Wycieczka do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki

Dnia 25 lutego 2020 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, w której udział wzięli uczniowie klasy IA i IB technikum informatycznego.

Wizyta w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki to nie tylko nauka. Eksponaty nie są schowane w gablotach, każdy ze zwiedzających może z nich skorzystać . Komputery mają zainstalowane gry z „tamtych” czasów. Można pograć w gry arcade na komputerach przemysłowych z zakładów FSO w Warszawie i zobaczyć jak skomplikowane było kiedyś używanie Internetu. Uczniowie mieli możliwość wziąć do ręki taśmę papierową, na której zapisane są programy komputerowe.

Przewodnik opowiadający z niezwykłą pasją o tajnikach komputerów rozbudził w zwiedzających zainteresowanie historią informatyki.

Wycieczka, oprócz funkcji edukacyjnej, dostarczyła uczniom wiele zabawy i przyjemności. To była naprawdę ciekawa i niecodzienna multimedialna podróż w czasie.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Jak bezpiecznie korzystać z sieci, z jakimi zagrożeniami można się spotkać, jak się wtedy zachować, gdzie szukać pomocy, to niektóre z tematów poruszanych w czasie spotkań z uczniami w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

11 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego ideą przewodnią był Dzień Bezpiecznego Internetu, przebiegający pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Celem spotkania było popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i kultury w Sieci wśród młodzieży. W spotkaniu brali udział funkcjonariusze policji asp. szt. Rafał Goc z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu i asp. szt. Katarzyna Czarnynoga z Posterunku Policji w Porębie. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie omówił tematykę związaną z przestępczością nieletnich, cyberprzemocy oraz innych zagrożeń związanych z Internetem.

Pamiętajmy, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do innych ludzi, ale także własnej osoby – zapewniając wsparcie w ochronie prywatności, budowanie osobistej godności i dobrego imienia. Brak poszanowania innych, naruszanie ich prywatności czy odmienności, skutkuje negatywnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawiskami, które w przestrzeni internetowej przekładają się m.in. na cyberprzemoc, hejt czy ksenofobię. Internet to narzędzie powszechnie i intensywnie wykorzystywane przez młodych ludzi do komunikacji, dlatego relacje w wirtualnej przestrzeni, muszą być oparte na poszanowaniu drugiego człowieka.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

11 lutego 2020 r. będziemy obchodzili kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu. DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Inicjatywy podjęte przez naszą szkołę z okazji DBI 2020:

  • Zgłoszenie inicjatywy na portalu www.dbi.pl.
  • Konkurs na plakat dotyczący przewodniego hasła DBI 2020 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęcający wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.
  • Konkurs na prezentację multimedialną: „Zasady zachowania w Internecie” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 
  • Przygotowanie gazetki ściennej „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020”.
  • Spotkanie dla uczniów połączone z prelekcją przeprowadzoną przez policjanta mająca na celu uwiadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio.
  • Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych „Jak współtworzyć twórcze i bezpieczne środowisko online”.

Zapraszamy uczniów do konkursów.

Akademia Liderów

W maju 2019 r. odbyła się rekrutacja do Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia Liderów to zaangażowana społecznie i uzdolniona młodzież.  Po przeprowadzonej rekrutacji uczennica klasy 3a Małgorzata Brzęczka zakwalifikowała się do udziału w projekcie, którego celem jest podejmowanie odpowiednich działań na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy otrzymają nieodpłatne zaawansowane szkolenie kompetencji liderskich, a także pod opieką profesjonalnych tutorów zrealizują swoje autorskie projekty na rzecz społeczności lokalnej, szkoły lub miejscowości, z której pochodzą. Zadaniem naszej uczennicy będzie realizacja projektu „Wystawa Historii Miasta Poręba”. Uczestnictwo w projekcie daje szansę odkrywania siebie i drugiego człowieka. Dzięki Akademii Liderów poznaje się  wspaniałych ludzi, zmienia się sposób postrzegania świata, poznaje się swoje słabe i mocne strony.

Wycieczka do Muzeum Historii Koputerów i Informatyki

Dnia 26 marca 2019 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, w której udział wzięli uczniowie klasy IA, IIA i IIIA technikum informatycznego wraz z opiekunami p. Beatą Kitą i p. Elżbietą Pustułką. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce. Podjęło ono próbę  zachowania od zapomnienia urządzeń komputerowych, które są obecne w życiu człowieka od kilku pokoleń.

W trakcie zwiedzania miała miejsce lekcja muzealna „Jak człowiek dogadał się z maszyną” poświęcona tematyce historii i ewolucji sprzętu informatycznego. Na terenie obiektu znajduje się ponad 3 5000 eksponatów, z czego można obejrzeć ponad 500 różnych komputerów, w tym także komputer ODRA. Uczniowie mogli przekonać się, w jakim  zatrważającym tempie przebiega rozwój techniki. Mieszczący się dziś w kieszeni smartfon, kiedyś był olbrzymią szafą, do której transportu potrzebna była pomoc kilku osób oraz samochodu dostawczego. Zgromadzone eksponaty to nie tylko elementy wystawy. Każdy z nich  posiada swoją duszę. Przewodnik opowiadający z pasją o tajnikach komputerów rozbudził we wszystkich chęć do pogłębiania wiedzy o historii informatyki. Uczniowie mieli  też możliwość pograć na zapomnianych już dziś grach komputerowych. 

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Dnia 27 lutego 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji odbyła się prelekcja związana z niebezpieczeństwami, które czyhają na młodzież w Internecie. Prelekcję profilaktyczną przeprowadziła  st. sierż. Marta Wnuk z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Funkcjonariuszka poruszyła sprawy związane z hejtowaniem, czynami karalnymi oraz skutkami tych czynów (od upomnienia przez sąd, nadzór kuratora, do pobytu w zakładzie poprawczym). Wiele spraw i zagadnień było uczniom znanych, ale pojawiło się dużo ciekawych wątków, popartych przykładami z codziennej pracy policji, które wzbogaciły wiedzę uczniów. Ponadto policjantka wskazała zalety i wady Internetu.

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Celem DBI 2019 „Działajmy razem!” jest zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, zwrócenie uwagi na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci, podkreślenie faktu, że wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nasza Szkoła zgłosiła swój akces w ogólnopolskich obchodach tego Dnia.

Z tej okazji zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie „Działajmy razem!”, który obejmuje następujące kategorie:

1.         Plakat dotyczący przewodniego hasła DBI 2019 „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zachęcający wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.

2.         Prezentacja multimedialna: „Zasady zachowania w Internecie” – promująca pozytywne zastosowania Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. 

3.         Gazetka ścienna Dzień Bezpiecznego Internetu 2019.

4.         Prelekcja przeprowadzona przez policjanta mająca na celu uwiadomienie młodzieży o czyhających w sieci zagrożeniach, które mogą ich dotknąć bezpośrednio.

Szczegółowe informacje u organizatora: mgr inż. Elżbiety Pustułki

Konkurs „BITWA NA BITY”

25 stycznia 2019 r. odbył się konkurs informatyczny „Bitwa na Bity”. Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą rozwiązując test wiadomości teoretycznych obejmujący swoim zakresem wiedzę ogólną związaną z systemami operacyjnymi i urządzeniami techniki komputerowej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań wiedzą informatyczną i propagowanie kultury informatycznej.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – IV technikum informatycznego i technikum lotniskowych służb operacyjnych.

I miejsce – Marceli Nowak i Jakub Szulc (klasa II)

II miejsce – Roksana Jaworska i Jakub Lubas (klasa III)

III miejsce – Jakub Owcarz i Bartosz Nawrot (klasa II)

IV miejsce – Oskar Czerwonka i Kamil Sobczyk (klasa I)

Gratulujemy !!!

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

 

Konkurs BITWA NA BITY

To już 5 edycja szkolnego konkursu „BITWA NA BITY”.  Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas technikum w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego.

Zakres materiału:

– Mikroprocesory
– Płyta główna
– Systemy liczbowe
– Pamięci masowe
– Systemy plików 

Konkurs odbędzie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 10.45 w sali 22.

Organizator: mgr inż. Elżbieta Pustułka

3. Śląski Festiwal Nauki

Dnia 14 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w 3. Śląskim Festiwalu Nauki, który miał miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dla uczestników przygotowane były różne atrakcje i aktywności Festiwalu: sześć obszarów wiedzy (nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia oraz sztuki). Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa kosmiczna i strefa laserowych pokazów naukowych. Ponadto do dyspozycji zwiedzających było ponad sto pięćdziesiąt stanowisk pokazowych, dziesiątki wykładów, warsztatów i spotkań z interesującymi ludźmi ze świata nauki.

W programie tego wydarzenia znalazła się także  strefa OFF Science wraz z Przeglądem Garażowych Wynalazków, gdzie prezentowano nowatorskie rozwiązania techniczne.

Poprzez uczestnictwo w Festiwalu młodzież zdobyła nowe doświadczenia i poszerzyła swoją wiedzę z różnych dyscyplin naukowych.

Opiekunowie: mgr inż. Elżbieta Pustułka i mgr Beata Kita

» Read more
1 2 3 4