Osoby z sekcji mundurowej chętne do wzięcia udziału w wykładzie pt. „Wojskowe systemy awioniczne”, prowadzonym przez oficerów z Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie, proszone są o zgłoszenie się do mgr Mariusza Kołtona. Termin zgłoszenia: do 06.11.2017 r.

Wykład odbędzie się 10.11.2017 r. w Bytomiu.