Zasady oceniania

Aneks nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Porębie 

Aneks nr 1 do Statutu Technikum im. Mikołaja Kopernika w Porębie