REKRUTACJA 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów
Regulamin rekrutacji do Technikum im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów