Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

20.05.2021 r.

Temat: Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu.

13.05.2021 r.

Temat: Ćwiczenia słownikowe.

30.04.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi.

23.04.2021 r. (piątek)

Temat: Ćwiczenia utrwalające interpunkcję.

16.04.2021 r. (piątek)

Temat: Wypowiedź ustna – ćwiczenia.

09.04.2021 r. (piątek)

Temat: Ćwiczenia usprawniające pamięć i logiczne myślenie.

26.03.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

19.03.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie umiejętności omawiania rzeźby.

12.03.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie techniki i tempa czytania.

05.03.2021 r. (piątek)

Temat: Praca nad poprawnym wypowiadaniem się.

26.02.2021 r. (piątek)

Temat: Ćwiczenia w pisaniu ze słuch

19.02.2021 r. (piątek)

Temat: Ćwiczenia wzbogacające słownictwo.

12.02.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie funkcji wzrokowych.

05.02.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie umiejętności omawiania dzieła malarskiego.

29.01.2021 r. (piątek)

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

22.01.2021 r. (piątek)

Temat: Ćwiczenia rozwijające pamięć.

22.12.2020 r. (wtorek)

Temat: Utrwalenie zasad ortograficznych – ćwiczenia.

15.12.2020 r. (wtorek)

Temat: Tworzenie związków wyrazowych – ćwiczenia.

10.12.2020 r. (czwartek)

Temat: Doskonalenie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi.

03.12.2020 r. (czwartek)

Temat: Usprawnianie funkcji słuchowych.

26.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia słownikowe.

19.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Doskonalenie techniki i tempa czytania.

12.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownictwo.

05.11.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia koncentracji uwagi i spostrzegawczości.

29.10.2020 r. (czwartek)

Temat: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

22.10.2020 r. (czwartek)

Temat: Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu.