Przedmioty zawodowe lotnicze

mgr Ewa Drabek

KLASY: I A i I B

Proszę o opracowanie zagadnienia:

Zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji

Proszę zwrócić uwagę na :

a) podstawowe strefy i funkcje portu lotniczego

b) czynniki decydujące o lokalizacji portu

c) port lotniczy jako część aglomeracji miejskiej , której służy

d) wpływ czynników ekonomicznych związanych z lokalizacja portu

e) warunki techniczno- ruchowe lokalizacji portu lotniczego

f) rola czynników meteorologicznych i ich wpływ na lokalizację portu lotniczego

KLASA II A

Proszę opracować temat:

Wizualne pomoce nawigacyjne

Proszę zwrócić uwagę na :

a) wizualne pomoce na polu wzlotów

b) oznakowanie dróg startowych

c) oznakowanie dróg kołowania

d) znaki dróg startowych z zalegającą pokrywą śniegową i znaki graficzne

e) systemy oznakowania nocnego

Proszę się przygotować do sprawdzianu z radarów.

KLASA III A

Proszę opracować zagadnienie :

Świetlne pomoce lotniskowe

Proszę o przygotowanie prezentacji na w/w temat.

Proszę o zrobienie arkuszy – Egzamin zawodowy kwalifikacja A.73- część pisemna oraz arkuszy

Egzamin zawodowy A.72 – czerwiec 2019 – egzamin praktyczny .

W/W arkusze są na stronie arkusze.pl