70-75)
  • Zapoznać się z nowym słownictwem.
  • Nauczyć się odmiany czasownika SOLER.
  • Zrobić ćwiczenia nr 5, 9, 13.

KLASY: III C i IV A

Podręcznik MODULO 3, LECCION 8. ( u mnie strona 58)

  • Zrobić ćwiczenia nr 1, 3, 7 w podręczniku.
  • Wykonać ćwiczenia nr 3, 4, 7, 9 w ćwiczeniówce. (u mnie strona 66, 68, 69)

KLASA III A

Podręcznik MODULO 3, LECCION 7. (u mnie strona 56, 57)
  • Zrobić ćwiczenia nr 19, 20, 21.
  • Przeanalizować SUPERLATIVO RELATIVO.

KLASY: II C i II A

Podręcznik MODULO 2, LECCION 6.(u mnie strona 51, 52)
  • Przetłumaczyć tekst.
  • Przeanalizować GLOSORIO.
  • Zrobić ćwiczenie B, C, D.