Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Porębie a Zakładem Karnym – Oddziałem Zewnętrznym – Służbą Więzienną w Ciągowicach

27.09.2017r. zostało podpisane  porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Porębie a Zakładem Karnym – Oddziałem Zewnętrznym – Służbą Więzienną w Ciągowicach. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z sekcji mundurowej, dyr. szkoły Beata Mędrecka -Bańka oraz dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka i zastępca dyrektora ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska

Celem porozumienia jest m.in. przybliżenie uczniom zasad pracy funkcjonariusza służby więziennej, zorganizowanie specjalnych szkoleń, które pomogą przygotować się do pokonania trudnych procedur rekrutacyjnych.

Duży nacisk zostanie położony na przygotowania kandydatów do testów sprawnościowych. Prowadzący zwrócą uwagę na kluczowe sprawy, niezbędne do pozytywnego zdania egzaminów wstępnych, wskażą na najczęstsze błędy popełniane podczas testów teoretycznych i sprawnościowych, pomogą kandydatom skutecznie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej i testów psychologicznych.

Uczestnicy zajęć otrzymają zestaw wskazówek i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odpowiadających na pytanie, co powinni zrobić aby szybko poprawić swoją kondycję fizyczną i osiągnąć jak najlepszy wynik.

Zajęcia teoretyczne z wiedzy ogólnej pozwolą poznać historię, strukturę organizacyjną, uprawnienia, przebieg służby i inne ważne zagadnienia, a także wiedzę na temat wybranych zagadnień potrzebnych do zaliczenia testu.

Zajęcia z psychologii zostaną przygotowane na podstawie najczystszych problemów, które mieli kandydaci w poprzednich latach podczas egzaminów. Mają one za zadanie przygotować kandydatów do badania testem psychologicznym i do rozmowy z psychologiem, nauczyć właściwego sposobu komunikacji i skutecznej autoprezentacji. Pogłębić motywację do podjęcia służby i nauczyć odpowiedniego podejścia do zagrożeń wynikających ze służby.

Po każdym etapie kandydat otrzymuje informację o zdobytych punktach potwierdzoną certyfikatem. Suma wszystkich punktów pozwoli ocenić aktualny stan przydatności do służby.

Relacja ze spotkania zamieszczona w Radiu Katowice:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,31900,Uczniowie-w-wiezieniu-Umowa-podpisana-audio-.html#.WcvH7cZ8vIU