Matematyka

CZWARTEK – 25.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Kąty zadania-utrwalenie wiadomości

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Przystawanie i podobieństwo trójkątów.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Szereg geometryczny zbieżny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie zadań z geometrii.

ŚRODA – 24.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Utrwalenie wiadomości – kąty

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

WTOREK – 23.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Suma wartości kątów wewnętrznych wielokąta

https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-polygons/v/sum-of-interior-angles-of-a-polygon

lekcja 6 klasa I A

Temat: Suma kątów zewnętrznych wielokąta wypukłego

https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-polygons/v/sum-of-the-exterior-angles-of-convex-polygon

lekcja 7 klasa I C

Temat: Suma kątów zewnętrznych wielokąta wypukłego

https://pl.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-polygons/v/sum-of-the-exterior-angles-of-convex-polygon

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Mapa. Skala mapy.

lekcje 3, 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Twierdzenie Pitagorasa i odwrotne do niego.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Szereg geometryczny zbieżny.

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Zastosowanie wektorów w zadaniach z planimetrii.

PONIEDZIAŁEK – 22.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Temat: Suma miar kątów w wielokącie – zadania

lekcja 4 klasa I B

Temat: Suma wartości kątów wewnętrznych i zewnętrznych wielokąta

Materiały do tematu na platformie Teams

lekcja 5 klasa I A

Suma miar kątów w wielokącie – zadania

Materiały do tematu na platformie Teams

lekcja 6 klasa I C

Suma wartości kątów wewnętrznych wielokąta

Materiały do tematu na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4 klasa II C zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Pola figur podobnych.

lekcja 7 klasa III A

Temat: Ciągi rozbieżne do nieskończoności.

lekcja 8 klasa III A

Temat: Obliczanie granic ciągów.

PIĄTEK – 19.06.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Obliczanie pól czworokątów.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Trójkąty.

Szczegóły na platformie Teams

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Suma miar kątów w dowolnym n-kącie

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

CZWARTEK – 18.06.2020 r.

lekcja 1 klasa I D

Temat: Twierdzenie Talesa.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Własności ciągów zbieżnych.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Pole rombu, równoległoboku i trapezu.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Suma miar kątów w wielokącie – zadania.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

ŚRODA – 17.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Suma miar kątów w dowolnym n-kącie.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

WTOREK – 16.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Suma miar kątów w wielokącie

lekcja 6 klasa I A

Temat: Suma miar kątów w dowolnym n-kącie

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

lekcja 7 klasa I C

Temat: Suma miar kątów w wielokącie

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Pole prostokąta i pole kwadratu.

lekcje 3, 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Wielokąty.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Granica ciągu liczbowego.

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Wektor na płaszczyźnie.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4 klasa II C zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Procent prosty i składany – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Podobieństwo czworokątów.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Lokaty pieniężne. Kredyty bankowe.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Temat: Wielokąt. Wielokąt foremny.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Suma miar kątów w wielokącie.

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Wielokąt. Wielokąt foremny.

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 6 klasa I C

Temat: Wielokąt. Wielokąt foremny.

Materiały do tematu na platformie Teams.

PIĄTEK 05.06.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Lokaty pieniężne. Kredyty bankowe.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Figury podobne.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Suma kątów w trójkącie.

Materiały na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Zastosowanie Twierdzenia Talesa

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Pojęcia wstępne z geometrii.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Ciąg geometryczny – utrwalenie.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Okrąg opisany na czworokącie.

Materiały na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Twierdzenie Talesa i jago zastosowanie.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

ŚRODA – 03.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Zastosowanie Twierdzenia Talesa.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

WTOREK – 02.06.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Twierdzenie Talesa

lekcja 6 klasa I A

Temat: Zastosowanie Twierdzenia Talesa

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

lekcja 7 klasa I C

Temat: Twierdzenie Talesa

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Okrąg wpisany w czworokąt.

lekcje 3, 4 klasa II C

Temat: Ciąg geometryczny – utrwalenie.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Układy równań – utrwalenie.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Ciąg geometryczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Układy równań – rozwiązywanie zadań.

Szczegóły i materiały na platformie Teams.

PONIEDZIAŁEK – 01.06.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4 klasa II C zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Ciąg geometryczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równoległoboki.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Suma wyrazów ciągu geometrycznego.

Szczegóły i materiały na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 kl. Ib

Temat: Cechy przystawania trójkątów

lekcja 4 kl. Ib

Temat: Twierdzenie Talesa

Materiały do tematu na platformie Teams

lekcja 5 kl. Ia

Temat: Cechy przystawania trójkątów

Materiały do tematu na platformie Teams

lekcja 6 kl. Ic

Temat: Przystawanie trójkątów

Materiały do tematu na platformie Teams

PIĄTEK – 29.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Ciąg geometryczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Podział czworokątów. Trapezoidy.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań.

Szczegóły na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Suma miar kątów w trójkącie.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

CZWARTEK – 28.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia metodą przeciwnych współczynników.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Wielomiany – utrwalenie.

Szczegóły na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Cechy przystawania trójkątów.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

ŚRODA – 27.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Suma miar kątów w trójkącie

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

WTOREK – 26.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Sprawdzian – własności funkcji.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Suma miar kątów w trójkącie.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

lekcja 7 klasa I C

Temat: Sprawdzian –własności funkcji.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Wielomiany – rozwiązywanie zadań.

lekcje 3, 4 klasa II C

Temat: Suma wyrazów ciągu geometrycznego.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia metodą podstawiania.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Ogólny wzór ciągu geometrycznego.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcja liniowa – utrwalenie.

Szczegóły na platformie Teams

PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Utrwalenie wiadomości – własności funkcji

lekcja 4 klasa I B

Sprawdzian – własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 5 klasa I A

Utrwalenie wiadomości – własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 6 klasa I C

Utrwalenie wiadomości – własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4 klasa II C – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Ciąg geometryczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie nierówności wielomianowych.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Ciąg geometryczny.

Szczegóły na platformie Teams

PIĄTEK – 22.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Nierówności wielomianowe.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Graficzne rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Materiały na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Szkice wykresów funkcji na podstawie własności funkcji.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

CZWARTEK – 21.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Funkcja liniowa – powtórzenie.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Ciąg arytmetyczny – powtórzenie.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Zadania prowadzące do równań wielomianowych.

Szczegóły na platformie Teams.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Utrwalenie wiadomości -własności funkcji.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

ŚRODA – 20.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Szkice wykresów funkcji na podstawie własności funkcji.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

WTOREK – 19.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Materiały i szczegóły na platformie Teams.

lekcja 2 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych.

lekcje 3, 4 klasa II C

Temat: Wzór na ogólny wyraz w ciągu geometrycznym.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Równoległość prostych.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Suma wyrazów ciągu arytmetycznego, rozwiązywanie zadań tekstowych.

lekcja 7 klasa I D (zakres rozszerzony)

Temat: Własności funkcji liniowej – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

lekcja 6 klasa I A

Temat: Szkice wykresów funkcji na podstawie własności funkcji

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

lekcja 7 klasa I C

Temat: Rozwiązywanie zadań –własności funkcji

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Materiały i szczegóły na platformie Teams.

lekcja 4 klasa II C – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Temat: Ciąg geometryczny.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie równań wielomianowych.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Obliczanie sumy początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Temat: Własności funkcji.

lekcja 4 klasa I B

Temat: Rozwiązywanie zadań –własności funkcji.

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 6 klasa I C

Temat: Szkice wykresów funkcji na podstawie własności funkcji.

Materiały do tematu na platformie Teams.

PIĄTEK – 15.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Ciąg geometryczny.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Równania wielomianowe.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Zastosowania własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

https://www.youtube.com/watch?v=ixgXJh-ba9M

https://cyrkiel.info/liceum/wlasnosci-funkcji/

http://www.matematykam.pl/odczytywanie_wlasnosci_funkcji_z_wykresu.html

http://www.e-zadania.pl/materialy/lista,504,odczytywanie-wlasnosci-funkcji-z-wykresu.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

Materiały do tematu na platformie Teams.

CZWARTEK – 14.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Lekcje online na platformie Teams.

lekcja 1 klasa I D

Temat: Własności funkcji liniowej – zadania różne.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Rozkładanie wielomianu na czynniki.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

https://www.youtube.com/watch?v=ixgXJh-ba9M

https://cyrkiel.info/liceum/wlasnosci-funkcji/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

Materiały do tematu na platformie Teams.

ŚRODA – 13.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Własności funkcji – zadania

http://www.matematykam.pl/odczytywanie_wlasnosci_funkcji_z_wykresu.html

http://www.e-zadania.pl/materialy/lista,504,odczytywanie-wlasnosci-funkcji-z-wykresu.html

Materiały do tematu na platformie Teams.

WTOREK – 12.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie wykresu

Materiały do tematu na platformie Teams.

lekcja 7 klasa I C

Temat: Własności funkcji

Materiały do tematu na platformie Teams.

mgr Elżbieta Wieczorek

Lekcje online na platformie Teams.

lekcja 2 klasa II A

Temat: Rozkład wielomianu na czynniki.

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Monotoniczność funkcji liniowej.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Związek między kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.

PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Lekcje online na platformie Teams.

lekcja 4 klasa II C – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Suma wyrazów ciągu arytmetycznego – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Pierwiastek wielokrotny wielomianu.

lekcje 7 i 8 klasa III A

Temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Temat: Określanie monotoniczności funkcji na podstawie wykresu

https://www.youtube.com/watch?v=R6aWbhPPlH4

https://matfiz24.pl/funkcja-liniowa/monotonicznosc-funkcji-liniowej-zadania

http://matematyka.pisz.pl/strona/1363.html

lekcja 4 klasa I B

Temat: Najmniejsza i największa wartość funkcji

https://www.matemaks.pl/wartosci-funkcji-i-odczytywanie-ich-z-wykresu.html

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 11.05.2020r. o godz. 09:45.

Pod koniec zajęć klasówka z własności funkcji.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Monotoniczności funkcji. Najmniejsza i największa wartość funkcji. Różnowartościowość funkcji

https://www.youtube.com/watch?v=R6aWbhPPlH4

https://matfiz24.pl/funkcja-liniowa/monotonicznosc-funkcji-liniowej-zadania

https://www.matemaks.pl/wartosci-funkcji-i-odczytywanie-ich-z-wykresu.html

https://www.youtube.com/watch?v=-gjuSX6N7t8

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 11.05.2020r. o godz. 11:45.

Pod koniec zajęć klasówka z własności funkcji.

lekcja 6 klasa I C

Temat: Najmniejsza i największa wartość funkcji

https://www.matemaks.pl/wartosci-funkcji-i-odczytywanie-ich-z-wykresu.html

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 11.05.2020r. o godz. 12:30.

Pod koniec zajęć klasówka z własności funkcji.

PIĄTEK – 08.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I B

Temat: Różnowartościowość. Monotoniczność funkcji. Największa i najmniejsza wartość funkcji.

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

mgr Elżbieta Wieczorek

Lekcje online na platformie Teams

lekcje 1, 2 klasa II C

Temat: Suma wyrazów ciągu arytmetycznego – rozwiązywanie zadań.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Zastosowanie twierdzenia Bezouta w zadaniach z parametrem.

lekcja 6 klasa I D

Temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej.

CZWARTEK – 07.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Różnowartościowość funkcji.

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

mgr Elżbieta Wieczorek

Lekcje online na platformie Teams.

lekcja 1 klasa I D

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Ciąg arytmetyczny.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Zastosowanie twierdzenia Bezouta.

ŚRODA – 06.05.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Określanie monotoniczności funkcji na podstawie wykresu i wzoru.

Materiały do tematu zostały zamieszczone na platformie Teams.

WTOREK – 05.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Komentarz: lekcje w formie wideospotkań, szczegóły na platformie Teams.

lekcja 2, klasa IIA,

Temat: Twierdzenie Bezouta.

lekcje 3, 4 klasa IIC

Temat: Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.

lekcja 5, klasa ID

Temat: Funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6, klasa IIIA

Temat: Ciągi liczbowe – utrwalenie.

lekcja 7, klasa ID (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcja liniowa – rozwiązywanie zadań.

 

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 5 i 6 klasa I A

Temat: Graficzna interpretacja miejsc zerowych

Temat: Monotoniczność funkcji

Materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

lekcja 7 klasa I C

Temat: Monotoniczność funkcji

Materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams

PONIEDZIAŁEK – 04.05.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Komentarz: lekcje będą przeprowadzone w formie wideospotkań, szczegóły na platformie Teams.

lekcja 4, klasa II C zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Własności ciągu arytmetycznego – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6, klasa II A

Temat: Pierwiastek wielomianu.

lekcje 7, 8, klasa III A

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa

Temat: Miejsca zerowe funkcji.

https://epodreczniki.pl/a/miejsca-zerowe-funkcji/D7rFh8uC1

https://epodreczniki.pl/a/miejsce-zerowe-funkcji/D1G5NGlh2

lekcja 4 klasa I B

Temat: Miejsca zerowe funkcji – zadania. 

https://www.matemaks.pl/miejsca-zerowe-funkcji.html

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 04.05.2020r. o godz. 09:45

Link do e-lekcji będzie znajdował się na e-mailu poczty uczniowskiej (służbowej): ………@zsporeba.onmicrosoft.com

lekcja 5 klasa I A

Temat: Miejsca zerowe funkcji. Zadania.

https://www.matemaks.pl/miejsca-zerowe-funkcji.html

https://www.matmana6.pl/miejsce-zerowe-funkcji

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 04.05.2020r. o godz. 11:45

Link do e-lekcji będzie znajdował się na e-mailu poczty uczniowskiej (służbowej): ………@zsporeba.onmicrosoft.com

lekcja 6 klasa I C

Temat: Graficzna interpretacja miejsc zerowych.

https://matfiz24.pl/funkcja-liniowa/obliczanie-miejsca-zerowego-funkcji-liniowej-zadania

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/miejsce-zerowe-funkcji,oid,1827

Proszę o dołączenie do grupy zajęciowej na platformie Teams 04.05.2020r. o godz. 12:30

Link do e-lekcji będzie znajdował się na e-mailu poczty uczniowskiej (służbowej): ………@zsporeba.onmicrosoft.com

CZWARTEK – 30.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Funkcja liniowa i jej wykres.

lekcja 2 klasa III A

Temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Schemat Hornera.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Miejsca zerowe funkcji. Zadania

https://www.matemaks.pl/miejsca-zerowe-funkcji.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

ŚRODA – 29.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I C

Temat: Miejsca zerowe funkcji

https://epodreczniki.pl/a/miejsca-zerowe-funkcji/D7rFh8uC1

https://epodreczniki.pl/a/miejsce-zerowe-funkcji/D1G5NGlh2

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

WTOREK – 28.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Dzielenie wielomianów z resztą.

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Związek między kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Proporcjonalność prosta.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Wyrazy ciągu liczbowego – rozwiązywanie zadań.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Proporcjonalność prosta.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Sposoby przedstawiania funkcji. Zadania

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D76vba47U

https://epodreczniki.pl/a/definicja-funkcji-sposoby-przedstawiania-funkcji/DJFP4MOjs

https://www.youtube.com/watch?v=57-3icfyZIM

https://epodreczniki.pl/a/zadania/Dby16HSKS

https://epodreczniki.pl/a/zadania-generatorowe/DZo3HdLo1

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

lekcja 6 klasa I A

Temat: Miejsca zerowe funkcji

https://epodreczniki.pl/a/miejsca-zerowe-funkcji/D7rFh8uC1

https://epodreczniki.pl/a/miejsce-zerowe-funkcji/D1G5NGlh2

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

lekcja 7 klasa I C

Temat: Sposoby przedstawiania funkcji. Zadania 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D76vba47U

https://epodreczniki.pl/a/definicja-funkcji-sposoby-przedstawiania-funkcji/DJFP4MOjs

https://www.youtube.com/watch?v=57-3icfyZIM

https://epodreczniki.pl/a/zadania/Dby16HSKS

https://epodreczniki.pl/a/zadania-generatorowe/DZo3HdLo1

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

PONIEDZIAŁEK – 27.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I B

Temat: Dziedzina funkcji.

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DTEryxZ8O

https://epodreczniki.pl/a/dziedzina/DBATGBivx

http://matematyka.pisz.pl/strona/1656.html

 lekcja 4 klasa I B

Temat: Sposoby przedstawiania funkcji Zadania 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/D76vba47U

https://epodreczniki.pl/a/definicja-funkcji-sposoby-przedstawiania-funkcji/DJFP4MOjs

https://www.youtube.com/watch?v=57-3icfyZIM

https://epodreczniki.pl/a/zadania/Dby16HSKS

https://epodreczniki.pl/a/zadania-generatorowe/DZo3HdLo1

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

lekcja 5 klasa I A

Temat: Dziedzina funkcji 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DTEryxZ8O

https://epodreczniki.pl/a/dziedzina/DBATGBivx

http://matematyka.pisz.pl/strona/1656.html

lekcja 6 klasa I C

Temat: Dziedzina funkcji 

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DTEryxZ8O

https://epodreczniki.pl/a/dziedzina/DBATGBivx

http://matematyka.pisz.pl/strona/1656.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

Poprawa klasówki z układów równań – dla uczniów, którzy chcą ją poprawić oraz dla tych, którzy jej nie pisali z powodów zdrowotnych.

Uwaga: Rozwiązane zadania proszę przesyłać tylko jeden raz w jednym pliku z e-maila służbowego, podpisane imieniem i nazwiskiem, proszę również o wpisanie klasy do której uczeń uczęszcza do dnia 27.04. do godz. 15.00.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 4 klasa II C – zajęcia wyrównawcze

Temat: Wzór ogólny ciągu arytmetycznego – rozwiązywanie zadań.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Dzielenie wielomianów.

lekcje 7 i 8 klasa III A

Temat: Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.

PIĄTEK – 24.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1 i 2 klasa II C 

Temat: Wzór ogólny ciągu arytmetycznego – rozwiązywanie zadań.
lekcja 4 klasa III C

Temat: Jak się przygotować do matury z matematyki?
lekcja 5 klasa II A

Temat: Podzielność wielomianów.
lekcja 6 klasa I D

Temat: Funkcje i ich własności – utrwalenie wiadomości.
lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Funkcje i ich własności – utrwalenie wiadomości.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

 lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Podsumowanie pracy na lekcjach matematyki w klasie czwartej. Jak zdać maturę z matematyki?.

https://cyrkiel.info/?gclid=EAIaIQobChMIttmr38Xl6AIVC-h3Ch0znQ-fEAAYAiAAEgJRjfD_BwE

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Pojęcie funkcji.

https://epodreczniki.pl/a/pojecie-funkcji-zaleznosci-funkcyjne/DEq6CZ56o

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/pojecie-funkcji,oid,1825

https://www.youtube.com/watch?v=TKmth_nEiYo&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

CZWARTEK – 23.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

 lekcja 1 klasa I D

Temat: Zastosowanie wiadomości o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji.

lekcja 2 klasy III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych z trygonometrii.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Równość wielomianów – rozwiązywanie zadań.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji.

https://www.youtube.com/watch?v=TJNYIWCGONk&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Geometria analityczna.

https://www.youtube.com/watch?v=Wpa21S2BBj0

https://www.matemaks.pl/geometria-analityczna.html

https://www.youtube.com/watch?v=_MLrCOstsf8

https://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/geometria-analityczna-LTktLS03LTE%3d

Poziom rozszerzony:

https://zadania.info/197816

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

ŚRODA – 22.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Funkcje – wprowadzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=lj-euMy7bmU&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/funkcje-wprowadzenie/

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji.

https://www.youtube.com/watch?v=TJNYIWCGONk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TKmth_nEiYo&feature=youtu.be

 Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Stereometria – zadania maturalne.

https://zdajmyrazem.pl/Main/TasksList/stereometria-LTEwLS0tNy05

https://www.youtube.com/watch?v=IjzXT1KUYiI&feature=youtu.be

Poziom rozszerzony – geometria analityczna:

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-analitycznej-zadanie-maturalne/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 21.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 6 klasa I B

Temat: Utrwalenie wiadomości

Klasówka: Układy równań

Czytelne rozwiązania klasówki proszę przesłać na e-maila nauczyciela do dnia 21.04. godz. 15.00 w jednym pliku jako załącznik. W przypadku problemów zdrowotnych lub technicznych proszę poinformować wychowawcę klasy przed rozpoczęciem zajęć z matematyki 21.04.

lekcja 7 klasa I A

Temat: Funkcje – wprowadzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=lj-euMy7bmU&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/funkcje-wprowadzenie/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań

mgr Elżbieta Wieczorek

Komentarz: Materiały dla uczniów zamieszczone są na platformie Teams.

lekcja 2 klasa II A

Temat: Równość wielomianów.

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciąg arytmetyczny – rozwiązywanie zadań.

lekcja 5 klasa I D

Temat: Odczytywanie własności funkcji z wykresu – ćwiczenia.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Trygonometria – zadania maturalne.

lekcja 7 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 8 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Trygonometria – zadania maturalne.

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Komentarz: Materiały dla uczniów zamieszczone są na platformie Teams.

lekcja 4 klasa II C – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Temat: Ciągi arytmetyczne – rozwiązywanie zadań.

lekcja 5 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Działania na wielomianach – rozwiązywanie zadań.

lekcje 7 i 8 klasa III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Równania i nierówności trygonometryczne – podsumowanie.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Zadania tekstowe – zastosowanie układów równań. Utrwalenie wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=uvsf6dm096E&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-2/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań oraz wpisanie ich do zeszytu.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Geometria przestrzenna.

https://www.youtube.com/watch?v=sYO-Sm6LT0I

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-przestrzennej-cz-1/

Poziom rozszerzony:

https://zadania.info/199069

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów

PIĄTEK – 17.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

Komentarz: Materiały dla uczniów zamieszczone są na szkolnej platformie.

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Ciąg arytmetyczny. Ogólny wzór ciągu arytmetycznego.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Mnożenie wielomianów

lekcja 6 klasa I D.

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa w zadaniach maturalnych

https://www.youtube.com/watch?v=mSBaO863WPA

https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-zadania-maturalne/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Zastosowanie rozwiązywania układów równań w zadaniach tekstowych.

Temat: Rozwiązywanie nierówności. Utrwalenie wiadomości.

 https://www.youtube.com/watch?v=uvsf6dm096E&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-2/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

Czytelne rozwiązania klasówki proszę przesłać na e-maila nauczyciela do dnia 17.04. do godz.15.00

Załącznik – Kartkówka klasa I C

CZWARTEK – 16.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu.

Komentarz: Zapoznaj się z tematem na stronie 168 i rozwiąż zadanie 1 ze strony 171. Możesz również obejrzeć film: https://youtu.be/9EzAmC8qE8s

lekcja 2 klasa III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie nierówności trygonometrycznych.

Komentarz: Rozwiąż zadanie 8.109 a, b, c ze strony 280.
lekcja 3 klasa II A

Temat: Dodawanie i odejmowanie wielomianów.

Komentarz: Rozwiąż zadania 5.21 a, b, 5.22 a, b, 5.23 a, b ze strony 151

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Zadania tekstowe – zastosowanie układów równań.

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-2/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Rachunek prawdopodobieństwa – rozwiązywanie zadań.

https://obliczone.pl/zadania/rachunek-prawdopodobienstwa

http://www.matematykam.pl/zadania_prawdopodobienstwo_matura.html

https://www.medianauka.pl/zadania-rachunek-prawdopodobienstwa

Poziom rozszerzony:

https://cyrkiel.info/statystyka/rozklad-bernoulliego/?gclid=EAIaIQobChMIqbuDnLDl6AIViON3Ch0JigBoEAAYASAAEgLwoPD_BwE

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

ŚRODA – 15.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa II C

Temat: Układy równań. Zadania tekstowe.

https://www.youtube.com/watch?v=ShauKFi1aMc&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan/

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Zadania tekstowe – zastosowanie układów równań. Utrwalenie wiadomości

https://www.youtube.com/watch?v=uvsf6dm096E&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-2/

Klasa I A: czytelne rozwiązania klasówki proszę przesłać na e-maila nauczyciela do godz. 15.00

 Załącznik: Kartkówka

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Zastosowanie własności prawdopodobieństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=g0t1Y6o81Qk&feature=youtu.be

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/wlasnosci-prawdopodobienstwa/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

ŚRODA – 08.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Wprowadzenie do układów równań.

https://www.youtube.com/watch?v=4y5ByTD-ERM&feature=youtu.be

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Układy równań. Zadania tekstowe.

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan/

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/uklady-rownan-zadania-tekstowe-cz-1/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Kombinacje. Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo klasyczne. Własności prawdopodobieństwa.

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/kombinacje/

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zdarzenia-losowe/

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/prawdopodobienstwo-klasyczne/

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/wlasnosci-prawdopodobienstwa/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 07.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej – rozwiązywanie zadań.

Komentarz: Na podstawie przykładu rozwiąż zadania 5.13, 5.14 i 5.15 na stronie 150

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – utrwalenie.

Przeanalizuj zadania dotyczące własności ciągów liczbowych. Spróbuj rozwiązać je samodzielnie. Obejrzyj filmy dotyczące własności ciągów na stronie https://pistacja.tv/ 

lekcja 5 klasa I D

Temat: Funkcje różnowartościowe.

Komentarz: Zapoznaj się z tematem na stronie 164. Przeanalizuj przykłady 1, 2, 3 i rozwiąż zadania 1 i 3 na stronach 166, 167

lekcja 6 klasa III A

Temat: Nierówności trygonometryczne.

Komentarz: Na podstawie przykładu rozwiąż zadania 8.105a, 8.106d, 8.107b ze strony 280

lekcja 7 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Komentarz: Rozwiąż zadania przesłane w pliku.

lekcja 8 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Nierówności trygonometryczne.

Komentarz: Na podstawie przykładu rozwiąż zadania 8.105a, 8.106d, 8.107b ze strony 280

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 5 klasa I B

Temat: Wprowadzenie do układów równań.

https://www.youtube.com/watch?v=4y5ByTD-ERM&feature=youtu.be

lekcja 6 klasa I A

Temat: Rozwiązywanie nierówności

https://epodreczniki.pl/a/nierownosc-liniowa/D198XT24d

https://www.matemaks.pl/nierownosci-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Rozwiązywanie nierówności.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosc-liniowa/D198XT24d

https://www.matemaks.pl/nierownosci-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych.

https://matmat.edu.pl/#welcome

Poziom rozszerzony:

https://www.youtube.com/watch?v=mJZCjfrXQFY&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Komentarz: Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

lekcja 6 klasa II A

Temat: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej – rozwiązywanie zadań.

Komentarz: Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

lekcje 7 i 8 klasy III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Komentarz: Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

PIĄTEK- 03.04.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – podsumowanie.

Materiały przesłano uczniom.

Komentarz: Rozwiąż zadania przekazane w pliku i prześlij rozwiązania nauczycielowi.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Komentarz: Rozwiąż zadania z próbnego arkusza.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej.

link: https://youtu.be/ev_-R-3W_yo

komentarz: Obejrzyj film, i rozwiąż w zeszycie zadania 1,2,4 na stronie 149

lekcja 6 klasa I D

Temat: Monotoniczność funkcji.

Komentarz: Zapoznaj się z tematem na stronie 159 w podręczniku i rozwiąż w zeszycie zadania 1,2 na stronie 163.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

temat: Dziedzina i miejsca zerowe funkcji – rozwiązywanie zadań.

Komentarz: Rozwiąż zadania 7,8 na stronie 158

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Reguła mnożenia, reguła dodawania.

https://epodreczniki.pl/a/regula-mnozenia-regula-dodawania/DizpZTzcg

https://www.matemaks.pl/regula-mnozenia.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Rozwiązywanie nierówności

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

CZWARTEK – 02.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Nierówności stopnia pierwszego.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Wartość oczekiwana.

https://pl.khanacademy.org/math/probability/probability-geometry/expected-value-geo/a/expected-value-basic

http://wyznacznik.pl/wartosc-oczekiwana-i-wariancja-zmiennej-losowej-zadania

Poziom rozszerzony

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-analitycznej-zadanie-maturalne/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Obliczanie miejsc zerowych funkcji.

Załącznik

lekcja 2 klasa III A i III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Załącznik

lekcja 3 klasa II A

Temat: Wykresy funkcji kwadratowej.

Załącznik

ŚRODA – 01.04.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Równania w zadaniach z treścią.

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Nierówności stopnia pierwszego. Rozwiązywanie nierówności.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Średnia, dominanta. Miary rozproszone.

https://epodreczniki.pl/a/srednia-mediana-dominanta/DHyIBGsb7

https://epodreczniki.pl/a/miary-rozproszenia/DnNAXgFo7

Poziom rozszerzony:

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-przestrzennej-cz-1/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 31.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 2 klasa II A

Temat: Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe – rozwiązywanie zadań.

Załącznik

lekcja 5 klasa I D

Temat: Miejsce zerowe funkcji.

  1. Obejrzyj film: https://pistacja.tv/film/mat00408-miejsce-zerowe-funkcji?playlist=345,
  2. Przeanalizuj przykład 4 na stronie 156 w podręczniku i rozwiąż zadania 1 i 2 na stronie 157.

lekcja 6 klasa III A

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Na podstawie własności równań z wartością bezwzględną i materiałów z poprzedniej lekcji rozwiąż zadanie 8.83 przykłady a i b ze strony 277.

lekcja 7 klasa III C

Temat: Rozwiązywanie zadań maturalnych.

lekcja 8 klasa III C (poziom rozszerzony)

Temat: Rozwiązywanie równań trygonometrycznych.

Na podstawie własności równań z wartością bezwzględną i materiałów z poprzedniej lekcji rozwiąż zadanie 8.83 przykłady a i b ze strony 277.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 6 klasa I A

Temat: Równania w zadaniach z treścią.

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcja 7 klasa I B

Temat: Nierówności stopnia pierwszego.

https://epodreczniki.pl/a/nierownosci-stopnia-pierwszego/DNIMHSwU0

https://pistacja.tv/film/mat00607-nierownosci-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma-wprowadzenie?playlist=631

https://szaloneliczby.pl/nierownosci-liniowe/

https://www.youtube.com/watch?v=bicos4wxGYE&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałami i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5 klasa III C

Temat: Trygonometria – zadania maturalne.

Załącznik

lekcja 6 klasa II A

Temat: Wykresy funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną.

Załącznik

lekcje 7 i 8 klasa III A 

Temat: równania trygonometryczne.

Załącznik

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 2 i 3 klasa I B

Temat: Równania w zadaniach z treścią

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z objaśnieniami zawartymi w materiale i przeanalizowanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: „Rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych”

https://matmat.edu.pl/#welcome

Rozgrzewka przed rozgrywką:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_T2-9MwA5JI&feature=emb_logo

Poziom rozszerzony:

https://e-lernado.pl/liceum-technikum/zastosowanie-analizy-matematycznej-w-geometrii-przestrzennej-cz-1/

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

PIĄTEK – 27.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcje 1 i 2 klasa II C

Temat: Monotoniczność ciągu liczbowego.

lekcja 4 klasa III C

Temat: Trygonometria – powtórzenie.

lekcja 5 klasa II A

Temat: Zastosowanie wzorów Viete’a – podsumowanie. 

lekcja 6 klasa I D

Temat: Odczytywanie zbioru wartości funkcji z wykresu.

lekcja 7 klasa I D (poziom rozszerzony)

Temat: Wartości funkcji liczbowej.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 1 i 2 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 116 – 125 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 5 i 6 klasa I C

Temat: Równania tożsamościowe i sprzeczne” https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań. Lekcje wideo.

CZWARTEK – 26.03.2020 r.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 1 klasa I D

Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej,

Załącznik

lekcja 2 klasa III A

Temat: Funkcje trygonometryczne – podsumowanie.

Komentarz: zadania przesłane bezpośrednio do uczniów.

lekcja 3 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie zadań z parametrem.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 3 klasa I C

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

https://www.youtube.com/watch?v=NgXC-uBWYMs&feature=youtu.be

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z materiałem związanym z tematem lekcyjnym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 60 – 65 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

ŚRODA – 25.03.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 2 klasa I C

Temat: Wprowadzenie do równań liniowych https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

lekcje 3 i 4 klasa I A

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów oraz rozwiązanie zadań.

lekcje 5 i 6 klasa IV A

Temat: Praca z informatorem maturalnym str. 54 (zad. 30 – 59) https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/jak-zyc-zeby-zdac

https://matmat.edu.pl/#welcome

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

WTOREK – 24.03.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcja 6 klasa I A

Temat: Wprowadzenie do równań liniowych https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów i rozwiązanie zadań

lekcja 7 klasa I B

Temat: Zadania na rozwiązywanie równań https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów i rozwiązanie zadań

lekcja 2 klasa II A

Temat: Rozwiązywanie równań kwadratowych z parametrem.

Załącznik

lekcje 3 i 4 klasa II C

Temat: Ciągi liczbowe, wyznaczanie wyrazów ciągu.

Załącznik

lekcja 5 klasa I D

Temat: Dziedzina funkcji liczbowej opisanej wzorem.

Załącznik

lekcja 6 klasa III A

Temat: Trygonometria – powtórzenie.

Załącznik

lekcja 7 klasa III C

Ciągi – zadania maturalne.

Załącznik

mgr Elżbieta Wieczorek

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020 r.

mgr Beata Mędrecka – Bańka

lekcje 2 i 3 klasa I B

Komentarz: Uczniowie, którzy chcą poprawić poprzednią kartkówkę przesyłają skany lub zdjęcia rozwiązanych zadań na adres mailowy: bmedrecka@zsporeba.onmicrosoft.com.

Poprawa kartkówki – klasa I C

Poprawa kartkówki – klasa I B

Poprawa kartkówki – klasa I A

Temat: „Wprowadzenie do równań liniowych” https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z edukacyjnym filmem instruktażowym i przeanalizowanie przykładów.

lekcje 4 i 5 klasa IV A

Temat: „Praca z informatorem maturalnym” str. 41-54 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf

Komentarz: proszę o uważne zapoznanie się z przykładowymi zadaniami i przeanalizowanie przykładów.

mgr Elżbieta Wieczorek

lekcja 5 klasa III C

Temat: Ciągi – zadania powtórzeniowe.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

Rozwiązania do zadań maturalnych z działu Funkcja kwadratowa – załącznik

lekcja 6 klasa II A

Temat: Równania kwadratowe z parametrem.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

lekcje 7, 8 klasa III A

Temat: Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych.

Zestawy zadań zostały przesłane uczniom.

16.03.2020 r. – 20.03.2020 r.

KLASA I D

Odczytywanie dziedziny funkcji z wykresu, do przeczytania teoria na stronie 147, do rozwiązania zadanie 1 ze strony 149 oraz dodatkowe wykresy w załączniku.

KLASA II A

Zadania maturalne z działu: „Funkcja kwadratowa”

KLASA II C

Zadania maturalne z działu: „Funkcja kwadratowa”

KLASA III A

Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

KLASA III C

Funkcja liniowa i wykresy funkcji
Funkcja liniowa i kwadratowa.
Zbiory zadań maturalnych pod linkiem: Zbiór zadań

mgr Beata Mędrecka – Bańka

WSZYSTKIE KLASY PIERWSZE

Równania tożsamościowe i sprzeczne

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgWuiOv6g

https://szaloneliczby.pl/rozwiazywanie-rownan-liniowych/

https://szaloneliczby.pl/rownania-liniowe-sprawdzian-liceum-technikum/

https://pistacja.tv/film/mat00606-rozwiazywanie-rownan-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma?playlist=631

Wprowadzenie do równań liniowych

https://epodreczniki.pl/a/rownanie-liniowe/Dc0pWsKrX

https://pl.khanacademy.org/math/algebra-2018/one-variable-linear-equations/alg1-intro-equations/v/variables-expressions-and-equations

https://www.matemaks.pl/rownania-liniowe.html

KLASA IV A

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Matematyka-19wrz.pdf