Przedmioty zawodowe informatyczne

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krzysztof Czyż

Aneks do Zasad oceniania – mgr Anna Grochowska

Aneks do Zasad oceniania – mgr inż. Elżbieta Pustułka

Aneks do Zasad oceniania – mgr Krystyna Rok

CZWARTEK 25.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – bhp

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

IIA BHP

lekcja 3 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

IIA I IIIA DZ. GOSPODARCZA 25.06

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – kompetencje społeczne

Temat: Wprowadzanie usprawnień technicznych i organizacyjnych.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Naprawa uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera.

Lekcja 2 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Standardy sieci komputerowych.

Lekcja 3, 4 (ASO) Klasa 1a

Temat 1: Usługi sieciowe.

Temat 1: Podsumowanie i utrwalenie wiadomości.

Lekcja 5, 6 (UTK) Klasa 1b

Temat 1: Karty graficzne ATI.

Temat 2: Koparki kryptowalut.

Lekcja 7 (UTK) Klasa 2a

Temat 1: Analiza arkusza EE.08 (cz. praktyczna).

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 5 klasa III A –  Witryny i aplikacje internetowe

Zakończenie zajęć.

lekcje 6 i 7 klasa III A –  Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Do dyspozycji nauczyciela.

Podsumowanie nauki

lekcja 8 klasa II A –  Witryny i aplikacje internetowe

Pożegnanie uczniów.

ŚRODA 24.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A 

Ćwiczenia powtórzeniowe. Słownictwo. W podręczniku.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Naprawa uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera.

Lekcja 2 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Korzystanie z usług w chmurze.

Lekcja 3 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: WLAN opis i charakterystyka standardów.

Lekcja 4 (Montaż sieci) Klasa 3a

Temat 1: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 6, 7 (eUTK) Klasa 2a

Temat 1, 2: Podsumowanie wiadomości – EE.08 (teoria).

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 5 i 6 klasa III A – Informatyka rozszerzona

Podsumowanie nauki w klasie III.

Zakończenie zajęć.

lekcja 7 klasa III A – Systemy baz danych

Zakończenie zajęć

lekcja 8 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Klasyfikacja roczna

WTOREK 23.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 – klasa I B (informatycy)

Ćwiczenia powtórzeniowe. Słownictwo. W podręczniku.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 3, 4, 5 (ASO) Klasa 2a

Temat 1, 2, 3: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 6 (Lokalne sieci) Klasa 1b

Temat 1:  Adresowanie w sieci komputerowej.

Lekcja 7 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Korzystanie z dysku zewnętrznego.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Do dyspozycji nauczyciela

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Projektowanie baz danych

Tworzenie raportów baz danych w BASE

Podsumowanie nauki.

Zakończenie zajęć

PONIEDZIAŁEK 22.06.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  Klasa 3a

Temat 1, 2: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) Klasa 2a

Temat 1: Podsumowanie wiadomości – Windows.

Temat 2: Utrwalenie wiadomości .

Lekcja 5, 6  i 7 (Systemy Operacyjne) Klasa 1b 

Temat 1: Windows – test teoretyczny EE.08.

Temat 2: Windows – test teoretyczny EE.08.

Temat 3: Podsumowanie wiadomości nt. SO Windows.

PIĄTEK 19.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: FINANSE W FIRMIE 

IIIA DZ. GOSP 19.06.docm

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Pisanie. Advertising and marketing. Zad. 9, str. 11.Na podstawie tekstu i dialogu opisz usługi reklamowe oferowane przez firmę uwzględniając cztery informacje podane w zadaniu.  Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. the first option is CPM, 2. cost-effective, 3. what the rate, 4. location, 5. scroll down to see them, 6. commissions. Zadanie proszę przesłać.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 1 klasa II A – Systemy baz danych

Temat: Podsumowanie działu

lekcja 2 klasa I A – Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Temat: Do dyspozycji nauczyciela. Kosztorys napraw i obsługi komputerów i sieci

lekcja 4 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Tworzenie pierwszego skryptu PHP

lekcja 5 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Do dyspozycji nauczyciela

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Montaż sieci) Klasa 3a

Temat 1, 2: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 4 i 5 (Administracja Systemami Operacyjnymi) Klasa 1b

Temat 1: Podstawowe pojęcia związane z Active Directory.

Temat 2: Role serwera.

Lekcja 6 i 7 (Lokalne sieci) Klasa 2a

Temat 1, 2: Sposoby naprawy okablowania strukturalnego.

CZWARTEK 18.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – bhp

Temat: OCENA POZIOMU ZAGROŻEŃ CD

IIA BHP 18.06

lekcja 3 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: ROZLICZENIE Z US I ZUS

II i III A DZ. GOSP 18.06

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – kompetencje społeczne

Temat: Ocena wykonania przydzielonego zadania

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Eksploatacja urządzeń komputera osobistego.

Lekcja 2 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Gigabit Interface Converter (GBIC).

Lekcja 3, 4 (ASO) Klasa 1a

Temat 1, 2: Korzystanie z usług sieciowych – serwis stron WWW.

Lekcja 5, 6 (UTK) Klasa 1b

Temat 1: Karty graficzne.

Temat 2: Karty graficzne NVIDIA.

Lekcja 7 (UTK) Klasa 2a

Temat 1: Plotery.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 5 klasa III A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Podsumowanie nauki.

lekcje 6 i 7 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Uruchamianie i wyłączanie serwera PHP

Temat: Tworzenie pierwszego skryptu PHP

lekcja 8 klasa II A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Podsumowanie nauki w klasie II.

ŚRODA 17.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Communications. Book 2 Unit 8, zad. 9, str. 19. Na podstawie tekstu i dialogu napisz email do działu wysyłkowego. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. instant messaging,  2. EPCs, 3. That’s a relief, 4. text messages, 5. scanned. Zadanie proszę przesłać.

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 5 i 6 klasa III A – Informatyka rozszerzona

Temat: Naturalny system dwójkowy

Temat: Inne systemy binarne

lekcja 7 klasa III A – Systemy baz danych

Temat: Utrwalenie materiału

lekcja 8 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Do dyspozycji nauczyciela

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Eksploatacja urządzeń komputera osobistego.

Lekcja 2 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Współpraca komputera z aparatem cyfrowym.

Lekcja 3 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Gigabit Ethernet – specyfikacja.

Lekcja 4 (Montaż sieci) Klasa 3a

Temat 1: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 6, 7 (eUTK) Klasa 2a

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Urządzenia peryferyjne.

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Urządzenia wejściowe.

WTOREK 16.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Communications. Book 2 Unit 8, zad. 9, str. 19. Na podstawie tekstu i dialogu napisz email do działu wysyłkowego. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. instant messaging,  2. EPCs, 3. That’s a relief, 4. text messages, 5. scanned. Zadanie proszę przesłać.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Do dyspozycji nauczyciela

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Projektowanie baz danych

Temat: Tworzenie formularza bazy danych w BASE

Temat: Tworzenie formularza bazy danych w BASE

Temat: Tworzenie raportów baz danych w BASE

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 3, 4, 5 (ASO) Klasa 2a

Temat 1, 2, 3: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 6 (Lokalne sieci) Klasa 1b

Temat 1:  Adresowanie w sieci komputerowej.

Lekcja 7 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Skanowanie dokumentów.

PONIEDZIAŁEK 15.06.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  Klasa 3a

Temat 1, 2: Sieciowy system operacyjny Linux.

Lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) Klasa 2a

Temat 1, 2: Konfigurowanie urządzeń do wideokonferencji.

Lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) Klasa 1b 

Temat 1, 2, 3: Linux – zarządzanie procesami i kontami użytkowników (teoria).

PIĄTEK 05.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: PODATEK VAT

IIIA DZ.GOSP – PODATEK VAT

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Advertising and marketing. Czytanie i słownictwo. Book 3 Unit 4. Str. 10, 11, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 1 klasa II A – Systemy baz danych

Temat: Transakcje, blokady, zakleszczenia

lekcja 1 klasa I A – eUTK

Temat: Do dyspozycji nauczyciela. Kosztorys napraw i obsługi komputerów i sieci

lekcja 4 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Uruchamianie i wyłączanie serwera PHP

lekcja 5 klasa I A – UTK

Temat: Czynniki wpływające na koszty usług związanych z obsługą komputerów i sieci.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Montaż sieci)  Klasa 3a

Temat 1, 2: Część teoretyczna egzaminu EE.08 – analiza arkuszy.

Lekcja 4 i 5 (Administracja Systemami Operacyjnymi) Klasa 1b

Temat 1: System operacyjny Windows Serwer.

Temat 2: Licencje Windows Serwer.

Lekcja 6 i 7 (Lokalne sieci) Klasa 2a

Temat 1, 2: Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny.

CZWARTEK 04.06.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – bhp

Temat: OCENA POZIOMU ZAGROŻEŃ

II A 04.06

lekcja 3 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – kompetencje społeczne

Temat: Komunikowanie się ze współpracownikami.

Proszę o zapoznanie się z materiałem zamieszczonym pod linkiem: https://www.forbes.pl/kariera/jak-sie-porozumiec-czyli-o-komunikacji-w-pracy/wsk0dg1

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 5 klasa III A – Witryny i aplikacje internetowe

Do dyspozycji nauczyciela

lekcje 6 i 7 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Instalacja i konfiguracja serwera PHP

Temat: Instalacja i konfiguracja serwera PHP

lekcja 8 klasa II A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Umieszczanie stylu zewnętrznego w dokumentach html

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Chłodzenie komputera.

Lekcja 2 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Metody ataków sieciowych.

Lekcja 3, 4 (ASO) Klasa 1a

Temat 1, 2: Współpraca stacji roboczej z serwerem sieci lokalnej.

Lekcja 5, 6 (UTK) Klasa 1b

Temat 1, 2: Pamięci masowe – utrwalenie wiadomości.

Lekcja 7 (UTK) Klasa 2a

Temat 1: Nawigacja GPS. Czytniki e-booków.

ŚRODA 03.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I A

Communications. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 8. Str. 18, 19, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 5 i 6 klasa III A – Informatyka rozszerzona

Temat: Zapis zmiennoprzecinkowy, kody binarne

Temat: Naturalny system dwójkowy

lekcja 7 klasa III A – Systemy baz danych

Temat: Podsumowanie działu

lekcja 8 klasa I A – UTK

Temat: Montaż skanerów

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Pobór mocy podzespołów komputerowych.

Lekcja 2 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych lub odtwarzaczem MP3.

Lekcja 3 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Metody ataków sieciowych.

Lekcja 4 (Montaż sieci) Klasa 3a

Temat 1: Przypomnienie wiadomości – układy cyfrowe.

Lekcja 6, 7 (eUTK) Klasa 2a

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Pamięć operacyjna.

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Systemy liczbowe.

WTOREK 02.06.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Communications. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 8. Str. 18, 19, zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 3, 4, 5 (ASO) Klasa 2a

Temat 1: Usługi sieciowe, serwerowe, internetowe – utrwalenie wiadomości.

Temat 2, 3: Usługi pulpitu zdalnego.

Lekcja 6 (Lokalne sieci) Klasa 1b

Temat 1:  Adresowanie w sieci komputerowej.

Lekcja 7 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Współpraca komputera z telefonem komórkowym.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Temat: Montaż drukarek

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Projektowanie baz danych

Temat: Tworzenie relacji w bazach danych w BASE

Temat: Tworzenie relacji w bazach danych w BASE

Temat; Tworzenie formularza bazy danych w BASE

PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  Klasa 3a

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

Lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) Klasa 2a

Temat 1: Korzystanie z dysku zewnętrznego.

Temat 2: Korzystanie z dysków w chmurze.

Lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) Klasa 1b 

Temat 1: Linux – zarządzanie pamięcią.

Temat 2: Linux – menedżer startowy.

Temat 3: Linux – architektura systemu.

PIĄTEK 29.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Book 3 Unit 3. Zad. 9, str. 9. Jesteś klientem firmy projektującej strony internetowe. Na podstawie tekstu i dialogu napisz email w którym przedstawisz swoje wymagania dotyczące nowej strony. Należy wykorzystać 4 informacje podane w zadaniu. Zwroty do uzupełnienia dialogu:  1. coming along, 2. media player, 3. Flash, 4. high enough quality, 5. allow anyone to view, 6. go online.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

III A DZ. GOSP. – REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.docm

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1, 2: Część teoretyczna egzaminu EE.08 – analiza arkuszy.

 lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Oczyszczanie dysku.

Temat 2: System Windows – utrwalenie wiadomości.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Temat 1, 2: Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 1 klasa II A – Systemy baz danych

Temat: Wyzwalacze.

lekcja 2 klasa I A – eUTK

Temat: Kosztorys napraw i obsługi komputerów i sieci.

lekcja 4 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Uruchamianie i wyłączanie serwera PHP.

lekcja 5 klasa I A 0 UTK

Temat: Montaż karty dźwiękowej i głośników

CZWARTEK 28.05.2020 r.

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – kompetencje społeczne

Temat: Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji – materiał został umieszczony w aplikacji Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – bhp

Temat: PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ZDROWIA

IIA 28.05

lekcja 3 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: ROLA LIDERA W FIRMIE

IIIA DZ. GOSP 28.05.docm

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B – eUTK

Temat 1: Pobór mocy podzespołów komputerowych.

lekcja 2 klasa II A – Montaż sieci

Temat: Cyberbezpieczeństwo.

lekcje 3 i 4 klasa I A – ASO

Temat 1: Podstawowe pojęcia związane z Active Directory.

Temat 2: Role serwera.

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Temat 1: Standardy CD, DVD, BD.

Temat 2: Pamięci pólprzewodnikowe.

lekcja 7 klasa II A – UTK

Temat 1: Smartfony. Tablety. Smartwatche.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 5 klasa III A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Do dyspozycji nauczyciela.

lekcje 6 i 7 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Instalacja i konfiguracja serwera PHP.

Temat: Uruchamianie i wyłączanie serwera PHP

lekcja 8 klasa II A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Umieszczanie stylu wewnętrznego w dokumentach html

ŚRODA 27.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 – klasa I A

Cell phones. Book 2 Unit 7, str. 17, zad. 9. Korzystając z dialogu opisz nową aplikację. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. how to solve, 2. app, 3. address book, 4. purchase history, 5. touchscreen. Zadanie proszę przesłać.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B – eUTK

Temat 1: Zasilacze.

lekcja 2 klasa I A – SO

Temat 1: Mechanizm Plug and Play.

lekcja 3 klasa II A – Montaż sieci

Temat 1: Zabezpieczenia sprzętowe urządzeń sieciowych.

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Utrwalenie wiadomości – Linux.

lekcje 6 i 7 klasa II A – eUTK

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Narzędzia.

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Pamięci masowe.

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 5 i 6 klasa III A – Informatyka rozszerzona

Temat: Modele sieci ISO-OSI.

Temat: Działania na liczbach w różnych systemach liczbowych.

lekcja 7 klasa III A – Systemy baz danych

Temat: Zasady zarządzania projektem tworzenia baz danych.

lekcja 8 klasa I A – UTK

Temat: Montaż kart rozszerzeń.

WTOREK 26.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Cell phones. Book 2 Unit 7, str. 17, zad. 9.Korzystając z dialogu opisz nową aplikację. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. how to solve, 2. app, 3. address book, 4. purchase history, 5. touchscreen. Zadanie proszę przesłać.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Temat 1: Monitorowanie w systemach Windows.

Temat 2, 3: Usługi sieciowe, serwerowe, internetowe – utrwalenie wiadomości.

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Temat 1:  Protokoły dostępu do sieci rozległej oraz warstwy sieciowej, transportowej i aplikacji.

lekcja 7 klasa I A – SO

Temat 1: Instalacja zdalna – teoria.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – UTK

Temat: Montaż karty graficznej

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Projektowanie baz danych 

Temat: Modyfikowanie tabel w bazach danych w BASE

Temat: Tworzenie relacji w bazach danych w BASE

PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  Klasa III A

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

Lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) Klasa II A

Temat 1, 2: Sieć Novell NetWare.

Lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) Klasa I B

Temat 1: Linux – jądro systemowe.

Temat 2: Linux – kolejność instalacji.

Temat 3: Linux – system plików.

PIĄTEK 22.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Connecting to clients and employees. Book 3 Unit 3, str. 8 i 9,  zad. 1, 2, 3, 4. Tylko w podręczniku.

mgr Krzysztof Czyż

klasa II A – Systemy baz danych

Temat: Widoki tabel

klasa I A – Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Temat: Kosztorys napraw i obsługi komputerów i sieci.

klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Wprowadzenie do technologii PHP

klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Temat: Montaż pamięci masowej

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 i 2 (Montaż sieci)  klasa III A

Temat 1, 2: Część teoretyczna egzaminu EE.08 – analiza arkuszy.

lekcja 4 i 5 (Administracja Systemami Operacyjnymi) klasa I B

Temat 1: Skanowanie dysku.

Temat 2: Defragmentacja dysku.

 lekcja 6 i 7 (Lokalne sieci) klasa II A

Temat 1: Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych.

Temat 2: Urządzania pomiarowe i diagnostyczne.

CZWARTEK 21.05.2020 r.

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – kompetencje społeczne

Temat: Dobieranie osób do wykonania przydzielonego zadania.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji – materiał został umieszczony w aplikacji Teams w zakładce „Pliki” oraz o odesłanie zaległych prac.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – bhp

Temat: POMOC W URAZACH 

IIA 21.05

lekcja 3 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: CZŁOWIEK I PRACA

IIIA DZ.GOSP – CZŁOWIEK I PRACA.odt

mgr Krzysztof Czyż

klasa III A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Do dyspozycji nauczyciela.

klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Tworzenie własnego Slidera w jQuery.

klasa II A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Umieszczanie stylu lokalnego w dokumentach html

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 (eUTK) klasa I B

Temat 1: Utrwalenie wiadomości – urządzenia przenośne i mobilne.

lekcja 2 (Montaż sieci) klasa II A

Temat: Naprawa okablowania strukturalnego.

lekcja 3, 4 (ASO) klasa I A

Temat 1: System operacyjny Windows Serwer.

Temat 2: Licencje Windows Serwer.

lekcja 5, 6 (UTK) klasa I B

Temat 1: Napędy taśmowe.

Temat 2: Napędy optyczne.

lekcja 7 (UTK) klasa II A

Temat 1: Notebooki. Urządzenia mobilne.

ŚRODA 20.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 – klasa I A

Cellphones. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 7, str. 16, 17. Zad. 1, 2, 3, 4. Nie wysyłać. Tylko w podręczniku.

mgr Krzysztof Czyż

klasa III A – Informatyka rozszerzona

Temat: Wirtualizacja systemów operacyjnych.

Temat: Podział sieci komputerowych

klasa III A – Systemy baz danych

Temat: Zasady zarządzania projektem tworzenia baz danych

klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Temat: Montaż napędu optycznego

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 (eUTK) klasa I B

Temat 1: Smartwatche.

lekcja (SO) klasa I A

Temat 1: Klonowanie dysków.

lekcja 3 (Montaż sieci) klasa II A

Temat 1: Pomiary i testy sieci logicznej.

lekcja 4 (Montaż sieci) klasa III A

Temat 1: Utrwalenie wiadomości.

lekcja 6, 7 (eUTK) klasa II A

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Kosztorys.

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Mikroprocesor.

WTOREK 19.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 – klasa I B

Cellphones. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 7, str. 16, 17. Zad. 1, 2, 3, 4. Nie wysyłać. Tylko w podręczniku.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – Urządzenia techniki komputerowej

Temat: Montaż stacji dyskietek

lekcje 3, 4 i 5 klasa III A – Projektowanie baz danych

Temat: Tworzenie tabel w bazach danych w BASE

Temat: Modyfikowanie tabel w bazach danych w BASE

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 3, 4, 5 (ASO) klasa II A

Temat 1: Profile użytkowników.

Temat 2: Bezpieczeństwo: uprawnienia, szyfrowanie.

Temat 3: Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.

lekcja 6 (Lokalne sieci) klasa I B

Temat 1:  Protokoły dostępu do sieci rozległej oraz warstwy sieciowej, transportowej i aplikacji,

lekcja 7 (SO) klasa I A

Temat 1: Odzyskiwanie danych użytkownika po przypadkowym usunięciu konta.

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci) klasa III A

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) klasa II A

Temat 1: Odzyskiwanie usuniętych plików za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

Temat 2: Odzyskiwanie danych użytkownika po przypadkowym usunięciu konta.

lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) klasa I B

Temat 1: Linux – wady i zalety.

Temat 2: Linux – wymagania sprzętowe.

Temat 3: Linux – wybór dystrybucji.

PIĄTEK 15.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Pisanie. Book 3 unit 2, zad. 9, str. 7. Jesteś szefem firmy. Postanowiłeś zacząć korzystać z systemu Linux. Napisz email do personelu firmy w którym wyjaśnisz swoją decyzję. Uwzględnij cztery informacje podane w zadaniu. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1.works with, 2. That’s the thing, 3. losing Microsoft Office,  4. actually compatible, 5. that Samba program, 6. reconfigure the TCP/IP protocols. Tekst proszę przesłać.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: KOMPETENCJE PRACOWNIKA, SPRAWNE I SKUTECZNE DZIAŁANIE

IIIA DZ.GOSP 15.05

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 1 klasa II A – Systemy baz danych      

Temat: Złączenia tabel SQL

lekcja 2 klasa I A – Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej   

Temat: Kosztorys napraw i obsługi komputerów i sieci.

lekcja 4 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Tworzenie własnego Slidera w jQuery.

lekcja 5 klasa I A – UTK

Temat; Montaż modułów pamięci

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 i 2 (Montaż sieci)  klasa III A

Temat 1, 2: Sposoby naprawy okablowania strukturalnego.

lekcja 4 i 5 (Administracja Systemami Operacyjnymi) klasa I B

Temat 1: Uruchamianie programów  prawami administratora.

Temat 2: Zarządzanie priorytetami procesów.

lekcja 6 i 7 (Lokalne sieci) klasa II A

Temat 1, 2: Wirtualne sieci lokalne.

CZWARTEK 14.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – BHP

Temat: PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH

IIA BHP 14.05

lekcja 3 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: MOBBING W PRACY

IIIA DZ.GOSP

mgr Anna Grochowska

klasa II A – Kompetencje społeczne

Temat: Planowanie pracy zespołu.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji – materiał został umieszczony w aplikacji Teams w zakładce „Pliki”.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 5 klasa III A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat; Ćwiczenia w stosowaniu kaskadowych sytlów.

lekcje 6 i 7 klasa III A – Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Temat: Tworzenie własnego Slidera w jQuery.

lekcja 8 klasa II A – Witryny i aplikacje internetowe

Temat: Sposoby umieszczania stylów w dokumentach HTML

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 (eUTK) klasa I B

Temat: Czytniki e-booków.

lekcja 2 (Montaż sieci) klasa II A

Temat: Pomiary i testy sieci logicznej.

lekcja 3, 4 (ASO) klasa I A

Temat 1: Windows – utrwalenie wiadomości.

Temat 2: Licencje – utrwalenie wiadomości.

lekcja 5, 6 (UTK) klasa I B

Temat 1: Macierze RAID.

Temat 2: Dyski SSD.

lekcja 7 (UTK) klasa II A

Temat: Komputery przenośne – budowa parametry.

ŚRODA 13.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Pisanie. List formalny. Book 2 Unit 6, zad. 9, str. 15. Na podstawie tekstu i dialogu napisz list do Georgia Electronics w którym opiszesz problem ze swoim odtwarzaczem MP3 i poprosisz o pomoc w ich rozwiązaniu. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. got a problem, 2. experiencing a recall, 3. completely froze, 4. AAC, 5. upload. Tekst proszę przesłać.

mgr Krzysztof Czyż

lekcje 5 i 6 klasa III A – Informatyka w zakresie rozszerzonym

Temat: Instalowanie oprogramowania w systemie Linux.

Temat: Porównanie pakietów z systemu Linux z programami w MS Windows.

lekcja 7 klasa III A – Systemy baz danych

Temat: Zasady zarządzania projektem tworzenia baz danych

lekcja 8 klasa I A – UTK

Temat: Montaż uP

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 (eUTK) klasa I B

Temat: Nawigacja GPS.

lekcja (SO) klasa I A

Temat: Odzyskiwanie usunie tych plików za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

lekcja 3 (Montaż sieci) klasa II A

Temat: Zasady montażu okablowania strukturalnego.

lekcja 4 (Montaż sieci) klasa III A

Temat: Procedury serwisowe dotyczące urządzeń sieciowych.

lekcja 6, 7 (eUTK) klasa II A

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Interfejsy.

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Karty grafiki, karty rozszerzeń.

WTOREK 12.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Pisanie. List formalny. Book 2 Unit 6, zad. 9, str. 15. Na podstawie tekstu i dialogu napisz list do Georgia Electronics w którym opiszesz problem ze swoim odtwarzaczem MP3 i poprosisz o pomoc w ich rozwiązaniu. Zwroty do uzupełnienia dialogu: 1. got a problem, 2. experiencing a recall, 3. completely froze, 4. AAC, 5. upload. Tekst proszę przesłać.

mgr Krzysztof Czyż

lekcja 2 klasa I A – UTK

Temat: Montaż zasilacza w obudowie

lekcje 3, 4 i 5  – Projektowanie baz danych

Temat; Import i eksport bazy danych

Temat: Tworzenie tabel w bazach danych w BASE

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 3, 4, 5 (ASO) klasa II A

Temat 1: Translacja i przydzielanie adresów.

Temat 2: Domena Active Directory.

Temat 3: Obiekty usługi katalogowej.

lekcja 6 (Lokalne sieci) klasa I B

Temat:  Protokoły warstwy sieci – protokół ICMP.

lekcja 7 (SO) klasa I A

Temat: Odzyskiwanie usunie tych plików za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

PONIEDZIAŁEK 11.05.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  klasa III A

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) klasa II A

Temat 1: Współpraca komputera z aparatem cyfrowym.

Temat 2: Skanowanie dokumentów.

lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) klasa I B 

Temat 1: Instalacja zdalna.

Temat 2: Mechanizm Plug&Play.

Temat 3: Ręczne dodawanie sterowników.

PIĄTEK 08.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – działalność gospodarcza

Temat: OMZ KONFLIKTY SPOŁECZNE

IIIA DZ.GOSP 08.05

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Linux. Czytanie i słownictwo. Book 3 unit 2, str. 6, zad 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1, 2: Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny.

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Windows.

Temat 2: Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów.

lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Temat 1: Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych.

Temat 2: Anteny.

CZWARTEK 07.05.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – BHP

Temat: POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGR. POŻ

iia BHP INF 07.05

lekcja 3 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: ORGANIZACJA MAŁYCH ZESPOŁÓW

IIIA DZ.GOSP 07.05

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – Kompetencje społeczne

Temat: Praca.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji – materiał został umieszczony w aplikacji Teams w zakładce „Pliki”.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B – eUTK

Temat 1: Tablety

lekcja 2 klasa II A – Montaż sieci

Temat: Zasady montażu okablowania strukturalnego.

lekcje 3 i 4 klasa I A – ASO

Temat 1: Oczyszczanie dysku.

Temat 2: Polecenia systemu Windows.

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Temat 1: Dyski twarde – budowa.

Temat 2: Dyski twarde – kontrolery.

lekcja 7 klasa II A – UTK

Temat 1: Konserwacja urządzeń peryferyjnych.

ŚRODA 06.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

MP3 Players. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 6, str. 14, 15. Zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Smartfony.

Lekcja (SO) Klasa 1a

Temat 1: Przystawki systemu Windows.

Lekcja 3 (eUTK) Klasa 2a

Temat 1: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. BHP, jednostki.

Lekcja 4 (Montaż sieci) Klasa 3a

Temat 1: Metody pomiarów sieci logicznej.

Lekcja 6 (eUTK) Klasa 2a

Temat 2: Analiza zadań z egzaminu pisemnego. Drukarki.

Lekcja 7 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat 2: Archiwizacja zasobów sieciowych.

WTOREK 05.05.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

MP3 Players. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 6, str. 14, 15. Zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 3, 4, 5 (ASO) Klasa 2a

Temat 1: Usługi sieciowe DHCP.

Temat 2: Usługa WDS.

Temat 3: DNS w teorii.

Lekcja 6 (Lokalne sieci) Klasa 1b

Temat 1:  Protokoły warstwy sieci – protokoły routingu.

Lekcja 7 (SO) Klasa 1a

Temat 1: Przystawki systemu Windows.

PONIEDZIAŁEK 04.05.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 i 2 (Lokalne sieci)  Klasa 3a

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

Lekcja 3 i 4 (Systemy Operacyjne) Klasa 2a

Temat 1: Współpraca komputera z telefonem komórkowym.

Temat 2: Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych lub odtwarzaczem MP3.

Lekcja 5, 6 i 7 (Systemy Operacyjne) Klasa 1b 

Temat 1, 2: Odzyskiwanie usuniętych plików za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

Temat 3: Klonowanie dysków.

CZWARTEK 30.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 1 klasa II A – BHP

Temat: ZAGROŻENIE POŻAROWE

IIA BHP – ZAGROŻENIE P.POŻ A OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY.docx

lekcja 3 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: SPORZĄDZANIE BIZNESPLANU

IIA i IIIA DZ.GOSP

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A – Kompetencje społeczne

Temat: Kreatywność.

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji z podręcznika, którego fragment został zamieszczony na platformie Teams w zakładce „Pliki”.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

Lekcja 1 (eUTK) Klasa 1b

Temat 1: Urządzenia mobilne

Lekcja 2 (Montaż sieci) Klasa 2a

Temat: Rodzaje i dobór UPS

Lekcja 3, 4 (ASO) Klasa 1a

Temat 1: Skanowanie dysku.

Temat 2: Defragmentacja dysku.

Lekcja 5, 6 (UTK) Klasa 1b

Temat 1: Magistrale PCI Expres.

Temat 2: Magistrale utrwalenie wiadomości

Lekcja 7 (UTK) Klasa 2a

Temat 1: Kamery cyfrowe.

ŚRODA 29.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 1 klasa I A

Book 2 Unit 5. Zad. 9 str. 13. Korzystając z dialogu w zad. 7 proszę napisać krótki tekst odpowiadając na pytania jaki sprzęt kupiliście na wyprzedaży Compumart, jaka jest jego specyfikacja i jak zamierzacie go wykorzystać. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. optical zoom, 2. more professional, 3. megapixels, 4. sounds great, 5. laser printers, 6. DPI. Tekst proszę przesłać.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B – eUTK

Temat 1: Netbooki.

lekcja 2 klasa I A – SO

Temat 1: Wskazania dla użytkownika systemu – zadania.

lekcja 3 klasa II A – eUTK

Temat 1: Strategie backapu.

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.

lekcja 6 klasa II A – eUTK

Temat 2: Strategie backapu.

lekcja 7 klasa II A – Montaż sieci

Temat 2: Metody zabezpieczania zasobów sieciowych.

WTOREK 28.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Book 2 Unit 5. Zad. 9 str. 13. Korzystając z dialogu w zad. 7 proszę napisać krótki tekst odpowiadając na pytania jaki sprzęt kupiliście na wyprzedaży Compumart, jaka jest jego specyfikacja i jak zamierzacie go wykorzystać. Zwroty do uzupełnienia dialogu. 1. optical zoom, 2. more professional, 3. megapixels, 4. sounds great, 5. laser printers, 6. DPI. Tekst proszę przesłać.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Temat 1: TCP/UDP wiadomości wstępne.

Temat 2: TCP charakterystyka.

Temat 3: UDP charakterystyka.

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Temat 1:  Protokoły łącza danych – domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe.

lekcja 7 klasa I A – SO

Temat 1: Wskazania dla użytkownika systemu – zadania.

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci

Temat 1, 2: Część praktyczna egzaminu zawodowego – analiza arkusza.

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne

Temat 1, 2: Systemy operacyjne – zadania egzaminacyjne teoria.

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne

Temat 1, 2: Przystawki systemu Windows.

Temat 3: Przystawki systemu Windows.

PIĄTEK 24.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Korzystając z tekstu i dialogu w Unit 1 Book 3 proszę napisać email do kierownictwa firmy, której jesteś pracownikiem. Proszę polecić zakup komputerów (Mac lub PC). Email musi zawierać cztery informacje podane w ćwicz. 9 na str. 5.   Zwroty do uzupełnienia dialogu 1. We’re switching to PCs, 2. get another Mac, 3. can customise PCs, 4. colour matching, 5. slower processing speeds.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: TWORZENIE BIZNESPLANU

IIIA DZ. GOSP – SPORZĄDZENIE BIZNESPLANU.docx

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1, 2: Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.

 lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Uprawnienia użytkowników.

Temat 2: Zadania praktyczne.

 lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Temat 1: Metody dostępu do sieci.

Temat 2: Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet.

CZWARTEK 23.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: BIZNESPLAN WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IIA i IIIA BIZNESPLAN

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Temat: Metody zabezpieczania zasobów sieciowych.

lekcja 3 klasa I A – ASO

Temat 1: Zarządzanie priorytetami.

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Temat 1: Utrwalenie wiadomości układy chipset.

Temat 2: Magistrale i gniazda rozszerzeń.

lekcja 7 klasa II A – UTK

Temat 1: Urządzenia do monitoringu.

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A

Temat: Postawa.

Wszystkie materiały do dzisiejszego tematu zostały zamieszczone na platformie Teams w zakładce „Pliki”, natomiast ćwiczenia w zakładce „Zadania”.

ŚRODA 22.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B (eUTK)

Temat 1: Komputery przenośne – budowa, parametry.

lekcja 3 klasa II A (eUTK)

Temat 1: Eksploatacja urządzeń komputera osobistego.

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Testowane parametry.

lekcja 6 klasa II A – eUTK

Temat 2: Eksploatacja urządzeń komputera osobistego.

lekcja 7 klasa I B – eUTK

Temat 2: Komputery przenośne – budowa, parametry.

WTOREK 21.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A – BHP

Temat: Zasady BHP podczas montażu komputera.

IIA BHP ZASADY BHP ORAZ PRZEPISÓW P.POŻ PODCZAS WYKONYWANIA MONTARZU SIECI.docx

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Peripherals. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 5. str. 12 zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A – SO

Temat 1, 2: Wskazania dla użytkownika systemu.

lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Temat 1: Port protokołu.

Temat 2, 3: Poczta elektroniczna SMTP, POP3, IMAP.

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Temat 1: Protokoły występujące w warstwowym modelu ISO/OSI – łącza danych.

lekcja 7 klasa I A – ASO

Temat 1: Uruchamianie programów z prawami administratora.

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa I A

Peripherals. Czytanie i słownictwo. Book 2 Unit 5. Str.12 zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci

Temat 1, 2: Powtórzenie wiadomości przed egzaminem zawodowym.

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne

Temat 1, 2: Systemy operacyjne – zadania egzaminacyjne teoria.

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne

Temat 1, 2, 3: Wskazania dla użytkownika systemu operacyjnego.

PIĄTEK 17.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A

Temat: Definicja biznesplanu

IIIA 17.04

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Macs and PCs. Czytanie i słownictwo. Book 3, Unit 1, str. 4. Ćwicz. 1, 2 ,3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1, 2: Narzędzia pomiarowe.

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Temat 2: Uprawnienia użytkowników.

 lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Temat 1, 2: Identyfikacja urządzeń sieciowych na podstawie opisu oraz parametrów technicznych.

CZWARTEK 16.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A – Działalność gospodarcza

Temat: Badania rynku w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

IIA i IIIA

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Temat: Zasady kosztorysowania prac modernizacyjnych.

lekcja 3 klasa I A – ASO

Temat: Naprawa błędów związanych z uruchamianiem programów.

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Temat 1: Układy chipset NVIDIA.

Temat 2: Układy chipset AMD/ATI.

lekcja 7 klasa II A – UTK

Temat 1: Monitory CRT i LCD.

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku pt. „Negocjowanie”.

Załącznik: Fragment podręcznika

ŚRODA 15.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcja 1 klasa I B – eUTK

Temat 1: Ustawienia BIOS-u.

lekcja 3 klasa II A – eUTK

Temat 1: Przygotowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego do pracy.

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Urządzenia diagnostyczne.

lekcja 6 klasa II A – eUTK

Temat 2: Przygotowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego do pracy.

lekcja 7 klasa I B – eUTK

Temat 2: Ustawienia BIOS-u.

ŚRODA 08.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

 lekcja 1 klasa I A – eUTK

Temat 1: Modernizacja komputerów przenośnych.

lekcja 3 klasa II A – eUTK

Temat 1: Testowanie i diagnostyka procesorów.

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Urządzenia diagnostyczne

lekcja 6 klasa II A – eUTK

Temat 2: Pobór mocy podzespołów komputera – dobór zasilacza.

lekcja 7 klasa I A – eUTK

Temat 2: Opracowanie dokumentacji technicznej stanowiska komputerowego.

WTOREK 07.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A

Temat: Przepisy BHP pod kątem wykonywania prac informatyka.

IIA BHP.docx

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Book 2 Unit4 str.10. Storage devices.Reading & vocabulary. Zad.1,2,3,4.       

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A – SO

Temat 1: Instalowanie obsługi języka Java.

Temat 2: Instalowanie przeglądarki dokumentów PDF.

 lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Temat 1: Wdrażanie odporności na uszkodzenia przy pomocy systemów RAID.

Temat 2: Cyberbezpieczeństwo.

Temat 3: Kopie bezpieczeństwa.

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Temat 1: Protokoły występujące w warstwowym modelu ISO/OSI.

lekcja 7 klasa I A – ASO

Temat 1: Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Windows.

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa I A

Book 2 Unit 4 str. 10. Storage devices. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci

Temat 1, 2: Powtórzenie wiadomości przed egzaminem zawodowym.

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne

Temat 1: Publikacje elektroniczne dotyczące systemu Linux.

Temat 2: Praca w środowisku graficznym.

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne

Temat 1: Instalowanie obsługi języka Java.

Temat 2: Instalowanie przeglądarki dokumentów PDF.

Temat 3: Przypisywanie rozszerzeń plików do aplikacji.

PIĄTEK 03.04.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A

Temat: Źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Materiał do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa II A

Proszę napisać notatkę n/t sztucznej inteligencji. Proszę skorzystać ze strony internetowej, której adres podany jest w zadaniu.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

 lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Temat 1: Metody zabezpieczania sprzętu komputerowego pracującego w sieci.

Temat 2: Zabezpieczenie dostępu do systemu operacyjnego komputerów pracujących w sieci.

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Temat 1: Zarządzanie kontami użytkowników.

Temat 2 : Zasady zabezpieczeń lokalnych.

 lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Tematy 1, 2: Elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe.

CZWARTEK 02.04.2020 r.

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A

Temat: Etyka i odpowiedzialność w komunikacji, współpraca w zespole – praca klasowa.

Załącznik: Test

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A

Temat: Źródła finansowania wydatków na działalność gospodarczą.

Komentarz: Materiały do lekcji udostępnia nauczyciel przedmiotu.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Załącznik 

lekcja 3 klasa I A – ASO

Załącznik 1 

Załącznik 2

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Załącznik

lekcja 7 klasa II A – UTK

Załącznik 

ŚRODA 01.04.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 7 klasa I B – eUTK

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 3 i 6 klasa II A – eUTK

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

WTOREK 31.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A

Temat: Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Zadania i zakres lekcji zostały podane w Załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B

Book 2 Unit 3 ISPs and Internet Access. Czytanie i słownictwo zad. 1, 2, 3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A – Systemy operacyjne

Załącznik 1

lekcje 3, 4 i 5 klasa II A – ASO

Załącznik 1 

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcja 6 klasa I B – Lokalne sieci

Załącznik 1 

lekcja 7 klasa I A – ASO

Załącznik 1

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 2 klasa I A

Temat: Book 2 Unit 3. ISPs and Internet Access. Czytanie i słownictwo zad.1, 2 ,3, 4.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne

Załącznik 1

PIĄTEK 27.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 5 klasa III A

Temat: Komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna

Wszystkie informacje dotyczące tematu zawarte są w Załączniku.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa III A – Montaż sieci

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

lekcje 4 i 5 klasa I B – ASO

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 6 i 7 klasa II A – Lokalne sieci

Załącznik 1

CZWARTEK 26.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 3 klasa III A

Temat: Etyka w biznesie.

Proszę zapoznać się z tekstem i wykonać ćwiczenia zawarte w Załączniku. Czas na oddanie pracy – do 02.04.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa II A – Montaż sieci

Załącznik 1

lekcja 3 klasa I A – Administrowanie systemami operacyjnymi

Załącznik 1

lekcje 5 i 6 klasa I B – UTK

Załącznik 1

lekcja 7 klasa II A – UTK

Załącznik 1

Załącznik 2

mgr Anna Grochowska

lekcja 4 klasa II A

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji w podręczniku pt. „Współpraca w zespole” (Rozdział 6)

Załącznik: Fragment podręcznika

ŚRODA 25.03.2020 r.

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 7 klasa I B – Eksploatacja UTK

Załącznik 

lekcje 3 i 6 klasa II A – Eksploatacja UTK

Załącznik 

lekcja 4 klasa III A – Montaż sieci

Załącznik 1

Załącznik 2

WTOREK 24.03.2020 r.

mgr Krystyna Rok

lekcja 7 klasa II A

Temat: Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Proszę zapoznać się z tekstem w Załączniku oraz o odpowiedzi na pytania znajdujące się w załączniku. Odpowiedzi proszę przysłać w dniu dzisiejszym tj. wtorek 24.03 do godziny 14.15 na adres e-mail 
krystyna-rok@zsporeba.onmicrosoft.com

mgr inż. Elżbieta Pustułka

lekcje 1 i 2 klasa I A 

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcje 3 i 4 klasa II A

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja 6 klasa I B

Załącznik 1

Załącznik 2

lekcja 7 klasa I A –

Załącznik 1

mgr Krzysztof Bialik

lekcja 5 klasa I B (informatycy)

Book2, Unit2. Języki programowania – czytanie i słownictwo ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 r.

lekcje 1 i 2 klasa III A – Lokalne sieci komputerowe (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

Serwer plików

Serwer wydruku

Tabela

lekcje 3 i 4 klasa II A – Systemy operacyjne (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

lekcje 5, 6 i 7 klasa I B – Systemy operacyjne (mgr inż. Elżbieta Pustułka)

Lekcja

lekcja 2 klasa I A – Język angielski zawodowy (mgr Krzysztof Bialik)

Book2, Unit2. Języki programowania – czytanie i słownictwo ćwicz. 2, 3, 4 oraz 9.

Zadania proszę przesłać na adres: krzysztof-bialik@zsporeba.onmicrosoft.com w terminie do dnia kolejnej lekcji.

Proszę podać nazwisko i dzień, w którym ćwiczenia zostały zadane.

16.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Przedstawiciele uczniów wszystkich klas i grup proszeni są o kontakt e-mailowy na e-maila służbowego:
krzysztof-czyz@zsporeba.onmicrosoft.com,
w sprawie dalszych instrukcji dotyczących nauczania zdalnego. Nauczanie będzie odbywało się za pomocą serwisu https://universality.io. oraz z aplikacji Office365 z aplikacją TEAMS. Dotyczy wszystkich przedmiotów zawodowych w klasach 1A, 2A, 3A, 4A oraz przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym.
Krzysztof Czyż

Kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy małych zespołów – klasa II A – mgr Anna Grochowska

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji: „Etyka i odpowiedzialność w komunikacji”

Język angielski zawodowy – mgr Krzysztof Bialik

Klasa II a – Book 2 Unit 15 bez części rozumienie ze słuchu. Powtórzyć słownictwo z działów 1- 15.

Klasa I a i I b – Book 2 – dział 2, 3 – reading and vocabulary.