W dniu 25 września 2018 r. uczniowie klasy III C wzięli udział w przedsięwzięciu profilaktycznym, realizowanym w ramach projektu Policji polskiej i holenderskiej „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii”. Główną ideą tego międzynarodowego działania jest zapobieganie handlowi ludźmi i przestępstwom towarzyszącym temu zjawisku. 

Na spotkaniu, funkcjonariusze holenderskiej Policji oraz przedstawiciel Komendy Głównej Policji omówili przepisy prawne, regulujące zatrudnienie cudzoziemców, przypadki handlu ludźmi i przymusowej pracy, a także działania Policji holenderskiej w przedmiotowym obszarze, jak np. zakres otrzymanej pomocy osobom dotkniętym tym procederem. 

Opiekunowie: mgr Małgorzata Olasek, mgr Anna Grochowska, mgr Beata Kita.