Przedmioty zawodowe lotniskowe

Aneks do zasad oceniania – mgr Ewa Drabek

Aneks do zasad oceniania – mgr inż. Joanna Wojdas

Aneks do zasad oceniania – mgr Aneta Wysocka

Aneks do zasad oceniania – mgr Krystyna Rok

Aneks do zasad oceniania – mgr Krzysztof Bialik

CZWARTEK 25.06.2020 r.

mgr Magdalena Janik

klasa III A

Działania służb w razie wystąpienia zagrożeń związanych z przyjęciem, obsługą i odprawą statku powietrznego.

klasa I A

Security Questions jako ważny element procedury odprawy biletowo-bagażowej

klasa I A

Organizacja terminala służąca bezpieczeństwu grup pasażerskich.

klasa I A

Polska przestrzeń powietrzna w dobie ogólnoświatowej epidemii COVID-19

klasa I B

Security Questions jako ważny element procedury odprawy biletowo-bagażowej

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

klasa II A

Polska przestrzeń powietrzna w dobie ogólnoświatowej epidemii COVID-19

klasa I B

Polska przestrzeń powietrzna w dobie ogólnoświatowej epidemii COVID-19

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – działalność gospodarcza

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

IIA I IIIA DZ. GOSPODARCZA 25.06

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej, Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat ; Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się z filmem KATOWICE AIRPORT KTW AIRPORT in Pyrzowice – Presentation Information —YouTube autor ForumWiedzy

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa II A – WSP

Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze, prognozy i ostrzeżenia.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

ŚRODA 24.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Ćwiczenia powtórzeniowe. Słownictwo. W podręczniku.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

mgr Ewa Drabek

klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się z artykułem Lotniska gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów … https://www.horecabc.pl/lotniska-gotowe-na-przyjecie-pierwszych-pasazerow

klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę o zapoznanie się z filmem KATOWICE AIRPORT KTW AIRPORT in Pyrzowice – Presentation Information —YouTube autor ForumWiedzy

klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę rozwiązać test. Poprawne odpowiedzi macie zaznaczone.

I. Ruch w strefie chronionej ILS (Radiowy System Nawigacyjny) jest możliwy po uzyskaniu zgody od

a) Służby Celnej.

b) Straży Granicznej.

c) Dyżurnego Operacyjnego Portu.

d) służby kontroli ruchu lotniczego.

II. Zadaniem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM), przestrzenią powietrzną (ASM) oraz zapewnienie

a) straży granicznej RP.

b) służb bezpieczeństwa wewnętrznego .

c) zespołu zabezpieczenia sanitarnego lotniska .

d) służb ruchu lotniczego i służb informacji powietrznej.

III. Dla zawiadomienia o stanie utraty łączności SP może użyć transpondera SSR ustawiając :

a) MODA -7000

b) MOD A – 7700

c) MOD A – 7600

d) MOD A – 7500

IV. Służba kontroli ruchu lotniczego jest zapewniona :

a) wszystkim lotom IFR

b) wszystkim lotom specjalnym VFR

c) wszystkim lotom VFR w przestrzeniach powietrznych klasy A,B,C,D i G

d) całemu ruchowi lotniskowemu na lotniskach niekontrolowanych

V. Celem działania służb ruchu lotniczego nie jest:

a) zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi

b) zapobieganie kolizjom statków powietrznych tylko na polu manewrowym

c) udzielanie wskazówek i informacji dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów

d) zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy

klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę o zapoznanie się z filmem KATOWICE AIRPORT KTW AIRPORT in Pyrzowice – Presentation Information —YouTube autor ForumWiedzy

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa II A – WSP

Temat: Ostrzeżenia o uskoku wiatru – szablon.

Temat: Rozwiązywanie zadań – depesze, prognozy i ostrzeżenia.

klasa II A – DSO

Temat: Przestrzeń powietrzna – powtórzenie.

WTOREK 23.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 – klasa I B

Ćwiczenia powtórzeniowe. Słownictwo. W podręczniku.

lekcja 8 – klasa I A

Ćwiczenia powtórzeniowe. Słownictwo. W podręczniku.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się z prezentacją PAŻP: Pionowy Podział Przestrzeni Powietrznej YouTube· — autor Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się z artykułem Lotniska gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów … https://www.horecabc.pl/lotniska-gotowe-na-przyjecie-pierwszych-pasazerow

klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się z artykułem Lotniska gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów … https://www.horecabc.pl/lotniska-gotowe-na-przyjecie-pierwszych-pasazerow

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa III A – DSO

Temat: Rozwiązywanie zadań.

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

lekcja 5 klasa I B

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału- czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego.

Proszę zapoznać się z artykułem Lotniska gotowe na przyjęcie pierwszych pasażerów … https://www.horecabc.pl/lotniska-gotowe-na-przyjecie-pierwszych-pasazerow

klasa II A –  Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału

Proszę zapoznać się z prezentacją PAŻP: Pionowy Podział Przestrzeni Powietrznej YouTube· — autor Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa I B – LSO

Temat: Zmniejszanie hałasu odbieranego na ziemi.

PIĄTEK 19.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Aircraft stalls. Book 3 Unit 8, zad. 9 str. 19. Korzystając z tekstu i dialogu proszę napisać sprawozdanie z lekcji n/t przeciągnięcia. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. do you think, 2. a little difficult, 3. exercise, 4. what causes, 5. point of separation, 6. excessive angle. Zadanie proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat : Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału – infrastruktura portów lotniczych

Proszę o obejrzenie filmu Czym się lata po lotnisku? – Kickster na wyjeździe #6 YouTube — autor KicksterTV

klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat : Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału 

Nie zadawałam Wam nic w tym tygodniu, ponieważ chcę abyście koniecznie przerobili wszystkie egzaminy, które są na arkusze.pl i powtórzyli do egzaminu.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa III A – DSO

Temat: Rozwiązywanie zadań.

klasa I B – DSO

Temat: Sprzęt lotniskowy: Ground Service Equipment.

klasa II A – DSO 

Temat: Powtórzenie wiadomości: NOTAM.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – działalność gospodarcza

Temat: ROZLICZENIE Z US I ZUS

II i III A DZ. GOSP 18.06

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Repetimos. Powtórzenie całości materiału.

mgr Magdalena Janik

klasa III A
Temat: Dangerous Goods Regulations – klasyfikacja, oznaczenie, postępowanie.
Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela:
– broszurą LS Airport Services „DGR – Najważniejsze informacje 2019” – przygotowaną
w oparciu o materiały szkoleniowe dla personelu naziemnej obsługi pasażerskiej, proszę zwrócić uwagę na klasyfikację materiałów niebezpiecznych, naklejki bezpieczeństwa, na to jakie materiały mogą przewozić pasażerowie w bagażach podręcznym i rejestrowanym, czy wymagana jest zgoda przewoźnika i czy kapitan musi być poinformowany o lokalizacji takiego DGR – analiza tabeli 2.3.A.;
– samolot jako DGR;
– baterie litowo-jonowe – uwaga;
– materiały niebezpieczne w bagażu pasażerskim;
– płyny i aerozole – zasady dopuszczenia do przewozu;
klasa I A
Temat: DGR – Bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą – cd.

Temat: Dangerous Goods Regulations – szczegółowa klasyfikacja materiałów i substancji.

Temat: DGR – naklejki bezpieczeństwa, oznaczenia, postępowanie.
Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela:

– broszurą informacyjną LS Airport Services dla Koordynatora rejsu oraz Agenta handlingowego;

– broszurą „Bezpieczeństwo operacji” – Weryfikacja DGR podczas obsługi PAX
– biuletynem nr 8/2016 „Aerozole w bagażu pasażerskim”;

– biuletynem nr 13/2018 „Obsługa materiałów niebezpiecznych w obszarze PAX”;
– tabelą 2.3.A. IATA DGR.

klasa I B
Temat: Akcja Samolot.

Temat: Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza.

Proszę o zapoznanie się z prezentacją nauczyciela i wykonanie notatek

 • Skróty LSRG / INOP
 • Czym jest INOP
 • Jaka jest rola LSRG w zapewnieniu bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Zachęcam do obejrzenia załączonego w mailu krótkiego filmu.

klasa II A
Temat: Działania służb w razie wystąpienia zagrożeń związanych z przyjęciem, obsługą
i odprawą statku powietrznego.
Proszę zapoznać się z materiałami nauczyciela, zachęcam do obejrzenia filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=Y-AWAPR1N2E

https://www.youtube.com/watch?v=Q9WNnJprwzU

Polecam przeczytanie artykułów:
https://antyweb.pl/el-al-najbardziej-polityczna-linia-lotnicza-swiata/

https://dlapilota.pl/wiadomosci/pap/awaryjne-ladowanie-boeinga-767-dzialaly-sluzby-lotniska

http://infoair.pl/handling-czyli-obsluga-naziemna-w-praktyce_more_53175.html

https://menway.interia.pl/meskie-tematy/news-najciekawsze-pojazdy-wykorzystywane-na-lotnisku,nId,2716403

 • IB
  Temat: Znaki przynależności państwowej statków powietrznych.
  Proszę zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez nauczyciela.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej, Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Arkusze egzaminacyjne.

Proszę koniecznie o przejrzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych z części praktycznej z kwalifikacji A.72.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa II A – WSP

Temat: Ostrzeżenia lotniskowe – szablon.

ŚRODA 17.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

In-flight hazards. Pisanie. Zad. 9, str. 25. Na podstawie tekstu i dialogu napisz notatkę w księdze pokładowej. Uwzględnij napotkaną burzę, obawy pilota i działania jakie należy podjąć. Zwroty do uzupełnienia dialogu:  1. thunderstorms, 2. ride the waves,  3. not worth it, 4. out of our way, 5. run the risk, 6. it’s your call. Zadanie proszę przesłać.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: Repetimos: powtórzenie całości materiału.

mgr Ewa Drabek

klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rodzaje map i planów lotniska.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1  NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

Proszę zwrócić uwagę na występujące tam pojęcia geograficzne np. długość  i szerokość geograficzna (są to przykładowe pytania na egzaminie).

klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie i utrwalenie przerobionego materiału – infrastruktura portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmu Czym się lata po lotnisku? – Kickster na wyjeździe #6 YouTube — autor KicksterTV

klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę koniecznie o przejrzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych z części praktycznej z kwalifikacji A.72. Już nie długo egzamin. 

klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat : Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę  koniecznie o przejrzenie wszystkich zadań  egzaminacyjnych z części praktycznej  z kwalifikacji A.72.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa II A – WSP

Temat: SIGMET – szablon.

Temat: Specjalny komunikat z powietrza – szablon.

klasa II A – DSO

Temat: Powtórzenie wiadomości: depesze lotnicze.

WTOREK 16.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Takeoff. Book 2 Unit 7, zad. 9, str. 17. Na podstawie dialogu uzupełnij wpis w książce pokładowej.  Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. Vr, 2. engine readings, 3. Standing by, 4. Set pitch, 5. lifting off, 6. Approaching V2. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 8 klasa I A

Takeoff. Book 2 Unit 7, zad. 9, str. 17. Na podstawie dialogu uzupełnij wpis w książce pokładowej.  Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. Vr, 2. engine readings, 3. Standing by, 4. Set pitch, 5. lifting off, 6. Approaching V2. Zadanie proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Arkusze egzaminacyjne.

Proszę koniecznie o przejrzenie wszystkich zadań  egzaminacyjnych z części praktycznej  z kwalifikacji A.72.

klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rodzaje map i planów lotniska.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1  NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

Proszę zwrócić uwagę na występujące tam pojęcia geograficzne np. długość i szerokość geograficzna (są to przykładowe pytania na egzaminie).

klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rodzaje map i planów lotnisk

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1  NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

Proszę zwrócić uwagę na występujące tam pojęcia geograficzne np. długość i szerokość geograficzna (są to przykładowe pytania na egzaminie).

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa III A – DSO

Temat: Kryteria dotyczące prognoz obszarowych GAMET.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

lekcja 5 klasa I B

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Arkusze egzaminacyjne

Proszę koniecznie o przejrzenie wszystkich pytań egzaminacyjnych z części teoretycznej z kwalifikacji A.72.

klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych

Proszę o przejrzenie wszystkich pytań egzaminacyjnych z części teoretycznej z kwalifikacji A.72.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa I B – LSO

Temat: Użytkowanie płyty postojowej w przypadku nieplanowanego przybycia statków powietrznych.

Temat: Zmniejszanie hałasu odbieranego na ziemi.

PIĄTEK 05.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Stalls. Czytanie i słownictwo. Book 3 Unit 8. Str. 18, 19, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Rodzaje map i planów lotniska.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1 NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Arkusze egzaminacyjne.

Proszę zapoznać się z rozdziałem 1 NAWIGACJA – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

www.aeroklub.jaroslaw.pl/public/download/ksiazki/… · Plik PDF

Proszę zwrócić uwagę na występujące tam pojęcia geograficzne np. długość i szerokość geograficzna (są to przykładowe pytania na egzaminie).

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III A (2 lekcja)

Temat: Kryteria dotyczące prognoz na start

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Działania służb operacyjnych, klasa I B (4 i 5 lekcja)

Temat : Lotniskowa Straż Pożarna

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A (6 i 7 lekcja)

Temat : Elektroniczne dane o terenie i przeszkodach

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – działalność gospodarcza

Temat: DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: El controlador de los vuelos. Kontroler ruchu lotniczego.

mgr Ewa Drabek

lekcje 5 i 6 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Sposoby pozyskiwania, przetwarzania i transmisji danych niezbędnych do realizacji zadań służb ruchu lotniczego.

Proszę zapoznać się z prezentacją.

mgr Magdalena Janik

Materiały dla wszystkich klas.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A

Temat: Szablon SIGMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

ŚRODA 03.06.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Skutki podejmowania działań w zakresie korzystania z infrastruktury lotniska

Proszę o zapoznanie się z artykułem: Katowice Airport / Polityka bezpieczeństwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/…

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Skutki podejmowania działań w zakresie korzystania z infrastruktury lotniska

Proszę o obejrzenie filmu Największe lotniska świata – YouTube — autor Samoloty

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjnej

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę przypomnieć sobie pojazdy i wyposażenie techniczne wykorzystywane podczas działań operacyjnych służby utrzymania lotniska. Proszę wykonać zestaw fotografii wyposażenia i pojazdów, a następnie zrobić opis.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjnej

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę przeanalizować zamieszczony test (macie zaznaczone poprawne odpowiedzi).

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: La proyeccion de una pelicula. Projekcja filmu.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

In-flight  hazards. Czytanie i słownictwo. Book 3 Unit 11. Zad. 1, 2, 3, 4, str. 24, 25. Tylko podręcznik.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 4, 5, 6

Temat: Specyfikacje dotyczące ostrzeżeń lotniskowych i o uskoku wiatru. Szablon informacji SIGMET.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, a ćwiczenia w zakładce „Zadania”

Działania służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 7, 8

Temat: Elektroniczne dane o terenie i przeszkodach

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 02.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Takeoff. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 7. Str 16, 17, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

lekcja 8 klasa I A

Takeoff. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 7. Str 16, 17, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III A – lekcja 3, 4, 5

Temat 1: Kryteria dotyczące prognoz TREND

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Określenie priorytetów działań wynikających z bieżącej sytuacji operacyjnej .

Proszę o zapoznanie się z artykułem PAŻP w dobie koronawirusa – Rynek Lotniczy https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/pazp-w-dobie-koronawirusa-8042.html

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Skutki podejmowania działań w zakresie korzystania z infrastruktury lotniska

Proszę o zapoznanie się z artykułem Katowice Airport / Polityka bezpieczeństwa https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/…

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Skutki podejmowania działań w zakresie korzystania z infrastruktury lotniska

Proszę o zapoznanie się z artykułem Katowice Airport / Polityka bezpieczeństwa https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/…

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Las funciones del controlador de vuelos. Zadania kontrolera lotów.

 lekcja 5 klasa I B

Temat: Las funciones del controlador de vuelos. Zadania kontrolera lotów.

mgr inż. Joanna Wojdas

Lotniskowe służby operacyjne, klasa I B (lekcja 6 i 7)

Temat 1: Funkcje służby zarządzania płytą postojową

Temat 2: Bezpieczeństwo użytkowania płyty postojowej

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Określenie priorytetów działań wynikających z bieżącej sytuacji operacyjnej .

Proszę o obejrzenie filmu Praca na lotnisku – wyposażanie i sprzątanie pokładów samolotów – LS Airport Services YouTube— autor LS Airport Services.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak,

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz …

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjnej

Temat: Arkusze egzaminacyjne .

Proszę o przeanalizowanie testu (podkreślone poprawne odpowiedzi).

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzę wszystkim uczniom ,

aby ich dzieciństwo

było jak najlepsze

i aby trwało jak najdłużej!

PIĄTEK 29.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Book 3, Unit 7. Zad. 9, str. 17. Na podstawie dialogu i artykułu proszę napisać raport n/t awarii radia z uwzględnieniem rodzaju awarii i podjętych działań. Zwroty do uzupełnienia dialogu:  1. getting any response, 2. air-to-ground signals, 3. make this landing, 4. picking up, 5. working normally, 6. ATC clearance.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Plany lotnisk.

Jako ciekawostkę proszę obejrzeć sobie film: Okrągłe lotnisko już wkrótce – projekt endless runwayyoutube— autor- baldtv

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat : Działania służb dozowania technicznego.

Jako ciekawostkę proszę obejrzeć sobie film: Okrągłe lotnisko już wkrótce – projekt endless runwayyoutube— autor- baldtv

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III A – 2 lekcja

Temat: Kryteria dotyczące TAF

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Działania służb operacyjnych, klasa I B – 4 i 5 lekcja

Temat: Sprzęt lotniskowy – ciągniki lotnicze

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A – 6 i 7 lekcja

Temat 1: Informacje po zakończeniu lotu

Temat 2: Wymagania w zakresie łączności

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK 28.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – działalność gospodarcza

Temat: ROLA LIDERA W FIRMIE

IIA 28.05

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Creamos la base de las nociones cleves. Tworzymy korpus pojęć kluczowych.

mgr Magdalena Janik

Klasa I A

Klasa I B

Klasa II A

Klasa III A

mgr Ewa Drabek

lekcja 5 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Arkusze egzaminacyjne.

Proszę zapoznać się z arkuszem ze stycznia 2020 – arkusze.pl – kwalifikacja A.73 Część teoretyczna.

lekcja 6 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rodzaje map i planów lotów

Proszę zapoznać się z: Konwencje ULC – załącznik 4 – Mapa przeszkód lotniskowych rozdział 3, 4.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A

Temat: Specyfikacje dot. specjalnych komunikatów z powietrza. Kryteria dotyczące zjawisk włączonych do SIGMET i AIRMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

ŚRODA 27.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: Creamos la base de las nociones claves. Tworzymy bazę pojęć kluczowych.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 – klasa III A

Book 3 Unit 10 zad. 9, str. 23. Korzystając z tekstu i dialogu proszę napisać notatkę w której należy opisać dwa przypadki utraty kontroli nad samolotem, w jaki sposób do nich doszło i w jaki sposób odzyskano kontrolę nad samolotem. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. turn your rudder sharply, 2. graveyard spiral, 3. adjust the elevators, 4. Describe a whipstall, 5. vertical dive, 6. does it start. Zadanie proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych .

Proszę o przeanalizowanie egzaminu z części praktycznej – arkusze.pl – czerwiec 2018 Kwalifikacja A.72 . Proszę porównać z odpowiedziami (klucz do arkusza).

P.S. Niektórzy już ze mną to robili w czasie zajęć. Proszę o wydrukowanie, rozwiązanie i wklejenie do zeszytu przedmiotowego.

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych .

Proszę o przeanalizowanie egzaminu z części praktycznej – arkusze.pl – czerwiec 2018 Kwalifikacja A.72. Proszę porównać z odpowiedziami (klucz do arkusza).

P.S. Proszę o wydrukowanie, rozwiązanie i wklejenie do zeszytu przedmiotowego .

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Metody oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych.- powtórzenie przerobionego materiału

Proszę obejrzeć film Inspekcja pola ruchu naziemnego Katowice Airport | #VlogKTW 6 YouTube -autor KatowiceAirport.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Służby utrzymania lotniska.

Proszę obejrzeć film Inspekcja pola ruchu naziemnego Katowice Airport | #VlogKTW 6 YouTube -autor KatowiceAirport.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 4, 5, 6

Temat: Specyfikacje dotyczące informacji AIRMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, a ćwiczenia w zakładce „Zadania”

Działania służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 7, 8

Temat 1: Informacje przed rozpoczęciem lotu

Temat 2: Automatyczne systemy informacji przed lotem

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 26.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Taxiing. Book 2 Unit 6, str. 15. Na podstawie dialogu wypełnij formularz w zad. 9. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. a minute or two, 2. runway assignment, 3. an estimate on, 4. push-back, 5. opened up 6. cleared for. Zadanie proszę przesłać.

lekcja 8 klasa I A

Taxiing. Book 2 Unit 6, str. 15. Na podstawie dialogu wypełnij formularz w zad. 9. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. a minute or two, 2. runway assignment, 3. an estimate on, 4. push-back, 5. opened up 6. cleared for. Zadanie proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego- powtórzenie wiadomości.

Proszę o przypomnienie sobie wiadomości dotyczące obsługi pasażerskiej .Obejrzyj film Praca na lotnisku – obsługa bagażu – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę o przeanalizowanie egzaminu z części praktycznej – arkusze.pl – styczeń 2020 Kwalifikacja A.72. Proszę porównać z odpowiedziami ( klucz do arkusza).

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych .

Proszę o przeanalizowanie egzaminu z części teoretycznej – arkusze.pl – styczeń 2020 Kwalifikacja A.72. Proszę porównać z odpowiedziami ( klucz do arkusza).

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych – lekcja 3,4,5 klasa III A

Temat 1: Prognozy obszarowe dla lotów na małych wysokościach

Temat 2: Kryteria TAF

Temat 3: Kryteria TAF

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Creamos la base de las nociones claves. Tworzymy korpus pojęć kluczowych.

lekcja 5 klasa I B

Temat: Creamos la base de las nociones claves. Tworzymy słownik pojęć kluczowych.

mgr inż. Joanna Wojdas

Lotniskowe służby operacyjne, klasa I B (lekcja 6 i 7)

Temat 1: Zmniejszenie niebezpieczeństwa zderzenia z ptakami

Temat 2: Zarządzanie płytą postojową

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego – powtórzenie wiadomości.

Proszę o przypomnienie sobie wiadomości dotyczące obsługi pasażerskiej. Obejrzyj film Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services YouTube— autor LS Airport Services.

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Zasady współpracy służb operacyjnych w trakcie prawidłowego funkcjonowania portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmu i przypomnienie sobie wiadomości z klasy I – Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services YouTube— autor LS Airport Services.

PIĄTEK 22.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Radio failure. Book 3 Unit 7, str. 16 i 17, zad 1,2,3,4. Tylko w podręczniku.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat ; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę o zapoznanie się z filmem Ptaki w służbie Lotniska Chopina – spotkanie z sokolnikiem

YouTube — autor LotniskoChopina

lekcja 5 klasa III A

Lotniskowe służby operacyjnej

Temat ; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę zapoznać się z artykułem Zapobieganie kolizjom z ptakami – SXF – TXL

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III A (2 lekcja)

Temat: Prognozy do startu

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Działania służb operacyjnych, klasa I B (4 i 5 lekcja)

Temat : Sprzęt lotniskowy – autobusy peronowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A (6 i 7 lekcja)

Temat 1: System regulacji AIRAC

Temat 2: Biuletyny Informacji Lotniczych AIC

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK 21.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – działalność gospodarcza

Temat: OMZ KONFLIKTY SPOŁECZNE 

IIA 21.05

mgr Magdalena Janik

klasa III A

TEMAT: SMS- Safety Management System – cele, pojęcia, definicje, zastosowanie.

1. Proszę zapoznać się z treścią Załącznika 19 ICAO, materiał przesłany przez nauczyciela lub link poniżej:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

2. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska KTW, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

3. Po zapoznaniu się z materiałami na ich podstawie w formie pracy pisemnej (max. 1 str.) proszę wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”), dlaczego taki system stworzono, jaki jest jego cel, kto jest zaangażowany w tworzenie i udział w SMS?

Pracę należy przesłać do 31.05. na adres mailowy: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

klasa I A

TEMAT: Metody kontroli bezpieczeństwa na wybranych lotniskach.

TEMAT: SMS – Safety Management System – pojęcia i definicje.

TEMAT: SMS – cele i zastosowanie. 1. Proszę o przeczytanie artykułu i wywiadu, linki poniżej. https://www.bankier.pl/wiadomosc/12-pytan-o-procedury-na-lotniskach-ktorych-wstydziles-sie-zadac-Kontrola-osobista-zdejmowanie-butow-napoje-i-inne-7580938.html

https://www.fly4free.pl/przepisy-w-lotnictwie/

2. Proszę zapoznać się z treścią Załącznika 19 ICAO, link poniżej:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

3. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska KTW, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

3. Po zapoznaniu się z materiałami na ich podstawie w formie notatki do zeszytu proszę wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”), dlaczego taki system stworzono, jaki jest jego cel, kto jest zaangażowany w tworzenie i udział w SMS.

Dodatkowo informuję, że w dalszym ciągu można przesyłać zaległe prace na adres @: magdalena -janik@zsporeba.onmicrosoft.com

klasa I B

PRZEDMIOT: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

TEMAT: Metody kontroli bezpieczeństwa na wybranych lotniskach.

TEMAT: DGR – Dangerous Goods Regulations – bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą – wstęp. (3H)

1. Proszę o przeczytanie artykułu i wywiadu, linki poniżej.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/12-pytan-o-procedury-na-lotniskach-ktorych-wstydziles-sie-zadac-Kontrola-osobista-zdejmowanie-butow-napoje-i-inne-7580938.html

https://www.fly4free.pl/przepisy-w-lotnictwie/

2. Proszę o zapoznanie się z materiałami nauczyciela – Broszura Ls Airport Services „DGR Najważniejsze informacje 2019”, zapisanie w formie notatek poniższych pojęć i ich utrwalenie:

-DGR definicja

-Czym różni się artykuł od substancji?

-Jaka międzynarodowa organizacja jest odpowiedzialna za opracowanie wszelkich kwestii związanych z materiałami niebezpiecznymi ( klasyfikację DGR, dopuszczenie do przewozu, procedury przewozu, zasady pakowania i znakowania, magazynowania, transportowania oraz załadunku DGR)?

-Jaki międzynarodowy dokument stanowi o przewozie DGR?

3. Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/995-materiay niebiezpieczne

Dodatkowo informuję, że w dalszym ciągu można przesyłać zaległe prace na adres @: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

PRZEDMIOT: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska

TEMAT: Procedury dotyczące BHP obowiązujące w porcie lotniczym.

Proszę o zapoznanie się z Biuletynem nr 5/2018 LS Airport Services „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacja dla pracowników”- materiał otrzymacie drogą mailową. Proszę zwrócić uwagę na zasady, którymi powinien kierować się pracownik firmy podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz na to, jak ważna jest znajomość procedur i przepisów w naszej pracy oraz na to jak wielką rolę odgrywają specjalistyczne szkolenia. Na podstawie materiału wykonajcie notatki.

Dodatkowo informuję, że w dalszym ciągu można przesyłać zaległe prace na adres @: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

klasa II A

TEMAT: DGR – Dangerous Goods Regulations – bezpieczny przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą – wstęp. (3H)

1. Proszę o zapoznanie się z materiałami nauczyciela – Broszura Ls Airport Services „DGR Najważniejsze informacje 2019”, zapisanie w formie notatek poniższych pojęć i ich utrwalenie:

-DGR definicja

-Czym różni się artykuł od substancji?

-Jaka międzynarodowa organizacja jest odpowiedzialna za opracowanie wszelkich kwestii związanych z materiałami niebezpiecznymi ( klasyfikację DGR, dopuszczenie do przewozu, procedury przewozu, zasady pakowania i znakowania, magazynowania, transportowania oraz załadunku DGR)?

-Jaki międzynarodowy dokument stanowi o przewozie DGR?

2. Proszę o pobranie i zapoznanie się z Załącznikiem 18 ICAO, link poniżej:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

3. Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony:

https://www.iata.org/ https://www.iata.org/en/programs/cargo/dgr/ https://www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/poradnik-dla-pasazerow/995-materiay niebiezpieczne

4. Proszę o obejrzenie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-UA8W7L90kg

5. Dodatkowo informuję, że w dalszym ciągu można przesyłać zaległe prace na adres @: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

mgr Ewa Drabek

lekcja 5 klasa III A

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego.

Proszę o obejrzenie filmu Kontrola Lotów – Zbyt trudne dla ludzi YouTube — autor Gertowen

lekcja 6 klasa III A

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Rodzaje map i planów lotów

Proszę zapoznać się z oznaczeniami na mapach lotniczych

Konwencje ULC – załącznik 4 Oznaczenia są na samym końcu w/w załącznika.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Los ejercicios de traduccion. Ćwiczenia z przekładu.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A

Temat: Specyfikacje dotyczące informacji SIGMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

ŚRODA 20.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 3 klasa I A

Temat: El repaso. Powtórzenie całości materiału.

lekcja 5 klasa III A

Temat: El check in. Los procedimientos. Check in – procedury.

 

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 – klasa III A

Unusual attitudes. Book 3 unit 10 zad.1,2,3,4,. Nie wysyłać. Tylko podręcznik. Czekam na zaległe zadania.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę zapoznać się z artykułem Zapobieganie kolizjom z ptakami – SXF – TXL https://www.berlin-airport.de/pl/przedsiebiorstwo/…

lekcja 3 klasa I B

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę o zapoznanie się z filmem Ptaki w służbie Lotniska Chopina – spotkanie z sokolnikiem

YouTube — autor LotniskoChopina

lekcja 6 klasa III A

Lotniskowe służby operacyjne

Temat ; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny – powtórzenie przerobionego materiału.

Proszę o zapoznanie się z filmem Ptaki w służbie Lotniska Chopina – spotkanie z sokolnikiem

YouTube — autor LotniskoChopina POZDRAWIAM

lekcja 8 klasa I A

Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Służby utrzymania lotniska

Proszę obejrzeć film

Utrzymanie płyty – Lotnisko YouTube — autor Discovery Channel Polska

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 4, 5, 6

Temat 1: Informacja AIRMET

Temat 2: Ostrzeżenia lotniskowe i alarmy o uskoku wiatru

Temat 3: Specyfikacje dotyczące informacji SIGMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, a ćwiczenia w zakładce „Zadania”

Działania służb operacyjnych, klasa II A – lekcje 7, 8

Temat 1: Suplementy do AIP

Temat 2: Elektroniczne AIP

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 19.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 – klasa I B

Taxiing. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 6, str. 14, 15. Zad. 1, 2, 3, 4. Nie wysyłać. Tylko w podręczniku.

lekcja 8 – klasa I A

Taxiing. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 6, str. 14, 15. Zad. 1, 2, 3, 4. Nie wysyłać. Tylko w podręczniku.

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa IIIa – lekcja 3, 4, 5

Temat 1: Szablon dla komunikatu downlink.

Temat 2: Prognozy dla lotniska

Temat 3: Prognozy do lądowania

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat: Sytuacja ruchowa na lotnisku w Pyrzowicach na dzień 26.05.2020 r.

Nie zadaję Wam nic proszę zrobić egzamin, który Wam wczoraj zadałam.

lekcja 3 klasa II A

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Proszę powtórzyć sobie rozmieszczenie statków powietrznych zgodnie z wytycznymi z arkuszem z 2019 roku ze stycznia . Sytuacja ruchowa ma być na dzień 26.05.2020 (Dzień MAMY). Robiłam to z Wami w klasie I.

klasa I B

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat ; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę zapoznać się z artykułem Zapobieganie kolizjom z ptakami – SXF – TXL

https://www.berlin-airport.de/pl/przedsiebiorstwo/…

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Practicamos la traduccion. Zajęcia z przekładu – ćwiczenia.

lekcja 5 klasa I B

Temat: Practicamos la traduccion. Zajęcia z przekładu – ćwiczenia.

mgr inż. Joanna Wojdas

Lotniskowe służby operacyjne, klasa I B (lekcja 6 i 7)

Temat 1: Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni.

Temat 2: Nadzór nad wykonywaniem prac w polu ruchu naziemnego

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat : Powtórzenie wiadomości – arkusze egzaminacyjne.

Proszę powtórzyć sobie rozmieszczenie statków powietrznych zgodnie z wytycznymi z arkuszem z 2019 roku ze stycznia . Sytuacja ruchowa ma być na dzień 26.05.2020 (Dzień MAMY) .

Niektórzy z Was już to umieją, natomiast niektórzy muszą jeszcze przy tym zagadnieniu posiedzieć.

lekcja 3 klasa II A

Lotniskowe służby operacyjne

Temat; Czynności realizowane przez personel odpowiedzialny za ochronę portów lotniczych przed zagrożeniem ze strony dzikiej zwierzyny.

Proszę zapoznać się z artykułem Zapobieganie kolizjom z ptakami – SXF – TXL

https://www.berlin-airport.de/pl/przedsiebiorstwo/…

PIĄTEK 15.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Pisanie. Book 3 unit 6, zad. 9, str. 15. Na podstawie tekstu i dialogu napisz artykuł n/t operacji zimowych uwzględniając  kontrole przed lotem, metody odladzania i gospodarkę paliwową. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. winter flight, 2. Can we review, 3. I’m comfortable, 4. Did you see, 5. how do you, 6. before we. Tekst  proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Analizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie znajomości korzystania z infrastruktury lotniska .

Proszę o obejrzenie filmu Tak może wyglądać Centralny Port Komunikacyjny. Zobacz wizualizację

YouTube — autor Polskie Radio Proszę o porównanie z portem lotniczym Warszawa – Okęcie. Kilka zdań proszę napisać do zeszytu.

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: SŁUŻBA KOORDYNACJI RUCHU LOTNICZEGO

Proszę zapoznać się z ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

adnis.nazwa.pl/beta2/images/akty prawne/prawo/PL-11.pdf · Plik PDFl – z rozdziałem 5 i zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III a (2 lekcja)

Temat: Szczególne zalecenia dotyczące komunikowania w uskoku wiatru i pyle wulkan.

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Działania służb operacyjnych, klasa I b (4 i 5 lekcja)

Temat : Sprzęt lotniskowy – agregaty lotniskowe

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a (6 i 7 lekcja)

Temat 1: Zbiór informacji lotniczych AIP

Temat 2: Zmiany do AIP

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK 14.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – Działalność gospodarcza

Temat: OMZ – GRUPY SPOŁECZNE

IIA DZ.GOSP 14.05

mgr Magdalena Janik

klasa II A

TEMAT: Procedura postępowania z bagażem bez opieki.

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją przesłaną przez nauczyciela.
 2. Zachęcam do obejrzenia filmów: https://www.youtube.com/watch?v=7L9_IsMv0BY https://www.youtube.com/watch?v=uP3I1tNeYyc
 3. Proszę o analizę modelu systemu reagowania kryzysowego na wybrany incydent mający miejsce w porcie lotniczym, w tym wypadku reakcja na „bagaż bez opieki”, gdzie opisane zostały warianty działań – materiał przesłany przez nauczyciela.

klasa I B

PRZEDMIOT: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

TEMAT: SMS – Safety Management System – pojęcia i definicje.

TEMAT: SMS – cele i zastosowanie.

 1. Proszę zapoznać się z treścią Załącznika 19 ICAO, materiał przesłany przez nauczyciela lub link poniżej:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

 1. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska KTW, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

 1. Po zapoznaniu się z materiałami na ich podstawie w formie pracy pisemnej (max. 1 str.) proszę wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”!), dlaczego taki system stworzono, jaki jest jego cel, kto jest zaangażowany w tworzenie i udział w SMS? Pracę należy przesłać do 31.05. na adres mailowy: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

PRZEDMIOT: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska

TEMAT: Procedury dotyczące ochrony środowiska.

 1. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
 2. Zachęcam do obejrzenia filmików:

https://www.youtube.com/watch?v=H464kcRaMIM

https://www.youtube.com/watch?v=ExktzrdFa7I

https://www.youtube.com/watch?v=l9VUnpW9OY8

 1. Proszę o wykonanie krótkiej pracy pisemnej: „Jakie zagrożenia dla środowiska naturalnego niesie ze sobą rozwój lotnictwa cywilnego”. Zwróćcie uwagę na takie zagadnienia jak: hałas, zanieczyszczenia, rozrastająca się portowa infrastruktura mająca wpływ na lokalne środowisko i zwierzęta. Materiały otrzymacie drogą mailową, ale wiele informacji na ten temat można znaleźć w Internecie. Prace proszę wysyłać do 24.05. na adres mailowy:
  magdalena-janik@zsporeba.onmicorsoft.com

klasa I A

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym – pasażerowie.

TEMAT: Urząd Lotnictwa Cywilnego.

TEMAT: Procedury dotyczące BHP obowiązujące w porcie lotniczym.

 1. Proszę o przeczytanie poniższego artykułu: http://kryzysowo.pl/who-is-who-czyli-kto-tak-naprawde-dba-o-nasze-bezpieczenstwo-na-lotnisku/
 2. Proszę o odwiedzenie strony, link: https://ulc.gov.pl/pl/

Szczególnie sprawdźcie zawartość zakładek „Zarządzanie bezpieczeństwem”; „Ochrona”; „Lotniska” oraz oficjalnego profilu Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://www.facebook.com/ULCGOVPL/

Polecam dołączyć do grona obserwatorów, pojawia się tam wiele ważnych i ciekawych informacji z lotniczego środowiska, materiałów multimedialnych i aktualności.

 1. Proszę o przeanalizowanie Biuletynu nr 5/2018 LS Airport Services „Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacja dla pracowników”- materiał otrzymacie drogą mailową. Proszę zwrócić uwagę na zasady, którymi powinien kierować się pracownik firmy podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych oraz na to, jak ważna jest znajomość procedur i przepisów w naszej pracy.

klasa III A

TEMAT: Procedura postępowania z bagażem bez opieki.

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją przesłaną przez nauczyciela.
 2. Zachęcam do obejrzenia filmów: https://www.youtube.com/watch?v=7L9_IsMv0BY https://www.youtube.com/watch?v=uP3I1tNeYyc
 3. Proszę o analizę modelu systemu reagowania kryzysowego na wybrany incydent mający miejsce w porcie lotniczym, w tym wypadku reakcja na „bagaż bez opieki”, gdzie opisane zostały warianty działań – materiał przesłany przez nauczyciela.

mgr Ewa Drabek

lekcja 5 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat: Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi służbami – powtórzenie

Proszę obejrzeć film Służba utrzymania lotniska – odc. 7 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=onCKLXpg4tQ

lekcja 6 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Rozwiązania techniczne wpływające na poprawę jakości wykonywania czynności operacyjnych.

Proszę o obejrzenie filmu Tak może wyglądać Centralny Port Komunikacyjny. Zobacz wizualizację

YouTube — autor Polskie Radio.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: La traduccion de los textos especializados. Przekład tekstów specjalistycznych.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a

Temat: Kryteria dotyczące prognoz obszarowych GAMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

ŚRODA 13.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: La proyeccion de la pelicula. Las funciones del controlador de los vuelos. Projekcja filmu. Funkcje kontrolera lotów.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Pisanie. Book 3 Unit 9, str. 21 zad. 9. Korzystając z dialogu napisz raport z lotu kontrolnego uwzględniając osiągnięcia studenta, co sprawia mu problemy oraz sposoby ich wyeliminowania. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. avoided some, 2. consistent rate of roll, 3. a little unsteady, 4. overall speed, 5. gained altitude, 6. catching up. Proszę przesłać.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Analizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie znajomości korzystania z infrastruktury lotniska .

Proszę zapoznać się z filmem Port lotniczy Warszawa – Okęcie YouTube — autor MALINA Z LUBLINA – OFICJALNY KANAŁ FILMOWY

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Analizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie znajomości korzystania z infrastruktury lotniska .

Proszę o obejrzenie filmu Tak może wyglądać Centralny Port Komunikacyjny. Zobacz wizualizację

YouTube — autor Polskie Radio Proszę o porównanie z portem lotniczym Warszawa – Okęcie. Kilka zdań proszę napisać do zeszytu.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: SŁUŻBA NADZORU RUCHU LOTNICZEGO

Proszę zapoznać się z ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

adnis.nazwa.pl/beta2/images/akty prawne/prawo/PL-11.pdf · Plik PDFl – z rozdziałem 4 i zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Służby utrzymania lotniska

Proszę obejrzeć film Służba utrzymania lotniska – odc. 7 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=onCKLXpg4tQ

Proszę napisać kilka zdań – notatka – do zeszytu.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a – lekcje 4, 5, 6

Temat 1: Kryteria dotyczące prognoz TREND

Temat 2: Kryteria dotyczące prognoz na start

Temat 3: Kryteria dotyczące prognoz obszarowych GAMET

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, a ćwiczenia w zakładce „Zadania”

Działania służb operacyjnych, klasa II a – lekcje 7, 8

Temat 1: Zarządzanie informacją lotniczą

Temat 2: Zbiór informacji lotniczych AIP

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 12.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Pisanie. Prognoza pogody. Book 2 Unit 5, zad. 9, str 13. Na podstawie tekstu i dialogu uzupełnij prognozę pogody. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. weather report, 2.Temperature, 3. wind direction, 4. Did you copy, 5. due to, 6. on schedule. Tekst proszę przesłać.

lekcja 8 klasa I A

Pisanie. Prognoza pogody. Book 2 Unit 5, zad. 9, str 13. Na podstawie tekstu i dialogu uzupełnij prognozę pogody. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. weather report, 2.Temperature, 3. wind direction, 4. Did you copy, 5. due to, 6. on schedule. Tekst proszę przesłać.

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III A 

Temat 1: Specjalne komunikaty z powietrza przesyłane drogą foniczną

Temat 2: Kryteria dotyczące informowania

Temat 3: Wymiana komunikatów z powietrza

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat: Czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego.

Proszę zrobić notatkę do zeszytu z artykułu Poznaj PAŻP: Dział Zarządzania Pojemnością i Przepływem …

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Analizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie znajomości korzystania z infrastruktury lotniska .

Proszę zapoznać się z filmem Port lotniczy Warszawa – Okęcie YouTube — autor MALINA Z LUBLINA – OFICJALNY KANAŁ FILMOWY

Proszę oddać zaległe prace!!!!!!

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Analizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie znajomości korzystania z infrastruktury lotniska .

Proszę zapoznać się z filmem Port lotniczy Warszawa – Okęcie YouTube — autor MALINA Z LUBLINA – OFICJALNY KANAŁ FILMOWY

Proszę oddać zaległe prace!!!!!

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: La traduccion de los textos especializados. Przekład tekstów specjalistycznych.

lekcja 5 klasa I B

Temat: La traduccion de los textos especializados. Przekład testów specjalistycznych.

mgr inż. Joanna Wojdas

lotniskowe służby operacyjne, klasa I b (lekcja 6 i 7)

Temat : Niekorzystne warunki meteorologiczne.

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat: Czynności operacyjne związane z przepływem ruchu lotniczego.

Proszę zapoznać się z artykułem Poznaj PAŻP: Dział Zarządzania Pojemnością i Przepływem …

https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/poznaj-pazp…

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Zasady współpracy służb operacyjnych w sytuacjach alarmowych.

Proszę zapoznać się z artykułem – Zagrożenia i błędy w kontroli ruchu lotniczego

https://dlapilota.pl/…/zagrozenia-i-bledy-w-kontroli-ruchu-lotniczego

Proszę o przysłanie prac z poprzedniego wtorku i poniedziałku – termin – 11.05.2020 r.

PIĄTEK 08.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Winter operations. Czytanie i słownictwo. Book 3 Unit 6, str. 14, zad. 1, 2, 3, 4.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – OiF

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych.

I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada;

4) określenie kategorii usług obsługi naziemnej lub rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy lub porty lotnicze);

7) określenie okresu, na który ma być udzielone zezwolenie;

8) określenie terminu rozpoczęcia działalności.

II. Do wniosku dołącza się również:

1) umowę założycielską lub statut osoby prawnej ze wszystkimi zmianami;

2) dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą, ze wskazaniem stałego miejsca zamieszkania oraz poświadczający jej obywatelstwo;

3) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

4) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i osób,

5) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących ochrony lotnictwa.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

lekcja 5 klasa III A

Temat: Powtórzenie wiadomości

Proszę o przesłanie Waszych propozycji pytań do 8.05.2020 r i przesłanie na adres ewadrabek@onet.eu

mgr inż. Joanna Wojdas

Działania służb operacyjnych, klasa III a (2 lekcja)

Temat: Specjalne komunikaty z powietrza przesyłane łączem „powietrze-ziemia”

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Działania służb operacyjnych, klasa I b (4 i 5 lekcja)

Temat 1: Podstawy geografii dla lotnictwa

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a (6 i 7 lekcja)

Temat 1: Zarządzanie informacją lotniczą.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

CZWARTEK 07.05.2020 r.

mgr Magdalena Janik

klasa III A

Temat: System ochrony w porcie lotniczym – pasażerowie.

I. Proszę o pobranie i przeczytanie artykułu „Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych” Z. Grzywna, A. Limański, I. Drabik – wersja PDF dostępna w Internecie. Proszę przypomnieć sobie pojęcia kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli manualnej – na czym polega? A także techniczne środki wykorzystywane do przeprowadzenia skutecznej i efektywnej kontroli bezpieczeństwa.

II. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu, link poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=CJren-Dr7WI

III. Szczególną uwagę proszę zwrócić na broszurę LS Airport Services odnośnie weryfikacji DGR podczas obsługi pasażerów dla bezpieczeństwa operacji lotniczej.

klasa I A

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym- bagaż.

TEMAT: Procedura postępowania z bagażem bez opieki.

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym- statki powietrzne.

I. Proszę zapoznać się z przesłaną prezentacjami i materiałami nauczyciela oraz wykonać notatki z powyższych tematów.

II. Zachęcam do obejrzenia filmu „Co dzieje się z bagażem na lotnisku Chopina”: https://www.youtube.com/watch?v=ynSOQnAidfI

III. Zachęcam do obejrzenia filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=CJren-Dr7WI

https://www.youtube.com/watch?v=uP3I1tNeYyc

https://www.youtube.com/watch?v=7L9_IsMv0BY

IV. Proszę również pobrać Ustawę Prawo Lotnicze w wersji PDF (dostępna w Internecie) i przeczytać dział IX „Ochrona lotnictwa cywilnego” – proszę zwrócić uwagę na to, kim jest „zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego” zapisać definicję i wiedzę tę utrwalić.

V. Proszę zapoznać się z broszurą LS Airport Services – Weryfikacja DGR

VI. Poniżej link z definicjami pojęć z zakresu lotnictwa cywilnego, z pewnością będzie dla Was pomocny:

http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2012/02/lotnisko-i-jego-elementy-definicje.html

klasa I B

PRZEDMIOT: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym.

TEMAT: Procedura postępowania z bagażem bez opieki.

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym – pasażerowie.

I. Proszę o zapoznanie się z prezentacją przesłaną przez nauczyciela.

II. Zachęcam do obejrzenia filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=CJren-Dr7WI

https://www.youtube.com/watch?v=uP3I1tNeYyc

https://www.youtube.com/watch?v=7L9_IsMv0BY

III. Proszę przeczytać artykuł:

http://kryzysowo.pl/who-is-who-czyli-kto-tak-naprawde-dba-o-nasze-bezpieczenstwo-na-lotnisku/

PRZEDMIOT: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska.

TEMAT: Dyżurny Operacyjny Portu oraz Koordynator Ruchu Naziemnego – ich rola na lotnisku oraz codzienne zadania.

I. Proszę o zapoznanie się z filmami, linki poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=swMvBYCf5oU

https://www.youtube.com/watch?v=D-LFaSNgL6c

https://www.youtube.com/watch?v=707nQoKtD2w

II. Zachęcam do przeczytania artykułu, link poniżej:

https://www.pasazer.com/news/6622/za,sterami,na,dyzurze.html

III. Na podstawie zdobytej już wiedzy z poprzednich lekcji, proszę o wykonanie pracy pisemnej ( max. 1 str.) na temat pracy DOP lub KRN (Marszałka) w porcie lotniczym. Prace proszę wysłać na adres mailowy:

magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com. Termin wysyłania do 12.05.

klasa II A

TEMAT: SMS – Safety Management System – cele, pojęcia, definicje, zastosowanie.

I. Proszę pobrać Załącznik 19 ICAO i zapoznać się z jego treścią, link poniżej:

https://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-miedzynarodowe/206-konwencje

II. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska KTW, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

III. Po zapoznaniu się z materiałami na ich podstawie w formie pracy pisemnej (max. 1 str.) proszę wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”!), dlaczego taki system stworzono, jaki jest jego cel, kto jest zaangażowany w tworzenie i udział w SMS?

Pracę należy przesłać do 12.05. na adres mailowy:

magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Creamos glosario. Tworzymy słownik.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – Działalność gospodarcza

Temat: SPORZĄDZENIE BIZNESPLANU

IIA DZ.GOSP 07.05

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a

Temat 1: Kryteria dotyczące prognoz TREND

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

mgr Ewa Drabek

lekcje 5 i 6 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej, Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Powtórzenie przerobionego materiału

Proszę o ułożenie 15 własnych pytań zamkniętych (4 różne odpowiedzi) obejmujących służby operacyjne działające na lotnisku i przesłanie na adres ewadrabek@onet.eu

Układając pytania sami powtórzycie sobie w ciekawy sposób materiał do egzaminu.

ŚRODA 06.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Steep turns. Czytanie i słownictwo. Unit 9 zad. 1, 2, 3, 4.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: El controlador de los vuelos. Kontroler lotów.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych.

Proszę tylko o obejrzenie filmu pt.: Praca na lotnisku – obsługa naziemna samolotów – LS Airport Services-YouTube – autor LS Airport Services.

lekcja 3 klasa I B

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych.

I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer wpisu we właściwym rejestrze przedsiębiorców, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile taki posiada;

4) określenie kategorii usług obsługi naziemnej lub rodzajów usług w poszczególnych kategoriach usług obsługi naziemnej, na które ma być udzielone zezwolenie;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) miejsce wykonywania działalności (port lotniczy lub porty lotnicze);

7) określenie okresu, na który ma być udzielone zezwolenie;

8) określenie terminu rozpoczęcia działalności.

II. Do wniosku dołącza się również:

1) umowę założycielską lub statut osoby prawnej ze wszystkimi zmianami;

2) dokument potwierdzający tożsamość osoby fizycznej będącej wnioskodawcą, ze wskazaniem stałego miejsca zamieszkania oraz poświadczający jej obywatelstwo;

3) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

4) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę standardów w zakresie bezpieczeństwa urządzeń i osób,

5) oświadczenie o przestrzeganiu przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących ochrony lotnictwa.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Działania służb dozowania technicznego.

Proszę o zapoznanie się z filmem Praca na lotnisku – operatorzy autobusów i busów lotniskowych – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

Czkam na Wasze prace.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Powtórzenie wiadomości LSRG.

Proszę o zrobienie testu do 7.05.2020. i wysłanie na adres ewadrabek@onet.eu

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa II a – lekcje 4, 5, 6

Temat : Kryteria dotyczące TAF

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, a ćwiczenia w zakładce „Zadania”

Działania służb operacyjnych, klasa II a – lekcje 7, 8

Temat 1: Obowiązki i funkcje AIS

Temat 2: Wymiana danych i informacji lotniczych

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 05.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa IB 

Weather reports. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 5, str. 12, 13. Zad. 1, 2, 3, 4.

lekcja 8 klasa I A

Weather reports. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 5, str. 12, 13. Zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa III A – Działania służb opercyjnych

Temat 1: Obserwacje ze statku powietrznego i meldunki z powietrza

Temat 2: Regularne komunikaty z powietrza przesyłane łączem „powietrze-ziemia”

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami – cd.

Dużo ostatnio Wam zadałam dlatego proszę o tylko o obejrzenie filmu pt. Praca na lotnisku – obsługa naziemna samolotów – LS Airport Services-YouTube – autor LS Airport Services.

Proszę o przysłanie zaległych prac!

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Źródła i rodzaje przepisów polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego.

Proszę o napisanie referatu na w/w temat i wysłanie do następnego wtorku na adres ewadrabek@onet.eu

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych.

Proszę o tylko o obejrzenie filmu pt. Praca na lotnisku – obsługa naziemna samolotów – LS Airport Services-YouTube – autor LS Airport Services. Myślę, że zapoznaliście się z proponowanymi ocenami .

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami.

Dużo ostatnio Wam zadałam dlatego proszę o tylko o obejrzenie filmu pt. Praca na lotnisku – koordynator rejsu – LS Airport Services YouTube — autor LS Airport Services

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: powtórzenie wiadomości – LSRG.

Proszę o zrobienie testu i przesłanie na ewadrabek@onet.eu.POZDRAWIAM

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Kontrole świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

Temat 2: Kontrola pomocy wzrokowych z powietrza

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Creamos diccionario. Tworzymy słownik.

 lekcja 5 klasa I B

Temat: Creamos diccionario. Tworzymy słownik.

CZWARTEK 30.04.2020 r.

mgr Ewa Drabek

klasa IIIA – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami – cd.

Proszę o przygotowanie się do sprawdzianu z PAŻP. 

klasa IIIA – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat : Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie realizacji operacji lotniczych.

I. Zarządzanie ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej jest realizowane przez:

1) zapewnianie odpowiednich do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego służb żeglugi powietrznej;

2) zarządzanie przestrzenią powietrzną;

3) zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

II. Statkom powietrznym wykonującym loty w przestrzeni powietrznej zapewnia się ponadto służbę poszukiwania i ratownictwa.

III. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych publikuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego.

IV. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych powoła, w drodze rozporządzenia, wspólny cywilno-wojskowy organ doradczy odpowiedzialny za kształtowanie zasad zarządzania i wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich użytkowników oraz ustali zakres działania tego organu, z uwzględnieniem prawa UE dotyczącego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz przepisów międzynarodowych.

V. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając zasady wynikające z umów i przepisów międzynarodowych, dla zapewnienia bezpiecznego, elastycznego i efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników, określi, w drodze rozporządzenia:

1) strukturę polskiej przestrzeni powietrznej dostępnej dla żeglugi powietrznej z podziałem na:

 1. a) przestrzeń kontrolowaną,
 2. b) przestrzeń niekontrolowaną;

2) szczegółowe warunki i sposób korzystania z przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników.

VI. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem umów i przepisów międzynarodowych:

1) przepisy ruchu lotniczego – w rozumieniu Załącznika 2 do Konwencji, o której mowa w art. 3 wiążące RP uchwały organizacji międzynarodowych w zakresie lotnictwa cywilnego ust. 2, biorąc także pod uwagę bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 zwierzchnictwo RP w przestrzeni powietrznej rozporządzenia nr 923/2012/UE, i dokumentów dołączanych do tego wniosku;

2) warunki i sposób działania służb ruchu lotniczego – w rozumieniu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

VII. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby zapewniona była szczególna rola systemu obrony powietrznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa z powietrza w czasie pokoju.

Art. 122. Obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej

I. Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do niezwłocznego wykonywania poleceń instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną, jak również poleceń przekazanych mu przez wojskowe statki powietrzne.

II. Organy, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy cywilny statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2, 4 lub 5, zakazowi, o którym mowa w art. 119a uprawnienia instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, lub gdy istnieją uzasadnione obawy, że cywilny statek powietrzny jest używany do działań sprzecznych z prawem, mogą wezwać statek do:

1) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokości lotu;

2) lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;

3) wykonania innych poleceń, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

III. Wykonywanie przepisów ust. 1 i 2 nie może naruszać bezpieczeństwa osób będących na pokładzie statku powietrznego.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat 1: Prognozy dla lądowania

Temat 2: Prognozy dla startu

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

mgr Magdalena Janik

klasa III A

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym- statki powietrzne.

I. Proszę zapoznać się z prezentacją i materiałami przesłanymi przez nauczyciela oraz wykonać notatki.

Poniżej link z definicjami pojęć z zakresu lotnictwa cywilnego, z pewnością będzie dla Was pomocny:

http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2012/02/lotnisko-i-jego-elementy-definicje.html

II. Zachęcam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=707nQoKtD2w

3. Proszę również pobrać Ustawę Prawo Lotnicze w wersji PDF (dostępna w Internecie) i przeczytać dział IX „Ochrona lotnictwa cywilnego” – proszę zwrócić uwagę na to, kim jest „zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego” i wiadomość tę utrwalić.

klasa II A

Temat: System ochrony w porcie lotniczym – pasażerowie.

I. Proszę o pobranie i przeczytanie artykułu „Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych” Z. Grzywna, A. Limański, I. Drabik – wersja PDF dostępna w Internecie. Proszę przypomnieć sobie pojęcia kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli manualnej – na czym polega? A także techniczne środki wykorzystywane do przeprowadzenia skutecznej i efektywnej kontroli bezpieczeństwa.

II. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu, link poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=CJren-Dr7WI

III. Szczególną uwagę proszę zwrócić na broszurę LS Airport Services odnośnie weryfikacji DGR podczas obsługi pasażerów dla bezpieczeństwa operacji lotniczej.

klasa I B

Przedmiot: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

Temat: System ochrony w porcie lotniczym- bagaż.

Temat: System ochrony w porcie lotniczym- statki powietrzne.

I. Proszę zapoznać się z przesłanymi materiałami i wykonać notatki.

II. Zachęcam do obejrzenia filmu „Co dzieje się z bagażem na lotnisku Chopina”: https://www.youtube.com/watch?v=ynSOQnAidfI

III. Proszę również pobrać Ustawę Prawo Lotnicze w wersji PDF (dostępna w Internecie) i przeczytać dział IX „Ochrona lotnictwa cywilnego” – proszę zwrócić uwagę na to, kim jest „zarejestrowany dostawca zaopatrzenia pokładowego” i wiedzę tę utrwalić.

IV. Proszę zapoznać się z broszurą LS Airport Services

Przedmiot: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska.

Temat: Służby operacyjne w porcie lotniczym – funkcje i zadania.

I. Proszę zapoznać się z prezentacją przesłaną przez nauczyciela i wykonać notatki.

II. Zachęcam do obejrzenia filmów linki poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=l2pX4_JzL2A

https://www.youtube.com/watch?v=707nQoKtD2w

III. Poniżej link z definicjami pojęć z zakresu lotnictwa cywilnego, z pewnością będzie dla Was pomocny:

http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2012/02/lotnisko-i-jego-elementy-definicje.html

klasa I A

Temat: Pion bezpieczeństwa

Temat: Safety Manager

Temat: Postępowanie w sytuacji awaryjnej z udziałem materiału niebezpiecznego.

I. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska KTW, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

II. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela i na ich podstawie w formie notatki wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”).

III. Proszę zapoznać się z tabelą procedur postępowania w przypadku sytuacji awaryjnej z udziałem materiału niebezpiecznego. Jakie ryzyko wiąże się z określonymi materiałami, oraz jakie natychmiastowe działania należy podjąć. Materiały- plakaty informacyjne LS Airport Services- dostępne u nauczyciela.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Los servicios de transporte aereo. Usługi w transporcie lotniczym.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – Działalność gospodarcza

Temat: SPORZĄDZANIE BIZNESPLANU

IIA i IIIA DZ.GOSP

ŚRODA 29.04.2020 r.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o zrobienie notatki do zeszytu.

Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa …

Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk.

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o zrobienie notatki do zeszytu

Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa …

Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjnego

Temat: Działania służby łączności

Proszę o przygotowanie referatu na w/w temat.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Wymagania dotyczące służby handlingowej.

Proszę o wykonanie prezentacji na w/w temat.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Aircraft stalls. Book 3 Unit 8, zad. 9 str. 19. Korzystając z tekstu i dialogu proszę napisać sprawozdanie z lekcji n/t przeciągnięcia. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. do you think, 2. a Little difficult, 3. exercise, 4. what causes, 5. point of separation, 6. excessive angle.

mgr Aneta Wysocka

 lekcja 5 klasa III A

Temat: Las clases de traduccion. Zajęcia z przekładu.

mgr inż. Joanna Wojdas

Współpraca służb operacyjnych, klasa IIa – lekcje 4, 5, 6

Temat 1: Szczególne zalecenia dotyczące komunikowania o uskoku wiatru i pyle wulkanicznym

Temat 2: Szablon dla specjalnego komunikatu z powietrza

Temat 3: Prognozy dla lotniska

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

Działania służb operacyjnych, klasa IIa – lekcje 7, 8

Temat 1: Pionowy układ odniesienia

Temat 2: Czasowy układ odniesienia

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

WTOREK 28.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Book 2 Unit 4. Zad. 9 str. 11. Na podstawie rozmowy w ćwicz. 7 proszę wypełnić formularz zlecenia naprawy. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. things I noticed, 2. right ahead, 3. bent fan blade, 3. external problems, 5. flat, 6. tire check. Tekst proszę przesłać.

lekcja 8 klasa I A

Book 2 Unit 4. Zad. 9 str. 11. Na podstawie rozmowy w ćwicz. 7 proszę wypełnić formularz zlecenia naprawy. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. things I noticed, 2. right ahead, 3. bent fan blade, 3. external problems, 5. flat, 6. tire check. Tekst proszę przesłać.

mgr inż. Joanna Wojdas

klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia z rozkodowania depesz METAR

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A

Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami – cd.

Proszę o obejrzenie filmu pt Centrum dowodzenia – lotnisko Atlanta. Dokument

Cda.pL autor sylamila.

Port lotniczy Atlanta – Hartsfield-Jackson (Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport) jest międzynarodowym portem lotniczym w Atlancie, w stanie Georgia, USA. Lotnisko Atlanta to największy port lotniczy świata, główny hub amerykańskich linii lotniczych Delta Air Lines. Swoją nazwę zawdzięcza dwóm byłym burmistrzom Atlanty, Williamowi Hartsfieldowi i Maynardowi Jacksonowi. W pobliżu lotniska jest 13 hoteli. Port obsługuje rocznie ponad 80 milionów pasażerów. W porcie lotniczym Atlanta – Hartsfield-Jackson zdecydowanie dominuje ruch krajowy, pod względem ruchu międzynarodowego port plasuje się na 7 miejscu w USA. Port posiada pięć równoległych pasów startowych, w celu uniknięcia pomyłek oznaczone różnymi kątami. Jest to jeden z zaledwie kilku portów lotniczych na świecie, na którym mogą lądować aż 3 samoloty w tym samym czasie.

lekcja 3 klasa II A

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Zapisy w dokumentacji portów lotniczych – przewozy cargo.

Podniebne przewozy towarów to domena nie tylko specjalnie przystosowanych samolotów cargo. W lotach rejsowych oprócz pasażerów i ich bagaży linie lotnicze również przewożą różne ładunki    

Pod pokładem samolotu oprócz bagaży pasażerów przewożone są przesyłki i towary. Według najświeższych statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce było ich blisko 25 tys. ton, o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. To nie tylko poczta. Co jeszcze podróżuje razem z nami rejsowymi samolotami?

Polskie Linie Lotnicze LOT w 2016 roku na pokład zabrały ponad 34 tys. ton ładunków. To możliwe przede wszystkim za sprawą nowych połączeń dalekodystansowych do Ameryki Północnej i Azji. W LOT przyznają, że jednym z najważniejszych kierunków cargo są Stany Zjednoczone.

Pod pokładem Dreamlinerów między Polską a USA latają przede wszystkim produkty dla grupy United Technologies (UTC), a także paczki od Polonii dla rodzin w kraju. Do Chicago i Nowego Jorku przewożone są z kolei polskie gazety i produkty spożywcze.

Dreamliner do Korei wozi… aronię

Przedstawiciele narodowego przewoźnika przyznają, że eksport lotniczy z Polski do Korei Południowej zdominowany jest przez jeden produkt. – Na naszych pokładach leci od 20 do 30 ton przetworzonej aronii tygodniowo

W ładowniach samolotów PLL LOT można znaleźć też banknoty, dzieła sztuki, żywe zwierzęta hodowlane.

CIEKAWOSTKA

Narodowy przewoźnik transportował też prototyp kapsuły Hyperloop i zadeklarował przewiezienie „malucha” dla Toma Hanksa.

Emirates – samolot cały w kwiatach

Na Lotnisku Chopina raz dziennie startuje i ląduje samolot linii Emirates kursujący między Warszawą i Dubajem. Od stycznia do końca maja br. na tej trasie linia przewiozła łącznie 3,1 tys. ton towarów, z czego ponad 1,2 tys. ton do Polski i ponad 1,8 tys. ton do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wśród najpopularniejszych towarów przewożonych z Warszawy do Dubaju są:

 • części zamienne
 • kosmetyki
 • żywność świeża i przetworzona
 • odzież
 • farmaceutyki.

Z kolei z Dubaju do Warszawy przewożone są przede wszystkim:

 • odzież
 • świeże i żywe ryby
 • elektronika
 • odzież i dodatki
 • części samochodowe.

Połączenie między Warszawą i Dubajem to tylko jedna z ponad 150 tras na świecie tego przewoźnika. Transportowane na nich są m.in. konie wyścigowe i cenne samochody.

Proszę o zapoznanie się z filmem pt „Praca na lotnisku – obsługa lotniczych ładunków cargo – LS Airport Services -YouTube-LS Airport” Service.

klasa I B

Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych.

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmów na YouTube : Co oznaczają różne dźwięki w samolocie , Dlaczego światła na końcu skrzydeł samolotu nie są jednakowe, Mayday i inne komunikaty lotnicze – JASNA STRONA.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Los servicios de transporte aereo. Usługi w transporcie lotniczym.

lekcja 5 klasa I B

Temat: Los servicios de transpotre aereo. Usługi w transporcie lotniczym.

mgr Ewa Drabek

klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Działania służb ruchu lotniczego .

Proszę o obejrzenie filmów na YouTube: Co oznaczają różne dźwięki w samolocie, Dlaczego światła na końcu skrzydeł samolotu nie są jednakowe, Mayday i inne komunikaty lotnicze – JASNA STRONA.

klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Zasady współpracy pomiędzy lotniskowymi służbami operacyjnymi w trakcie prawidłowego funkcjonowania portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmów na YouTube: Co oznaczają różne dźwięki w samolocie, Dlaczego światła na końcu skrzydeł samolotu nie są jednakowe, Mayday i inne komunikaty lotnicze – JASNA STRONA.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Sposoby przeprowadzania kontroli

Temat 2: Kontrole świetlnego systemu podejścia i wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

PIĄTEK 24.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Book 3, Unit 5, str.13. Wpis w książce pokładowej na podstawie tekstu i dialogu n/t incydentu na pokładzie samolotu. Proszę opisać zachowanie pasażera, reakcję załogi i jak problem został rozwiązany. Zwroty do uzupełnienia rozmowy: 1. more agitated, 2. abusive towards, 3. out of hand, 4. calm down, 5. make him behave, 6. some zip ties.

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych .

Proszę o obejrzenie filmu Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services

YouTube — autor LS Airport Services

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Arkusze egzaminacyjne.

Proszę o zrobienie i sprawdzenie egzaminu część praktyczna – styczeń 2020.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia z rozkodowania depesz

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat 1: Sprawdzian wiadomości

Temat 2: Snowtam

Zadanie: Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat 1: Służba informacji lotniczej

Temat 2: Poziomy układ odniesienia

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – Działalność gospodarcza

Temat: BIZNESPLAN WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IIA i IIIA BIZNESPLAN

mgr Aneta Wysocka

lekcja 7 klasa I A

Temat: Los objetivos de los servicios del transpotre aereo. Cele i zadania serwisów lotniskowych.

mgr Magdalena Janik

klasa III A

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym – bagaż.

I. Proszę o zapoznanie się z artykułem:

Kozłowski „Koncepcja systemowej ochrony bagażu rejestrowanego w porcie lotniczym
– wersja PDF dostępna w Internecie.  

Dla przypomnienia proszę zwrócić uwagę w artykule na charakterystykę stref: landside
i airside. Po przebytych praktykach na lotnisku przypomnijcie sobie procedury odprawy biletowo-bagażowej, posiadacie już wiedzę, jaką drogę bagaż pokonuje do samolotu, jak jest sprawdzany i szczególnie chroniony w strefie zastrzeżonej oczekując na załadunek.
Proszę szczególnie skupić się na wiedzy o wykorzystaniu technologii umożliwiających sprawdzenie bagażu pod względem obecności materiałów niebezpiecznych / zabronionych do przewozu.

II. Zachęcam do obejrzenia filmu: „Co dzieje się z bagażem na lotnisku Chopina”: https://www.youtube.com/watch?v=ynSOQnAidfI

klasa I A

TEMAT: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela oraz informacji zamieszczonych na stronie https://www.lpr.com.pl/pl/strona-glowna/ lub na oficjalnym profilu: https://www.facebook.com/latamybyratowac/

Proszę wykonać pracę pisemną lub prezentację multimedialną na temat działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo proszę skupić się na typach statków powietrznych
oraz śmigłowców, będących w służbie LPR.

Prace proszę wysłać na adres mailowy: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com do dnia 30.04.

TEMAT: Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem informacji o zagrożeniu bombowym na lotnisku.

 1. Proszę zapoznać się z formularzem przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zagrożeniu bombowym
 2. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela drogą mailową
  i wykonać notatki.

TEMAT: Identyfikowanie zagrożeń związanych z obecnością ptactwa i dzikich zwierząt w części operacyjnej lotniska.

I. Polecam film, na CDA (za darmo) „Cud na rzece Hudson”: https://www.cda.pl/video/423149082

II. Proszę o zapoznanie się z prezentacją (materiał u nauczyciela) i wykonanie notatek
III. https://www.youtube.com/watch?v=7zfhvrBqrpc – film o pracy sokolnika na lotnisku

IV. Zachęcam też do przeczytania poniższego artykułu – http://kryzysowo.pl/dzik-jest-dziki-dzik-jest-zly/

V. Proszę sprawdzić informacje na oficjalnej stronie lotniska
https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/bezpieczenstwo-wokol-lotniska/ptaki-i-zagospodarowanie-gruntow

klasa II A

TEMAT: System ochrony w porcie lotniczym- statki powietrzne.

I. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela i wykonać notatki.

Poniżej link z definicjami pojęć z zakresu lotnictwa cywilnego, z pewnością będzie dla Was pomocny:

http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2012/02/lotnisko-i-jego-elementy-definicje.html

Zachęcam do obejrzenia filmu:

II. https://www.youtube.com/watch?v=707nQoKtD2w

III. Proszę również pobrać Ustawę Prawo Lotnicze w wersji PDF (dostępna w Internecie) i przeczytać dział IX „Ochrona lotnictwa cywilnego”

klasa I B

PRZEDMIOT: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym.

TEMAT: Pion bezpieczeństwa

TEMAT: Safety Manager

I. Proszę przeczytać informacje zamieszczone na stronie lotniska, linki poniżej:

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/polityka-bezpieczenstwa

https://www.katowice-airport.com/pl/nasze-lotnisko/polityka-bezpieczenstwa/formularz-zglaszania-zagrozen

II. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela i na ich podstawie w formie notatki wyjaśnić: Czym jest SMS w lotnictwie cywilnym (pamiętając przy tym o znanej Wam zasadzie „just culture”). Odpowiedzi proszę przesłać na adres mailowy: magdalena-janik@zsporeba.onmicrosoft.com do 04.05.

PRZEDMIOT: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska.

TEMAT: Służby operacyjne w porcie lotniczym – wstęp.

Proszę o przeczytanie artykułu, link poniżej:

http://kryzysowo.pl/who-is-who-czyli-kto-tak-naprawde-dba-o-nasze-bezpieczenstwo-na-lotnisku/

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat 1: Kryteria dotyczące informowania

Temat 2: Wymiana komunikatów w powietrza

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Zasady współpracy między poszczególnymi służbami.

Proszę o obejrzenie filmu:

Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services – YouTube — autor LS Airport Services

lekcja 8 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat : Powtórzenie przerobionego materiału.

Proszę zapoznać się egzaminem praktycznym styczeń 2020 – arkusze.pl Kwalifikacja A.72 lub A.37 w zależności który otworzycie.

ŚRODA 22.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: Las clases de traduccion. Zajęcia z przekładu.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Weather reports. Czytanie i słownictwo. Book 3 Unit 8 str. 18, zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat 1: Regularne komunikaty z powietrza przesyłane łączem „powietrze – ziemia”

Temat 2: Specjalne komunikaty z powietrza przesyłane łączem „powietrze-ziemia”

Temat 3: Specjalne komunikaty z powietrza przesyłane drogą foniczną

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

lekcje 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: tankowanie samolotów

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o zapoznanie się z: Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa …

Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o wypisanie do zeszytu przepisów i uregulowań dotyczących portów lotniczych

Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa …

Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych

Przewóz przesyłki od nadawcy do odbiorcy realizowany przez spedytora czy przewoźnika musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku realizowania dostawy drogą lotniczą od stron zlecenia wymagany jest lotniczy list przewozowy AWB i MAWB. Kiedy dostawa leży w gestii firmy spedytorskiej potrzebny jest także lotniczy list przewozowy HAWB.

List przewozowy AWB dla przewoźnika Pierwszym dokumentem, który należy wystawić przy przewozie towarów samolotem jest lotniczy list przewozowy AWB (Air WayBill). Stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy przewozowej i zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia danej przesyłki we wskazane przez zleceniodawcę miejsce. List przewozowy AWB powinien zawierać takie informacje, jak oznaczenie miejsca rozpoczęcia przewozu oraz punktu docelowego, a także oznaczenie wagi ładunku. List przewozowy AWB musi być sporządzony przez nadawcę (ewentualnie przewoźnika) na formularzu zgodnym z wymaganiami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). Wydaje się go w trzech oryginałach przeznaczonych dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy oraz sześciu kopiach dla portów lotniczych. List przewozowy AWB jest wystawiany w języku angielskim i z numerem przewoźnika

List przewozowy MAWB i list przewozowy HAWB dla spedytora W przypadku firmy spedytorskiej, która przesyłki od różnych zleceniodawców dostarcza w to samo miejsce docelowe, wystawiany jest lotniczy list przewozowy MAWB (Master Air WayBill). Według dokumentu spedytor jest tu osobą wysyłającą, a partnerskie przedsiębiorstwo spedycyjne – odbiorcą. List przewozowy powinien zostać dostarczony do linii lotniczej, która jest w tym przypadku przewoźnikiem. Niezbędny jest również HAWB (House Air Waybill), który jest spedytorskim listem przewozowym. Stanowi on listę zintegrowanych w jedną przesyłkę kilku różnych towarów. Uwzględnia on również koszty związane z przewozem przesyłki.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Sprawdzian wiadomości

I. Do dyżurnego operacyjnego portu lotniczego nie należy:

a) bieżąca kontrola stanu pola ruchu naziemnego

b) stała kontrola oznakowania poziomego i pionowego

c) stała kontrola zagrożeń ze strony środowiska naturalnego (zwierzyna, ptactwo, opady)

d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

II. Dyżurny operacyjny portu lotniczego powinien posiadać:

a) wykształcenie minimum średnie (rekomendowane wyższe z zakresu lotnictwa lub transportu)

b) minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe związane z lotnictwem

c) znajomość zagadnień dotyczących zarządzania sytuacjami kryzysowymi

d) odpowiedzi a, b, c są poprawne

III. Na terenie lotniska nie zabrania się:

a) pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska. Bagaże lub inne przedmioty postawione bez opieki zostaną usunięte oraz mogą być zneutralizowane przez uprawnione służby ochrony na koszt ich właścicieli lub użytkowników;

b) wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska. Kosztami usunięcia, ewentualnej neutralizacji ww. materiałów lub przedmiotów obciążona zostanie osoba wnosząca lub posiadająca je na terenie lotniska;

c) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;

d) spożywania alkoholu lub palenia tytoniu w miejscach do tego wyznaczonymi

IV. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są obowiązane do:

a) niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;

b) stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i pracowników służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;

c) podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i pracowników służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

V. Komu bezpośrednio podlega Dyżurny Operacyjny na lotnisku w Pyrzowicach? Kto nadzoruje i ocenia jego pracę?:

a) Dyrektorowi MPL

b) Kierownik zmiany

c) Dyżurnemu AMS

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Proszę przesłać mailowo – ewadrabek@onet.eu z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane,

WTOREK 21.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Pre-flight check. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 4. Str. 10 zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Depesza METAR i SPECI

Zadanie 1: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

Zadanie 2: Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji, stron http://www.paralotnie.atomnet.pl/pogoda/metar.html#a oraz http://www.cumulus.nazwa.pl/teoria/laboratorium/l_metar.htm rozkoduj poniższe depesze

 1. EPBY 141000Z 31016KT 280V340 CAVOK 06/M08 Q1016
 2. EPKT 141000Z 31016G27KT 260V350 1000 R27/1600D +SHSN SCT002 BKN025 BKN028CB 01/M03 Q1017

Za tydzień, 28 kwietnia o godzinie 10:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaili szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału do testu:

 1. Systemy globalne, centra wsparcia
 2. Obserwacje i komunikaty meteorologiczne
 3. Wymagania dotyczące komunikatów meteorologicznych
 4. CAVOK
 5. Kryteria dla wydania lokalnego komunikatu specjalnego oraz SPECI
 6. Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych
 7. Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych
 8. Lokalne komunikaty regularne (MET REPORT) i lokalne komunikaty specjalne (SPECIAL)

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zapisy w dokumentacji portów lotniczych

Przewóz przesyłki od nadawcy do odbiorcy realizowany przez spedytora czy przewoźnika musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku realizowania dostawy drogą lotniczą od stron zlecenia wymagany jest lotniczy list przewozowy AWB i MAWB. Kiedy dostawa leży w gestii firmy spedytorskiej potrzebny jest także lotniczy list przewozowy HAWB.

List przewozowy AWB dla przewoźnika Pierwszym dokumentem, który należy wystawić przy przewozie towarów samolotem jest lotniczy list przewozowy AWB (Air WayBill). Stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy przewozowej i zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia danej przesyłki we wskazane przez zleceniodawcę miejsce. List przewozowy AWB powinien zawierać takie informacje, jak oznaczenie miejsca rozpoczęcia przewozu oraz punktu docelowego, a także oznaczenie wagi ładunku. List przewozowy AWB musi być sporządzony przez nadawcę (ewentualnie przewoźnika) na formularzu zgodnym z wymaganiami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). Wydaje się go w trzech oryginałach przeznaczonych dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy oraz sześciu kopiach dla portów lotniczych. List przewozowy AWB jest wystawiany w języku angielskim i z numerem przewoźnika. List przewozowy MAWB i list przewozowy HAWB dla spedytora W przypadku firmy spedytorskiej, która przesyłki od różnych zleceniodawców dostarcza w to samo miejsce docelowe, wystawiany jest lotniczy list przewozowy MAWB (Master Air WayBill). Według dokumentu spedytor jest tu osobą wysyłającą, a partnerskie przedsiębiorstwo spedycyjne – odbiorcą. List przewozowy powinien zostać dostarczony do linii lotniczej, która jest w tym przypadku przewoźnikiem. Niezbędny jest również HAWB (House Air Waybill), który jest spedytorskim listem przewozowym. Stanowi on listę zintegrowanych w jedną przesyłkę kilku różnych towarów. Uwzględnia on również koszty związane z przewozem przesyłki.

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu.

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących portów lotniczych .

Proszę o zapoznanie się z: Przepisy i uregulowania prawne – ULC – Urząd Lotnictwa, Aktualnie obowiązujące przepisy i uregulowania prawne dotyczące lotnisk i lądowisk.

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Los objetivos de los servicios aereos. Cele i zadania służb lotniskowych.

lekcja 5 klasa I B

Temat: Los objetivos de los servicios aereos. Cele i zadania służb lotniskowych.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Pre-flight check. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 4. Str. 10 zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Joanna Wojdas

 lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Kontrola naziemna pomocy wzrokowych

Temat 2: Częstotliwość przeprowadzania kontroli

Zadanie: Zapoznaj się z tematem lekcji: http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/Kontrola%20naziemna%20pomocy%20wzrokowych.pdf

Za tydzień, 27 kwietnia o godzinie 12:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/) – logowanie odbywa się za pomocą emaili szkolnych, a możliwość rozwiązania testu będzie ograniczona czasowo.

Zakres materiału:

 1. Dział eksploatacji i utrzymania lotniska
 2. Obowiązki funkcyjne działów technicznych i operacyjnych portu lotniczego – powtórzenie
 3. Częstotliwość przeprowadzania inspekcji lotniskowych
 4. Metody i procedury prowadzenia inspekcji
 5. Inspekcja nawierzchni sztucznych i darniowych
 6. Przeszkody lotnicze i raporty
 7. Kontrola naziemna pomocy wzrokowych
 8. Częstotliwość przeprowadzania kontroli

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat zajęć : Sprawdzian wiadomości

Służby ruchu lotniczego

Załącznik: Test

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Arkusze egzaminacyjne

Proszę o rozwiązanie egzaminu pisemnego ze stycznia 2020 roku. Arkusz dostępny jest na stronie arkusze.pl

PIĄTEK 17.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Bezpieczeństwo na pokładzie samolotu. Czytanie i słownictwo. Book 3, Unit 5, str. 12. Ćwicz.1,2,3,4.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Lokalne komunikaty specjalne i regularne

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Zadanie: Proszę o powtórzenie materiału dotyczącego tworzenia NOTAMów. W przyszły piątek, 24 kwietnia o godzinie 11:00 za pomocą platformy office365 ((https://forms.office.com/) odbędzie się sprawdzian wiadomości – na początku przyszłego tygodnia na szkolne emaile wyślę instrukcję.

Proszę też osoby, które nie oddały mi do tej pory żadnej pracy, o jak najszybsze oddanie.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Obserwacje ze statku powietrznego i meldunki z powietrza

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/OBSERWACJE%20ZE%20STATKU%20POWIETRZNEGO%20I%20MELDUNKI%20Z%20POWIETRZA.pdf

Rozwiązanie zadań ze środy: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/METAR-rozwiazanie.pdf

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Zadania podmiotów działających na rzecz portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmu Na czym zarabiają lotniska – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=50iR95qS_XA.

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat: Powtórzenie przerobionego materiału

Proszę o zapoznanie się z Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze.

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2013-487,17979684.html

CZWARTEK 16.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 7 klasa I A

Temat: La seguridad operacional de navegacion aerea. Bezpieczeństwo operacyjne w żegludze powietrznej.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A – Działalność gospodarcza

Temat: Badania rynku w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

IIA i IIIA

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 klasa III A

TEMAT: Środki ochrony w portach lotniczych cd.

 1. Zachęcam do zapoznania się artykułem „Z biometrią w podróży”

https://www.zabezpieczenia.com.pl/biometria/z-biometri%C4%85-w-podr%C3%B3%C5%BCy

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją – materiały u nauczyciela.
 2. Proszę poszukać materiałów na temat zadań Policji, SG i SOL w porcie lotniczym
  i wypisać kompetencje służb w formie notatki.
 3. Jeśli ktoś chce zdobyć dodatkową ocenę można wykonać prezentację o w/w służbach
  5. Poszukajcie informacji na temat sky marshals – bo to ciekawe zagadnienie – również można wykonać na ten temat prezentację na dodatkową ocenę!

lekcje 2, 3 i 4 klasa I A

TEMAT: Zespół ochrony lotniska- skład i zadania.

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją – materiały u nauczyciela
 2. Proszę o wykonanie notatek:
 • Co to jest ZOL?
 • Jaki dokument zawiera sposób funkcjonowania ZOL?
 • Jaki dokument określa skład i zadania ZOL?
 • Kto wchodzi w skład ZOL?
 • Jakie są kompetencje i zadania ZOL?

Temat: Zadania służb ochrony portu lotniczego: SOL, Policja

Temat: Zadania służb ochrony portu lotniczego: Straż Graniczna i Sky marshalls.

 1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją – materiały u nauczyciela
 2. Proszę także samodzielnie poszukać materiałów na temat zadań Policji w porcie lotniczym
  i wypisać kompetencje jej funkcjonariuszy w formie notatki – zostanie sprawdzona.
 3. Poszukajcie informacji na temat sky marshals – bo to ciekawe zagadnienie – również można wykonać na ten temat prezentację na dodatkową ocenę!

lekcja 7 klasa II A

TEMAT: Powtórzenie wiadomości – test online. System ochrony w porcie lotniczym- bagaż.

 1. Proszę o rozwiązanie testu online do 22.04., link poniżej:
  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sBctbT03Ukqji8VfZVnM3X-qiZaSaedDth93dioiRIdURVdIRUo3SjIzTThIRTlaRjI4NlFFT0IyTi4u
 2. Proszę o zapoznanie się z artykułem:

„Koncepcja systemowej ochrony bagażu rejestrowanego w porcie lotniczym” M. Kozłowski – wersja PDF dostępna w Internecie.  

      3. Zachęcam do obejrzenia filmu „Co dzieje się z bagażem na lotnisku Chopina”:

https://www.youtube.com/watch?v=ynSOQnAidfI

lekcje 5, 6 i 8 klasa I B

Przedmiot: Bezpieczeństwo i ochrona w porcie lotniczym

TEMAT: Postępowanie w sytuacji awaryjnej z udziałem materiału niebezpiecznego.

 1. Proszę zapoznać się z tabelą procedur postępowania w przypadku sytuacji awaryjnej
  z udziałem materiału niebezpiecznego. Jakie ryzyko wiąże się z określonymi materiałami, oraz jakie natychmiastowe działania należy podjąć. Materiały dostępne
  u nauczyciela.

TEMAT: Zadania służb ochrony portu lotniczego – SOL, SG, Policja.
1. Proszę o zapoznanie się z prezentacją – materiały u nauczyciela

 1. Proszę także samodzielnie poszukać materiałów na temat zadań Policji w porcie lotniczym
  i wypisać kompetencje jej funkcjonariuszy w formie notatki – zostanie sprawdzona.
 2. Poszukajcie informacji na temat sky marshals – bo to ciekawe zagadnienie – również można wykonać na ten temat prezentację na dodatkową ocenę

Przedmiot: Współpraca lotniskowych służb operacyjnych z służbami lotniska

Temat: Wykonywanie czynności związanych z przyjęciem informacji o zagrożeniu
bombowym.

 1. Proszę zapoznać się z formularzem przyjęcia telefonicznego zgłoszenia o zagrożeniu bombowym
 2. Proszę zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela drogą mailową
  i wykonać notatki.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: Ground Service Equipment

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_pozostaly_sprzet_gse_2017r_

Za tydzień, 23 kwietnia o godzinie 10:00, będzie sprawdzian wiadomości za pomocą platformy office365 (https://forms.office.com/). – na początku przyszłego tygodnia na szkolne emaile wyślę instrukcję. Zakres materiału:

 1. Operacje lotnicze i lotniskowe
 2. Instrukcja operacyjna INOP
 3. Podstawy geografii dla lotnictwa
 4. Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe
 5. Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe
 6. Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze
 7. Lotniskowa Straż Pożarna
 8. Sprzęt lotniskowy: Ground Service Equipment

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat zajęć : Działania służb operacyjnych.

Proszę o powtórzenie LSRG i przygotowanie się do testu.

lekcja 8 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów i terminali

Tematyka zajęć: Sprzęt do utrzymania lotniska z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statków powietrznych.

Proszę o zapoznanie się z https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_pozostaly_sprzet_gse_2017r

Proszę o zrobienie notatki do zeszytu.

ŚRODA 15.04.2020 r.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia z rozkodowania depesz

Zadanie: Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji, stron http://www.paralotnie.atomnet.pl/pogoda/metar.html#a oraz http://www.cumulus.nazwa.pl/teoria/laboratorium/l_metar.htm rozkoduj poniższe depesze

 1. EPBY 141000Z 31016KT 280V340 CAVOK 06/M08 Q1016
 2. EPKT 141000Z 31016G27KT 260V350 1000 R27/1600D +SHSN SCT002 BKN025 BKN028CB 01/M03 Q1017

lekcje 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Lotniskowa Straż Pożarna

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_lotniskowa_straz_pozarna_2017r_

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zadania podmiotów działających na rzecz portów lotniczych.

Proszę o przeczytanie artykułu pt. Na czym zarabiają lotniska? Przychody portów lotniczych i zrobienie krótkiej notatki.

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zadania podmiotów działających na rzecz portów lotniczych.

Proszę o przeczytanie artykułu pt. Na czym zarabiają lotniska? Przychody portów lotniczych i zrobienie krótkiej notatki.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjnej

Temat zajęć : Powtórzenie przerobionego materiału.

Proszę o nauczenie się zrobionej przez Was notatki.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służbowe

Temat: Działania lotniskowej służby ratowniczo – gaśniczej.

Proszę o zapoznanie się z Przygotowanie lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze.

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2013-487,17979684.html

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Book 3 Unit 7. Radio failure. Zad. 9 raport n/t awarii radia

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: Creamos diccionario. Tworzymy słownik.

Po materiały jak zwykle odsyłam na Messengera.

ŚRODA 08.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Book 2 Unit 7. Radio failure. Str. 16, zad. 1, 2, 3, 4.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: la cooperacion de los servicios operativos aeroportuarios con los servicios aereos. Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Depesza METAR i SPECI

Zadanie 1: Zadanie: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

Zadanie 2: Wypocznijcie przez Święta 

lekcje 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: ciągniki lotnicze

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_ciagniki_lotnicze_2017r_

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zasady obsługi urządzeń stosowanych na lotnisku

Proszę o obejrzenie filmu pt. 16 ciekawostek o samolotach, o których warto pamiętać w tym roku

POZDRAWIAM

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zasady obsługi urządzeń stosowanych na lotnisku

Proszę o obejrzenie filmu pt. 16 ciekawostek o samolotach, o których warto pamiętać w tym roku.

POZDRAWIAM

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjnej

Temat zajęć: Powtórzenie przerobionego materiału.

Nie podaję Wam nowych treści, ponieważ ostatnio zadałam Wam dużo. Proszę zrobienie szczegółowej notatki do zeszytu POZDRAWIAM

Życzenia świąteczne .

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składa E. Drabek

WTOREK 07.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Book 2 Unit 3 str. 8. Weather conditions. Czytanie i słownictwo. Zad. 1,2,3,4.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat 1: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf 

Temat 2: Lokalne komunikaty regularne i specjalne

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zapisy w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

Proszę o obejrzenie filmu pt. 16 ciekawostek o samolotach, o których warto pamiętać w tym roku

Życzenia świąteczne .

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składa E. Drabek

POZDRAWIAM

lekcja 5 klasa I B

Temat : Zasady obsługi urządzeń stosowanych na lotnisku

Proszę o przerobienie testu z arkuszy pl. Po sprawdzeniu z odpowiedziami, proszę wpisać te pytania ma które odpowiedzieliście źle do zeszytu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2020

CZĘŚĆ PISEMNA

POZDRAWIAM

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Book 2 Unit 3 str. 8. Weather conditions. Czytanie i słownictwo zad. 1,2,3,4.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: La seguridad operacional de navegacion aerea. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

Wszelkie materiały jak zwykle znajdziecie na Messengerze.

lekcja 5 klasa I B

Temat: La seguridad operacional de navegacion aerea. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

Wszelkie materiały jak zwykle znajdziecie na Messengerze

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Inspekcja nawierzchni sztucznych i darniowych

Temat 2: Przeszkody lotnicze i raporty

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami:

 1. http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/Inspekcje%20nawierzchni%20sztucznych%20i%20darniowych.pdf
 2. http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/Przeszkody%20lotnicze%20%20i%20raporty..pdf

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat zajęć: Działania służb ruchu lotniczego.

Załącznik – Notatka

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez lotniskową służbę ratowniczo – gaśniczą.

Proszę o zapoznanie się z „Wywiad – dowódca Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: http://blog.katowice-airport.com/2013-02-03/

Proszę o krótką notatkę do zeszytu.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa II A

Holding procedures. Book 3 str. 11 zad. 9. Proszę napisać notatkę n/t procedur oczekiwania na lądowanie na podstawie tekstu.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z dalszą częścią tematu (link: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf)

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat: Ćwiczenia w tworzeniu i odczytywaniu NOTAM

Zadanie: Wykonaj ćwiczenie w zeszycie: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Zadanie.pdf

Wyślij czytelne zdjęcie wykonanego ćwiczenia w terminie do 8.04.2020r na mój adres email. Ćwiczenie będzie oceniane.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Lokalne komunikaty regularne i specjalne

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem http://awiacja.imgw.pl/index.php?product=metar-opis oraz przeanalizowanie przykładu na dole strony

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych – przewóz zwierząt w samolocie.

Notatka 

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra…

Proszę zrobić notatkę do zeszytu. Następnym razem otrzymacie test .POZDRAWIAM

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A

Temat: Definicja biznesplanu

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa I A

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

Proszę o dokonanie analizy materiału z Messengera.

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 klasa III A

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcje 2 i 3 klasa I A

Załącznik 1 

Załącznik 2

lekcje 5, 6 i 8 klasa I B

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

lekcja 7 klasa II A

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat zajęć : Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o przeczytanie artykułu pt. – Transport lotniczy wpadł w korkociąg .

Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

lekcja 8 klasa III A – Organizacja i funkcjonowanie portów i terminali

Tematyka zajęć : Sprzęt do utrzymania lotniska z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statków powietrznych .

Proszę o zapoznanie się z https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_pozostaly_sprzet_gse_2017r

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: autobusy peronowe

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_autobusy_peronowe_2017r_

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

Temat: El funcionamiento de los servicios operativos. Działania służb operacyjnych.

Proszę zapoznać się z tekstem zamieszczonym na Messengerze.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf – punkty 5, 6 i 7

lekcje 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat: Sprzęt lotniskowy: agregaty lotniskowe

Zadanie: Zapoznaj się z artykułem https://www.polot.net/pl/sprzet_lotniskowy_agregaty_lotniskowe_2017r_

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Zad. 9 str. 15 Notatka na temat operacji zimowych na podstawie tekstu, z uwzględnieniem kontroli przed lotem, metod odladzania i paliwa.

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A oraz lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: : Korzystanie z przepisów prawa dotyczących eksploatacji portów lotniczych – przewóz zwierząt w samolocie.

Tylko niektóre linie lotnicze zezwalają na przewóz zwierząt w samolocie. Przewóz zwierzęcia wymaga za każdym razem zgody przewoźnika. Wynika to z bezpieczeństwa – podczas lotu na pokładzie nie może być tylko określona liczba zwierząt.

Ryanair

Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, podróżujących z osobami niewidomymi.

WizzAir

Linie lotnicze nie umożliwiają przewozu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników, które podróżują z osobami niewidomymi.

LOT

Istnieje możliwość przewozu psa, kota lub tchórzofretki. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia – będzie ono umieszczone razem z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym. W przypadku lotów do Wielkiej Brytanii, przewóz zwierząt odbywa się wyłącznie drogą cargo.

Lufthansa

W zależności od wielkości psa lub kota może on zostać przewieziony na pokładzie lub w luku bagażowym. Przewoźnik stosuje specjalne wymagania w przypadku przewozu psów zaliczanych do ras niebezpiecznych.

easyJet

Przewoźnik nie zezwala na przewóz zwierząt za wyjątkiem psów przewodników oraz psów towarzyszących.

SAS

Przewóz zwierząt takich jak psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta domowe jest możliwy, ale wymaga indywidualnej zgody przewoźnika.

Norwegian

Jedynie psy lub koty mogą być przewożone przez linię Norwegian. Na lotach krajowych zwierzęta mogą podróżować na pokładzie samolotu, a w przypadku połączeń międzynarodowych – wyłącznie w luku bagażowym.

Air France

Mniejsze zwierzęta mogą podróżować na pokładzie, większe – w luku bagażowym samolotu.

Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Ciąg dalszy nastąpi.

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Myślę, że rozporządzenie jest stosunkowe długie więc proszę jeszcze raz do przeczytać i zrobić szczegółową notatkę do zeszytu z połowy rozporządzenia. Druga część będzie na kolejnych zajęciach.

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2005.197.0001634,rozporzadzenie-ministra

Proszę o przeczytanie.

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B

Flight plans. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2, 3, 4

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Obserwacje i informowanie o parametrach meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat: Zapisy w dokumentacji operacyjnej portów lotniczych.

 1. Starty i lądowania na lotnisku mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska.
 2. Zarządzający lotniskiem może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego części dla celów nie lotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie ogranicza jego możliwości eksploatacyjnych określonych w instrukcji operacyjnej.
 3. Instrukcja operacyjna lotniska określa w szczególności:

1) dane techniczno-operacyjne lotniska, w tym charakterystykę pola wzlotów, płaszczyzn wznoszenia (podejścia) oraz przeszkód lotniczych w rejonie lotniska;

2) procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, uwzględniające lokalne ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska;

3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów;

4) organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, środków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska;

5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych;

6) zasady i środki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lub w jego pobliżu.

 1. Instrukcja operacyjna lotniska podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu po uzgodnieniu z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego

Proszę o przepisanie notatki do zeszytu. Pozdrawiam

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat : Zasady obsługi urządzeń stosowanych na lotnisku

Proszę o obejrzenie filmu: JAK WYGLĄDA DZIEŃ KOORDYNATORA REJSÓW – PRACA NA LOTNISKU HEATHROW

YouTube— autor My Beautiful Life.

Myślę, że film będzie powtórzeniem przerobionego przez nas materiału. 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Temat: Book 2 Unit 2. Flight plans. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2 ,3, 4.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 4 klasa II A

Temat: Autoevaluacion. Samoocena.

Proszę przetłumaczyć tekst zamieszczony na Messengerze.

lekcja 5 klasa I B

Temat” Autoevaleacion. Samoocena.

Proszę przeanalizować test zamieszczony na Messengerze.

 

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne

Temat 1: Częstotliwość przeprowadzania inspekcji lotniskowych.

Temat 2: Metody i procedury prowadzenia inspekcji.

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/Cz%c4%99stotliwo%c5%9b%c4%87%20przeprowadzania%20inspekcji%20lotniskowych.%20Metody%20i%20procedury%20prowadzenia%20inspekcji..pdf

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej.

Temat zajęć : Analizy przepływu ruchu lotniczego.

 1. Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego.
 2. Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.
 3. Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu. Najważniejsze wnioski.

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjnego

Temat zajeć: Wyposażenie techniczne stosowane podczas działań ratunkowych realizowane przez lotniskową służbę ratowniczo – gaśniczą.

Proszę zapoznać się z filmami – Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Katowice Airport, Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy LSRG Katowice Airport – #VlogKTW 4

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcja 2 klasa III A – Działania służb operacyjnych

Temat: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z tematem

(link: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Rozpowszechnianie%20komunikat%c3%b3w%20meteorologicznych.pdf)

lekcje 4 i 5 klasa I B – Działania służb operacyjnych

Temat: NOTAM. Przykłady.

W oparciu o prezentację (http://zsporeba.pl/lotnisko/NOTAM.pdf) oraz SKRÓTY I KODY STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM PANS-ABC                      (http://zsporeba.pl/lotnisko/Doc_8400_final_3.11.05%20(1).pdf ) rozkoduj NOTAMY:

Zadanie 2

 1. Q) KZWY/QNVAS/IV/BO/AE/…
 2. A) KLGA
 3. B) 9211020615
 4. C) 9211130900 EST
 5. E) 116,9 MHZ VOR U/S

 Zadanie 3

 1. Q) ESOS/QMRLV/V/NB/A/…
 2. A) ESSB
 3. B) 9210221430
 4. C) PERM
 5. E) RWY 30 CLSD TO VFR OPS

Zadanie 4

 1. Q) LKAA/QNVAS/IV/BO/E/…
 2. A) LKAA
 3. B) 9211100800
 4. C) 9211130900
 5. E) VOZ 116.30 MHZ VOR U/S

Jeżeli jeszcze ich nie oddałeś, wyślij zdjęcie z zeszytu lub dokument elektroniczny na mój adres email do końca tygodnia. Praca będzie oceniana.

Przypomnij sobie, jakie informacje zawierają poszczególne pola NOTAM – w przyszłym tygodniu pojawią się pytania kontrolne dotyczące tego tematu.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Współpraca służb opercyjnych

Temat 1: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Temat 2: Obserwacje i informowanie o komunikatach meteorologicznych

Proszę o zapoznanie się z materiałami:

Temat 1: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Rozpowszechnianie%20komunikat%c3%b3w%20meteorologicznych.pdf

Temat 2: http://zsporeba.pl/lotnisko/DSO/Obserwacje%20i%20informowanie%20o%20parametrach%20meteorologicznych.pdf

 

mgr Ewa Drabek

lekcja 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć : Obsługa pasażerów

Proszę obejrzeć film Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services

https://www.youtube.com/watch?v=-OcAkpV4K9g

lekcja 5 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : LSRG

Proszę zapoznać się z rozporządzeniem dotyczącym służby – ratowniczo – gaśniczej.

Załącznik 

 

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 4 klasa II A

Temat: Etyka w biznesie.

Proszę zapoznać się z tekstem i wykonać ćwiczenia zawarte w Załączniku. Czas na oddanie pracy – do 02.04.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 7 klasa I A

Temat: Control de trafico aereo. Kontrola ruchu powietrznego.

Ze sporządzonego glosariusza (słownika) proszę ułożyć 15 zdań związanych z tematem zajęć.

Proszę o przesłanie wykonanych prac drogą mailową w ciągu 7 dni. Niewykonanie zadań będzie skutkowało oceną niedostateczną. Oceny będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy różne wydania podręczników. Proszę sugerować się numerami MODULO i LECCION. Prace powinny zawierać podpis ucznia, datę oraz klasę. Jeśli uznacie, że ilość materiałów do przerobienia jest zbyt duża lub napotkacie jakieś trudności proszę o kontakt ( mail, telefon, Messenger, Skype).

mgr Magdalena Janik

lekcja 1 klasa III A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcje 2, 3 i 4 klasa I A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcje 5, 6 i 8 klasa I B

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

lekcja 7 klasa II A

Komentarz: Materiały udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 1 i 2 klasa II A Działania służb operacyjnych

Temat: Podstawy geografii dla lotnictwa

Zadanie: Proszę o zapoznanie się z artykułem https://www.polot.net/pl/podstawy_geografii_dla_lotnictwa_2013r_ oraz zwięzłą odpowiedź w zeszycie na poniższe pytania:

 1. Co to jest siatka geograficzna? Jakie powstały systemy w oparciu o jej odwzorowanie? (tylko wymienić)
 2. Gdzie znajduje się południk zerowy?
 3. W jaki sposób wyznaczana jest trasa statku powietrznego pomiędzy dwoma punktami?
 4. Co to jest loksodroma?
 5. Co to jest ortodroma?
 6. Jakie są układy jednostek i jak się je przelicza?
 7. Wyjaśnij pojęcie bieguna magnetycznego ziemi.

Zdjęcie notatki proszę wysłać na adres email do końca tygodnia. Notatka będzie oceniana.

mgr Ewa Drabek

lekcje 5, 6 i 7 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej

Temat: Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego z uwzględnieniem

Statystyki wg kierunków – państwa    

Statystyki – ruch krajowy  

Statystyki – przewóz cargo

Proszę o wyciagnięcie wniosków z w/ w analizy

Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.

lekcja 8 klasa III A  – Organizacja i funkcjonowanie portów i terminali

Temat: Dokumentacja związana z prowadzeniem działań operacyjnych.

Proszę o zrobienie arkusza- Egzamin zawodowy A.72 – czerwiec 2018 – egzamin praktyczny.

(Część uczniów już go robiła na zajęciach, część była nieobecna)

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr Aneta Wysocka

lekcja 5 klasa III A

TEMAT: El funcionamiento de los servicios operativos. Działania służb operacyjnych.

Proszę opisać (po hiszpańsku) jak działają służby operacyjne na polskich lotniskach (100 słów).

Proszę o wykonanie ćwiczeń i przesłanie ich w ciągu 7 dni na adres mailowy. Niewykonanie zadań będzie skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. Oceny za prace będą na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Nie zamieszczam numerów stron, ponieważ mamy kilka wydań podręczników. Proszę o kierowanie się MODULO i LECCION.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości problemów proszę o kontakt (e-mail, Messanger, telefon, Skype).

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 4, 5 i 6 klasa II A – Współpraca służb operacyjnych

Temat: Rozpowszechnianie komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem (Wymagania dotyczące komunikatów meteo) oraz załącznikami:

Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie na ostatniej stronie.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają odpowiedzi.

lekcja 7 i 8 klasa II A – Działania służb operacyjnych

Temat 1: Operacje lotnicze i lotniskowe

Temat 2: Instrukcja operacyjna INOP

Zadanie: Proszę o wykonanie krótkiej notatki dotyczącą obu tematów (opracowane zagadnienie proszę o wysłanie emailem do końca tygodnia – będzie za to ocena.)

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 4 klasa III A

Temat: Loty w warunkach zimowych – str. 14 Book 3 unit 6

mgr Ewa Drabek

lekcje 1 i 2 klasa I A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Zasady obsługi podróżnych

Notatka do zeszytu – załącznik

lekcja 3 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: : Zasady obsługi podróżnych .

Proszę obejrzeć film Praca na lotnisku – obsługa pasażerów – LS Airport Services

https://www.youtube.com/watch?v=-OcAkpV4K9g

lekcja 6 klasa III A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć : Lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza .

Proszę zapoznać się z filmami:

 1. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Katowice Airport,
 2. Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza Port Lotniczy Rzeszów Jasionka,
 3. Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy LSRG Katowice Airport – #VlogKTW 4

lekcja 8 klasa I A – Lotniskowe służby operacyjne

Temat zajęć: Lotniskowe służby ratowniczo – gaśnicze.

Proszę o zapoznanie się z https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotniskowa_straż_pożarna

Proszę o zrobienie krótkiej notatki do zeszytu.

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr inż. Joanna Wojdas

lekcje 3, 4 i 5 – Działania służb operacyjnych

Temat: Wymagania dotyczące komunikatów meteorologicznych

Zadanie: Zapoznaj się z materiałem (Wymagania dotyczące komunikatów meteo) oraz załącznikami:

Zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie na ostatniej stronie.

Uwaga! W tym tygodniu uczniowie nie przysyłają odpowiedzi.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 6 klasa I B (lotnicy)

Book2, Unit1. Kontrola ruchu lotniczego – czytanie i słownictwo- ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

mgr Ewa Drabek

lekcja 3 klasa II A – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Systemy informatyczne w branży lotniczej.

Zagadnienia:

 1. Pojęcie FIS
 2. Możliwości systemu FIS
 3. Korzyści wynikające z zastosowania FIS

Proszę o zapoznanie się z artykułem na stronie https://dlapilota.pl/wiadomosci/latajmy-bezpiecznie/fis-sluzba-informacji-powietrznej

lekcja 5 klasa I B – Organizacja i funkcjonowanie portów lotniczych

Temat zajęć: Zasady obsługi podróżnych

Notatka do zeszytu – załącznik

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcja 1 klasa I A – Język angielski zawodowy (mgr Krzysztof Bialik)

Book2, Unit1. Kontrola ruchu lotniczego – czytanie i słownictwo- ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

lekcje 1 i 2 klasa III A – Współpraca lotniskowych służb operacyjnych ze służbami żeglugi powietrznej (mgr Ewa Drabek)

Temat zajęć: Analizy przepływu ruchu lotniczego.

Proszę o dokonanie analizy przepływu ruchu lotniczego z uwzględnieniem Statystyki wg portów lotniczych

Statystyki wg przewoźników .

Proszę o wyciagnięcie wniosków z w/ w analizy

Proszę o skorzystanie z materiałów ULC. „Statystyki wg portów lotniczych – ULC”.

Wnioski proszę przesłać mailowo – ewadrabek@onet.eu z czytelnym podpisem imię i nazwisko, klasa oraz które zadanie i z którego dnia zostało przesłane, dopiero po zrealizowaniu wszystkich tematów z w/w zagadnienia. Informacja kiedy należy wnioski przesłać zostanie umieszczona po realizacji danego zagadnienia . W/w temat obejmuje kilka jednostek lekcyjnych.

lekcja 3 klasa II A – Lotniskowe służby operacyjne (mgr Ewa Drabek)

Temat zajęć: Urządzenia łączności lotniczej oraz łączności naziemnej.

Proszę o opracowanie w/w tematu i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Co to są lotnicze urządzenia naziemne?
 1. Jakie są klasy LUN ​?

Opracowanie w/w zagadnienia znajdziecie na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnicze_urządzenia_naziemne

Proszę zrobić notatkę do zeszytu.

lekcja 4 klasa II A – Język hiszpański zawodowy

TEMAT: CREAMOS DICCIONARIO. TWORZYMY SŁOWNIK.

Ze stworzonego glosariusza (słownika) terminów specjalistycznych należy ułożyć 20 zdań.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcja 5 klasa I B – Język hiszpański zawodowy

TEMAT: CREAMOS DIALOGOS. TWORZYMY DIALOGI.

Ze stworzonego glosariusza (słownika) terminów specjalistycznych należy ułożyć dialog, minimum 50 słów.

Wykonane zadania należy przesłać drogą mailowa na: aneta-wysocka@zsporeba.onmicrosoft.com z czytelnym podpisem, klasą oraz datą, do końca tygodnia. Prace będą oceniane, o oceny wpisywane do dziennika lekcyjnego.

Za niewykonanie zadań uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt mailowy, telefoniczny, przez Messenger lub Skype.

lekcje 6 i 7 klasa I B – Lotniskowe służby operacyjne (mgr inż. Joanna Wojdas)

Temat: Obowiązki funkcyjne działów technicznych i operacyjnych portu lotniczego

Proszę o przeczytanie i analizę prezentacji http://zsporeba.pl/lotnisko/LSO/01.%20OBOWI%c4%84ZKI%20FUNKCYJNE%20DZIA%c5%81%c3%93W%20TECHNICZNYCH%20I%20OPERACYJNYCH%20PORTU%20LOTNICZEGO.pdf

oraz odpowiedź na następujące pytania kontrolne:

 1. Czy zapewnienie niezbędnych służb technicznych w porcie lotniczym może być obowiązkiem kogoś innego niż właściciel portu lotniczego?
 2. Jakie są obowiązki Dyżurnego Operacyjnego Portu?
 3. Kto odpowiada za utrzymanie i użytkowanie portu lotniczego?
 4. Kto dokonuje inspekcji systemów świetlnych?
 5. Kto odpowiada za przydzielanie stanowisk postojowych?

16.03.2020 – 20.03.2020

KLASY IIA i IIIA – DSO/WSO (J. Wojdas)

Na podstawie dodatku nr 3 do Załącznika 3 do konwencji chicagowskiej odpowiedz na następujące pytania:

 1. Jak powinny być rozmieszczone przyrządy meteorologiczne na lotnisku?
 2. Jaki jest format komunikatów meteo?
 3. Co oznacza i w jakich przypadkach służby meteo posługują się terminem CAVOK?
 4. Jakie są kryteria dla lokalnych komunikatów specjalnych oraz SPECI?
 5. Jak rozpowszechnia się komunikaty meteo?
 6. Gdzie powinny być umiejscowione urządzenia pomiarowe? W jaki sposób umieszczane są informacje w komunikatach dotyczące obserwowanych parametrów? (wiatr przyziemny, widzialność, RVR, pogoda bieżąca, chmury, temperatura powietrza i temperatura punktu rosy, ciśnienie atmosferyczne)
 7. Oznaczenie skrótowe dla zjawisk pogody bieżącej.
 8. Jakie są umieszczane informacje dodatkowe w komunikatach? Jakie skróty są stosowane?
 9. Jak wygląda szablon dla komunikatów lokalnych MET REPORT i SPECIAL? Znajdź 2 przykłady w internecie i na podstawie opracowanych wiadomości je rozkoduj.
 10. Jak wygląda szablon dla komunikatów METAR i SPECI? Znajdź 2 przykłady w internecie i na podstawie opracowanych wiadomości je rozkoduj.

Pytania oddajemy mailowo na asia.wojdas@gmail.com lub joanna-wojdas@ zsporeba.onmicrosoft.com do 25.03.2020r.

Klasa IB – DSO

W oparciu o prezentację (http://zsporeba.pl/lotnisko/NOTAM.pdf) oraz SKRÓTY I KODY STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM PANS-ABC (http://zsporeba.pl/lotnisko/Doc_8400_final_3.11.05%20(1).pdf ) rozkoduj poniższe NOTAMy:

Zadanie 1

Q) LFFF/QNDAU/IV/BO/AE/…
A) LFPO
B) 9203312359
C) 9204010600
E) DME NOT AVBL

Przykład rozkodowania:

LFFF – przestrzeń powietrzna Francji

Q – to kwalifikator
ND – druga i trzecia litera określa temat NOTAMu, w tym przypadku jest to radioodległościomierz
AU – czwarta i piąta litera określa stan opisywanego tematu, w tym przypadku niedostępny

IV – dotyczy lotów IFR i VFR
BO – oznacza, że NOTAM jest do załączenia w Biuletynie informacji przed lotem (B) i o istotnym znaczeniu operacyjnym dla lotów IFR (O)

AE – dotyczy lotniska i trasy

Pole A) To lotnisko Paryż Orly
Pole B) Data rozpoczęcia obowiązywania NOTAMu 31.03.1992, godzina 23:59 UTC
Pole C) Data zakończenia obowiązywania NOTAMu 1.04.1992 godzina 6:00 UTC

Pole E) to opis w postaci tekstu otwartego, tutaj: radioodległościomierz DME jest niedostępna

Co można opisać w następujący sposób: Radioodległościomierz (DME) w Paryżu (Orly) nie będzie do dyspozycji od godziny 2359UTC 31.03.1992 do godziny 0600UTC 1.04.1992

Zadanie 2

Q) KZWY/QNVAS/IV/BO/AE/…
A) KLGA
B) 9211020615
C) 9211130900 EST
E) 116,9 MHZ VOR U/S

Zadanie 3

Q) ESOS/QMRLV/V/NB/A/…
A) ESSB
B) 9210221430
C) PERM
E) RWY 30 CLSD TO VFR OPS

Zadanie 4

Q) LKAA/QNVAS/IV/BO/E/…
A) LKAA
B) 9211100800
C) 9211130900
E) VOZ 116.30 MHZ VOR U/S

Zadania oddajemy mailowo na asia.wojdas@gmail.com lub joanna-wojdas@ zsporeba.onmicrosoft.com do 25.03.2020r.

mgr Ewa Drabek

KLASY: I A i I B

Proszę o opracowanie zagadnienia:

Zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji

Proszę zwrócić uwagę na :

a) podstawowe strefy i funkcje portu lotniczego

b) czynniki decydujące o lokalizacji portu

c) port lotniczy jako część aglomeracji miejskiej , której służy

d) wpływ czynników ekonomicznych związanych z lokalizacja portu

e) warunki techniczno- ruchowe lokalizacji portu lotniczego

f) rola czynników meteorologicznych i ich wpływ na lokalizację portu lotniczego

KLASA II A

Proszę opracować temat:

Wizualne pomoce nawigacyjne

Proszę zwrócić uwagę na :

a) wizualne pomoce na polu wzlotów

b) oznakowanie dróg startowych

c) oznakowanie dróg kołowania

d) znaki dróg startowych z zalegającą pokrywą śniegową i znaki graficzne

e) systemy oznakowania nocnego

Proszę się przygotować do sprawdzianu z radarów.

KLASA III A

 

Proszę opracować zagadnienie :

Świetlne pomoce lotniskowe

Proszę o przygotowanie prezentacji na w/w temat.

Proszę o zrobienie arkuszy – Egzamin zawodowy kwalifikacja A.73- część pisemna oraz arkuszy

Egzamin zawodowy A.72 – czerwiec 2019 – egzamin praktyczny .

W/W arkusze są na stronie arkusze.pl

Język angielski zawodowy

Klasa II a – Book 3 unit 4 – Reading and vocabulary.

Klasa III A – słownictwo 1 – 5. Unit 6 – Reading and vocabulary. Informatycy – Book 2- dział 15 – Reading and vocabulary. Słownictwo 1 – 15.

Klasa I a i I b – Book 3 Unit 2 i 3.

Język hiszpański zawodowy – I A, I B, II A oraz III A

Proszę o przygotowanie GLOSARIO (SŁOWNIKA) zawierającego 100 słów lub terminów specjalistycznych, pozyskanych z ostatnio otrzymanych materiałów dydaktycznych.