Akademia Liderów

W maju 2019 r. odbyła się rekrutacja do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia Liderów to zaangażowana społecznie i uzdolniona młodzież.  Po przeprowadzonej rekrutacji uczennica klasy 3a Małgorzata Brzęczka zakwalifikowała się do udziału w projekcie, którego celem jest podejmowanie odpowiednich działań na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy otrzymają nieodpłatne zaawansowane szkolenie kompetencji liderskich, a także pod opieką profesjonalnych tutorów zrealizują swoje autorskie projekty na rzecz społeczności lokalnej, szkoły lub miejscowości, z której pochodzą. Zadaniem naszej uczennicy będzie realizacja projektu „Wystawa Historii Miasta Poręba”. Uczestnictwo w projekcie daje szansę odkrywania siebie i drugiego człowieka. Dzięki Akademii Liderów poznaje się  wspaniałych ludzi, zmienia się sposób postrzegania świata, poznaje się swoje słabe i mocne strony.