Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 25 maja 2018 r. od godziny 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!