WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2021, ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

5 lipca br. w godzinach 08:00–10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły

5 lipca br. w godzinach od 12.30 do 15.00

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2021 – informacja dla zdających

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu
Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?
Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.
Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?
Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.

Praktyki zagraniczne rozpoczęte!!!

Początek wakacji jest niezwykle emocjonujący dla naszych uczniów, którzy przebywają na praktykach zawodowych w Sevilli.
16 uczniów kształcących się na kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych przebywa w słonecznej Hiszpanii, gdzie pod czujnym okiem tutorów zdobywają nowe umiejętności w Centro de Estudios Aeronauticos. Oprócz zajęć czeka na nich także wiele niespodzianek, pierwsza już za nimi-spacer po słonecznej Sevilli.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Do wylotu coraz bliżej!!!

Wielkimi krokami zbliża się wylot naszych uczniów na staż zagraniczny do Hiszpanii. 16 młodych ludzi, kształcących się na kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych, pod opieką naszych nauczycieli już 27 czerwca rozpocznie dwutygodniowy staż w Sevilli.
Przygotowania do wylotu trwają, grafik uczestników projektu jest bardzo napięty. Popołudniami uczestniczą w zajęciach, które mają ich przygotować do wyjazdu. Za nimi już warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego i zajęcia kulturowe, których celem było przybliżenie uczniom hiszpańskiej kultury i zwyczajów. Zajęcia z j. angielskiego i z j. hiszpańskiego nieustannie się odbywają. Uczestnicy projektu szlifują znajomość języków obcych, gdyż zajęcia w Hiszpanii będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim.
Niebawem poznamy uczestników projektu kształcących się w zawodzie technik informatyk, którzy już w listopadzie wylecą na praktyki do Malagi.
Wylot na praktyki odbywa się w ramach projektu „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+.

» Read more

Zostań pilotem bezzałogowych statków powietrznych. Zdobądź praktyczne umiejętności!

Zostań pilotem bezzałogowych statków powietrznych. Zdobądź praktyczne umiejętności!
Uczniowie naszej szkoły kształcący się na kierunku Technik lotniskowych służb operacyjnych mogą uzyskać uprawnienia operatora bezzałogowego statku powietrznego.
Od 21 czerwca 2021 r kolejna grupa uczniów rozpocznie bezpłatny kurs. Środki na pokrycie kosztów kursu zostaną przeznaczone z projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .
 
Projekt realizowany jest  przy współudziale Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
 
Uczniowie  rozpoczynający naukę w naszej szkole będą mogli uczestniczyć w w/w kursie.
1 2 3 43