Reforma edukacji

Reforma edukacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Broszura informacyjna „Dobra Szkoła”

Reforma edukacji na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach