Język polski

27.05.2021 r.

5. kl. 1c Ćwiczenia maturalne.

26.05.2021 r.

1. kl. 1a Sarmaty portret własny.
2. kl. 1a Błędny rycerz wśród realiów życia.

25.05.2021 r.

4. kl. 1a Jan Andrzej Morsztyn-mistrz poezji dworskiej.
6. kl. 1c Jan Potocki-”Rękopis znaleziony w Saragossie”.

24.05.2021 r.

1. kl. 1c poziom rozszerzony: Renesans, barok i klasycyzm w sztuce.
2. kl. 1c poziom rozszerzony: Muzyka klasycyzmu.
4. k. 1c Twórczość literacka I. Krasickiego.
5. kl. 1c Publicystyka epoki oświecenia.

21.05.2021 r.

1. kl. 2b Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
4. kl. 2d Matura ustna.

20.05.2021 r.

4. kl. 2d Miłosne wiersze K. Tetmajera.
5. kl. 1c Liberalizm i patriotyzm S. Staszica.
6. kl. 2b Poezja „czasów niepoetyckich”-M. Konopnicka.

19.05.2021 r.

1. kl. 1a Motyw vanitas w poezji barokowej.
2. kl. 1a Poezja dworska D. Naborowskiego.
4. kl. 2c Ćwiczenia maturalne.
6. kl. 2d Światopogląd dekadencki.

18.05.2021 r.

1. kl. 2c Symbolika zakończenia powieści Z. Nałkowskiej.
2. kl. 2c „Granica”-podsumowanie.
3. kl. 2b Poezja „czasów niepoetyckich”-A. Asnyk.
4. kl. 1a Barokowa poezja metafizyczna.
5. kl. 2d Młodopolska poezja.
6. kl. 1c Hymn młodych patriotów.

17.05.2021 r.

1. kl. 1c p. rozsz. Filozofia oświecenia.
kl. 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia maturalne.
2. kl. 1c p. rozsz. Filozofia oświecenia.
kl. 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia maturalne.
4. kl. 1c Oświeceniowe pieśni religijne.
5. kl. 1c „Monachomachia” I. Krasickiego.
6. kl. 2c Obraz społeczeństwa polskiego w „Granicy”.

14.05.2021 r.

1. kl. 2b Typy powieści pozytywistycznych.
4. kl. 2d Klasycyzm w poezji L. Staffa.

13.05.2021 r.

4. kl. 2d Twórczość poetycka Jana Kasprowicza.
5. kl. 1c Sentymentalna twórczość Franciszka Karpińskiego.
6. kl. 2b Sprawdzian wiadomości z romantyzmu.

12.05.2021 r.

1. kl. 1a Filozofia i sztuka baroku.
2. kl. 1a Sprawdzian wiadomości z renesansu.
4. kl. 2c „Granica” jako powieść psychologiczna.
6. kl. 2d Twórczość poetów wyklętych.

11.05.2021 r.

1. kl. 2c Z. Nałkowska „Granica”-świat przedstawiony.
2. kl. 2c Poznajemy bohaterów powieści „Granica”.
3. kl. 2b Pozytywizm-wprowadzenie do epoki.
4. kl. 1a Barok-świat wewnętrznych sprzeczności.
5. kl. 2d Młodopolskie opisy krajobrazu.
6. kl. 1c Bajki oświeceniowe.

10.05.2021 r.

1. kl. 1c,2c,2d poziom rozsz. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
2. kl. 1c,2c,2d poziom rozsz. Esej-ćwiczenia praktyczne.
4. kl. 1c Dydaktyczny charakter Satyr I. Krasickiego.
5. kl. 1c Małżeństwo w krzywym zwierciadle satyr.
6. kl. 2c Analiza arkusza maturalnego z 2021r.

07.05.2021 r.

1. kl. 2b Podsumowanie wiadomości z romantyzmu.
2. kl. 3a Poezja Cz. Miłosza.
4. kl. 2d Impresjonizm w poezji Młodej Polski.
5. kl. 2a Twórczość poetycka Jana Kasprowicza.
6. kl. 2a Młoda Polska tatrzańska.

30.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Romantyzm krajowy-schyłek epoki.
2. kl. 3a Katastrofizm w poezji J. Czechowicza.
3. kl. 2c zajęcia z wych.
4. kl. 2d Młodopolskie manifesty literackie.
5. kl. 2a Klasycyzm w poezji L. Staffa.
6. kl. 2a Twórczość poetycka J. Kasprowicza.

29.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Młodopolskie opisy krajobrazu.
4. kl. 2d Filozofia epoki.
5. kl. 1c Sprawdzian wiadomości z baroku.
6. kl. 2b „Nie-Boska komedia”-podsumowanie wiadomości.
7. kl. 2c Poezja Cz. Miłosza.

28.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a „Makbet”-podsumowanie.
2. kl. 1a Ćwiczenia maturalne.
3. kl. 4a Powtórzenie wiadomości.
4. kl. 2c Katastrofizm w poezji J. Czechowicza.
5. kl. 3a Katastrofizm w poezji J. Czechowicza.
6. kl. 2d Sprawdzian wiadomości z pozytywizmu.
7. kl. 2b „Nie-Boska komedia”-analiza fragmentów.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Podsumowanie naszej pracy na lekcjach języka polskiego.

27.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Katastrofizm w poezji J. Czechowicza.
3. kl. 4a Ćwiczenia maturalne.
4. kl. 1a „Makbet”-kreacja bohatera.
5. kl. 2d Nurty młodopolskie.
6. kl. 1c Pochwała rozumu ludzkiego.

26.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c,2c,2d p. rozsz. Felieton-ćwiczenia praktyczne.
2. kl. 1c,2c,2d p. rozsz. Ćwiczenia gramatyczne.
3. kl. 3a „Przedwiośnie”-test wiadomości.
4. kl. 1c Oświecenie-wprowadzenie do epoki.
5. kl. 1c Filozofia oświecenia.
6. kl. 2c Matura ustna.
7. kl. 4a Synteza materiału.
8. kl. 4a Synteza materiału.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Powtórki do matury-poezja.
kl. III c
Temat: Powtórki do matury- teksty kultury.

23.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Literacki obraz rewolucji.
2. kl. 3a Ćwiczenia maturalne.
4. kl. 2d Ćwiczenia maturalne.
5. kl. 2a Być artystą-”Evviva l arte!”
6. kl. 2a Młodopolscy poeci wyklęci.

22.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Impresjonizm w poezji Młodej Polski.
3. Zajęcia dyd.-wyrówn. Analiza arkusza maturalnego.
4. kl. 2d Pozytywizm-powtórzenie wiadomości.
5. kl. 1c Nowa matura-najważniejsze informacje.
6. kl. 2b Poeta i poezja według Krasińskiego.
7. kl. 2c „Przedwiośnie”-test wiadomości.

21.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Dobro i zło w dramacie „Makbet”.
2. kl. 1a „Makbet”-charakterystyka bohaterów.
3. kl. 4a Ćwiczenia gramatyczne.
4. kl. 2c Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
5. kl. 3a „Przedwiośnie”-podsumowanie.
6. kl. 2d Najważniejsze cechy literatury pozytywistycznej.
7. kl. 2b Dramat rodziny w „Nie-Boskiej komedii”.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

20.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Ćwiczenia maturalne.
3. kl. 4a Ćwiczenia gramatyczne.
4. kl. 1a Wypowiedź ustna.
5. kl. 2d „Zbrodnia i kara”-motywy literackie.
6. kl. 1c Rodzaje i gatunki literackie.

19.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. „Lilla Weneda”-analiza fragmentów.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia gramatyczne.
3. kl. 3a Wątek miłosny w „Przedwiośniu”.
4. kl. 1c „Świętoszek”-tematyka.
5. kl. 1c Portret Tartuffea.
6. kl. 2c „Przedwiośnie”-podsumowanie.
7. kl. 4a Analiza arkusza maturalnego.
8. kl. 4a Analiza arkusza maturalnego.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Przypomnienie najważniejszych wątków z lektur.

16.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Miłość romantyczna w listach poety.
2. kl. 3a Polityka w powieści S. Żeromskiego.
4. kl. 2d Czy zło może służyć dobru?-Refleksje nad postępowaniem Raskolnikowa.
5. kl. 2a Filozofia epoki.
6. kl. 2a Liryka dekadencka K. Przerwy-Tetmajera.

15.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Charakterystyka nurtów młodopolskich
4. kl. 2d Filozofia Raskolnikowa.
5. kl. 1c „Skąpiec”-podsumowanie.
6. kl. 2b Ewolucja motywu pielgrzyma.
7. kl. 2c Wątek miłosny w powieści Żeromskiego.

14.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a „Romeo i Julia”-analiza fragmentów.
2. kl. 1a „Romeo i Julia”-podsumowanie.
3. kl. 4a Ćwiczenia gramatyczne.
4. kl. 2c Polityka w powieści Żeromskiego.
5. k. 3a „Przedwiośnie” jako powieść o dojrzewaniu.
6. kl. 2d Prawda rozumu wobec prawdy wiary.
7. kl. 2b Rola jednostki w dziejach.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Ćwiczenia gramatyczne.

13.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c „Przedwiośnie” jako powieść o dojrzewaniu.
3. kl. 4a Umiejętność formułowania tezy i pisania streszczenia.
4. kl. 1a Miłość ponad wszystko-”Romeo i Julia”.
5. kl. 2d „Zbrodnia i kara”-charakterystyka bohaterów.
6. kl. 1c „Skąpiec”-analiza fragmentów.

12.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Poezja Z. Herberta.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. „Lilla Weneda” J. Słowackiego – tematyka.
3. kl. 3a „Szklane domy”-utopia czy wizja przyszłości?
4. kl. 1c „Skąpiec”-tematyka.
5. kl. 1c „Skąpiec”-charakterystyka bohaterów.
6. kl. 2c „Szklane domy”-utopia czy wizja przyszłości?
7. kl. 4a Lektury obowiązkowe-tematyka.
8. kl. 4a Test wiadomości.

mgr Beata Kita

Temat: Omówienie arkusza maturalnego.

09.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b sens sztuki i piękna – „Fortepian Chopina”.
2. kl. 3a Obraz rewolucji w „Przedwiośniu”.
4. kl. 2d Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.
5. kl. 2a Młoda Polska – wprowadzenie do epoki.
6. kl. 2a Sprawdzian wiadomości z pozytywizmu.

08.04.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Matura ustna.
4. kl. 2d Pozytywizm – charakterystyka bohaterów literackich.
5. kl. 1c Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
6. kl. 2b Wartość inności – Poezja C.K. Norwida.
7. kl. 2c Obraz rewolucji w 'Przedwiośniu”.

07.04.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Próbny egzamin maturalny z j. polskiego.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Dramat szekspirowski.
2. kl. 1a Psychologia i język miłosny – „Romeo i Julia”.
3. kl. 4a Matura próbna z j. polskiego.
4. kl. 2c „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
5. kl. 3a „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
6. kl. 2d Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
7. kl. 2b Piszemy rozprawkę.

31.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Poezja współczesna-Cz. Miłosz  ,, Który skrzywdziłeś „.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Dla dobra ojczyzny – A. F. Modrzewski.
2. kl. 1a Test wiadomości.
3. kl. 4a Ćwiczenia gramatyczne.
4. kl. 2c Matura ustna.
5. kl. 3a Poezja klasycystyczna XX-lecia.
6. kl. 2d Tło historyczne w „Potopie”.
7. kl. 2b Cechy rozprawki.

30.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Miasto w poezji.
3. kl. 4a Pozytywizm – synteza materiału.
4. kl. 1a Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny – „Kazania sejmowe”.
5. kl. 2d „Potop”-charakterystyka bohaterów.
6. kl. 1c Ćwiczenia maturalne.

29.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: R. Kapuściński jako mistrz reportażu.
kl. III c
Temat: ,, Wieża ” G. H. Grudzińskiego jako opowiadanie ponadczasowe.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia gramatyczne.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia maturalne.
3. kl. 3a Klasycyzm w XX-leciu.
4. kl. 1c „Potop”-charakterystyka bohaterów.
5. kl. 1c Tło historyczne w „Potopie”.
6. kl. 2c Poezja klasycystyczna XX-lecia.
7. kl. 4a Synteza materiału z romantyzmu.
8. kl. 4a „Lalka”-tematyka.

26.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b „Dziady”-podsumowanie.
2. kl. 3a Klasycyzm w XX-leciu.
4. kl. 2d „Wielkiej to fantazji kawaler, choć gorączka okrutny” – Andrzej Kmicic.
5. kl. 2a Topos miejsc i wartości artystyczne w powieści.
6. kl. 2a Ćwiczenia maturalne.

25.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Droga Raskolnikowa ku wolności.
4. kl. 2d „Potop” – tematyka.
5. k. 1c „Potop” – tematyka.
6. kl. 2b Dedykacja Ustępu.
7. kl. 2c Klasycyzm w poezji XX-lecia.

24.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Fraszki – zwierciadło życia Jana Kochanowskiego.
2. kl. 1a Kobieta doskonała w poezji renesansu.
3. kl. 4a Ćwiczenia gramatyczne.
4. kl. 2c Młoda Polska – sprawdzian wiadomości.
5. kl. 3a Młoda Polska – sprawdzian wiadomości.
6. kl. 2d „Lalka”- test wiadomości.
7. kl. 2b Rozkazy cara – „Przegląd Wojsk”.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Omówienie wypracowania.

23.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Poezja XX-lecia międzywojennego.
3. kl. 4a Romantyzm – synteza materiału.
4. kl. 1a Uspokojenie Poety w Trenach.
5. kl. 2d Tematyka Trylogii H. Sienkiewicza.
6. kl. 1c „Wielkiej to fantazji kawaler, choć gorączka okrutny” – Andrzej Kmicic.

22.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia gramatyczne.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Piszemy sprawozdanie.
3. kl. 3a Poezja Awangardy Krakowskiej.
4. kl. 1c Fraszki – zwierciadło życia Jana Kochanowskiego.
5. kl. 1c Tematyka Trylogii H. Sienkiewicza.
6. kl. 2c Poezja Awangardy Krakowskiej.
7. kl. 4a Synteza materiału z baroku i oświecenia.
8. kl. 4a Dramaty romantyczne.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Wypracowanie maturalne.
kl. III c
Temat: Wypracowanie maturalne.

19.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Rozkazy cara – „Przegląd wojsk”.
2. kl. 3a Ugrupowania literackie XX-lecia.
4. kl. 2d Funkcje języka.
5. kl. 2a Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.
6. kl. 2a Prawda rozumu wobec prawdy wiary.

18.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a „Zbrodnia i kara”-wprowadzenie do lektury.
4. kl. 2d Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
5. kl. 1c Zapożyczenia – wzbogacają czy zaśmiecają język?
6. kl. 2b Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.
7. kl. 2c Ugrupowania literackie XX-lecia.

17.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Bohaterowie ,,Tanga” S. Mrożka.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Kryzys światopoglądowy w Trenach.
2. kl. 1a Ojciec i dziecko w Trenach.
3. kl. 4a Średniowiecze – synteza materiału.
4. kl. 2c XX-lecie międzywojenne-wprowadzenie do epoki.
5. kl. 3a XX-lecie międzywojenne-wprowadzenie do epoki.
6. kl. 2d Ćwiczenia maturalne.
7. kl. 2b „Dziady”-test wiadomości.

16.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Ćwiczenia maturalne.
3. kl. 4a Dramat i teatr starożytny.
4. kl. 1a Poezja wobec straty – Treny.
5. kl. 2d „Lalka”-podsumowanie wiadomości.
6. kl. 1c Ćwiczenia maturalne.

15.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Tango” S. Mrożka.
kl. III c
Temat: ,,Tango” S. Mrożka jako dramat groteskowy.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Piszemy charakterystykę ulubionego bohatera literackiego.
2. kl. 1, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia maturalne.
3. kl. 3a Młoda Polska – powtórzenie wiadomości.
4. kl. 1c Sarmaty portret własny – „Pamiętniki” J. Ch. Paska.
5. kl. 1c Błędny rycerz wśród realiów życia.
6. kl. 2c Młoda Polska – powtórzenie wiadomości.
7. kl. 4a Rozprawka maturalna.
8. kl. 4a Rozprawka maturalna.

12.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Ocena społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”.
2. kl. 3a „Ludzie bezdomni”-podsumowanie wiadomości.
4. kl. 2d Panorama społeczeństwa polskiego w „Lalce”.
5. kl. 2a Patriotyczna poezja M. Konopnickiej.
6. kl. 2a Poezja doby pozytywizmu.

11.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Ćwiczenia maturalne.
4. kl. 2d Ludzie rozsądni i ludzie szaleni w „Lalce” B. Prusa.
5. kl. 1c Poezja dworska D. Naborowskiego.
6. kl. 2b Profetyczny charakter „Widzenia” ks. Piotra.
7. kl. 2c Piszemy rozprawkę.

10.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Kaskaderzy literatury-M. Hłasko ,,Pierwszy krok w chmurach”.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Obraz Boga w Psalmach J. Kochanowskiego.
2. kl. 1a Poezja wobec straty. -Treny.
3. kl. 4a Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
4. kl. 2c „Ludzie bezdomni”-powtórzenie wiadomości.
5. kl. 3a Obraz społeczeństwa polskiego w powieści S. Żeromskiego.
6. kl. 2d Ignacy Rzecki jako kronikarz swoich czasów.
7. kl. 2b Podniebny pojedynek człowieka z Bogiem na podstawie „Wielkiej Improwizacji”.

09.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Moja ocena decyzji Tomasza Judyma.
3. kl. 4a Antyk-synteza materiału.
4. kl. 1a „Odprawa posłów greckich”-analiza fragmentów.
5. kl. 2d Opisanie świata z punktu wiedzenia Izabeli Łęckiej.
6. kl. 1c J. A. Morsztyn-mistrz poezji dworskiej.

08.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c p. rozsz. „Kobiety Rubensa” W. Szymborskiej.
kl. 2c, 2d p. rozsz. „Ojciec Goriot”-tematyka.
2. kl. 1c p. rozsz. Cechy sztuki barokowej.
kl. 2c, 2d p. rozsz. „Ojciec Goriot”- charakterystyka bohaterów.
3. kl. 3a „Ludzie bezdomni” jako powieść społeczna i psychologiczna.
4. kl. 1c Barokowa poezja metafizyczna.
5. kl. 1c Motyw vanitas w barokowej poezji.
6. kl. 2c Obraz społeczeństwa polskiego w powieści S. Żeromskiego.
7. kl. 4a Omówienie matury próbnej.
8. kl. 4a Gatunki publicystyczne.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Omówienie arkusza maturalnego.
kl. III c
Temat: Omówienie arkusza maturalnego.

05.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b „Dziady” jako dokumentacja zbrodni carskiego despotyzmu.
2. kl. 3a „Uczucie, idea, czy…?”-O Wyborach T. Judyma.
4. kl. 2d Ludzie rozsądni i ludzie szaleni w „Lalce” B. Prusa.
5. kl. 2a Wypracowanie maturalne.
6. kl. 2a Wypracowanie maturalne.

04.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Cechy wypracowania maturalnego.
4. kl. 2d Jak Wokulski zdobywał Izabelę?
5. kl. 1c Renesans-test wiadomości.
6. kl. 2b „Dziady” cz. III-wprowadzenie do dramatu.
7. kl. 2c „Ludzie bezdomni” jako powieść społeczna i psychologiczna.

03.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Test diagnostyczny.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Pierwsza polska tragedia – „Odprawa posłów greckich”.
2. kl. 1a Refleksja o państwie.
3. kl. 4a Matura próbna.
4. kl. 2c „Uczucie, idea, czy…?”-O Wyborach T. Judyma.
5. kl. 3a „Ludzie bezdomni”-charakterystyka bohaterów.
6. kl. 2d Psychologiczny portret S. Wokulskiego.
7. kl. 2b Wielkie studium miłości nakreślone w IV. cz. „Dziadów” A. Mickiewicza.

02.03.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c „Ludzie bezdomni”-charakterystyka bohaterów.
3. kl. 4a Synteza materiału.
4. kl. 1a Klasycyzm renesansowy.
5. kl. 2d „Lalka”- o czym to powieść?
6. kl. 1c Filozofia i sztuka baroku.

01.03.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Poezja Nowej Fali-E. Lipska ,,Egzamin”.
kl. III c
Temat: Poezja Nowej Fali-S. Barańczak ,,Spójrzmy prawdzie w oczy”.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. „Hamlet”-tematyka.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. „Hamlet”-charakterystyka bohatera.
3. kl. 3a Tematyka powieści S. Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.
4. kl. 1c Ćwiczenia maturalne.
5. kl. 1c Barok – Świat wewnętrznych sprzeczności.
6. kl. 2c Tematyka powieści S. Żeromskiego „Ludzie bezdomni”.
7. kl. 4a Poezja współczesna Cz. Miłosza.
8. kl. 4a R. Kapuściński-mistrz reportażu.

26.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b „Dziady” cz. II-tematyka.
2. kl. 3a Poezja B. Leśmiana.
4. kl. 2d „Lalka”-o czym to powieść?
5. kl. 2a Idealiści w „Lalce”.
6. kl. 2a Pamiętnik Rzeckiego-historia starego subiekta.

25.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”.
4. kl. 2d Matura ustna.
5. kl. 1c Powtórzenie wiadomości z renesansu.
6. kl. 2b „Kordian”-test wiadomości.
7. kl. 2c Wypowiedź ustna.

24.02.2021 r.

mgr Beata Kita

III c
Temat: Omówienie rozprawki.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Idylliczny obraz życia na wsi.
2. kl. 1a Kobieta doskonała w poezji renesansu.
3. kl. 4a „Wieża”-ćwiczenia maturalne.
4. kl. 2c Funkcje języka.
5. kl. 3a „Chłopi”-test wiadomości.
6. kl. 2d Konflikt ideowy w „Nad Niemnem”.
7. kl. 2b Matura ustna.

23.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c Poezja B. Leśmiana.
3. kl. 4a „Wieża” G. Herlinga-Grudzińskiego.
4. kl. 1a Renesansowy wzorzec patrioty-Pieśni.
5. kl. 2d Polskie gospodarstwo.

6. kl. 1c Dramat szekspirowski-podsumowanie

22.02.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Piszemy rozprawkę.
kl. III c
Temat: Piszemy rozprawkę.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p.rozsz. Współczesna felietonistyka.
2. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
3. kl. 3a Filozofia w młodopolskiej poezji.
4. kl. 1c „Makbet”-charakterystyka bohaterów.
5. kl. 1c „Makbet”-kreacja bohatera.
6. kl. 2c Filozofia w młodopolskiej poezji.
7. kl. 4a „Raport z oblężonego miasta” Z. Herberta.
8. kl. 4a O niezmienności praw-”Folwark zwierzęcy” G. Orwella.

19.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Cechy wypracowania maturalnego.
2. kl. 3a „Chłopi”-podsumowanie.
4. kl. 2d „Nad Niemnem”-hasła pozytywistyczne w powieści.
5. kl. 2a Biografia S. Wokulskiego.
6. kl. 2a Jak zdobyć kobietę? Interpretacja fragmentów.

18.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2a „Lalka”-przebieg zdarzeń w powieści.
4. kl. 2d Uniwersalizm noweli B. Prusa – „Z legend dawnego Egiptu”.
5. kl. 1c Dobro i zło w dramacie „Makbet”.
6. kl. 2b „Kordian”-podsumowanie wiadomości.
7. kl. 2c Wypracowanie maturalne.

17.02.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c 
Temat: Poezja Wisławy Szymborskiej.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Antyczne nawiązania w Pieśniach J. Kochanowskiego.
2. kl. 1a Średniowiecze-sprawdzian wiadomości.
3. kl. 4a „Tango”-przesłanie dramatu.
4. k. 2c Cechy wypracowania maturalnego.
5. kl. 3a Obyczaje i obrzędy w „Chłopach” Reymonta.
6. kl. 2d O powstaniu styczniowym-współcześnie.
7. kl. 2b Prolog i Przygotowanie-tematyka.

16.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

2. kl. 2c „Chłopi”-podsumowanie.
3. kl. 4a Problemy społeczne i polityczne w „Tangu” S. Mrożka.
4. kl. 1a Żywot ziemiański według Mikołaja Reja.
5. kl. 2d „Rota” M. Konopnickiej wyrazem patriotyzmu poetki.
6. kl. 1c Tworzenie własnego tekstu-interpretacja porównawcza.

15.02.2021 r.

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Bohaterowie ,,Dżumy” i ich alegoryczny charakter.

III c 

Temat: Problematyka powieści-paraboli – ,, Dżuma ” A. Camusa.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Rodzaje i gatunki literackie.
2. kl. 1c p. rozssz. „Gargantua i Pantagruel”-tematyka.
    kl. 2c, 2d p. rozsz. „Nad Niemnem”-test wiadomości.
3. kl. 3a Literacki obraz polskiej wsi.
4. kl. 1c „Romeo i Julia” – konteksty i nawiązania.
5. kl. 1c Wypowiedź ustna.
6. kl. 2c Obyczaje i obrzędy w „Chłopach” Reymonta.
7. kl. 4a Poezja „Nowej fali”.
8. kl. 4a „Tango” S. Mrożka wobec tradycji literackiej.

12.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 2b Tematyka Prologu i Przygotowania.
2. kl. 3a „Chłopi”-epos polskiej wsi.
3. —————-
4. kl. 2d Poetycka twórczość M. Konopnickiej.
5. kl. 2a Świat przedstawiony „Lalki” B. Prusa.
6. kl. 2a Nowele-test wiadomości.

11.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. —————-
2. kl. 2a „Lalka”-o czym to powieść?
3. ————-
4. kl. 2d Poezja „czasów niepoetyckich”-A. Asnyk.
5. kl. 1c Miłość ponad wszystko-”Romeo i Julia”.
6. kl. 2b Dlaczego Kordian nie wykonał planu zabicia cara?
7. kl. 2c Literacki obraz polskiej wsi.

10.02.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c 
Temat: Egzystencjalizm w ,, Dżumie” Camusa.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1a Filozofia renesansu.
2. kl. 1a Miłość w noweli doskonałej-”Sokół”.
3. kl. 4a Poezja „Nowej Fali”.
4. kl. 2c „Chłopi”-epos polskiej wsi.
5. kl. 3a Naturalizm i symbolizm w „Chłopach” Reymonta.
6. kl. 2d Pozytywistka o powstaniu styczniowym – „Gloria victis”.
7. kl. 2b Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc.

09.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

1. —–
2. kl. 2c Naturalizm i symbolizm w „Chłopach” Reymonta.
3. kl. 4a Kaskaderzy literatury.
4. kl. 1a Renesans-odrodzenie kultury antycznej.
5. kl. 2d Romantyzm-sprawdzian wiadomości.
6. kl. 1c Psychologia i język miłosny w dramacie „Romeo i Julia”.

08.02.2021 r.

mgr Beata Kita

kl. III c 
Temat: M. Białoszewski-poeta codzienności.
kl. III c 
Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Dżuma” A. Camusa.

mgr Joanna Łapaj

1. kl. 1c p.rozsz. Treny-podsumowanie.
kl. 2c, 2d p.rozsz. Pamięć o powstaniu styczniowym – „Nad Niemnem”.
2. kl. 1c p. rozsz. Horacy i J. Kochanowski-cechy twórczości.
kl. 2c, 2d p. rozsz. „Nad Niemnem”-analiza fragmentów.
3. kl. 3a Czas i przestrzeń w „Chłopach” Reymonta.
4. kl. 1c Twórczość J. Kochanowskiego-test wiadomości.
5. kl. 1c Dramat szekspirowski.
6. kl. 1c Czas i przestrzeń w „Chłopach” Reymonta.
7. kl.4a Wypracowanie maturalne.
8. kl. 4a Wypracowanie maturalne.

05.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. 2b Kordian w poszukiwaniu sensu życia.
 2. 3a „Wesele”-wypracowanie.
 3. ——–
 4. 2d Kwestia kobieca w publicystyce i literaturze pozytywistycznej.
 5. 1a Pamięć o powstańcach styczniowych w literaturze pozytywistycznej.
 6. 1a Romantyzm – sprawdzian wiadomości.

04.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. —–
 2. 2a Kwestia kobieca w literaturze pozytywistycznej.
 3. ——
 4. 2d Typy powieści pozytywistycznych.
 5. 1c Dla dobra ojczyzny – A.F. Modrzewski.
 6. 2b Czym jest „jaskółczy niepokój” Kordiana?
 7. 2c „Wesele”-sprawdzian wiadomości.

03.02.2021 r.

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Omówienie sprawdzianu.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1a Średniowiecze-powtórzenie wiadomości.
 2. 1a Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 3. 4a „Dżuma”-charakterystyka bohaterów.
 4. 2c Twórczość Władysława Reymonta.
 5. 3a „Wesele”-sprawdzian wiadomości.
 6. 2d Wiek pary i elektryczności. Filozofia epoki.
 7. 2b Refleksje na temat przeszłości Polski w poezji romantycznej.

02.02.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. ———-
 2. 2c Światopogląd dekadencki.
 3. 4a „Dżuma”-przesłanie utworu.
 4. 1a Dyskusja z tradycją w poezji F. Villona.
 5. 2d Pozytywizm-wprowadzenie do epoki.
 6. 1c Patriotyzm wobec zagrożenia ojczyzny-P. Skarga „Kazania sejmowe”.

01.02.2021 r.

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Klasycyzm w poezji Herberta ,,Potęga smaku”.

III c 

Temat: Interpretacja wierszy Z. Herberta – ,, Przesłanie Pana Cogito” i ,,Pan Cogito o cnocie”.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c p. rozsz. Temat: „Żywoty świętych” P. Skargi, 2c, 2d p. rozsz. Temat: „Nad Niemnem”-tematyka.
 2. 1c p. rozsz. Temat:Treny-konteksty i nawiązania., 2c, 2 d p. rozsz. Temat: „Nad Niemnem”-analiza fragmentów.
 3. 3a Poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
 4. 1c Treny-podsumowanie.
 5. 1c Kobieta doskonała w poezji renesansu.
 6. 2c Poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
 7. 4a Czy można być świętym bez Boga? Egzystencjalizm w „Dżumie”.
 8. 4a Wszyscy żyjemy w dżumie-zaraza jako metafora.

29.01.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. 2b Słowacki o Polsce i Polakach w „Grobie Agamemnona”.
 2. 3a „Wesele” jako przykład syntezy sztuk.
 3. ————-
 4. 2d Romantyzm krajowy-schyłek epoki.
 5. 2a Kwestia żydowska w literaturze.
 6. 2a O powstaniu inaczej-”Gloria victis” e. Orzeszkowej.

28.01.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. ———-
 2. 2a Miłość w pozytywizmie-”Kamizelka”.
 3. ——–
 4. 2d Literacki obraz rewolucji.
 5. 1c Ojciec i dziecko w Trenach.
 6. 2b Poezja wieszczów-J. Słowacki.
 7. 2c Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

27.01.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1a Poetycka summa średniowiecza.
 2. 1a Test wiadomości z lektury.
 3. 4a Funkcje języka.
 4. 2c „Wesele” jako przykład syntezy sztuk.
 5. 3a „Wesele” jako próba oceny szans na niepodległość Polski.
 6. 2d „Dziady”-sprawdzian wiadomości.
 7. kl. 2b Ćwiczenia maturalne (cechy streszczenia).

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Sprawdzian wiadomości.

26.01.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. ——
 2. kl 2c „Wesele” jako próba oceny szans na niepodległość Polski.
 3. 4a Streszczenie-cechy, ćwiczenia praktyczne.
 4. 1a „Dzieje Tristana i Izoldy”-analiza fragmentów.
 5. 2d Poeta i poezja według Krasińskiego.
 6. 1c Kryzys światopoglądu poety w Trenach.

25.01.2021 r.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c, 2c, 2d poziom rozsz. Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 2. 1c p.r. Temat: Interpretacja porównawcza.

2c p.r. Temat: Zapożyczenia w j. polskim.

2d p.r. Temat: Romantyzm- najważniejsze hasła i motywy.

 1. 3a Obraz społeczeństwa polskiego w „Weselu”.
 2. 1c Obraz Boga w psalmach J. Kochanowskiego.
 3. 1c Poezja wobec straty-Treny.
 4. 2c Obraz społeczeństwa polskiego w „Weselu”.
 5. 4a Wypracowanie maturalne.
 6. 4a Wypracowanie maturalne.

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Poeta na gruzach miasta – Cz. Miłosz w okupacyjnej Warszawie.

III c 

Temat: Powtórzenie wiadomości z literatury wojny i okupacji.

22.01.2021 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 2b „Pan Tadeusz”-tematyka i cel napisania eposu.
 2. 3a Sceny wizyjne w „Weselu”.
 3. ——–
 4. 2d Dramat rodziny w „Nie-Boskiej komedii”.
 5. 2a Poezja „czasów niepoetyckich”.
 6. 2a Poezja „czasów niepoetyckich”.

21.01.2021 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

 1. ——–
 2. 2a Wiek pary i elektryczności-pozytywizm.
 3. ——–
 4. 2d Ewolucja motywu pielgrzyma.
 5. 1c Refleksja o państwie.
 6. 2b Soplicowo-centrum polskości.
 7. 2c Obraz społeczeństwa polskiego w „Weselu”.

20.01.2021 r. (środa)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Ofiary Holocaustu ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1a Miłość silniejsza niż śmierć.
 2. 1a Poetycka summa średniowiecza.
 3. 4a Cechy wypracowania maturalnego.
 4. 2c Sceny wizyjne w „Weselu”.
 5. 3a Historia powstania „Wesela”.
 6. 2d Rola jednostki w dziejach.
 7. 2b Analiza i interpretacja „Pieśni Wajdeloty”.

19.01.2021 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

 1. ——
 2. 2c Historia powstania „Wesela”.
 3. 4a Poezja W. Szymborskiej.
 4. 1a Średniowieczna miłość – „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 5. 2d Sens sztuki i piękna – „Fortepian Chopina”.
 6. 1c Pierwsza polska tragedia – „Odprawa posłów greckich”.

18.01.2021 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Obraz życia w getcie ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” H. Krall.

III c 

Temat: Postać Marka Edelmana.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c, 2c, 2d p. rozszerzony Temat: Streszczenie-cechy, ćwiczenia praktyczne.
 2. 1c, 2c, 2d p. rozszerzony Temat: Analiza i interpretacja utworów poetyckich.
 3. 3a Stanisław Wyspiański – artysta totalny.
 4. 1c Idylliczny obraz życia na wsi.
 5. 1c Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 6. 2c Stanisław Wyspiański – artysta totalny.
 7. 4a Poezja S. Grochowiaka.
 8. 4a Miron Białoszewski – poeta codzienności.

22.12.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

 1. ——
 2. 2c Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 3. 4a Adam Ważyk – poeta przełomu („Poemat dla dorosłych”).
 4. 1a Średniowieczny motyw danse macabre.
 5. 2d Wartość inności – Poezja Cypriana Kamila Norwida.
 6. 1c Renesansowy wzorzec patrioty – Pieśni.

21.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c, 2c, 2d poziom rozsz. Interpretacja utworów poetyckich.
 2. 1c, 2c, 2d poziom rozsz. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 3. 3a Franciszkanizm w poezji Jana Kasprowicza.
 4. 1c Średniowiecze – sprawdzian wiadomości.
 5. 1c Filozofia w Pieśniach Jana Kochanowskiego.
 6. 2c Franciszkanizm w poezji Jana Kasprowicza.
 7. 4a Klasycyzm w poezji Z. Herberta.
 8. 4a Socrealizm w literaturze polskiej.

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Wypowiedź ustna – ćwiczenia.

III c 

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Zdążyć przed Panem Bogiem ” H. Krall.

18.12.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 2b „Konrad Wallenrod” – ocena bohatera.
 2. 3a Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.
 3. ——-
 4. 2d „Dziady”-podsumowanie.
 5. 2a Romantyzm – powtórzenie wiadomości.
 6. 2a Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

17.12.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

 1. ——
 2. 2a Obraz rewolucji w „Nie-Boskiej komedii
 3. ——-
 4. 2d A. Mickiewicz o Rosji w III cz. „Dziadów”.
 5. 1c Antyczne nawiązania w Pieśniach J. Kochanowskiego.
 6. 2b „Konrad Wallenrod” – tematyka utworu.
 7. kl. 2c Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa.

16.12.2020 r. (środa)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Więźniowie łagrów jako bohaterowie zbiorowi.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1a Konflikt władzy świeckiej i duchownej.
 2. 1a Żywot św. Franciszka z Asyżu.
 3. 4a Klasycyzm w poezji Z. Herberta.
 4. 2c Młodopolscy poeci wyklęci.
 5. 3a Twórczość poetycka Jana Kasprowicza.
 6. 2d Rozkazy cara – „Przegląd wojsk”.
 7. 2b Sonety krymskie A. Mickiewicza.

15.12.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

      1.——

 1. 2c Młodopolskie opisy krajobrazu.
 2. 4a Pokolenia literackie współczesności.
 3. 1a Historiografia polskiego średniowiecza.
 4. 2d Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.
 5. 1c Żywot ziemiański według Mikołaja Reja.

14.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: G. H. Grudziński jako naoczny świadek życia więźniów w obozie.

III c

Temat: G. H. Grudziński jako bohater pierwszoplanowy ,,Innego świata”.

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Interpretacja porównawcza.
 2. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Rozprawka problemowa.
 3. 3a Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa.
 4. 1c Filozofia renesansu.
 5. 1c Miłość w noweli doskonałej – „Sokół”.
 6. 2c Pozytywizm – sprawdzian wiadomości.
 7. 4a Rozważania o istocie bohaterstwa po lekturze dzieła Hanny Krall.
 8. 4a Powtórzenie wiadomości z literatury czasów wojny i okupacji.

11.12.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 2b Sonety krymskie, czyli Wschód w miniaturze.
 2. ——
 3. ——
 4. 2d Ocena społeczeństwa polskiego w III cz. „Dziadów”.
 5. 2a Rozprawa z romantycznym wyobrażeniem poety – „Nie-Boska komedia”.
 6. 2a W przededniu końca świata.

10.12.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 3a Młodopolskie opisy krajobrazu.
 2. 2d Profetyczny charakter Widzenia ks. Piotra.
 3. 1c Renesans – odrodzenie kultury antycznej.
 4. 2b Nowoczesna poezja w lirykach lozańskich.
 5. 2c Być artystą! – „Evviva l arte!”

09.12.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

 1. 1a Asceza – „Legenda o św. Aleksym”.
 2. 1a Roland – wzór średniowiecznego rycerza.
 3. 2a Ćwiczenia maturalne.
 4. 2c Impresjonizm w poezji Młodej Polski.
 5. 3a Młodopolscy poeci wyklęci.
 6. 2d Podniebny pojedynek człowieka z Bogiem na podstawie Wielkiej Improwizacji.
 7. 2b Młody Werter cierpi.

mgr Beata Kita

III c

Temat: Nieludzki świat sowieckich łagrów – ,,Inny świat” G. H. Grudzińskiego.

08.12.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

      1.——

 1. kl. 2c Liryka dekadencka K. Przerwy-Tetmajera.
 2. 2d „Mała Improwizacja” i „Widzenie Ewy”-tematyka.
 3. 1a Miłość Matki do Syna – „Lament świętokrzyski”.
 4. —–
 5. 1c Powtórzenie wiadomości ze średniowiecza.

07.12.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

 1. 1c, 2c., 2d p. rozsz. Interpretacja porównawcza.
 2. 1c, 2c, 2d p. rozsz. Tematyka „Dziadów” cz. IV A. Mickiewicza.
 3. 3a Analiza i interpretacja utworów poetyckich.
 4. 1c Poetycka summa średniowiecza.
 5. 1c Teologiczna summa średniowiecza.
 6. 2c Wprowadzenie do epoki Młodej Polski.
 7. 4a „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall opowieścią o powstaniu.
 8. 4a Heroizm dawniej i dziś.

mgr Beata Kita

III c

Temat: Człowiek zlagrowany – cechy więźnia Auschwitz.

III c

Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Inny świat” G. H. Grudzińskiego.

04.12.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

2b Powieść w listach.

2d „Dziady” jako dokumentacja zbrodni carskiego despotyzmu.

2a Postaci historyczne w dramacie Słowackiego.

2a „Kordian”-podsumowanie wiadomości.

03.12.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

3a Być artystą!- „Evviva larte!”

2d „Dziady” – wprowadzenie do dramatu.

1c Poetycka summa średniowiecza.

2b Młody Werter cierpi.

2c Wprowadzenie do epoki Młodej Polski.

02.12.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

1a „Bogurodzica”-najstarsza polska pieśń religijna.

1a Antyk – test wiadomości.

2a Dlaczego Kordian nie zdołał wykonać planu zabicia cara?

2c Powtórzenie wiadomości z pozytywizmu.

3a Impresjonizm w poezji Młodej Polski.

2d Matura ustna.

2b Romantyczna miłość – „Cierpienia młodego Wertera”.

mgr Beata Kita

III c

Temat: Opowiadanie T. Borowskiego ,,Pożegnanie z Marią”-interpretacja fragmentów.

01.12.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2c Topos miejsc i wartości artystyczne w powieści.

2d Refleksje na temat przeszłości Polski w poezji romantycznej.

1a Tysiąc lat kultury średniowiecza.

1c Miłość silniejsza niż śmierć.

30.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 

Temat: Wypracowanie maturalne.

III c

Temat: Wypracowanie maturalne.

mgr Joanna Łapaj

1c, 2c, 2d p. rozsz., Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

1c pr Współczesne nawiązania do średniowiecznego tańca śmierci.

2c pr Wybory Raskolnikowa.

2d pr Ostatnie refleksje wieszcza.

3a Liryka dekadencka K. Przerwy-Tetmajera.

1c Średniowiecze – test wiadomości.

1c Średniowieczna miłość – „Dzieje Tristana i Izoldy”.

2c Droga Raskolnikowa ku wolności.

4a Poeta na gruzach miasta – Czesław Miłosz w okupacyjnej Warszawie.

4a Portrety ofiar Holocaustu.

27.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2b „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 4, kl. 2d Słowacki o Polsce i Polakach w „Grobie Agamemnona”.

Lekcja 5, kl. 2a Bohater w poszukiwaniu wartości. Etyczny wymiar czynu.

Lekcja 6, kl. 2a Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc odpowiedzią na Wielką Improwizację A. Mickiewicza.

26.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. 3a Pozytywizm-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 4, kl. 2d Poezja wieszczów-Juliusz Słowacki.

Lekcja 5, kl. 1c Dyskusja z tradycją w poezji Villona.

Lekcja 6, kl. 2b Preromantyzm niemiecki-”Król Olch”.

Lekcja 7, kl. 2c Prawda rozumu wobec prawdy wiary.

25.11.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 kl. 1a Horacy jako wychowawca.

Lekcja 2 kl. 1a Powtórzenie wiadomości ze starożytności.

Lekcja 3, kl. 2a „Kordian”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 4, kl. 2c Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.

Lekcja 5, kl. 3a Liryka dekadencka Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Lekcja 6, kl. 2d „Kordian”-test wiadomości.

Lekcja 7, kl. 2b W świecie ballad romantycznych.

mgr Beata Kita

III c 
Temat: Życie w okupowanej Warszawie- opowiadanie ,, Pożegnanie z Marią”.

24.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. 2c „Zbrodnia i kara” – wprowadzenie do lektury.

Lekcja 3, kl. 2d „Kordian” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 4, kl. 1a Filozofia w ujęciu Horacego.

Lekcja 6, kl. 1c Średniowieczny motyw danse macabre.

23.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

III c 
Temat: Świat obozu koncentracyjnego w opowiadaniu ,,Proszę państwa do gazu”.
III c 
Temat: Obozowa codzienność w opowiadaniu ,,U nas w Auschwitzu”.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 1c pr Kategorie kultury średniowiecznej.

 1. 2c pr Styl urzędowy.
 2. 2d pr Nawiązania do ballad.

Lekcja 2, pr kl. 1c, 2c, 2d Ćwiczenia maturalne.

Lekcja 3, kl. 3a Wprowadzenie do epoki Młodej Polski.

Lekcja 4, kl. 1c Konflikt władzy świeckiej i duchownej.

Lekcja 5, kl. 1c Żywot świętego Franciszka z Asyżu.

Lekcja 6, kl. 2c „Lalka” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 7, kl. 4a Literatura wojenna – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 8, kl. 4a Nieludzki świat sowieckich łagrów – „Inny świat”.

20.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

2b W świecie ballad romantycznych.

2d Dlaczego Kordian nie zdołał wykonać planu zabicia cara?

1a Ćwiczenia maturalne.

1a Dialogi z tradycją.

19.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

3a Pozytywizm – powtórzenie wiadomości.

2d Tematyka Prologu i Przygotowania.

1c Historiografia polskiego średniowiecza – „Kronika polska” Galla Anonima.

2b Oda – dialog z tradycją ( „Do Radości”).

2c Idealiści w „Lalce”.

18.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: ,,Medaliony” Z. Nałkowskiej jako wstrząsające oskarżenie zbrodni hitlerowskich.

mgr Joanna Łapaj

1a W świecie rzymskich bogów.

1a Motyw „non omnis moriar” w twórczości Horacego.

2a „Pan Tadeusz” – sprawdzian wiadomości.

2c Obraz społeczeństwa polskiego w „Lalce”.

3a Topos miejsc i wartości artystyczne w powieści.

2d Kordian w poszukiwaniu sensu życia.

2b „Stare” i „nowe” w „Odzie do młodości”.

17.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2c Jak zdobyć kobietę? Interpretacja fragmentów.

2d Czym jest „jaskółczy niepokój” Kordiana?

1a Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

1c Roland – wzór średniowiecznego rycerza.

16.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Powojenny niepokój w twórczości T. Różewicza-,,Ocalony” i ,,Lament”.
kl. III c 
Temat: Czytanie ze zrozumieniem.

mgr Joanna Łapaj

1c, 2c, 2d j. polski poziom rozszerzony : Ćwiczenia maturalne.

1c Jan Twardowski „Malowani święci”.

2c Miłość Wokulskiego.

2d Romantyczny mit Słowian.

3A „Zbrodnia i kara” – test wiadomości.

1c Miłość Matki do Syna – „Lament świętokrzyski”.

1c Asceza – „Legenda o św. Aleksym”.

2c Biografia Stanisława Wokulskiego.

4a Zofia Nałkowska o wojnie.

4a „Inny świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

13.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2b Temat: Romantyzm-wprowadzenie do epoki.

Lekcja 4, kl. 2d Temat: „Kordian”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 5,kl. 2A Temat: Dramatyczna biografia Jacka Soplicy.

Lekcja 6, kl. 2a Temat: Koncertowa lekcja dziejów narodowych.

12.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3 kl. 3a Temat: Prawda rozumu wobec prawdy wiary.

Lekcja 4 kl. 2d Temat: Ćwiczenia maturalne.

Lekcja 5, kl. 1c Temat: Starożytność-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 6, kl. 2b Temat: Oświecenie-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7, kl. 2c Temat: „Lalka”-przebieg zdarzeń w powieści.

10.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

2 lekcja kl. 2c Temat: Świat przedstawiony „Lalki” B. Prusa.

3 lekcja kl. 2d Temat: „Pan Tadeusz”-tematyka i cel napisania utworu.

4 lekcja kl. 1a Temat: „Antygona”-test wiadomości.

6 lekcja kl. 1c Temat: „Bogurodzica”-najstarsza polska pieśń religijna.

09.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

1 lekcja p. rozsz. kl. 1c Temat: Filozofia Platona.

 1. 2 c Temat: Kwestia kobieca w literaturze pozytywistycznej.
 2. 2d Temat: Antynomie miłości romantycznej.

2 lekcja p. rozsz. kl. 1c Temat: Analiza tekstu filozoficznego.

 1. 2c Temat: Styl dziennikarsko-publicystyczny.
 2. 2d Temat: Miłość romantyczna.

3 lekcja kl. 3a Temat: Polemika z ideami pozytywizmu w „Zbrodni i karze”.

4 lekcja kl. 1c Temat: Tysiąc lat kultury średniowiecza.

5 lekcja kl. 1c Temat: Filozofia średniowiecza.

6 lekcja kl. 2c Temat: „Lalka”-o czym to powieść?

7 lekcja kl. 4a Temat: Opowiadania T. Borowskiego – sprawdzian wiadomości.

8 lekcja kl. 4a Temat: Zofia Nałkowska o wojnie.

mgr Beata Kita

III c
Temat: Poeta pokolenia apokalipsy spełnionej-K. K. Baczyński.
III c
Temat: Poeta czasów wojny-Tadeusz Gajcy.

06.11.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. II B Temat: Powtórzenie wiadomości z oświecenia.

Lekcja 4, kl. II D Temat: Soplicowo – centrum polskości.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Soplicowo – centrum polskości.

Lekcja 6, kl. II A Temat: Pamiątki historii we dworze Soplicy.

05.11.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. 3A Temat: „Zbrodnia i kara”-wprowadzenie do lektury.

Lekcja 4, kl. 2D Temat: Analiza i interpretacja „Pieśni Wajdeloty”.

Lekcja 5, kl. 1C Temat: Antyk-powtórzenie wiadomości.

Lekcja 6, kl. 2B Temat: Publicystyka polskiego oświecenia.

Lekcja 7, kl. 2C Temat: O powstaniu inaczej-”Gloria victis”.

04.11.2020 r. (środa)

mgr Beata Kita

kl. III c
Temat: Katastrofizm w poezji Czechowicza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 kl. I A Temat: „Antygona”-tragedia wzorcowa.

Lekcja 2, kl. I A Temat: Czy trzeba być winnym, by ponieść karę?

Lekcja 3, kl. II A Temat: Ojczyzna jako raj utracony.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Kwestia żydowska w literaturze pozytywistycznej.

Lekcja 5, KL. III A Temat: „Lalka”-sprawdzian wiadomości.

Lekcja 6, kl. II D Temat: „Konrad Wallenrod”-ocena bohatera.

Lekcja 7, kl. II B Temat: „Powrót posła” – wprowadzenie do lektury.

03.11.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. 2C Temat: Miłość w pozytywizmie – „Kamizelka”.

Lekcja 3, kl. 2D Temat: „Konrad Wallenrod” – tematyka utworu.

Lekcja 4, kl. IA Temat: Rodowód teatru greckiego.

Lekcja 6, kl. IC Temat: Filozofia w ujęciu Horacego,

02.11.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

kl. III c 
Temat: Słowa klucze w ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.
kl. III c
Temat: Groteskowi bohaterowie ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl.1 C r Temat: „Eneida” Wergiliusza.

 1. 2 C r Temat: Podstawowe elementy dyskusji.
 2. 2 D r Temat: Romantyzm – wielkie stulecie Polaków.

Lekcja 2, kl. 1 C r Temat: Heroizm i miłość w „Eneidzie”.

 1. 2 C r Temat: Analiza i interpretacja – „W Weronie” C. K. Norwid.
 2. 2 D r Temat: Poezja romantyczna wobec klasycznej.

Lekcja 3, kl. 3A Temat: „Lalka”-podsumowanie wiadomości.

Lekcja 4, kl. IC Temat: W świecie rzymskich bogów.

Lekcja 5, kl. IC Temat: Motyw „non omnis moriar” w twórczości Horacego.

Lekcja 6, kl. II C Temat: Romantyzm – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7, 8 kl. IVA Temat: W kamiennym świecie obozu koncentracyjnego – „Opowiadania” T. Borowskiego.

30.10.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. II B Temat: Oświeceniowy sentymentalizm.

Lekcja 4, kl. II D Temat: Sonety krymskie – interpretacja.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości z III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza.

Lekcja 6, kl. II A Temat: Filozofia C. K. Norwida.

29.10.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 4, kl. II D Temat: Sonety krymskie, czyli Wschód w miniaturze.

Lekcja 5, kl. I C Temat: Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

Lekcja 6, kl. II B Temat: Hymn młodych patriotów – „Hymn do miłości ojczyzny”.

Lekcja 7, kl. II C Temat: Powieści pozytywistyczne – rodzaje i cechy.

28.10.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. I A Temat: O eposie przygodowym -”Odyseja”.

Lekcja 2, kl. I A Temat: Sztuka pięknej wymowy – ”Retoryka” Arystotelesa.

Lekcja 3, kl. II A Temat: „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Poezja „czasów niepoetyckich”.

Lekcja 6, kl. II D Temat: Sonety krymskie, czyli Wschód w miniaturze.

Lekcja 7, kl. II B Temat: Stylizacja językowa – ”Monachomachia” I. Krasickiego.

mgr Beata Kita

klasa III C
Temat: Wprowadzenie do lektury ,,Ferdydurke” W. Gombrowicza.

27.10.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. II C Temat: Wiek pary i elektryczności.

Lekcja 3, kl. II D Temat: Nowoczesna poetyka w lirykach lozańskich.

Lekcja 4, kl. I A Temat: Walka i wojna w „Iliadzie”.

Lekcja 6, kl. I C Temat: „Antygona”-charakterystyka bohaterów tragedii.

26.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Beata Kita

klasa III C
Temat: „Sklepy cynamonowe” B. Schulza  jako dziwny pamiętnik.
Temat: Groteskowy opis człowieka w opowiadaniu ,,Sierpień” Schulza.

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, j. polski na poziomie rozsz. ( kl. 1c, 2c, 2d) Temat: Rozprawka problemowa.

Lekcja 2, j. polski na poziomie rozsz. ( kl. 1c, 2c, 2d) Temat: Interpretacja porównawcza.

Lekcja 4, kl. I C Temat: „Antygona”-tragedia wzorcowa.

Lekcja 5, kl. I C Temat: Czy trzeba być winnym, by ponieść karę?

Lekcja 6, kl. II C Temat: „Nie-Boska komedia” – sprawdzian wiadomości.

Lekcja 7 kl. IV A Temat: Powojenny niepokój w twórczości Tadeusza Różewicza.

Lekcja 8, kl. IV A Temat: Katastrofizm w poezji Józefa Czechowicza.

23.10.2020 r. (piątek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1, kl. 2 B Temat: Bajki oświeceniowe.

Lekcja 3, kl. II C (godz. wychowawcza) Temat: Moje wady i zalety. Samoocena.

Lekcja 4, kl. II D Temat: „Faust”-dramat o klęsce rozumu.

Lekcja 5, kl. II A Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Lekcja 6, kl. II A Temat: „Dziady”- sens i przesłanie dramatu.

22.10.2020 r. (czwartek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 4, kl. II D Temat: Powieść w listach.

Lekcja 6, kl. II B Temat: Satyry I. Krasickiego – „Żona modna”.

Lekcja 7, kl. II C Temat: Powtórzenie wiadomości z romantyzmu.

21.10.2020 r. (środa)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 3, kl. II A Temat: Rosja i jej mieszkańcy w „Dziadach” A. Mickiewicza.

Lekcja 4, kl. II C Temat: Filozofia Cypriana Kamila Norwida.

Lekcja 6, kl. II D Temat: Młody Werter cierpi.

Lekcja 7, kl. II B, Temat: Mistrzostwo satyry „Do króla”.

20.10.2020 r. (wtorek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 2, kl. II C Temat: „Nie-Boska komedia” – podsumowanie wiadomości.

Lekcja 3, kl. II D Temat: Romantyczna miłość – ”Cierpienia młodego Wertera”.

19.10.2020 r. (poniedziałek)

mgr Joanna Łapaj

Lekcja 1 poziom rozszerzony (kl. 1c, 2c, 2d) : Interpretacja porównawcza.

Lekcja 2 poziom rozszerzony (kl. 1c,2c,2d): Konteksty i nawiązania. – Władysław Broniewski „Ballady i romanse”.

Lekcja 6, kl. 2c : W przededniu końca świata.